Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Ιμπεριαλισμός εξάρτηση και η περίπτωση της Ελλάδας

από τον Άναυδο – Απρίλιος 2013

Η κε του μπλοκ έχει πάθει εξάρτηση με τη συζήτηση περί εξάρτησης και συνεχίζει το αφιέρωμα στο γκραν σουξέ των ημερών, με μια καινούρια θεωρητική δουλειά του Άναυδου που πιάνει συνολικά και περιληπτικά όλες τις παραμέτρους του ζητήματος. Η κε του μπλοκ τον ευχαριστεί για το δημιουργικό του κόπο κι εύχεται στη βάση του μπλοκ καλή ανάγνωση και νηφάλιο σχολιασμό.

1. Εισαγωγή
Με αφορμή τις θέσεις της ΚΕ του ΚΚΕ για το 19ο Συνέδριο άνοιξε πάλι η κουβέντα για το τι είναι ιμπεριαλισμός και για το αν η Ελλάδα είναι χώρα ιμπεριαλιστική ή εξαρτημένη. Μάλιστα οι άσπονδοι φίλοι του Κόμματος έχουν καταδυθεί στα αρχεία της μαρξιστικής και λενινιστικής βιβλιογραφίας προσπαθώντας ν’ αποδείξουν τη
(...) νέα φάση εξάρτησης της Ελλάδας που φέρει πλέον χαρακτηριστικά νεοαποικιοκρατίας (...) και ότι εκτός της βασικής αντίθεσης (...) Στην Ελλάδα κυρίαρχη αντίθεση είναι αυτή ανάμεσα στα εγχώρια και ξένα μονοπώλια και στη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού (...) (Β.Λιόσης. Ελλάδα: Τελικά ιμπεριαλιστική ή εξαρτημένη). Σα συνέπεια και χωρίς να αναφέρεται ρητά υπονοείται ένα κάποιο ενδιάμεσο στάδιο που προηγείται της ανατροπής του καπιταλισμού στάδιο που θα αποσκοπεί να λύσει την ‘κυρίαρχη’ αυτή αντίθεση αφήνοντας την βασική (κεφάλαιο – εργασία) προς το παρόν απείραχτη. Επίσης διαφαίνεται και μια προσπάθεια να κατηγορηθεί το ΚΚΕ (πέρα από τροτσκισμό που στο κάτω-κάτω είναι απλώς μια πολιτική κατηγορία) περίπου για ξεπούλημα και προδοσία του λαού και της χώρας.

Με το παρόν κείμενο θα δείξουμε ότι αυτή η καρικατούρα μαρξιστικής ανάλυσης δεν ξεκινά από μια ανάλυση της πραγματικότητας ή από τα γραπτά των θεμελιωτών του μαρξισμού-λενινισμού για να καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα αλλά αντίθετα προσπαθεί να πασπαλίσει τις ρεφορμιστικές αυταπάτες  με τσιτάτα από το έργο των Μαρξ-Λένιν, σε συνδυασμό με μια ανικανότητα να διαβάσει τη σημερινή πραγματικότητα.


2. Τι είναι ο ιμπεριαλισμός
Σύμφωνα με τον ορισμό του Λένιν (επανάληψη μήτηρ μαθήσεως)  ο ιμπεριαλισμός  περικλείει τα παρακάτω πέντε βασικά γνωρίσματα:
1) Συγκέντρωση της παραγωγής και του κεφαλαίου που έχει φτάσει σε τέτια βαθμίδα ανάπτυξης, ώστε να δημιουργεί μονοπώλια που παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην οικονομική ζωή.
2) Συγχώνευση του τραπεζικού κεφαλαίου με το βιομηχανικό και δημιουργία μιας χρηματιστικής ολιγαρχίας πάνω στη βάση αυτού του «χρηματιστικού κεφαλαίου».
3) Εξαιρετικά σπουδαία σημασία αποκτάει η εξαγωγή κεφαλαίου σε διάκριση από την εξαγωγή εμπορευμάτων.
4) Συγκροτούνται διεθνείς μονοπωλιακές ενώσεις των καπιταλιστών οι οποίες μοιράζουν τον κόσμο και
5) Έχει τελειώσει το εδαφικό μοίρασμα της γης ανάμεσα στις μεγαλύτερες καπιταλιστικές δυνάμεις (Λένιν Άπαντα Ιμπεριαλισμός σ. 393)

Και συμπλήρωνε ο ίδιος ότι
(...) Αν θα χρειαζόταν να δοθεί ένας όσο το δυνατό πιο σύντομος ορισμός του ιμπεριαλισμού θα έπρεπε να πούμε ότι ο ιμπεριαλισμός είναι το μονοπωλιακό στάδιο του καπιταλισμού (…) Λένιν Άπαντα Ιμπεριαλισμός σ. 392

Η διατάραξη της ισορροπίας που προκαλεί ο νόμος της ανισόμετρης ανάπτυξης κάνει τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους αναπόφευκτους. Ο ήδη μοιρασμένος κόσμος οδηγείται σε ξαναμοίρασμα. Η προλεταριακή επανάσταση είναι το αποτέλεσμα του σπασίματος της αλυσίδας του παγκόσμιου ιμπεριαλισμού στο πιο αδύνατο σημείο του. Οπότε μπορεί να συμβεί η χώρα που άρχισε την επανάσταση, η χώρα που έσπασε το μέτωπο του κεφαλαίου να είναι καπιταλιστικά λιγότερο αναπτυγμένη (Στάλιν. τ. 6 σελ. 110)

Συνοπτικά με το βιβλίο του ‘Ο Ιμπεριαλισμός’  ο Λένιν δεν εξηγούσε απλώς την πραγματικότητα αλλά πάλευε να  αλλάξει τον κόσμο.  Η κατακλείδα της ανάλυσης του Λένιν ήταν ότι αφού ο ιμπεριαλισμός οδηγεί στο ξαναμοίρασμα του ήδη μοιρασμένου κόσμου ταυτόχρονα αδυνατίζει το παγκόσμιο μέτωπο του καπιταλισμού και κάνει εφικτή τη νίκη του σοσιαλισμού σε μία ή περισσότερες χωριστές χώρες. Με άλλα λόγια το έργο του αυτό θα αποτελέσει τη θεωρητικοποίηση της πολιτικής στρατηγικής των μπολσεβίκων

3. Οι βασικές αντιθέσεις του καπιταλισμού
Με βάση τη λενινιστική ανάλυση του τελικού σταδίου του καπιταλισμού ο Στάλιν όριζε σαν τις σπουδαιότερες αντιθέσεις του καπιταλιστικού συστήματος τις παρακάτω τρεις:
-         Η πρώτη είναι η αντίθεση ανάμεσα στην εργασία και στο κεφάλαιο
-         Η δεύτερη αντίθεση είναι η αντίθεση ανάμεσα στις διάφορες χρηματιστικές ομάδες και ιμπεριαλιστικές δυνάμεις στην πάλη τους για πηγές πρώτων υλών , για ξένα εδάφη.
-         Η τρίτη αντίθεση είναι η αντίθεση ανάμεσα στη φούχτα των κυρίαρχων ‘πολιτισμένων’ εθνών και τις εκατοντάδες εκατομμύρια των αποικιακών και εξαρτημένων λαών του κόσμου
Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος  συγκέντρωσε όλες αυτές τις αντιθέσεις σ’ έναν μοναδικό κόμπο και τις έριξε στην πλάστιγγα επιταχύνοντας και διευκολύνοντας έτσι τις επαναστατικές μάχες του προλεταριάτου (Στάλιν. τ. 6 σελ. 82)  

Για το πώς το παγκόσμιο προλεταριάτο μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις αντιθέσεις  αυτές για να πραγματοποιήσει την προλεταριακή επανάσταση η Γ’ διεθνής προσδιόριζε στο  πρόγραμμα της (1928) ότι: (…) η παγκόσμια επανάσταση του προλεταριάτου βγαίνει μέσα από διαφορετικά ως προς το χρόνο και τις μορφές προτσές: από καθαρά προλεταριακές επαναστάσεις, από επαναστάσεις αστικοδημοκρατικού τύπου που μετατρέπονται σε προλεταριακές επαναστάσεις από εθνικοαπελευθερωτικούς πολέμους από αποικιακές επαναστάσεις. Μόνο σε τελευταία ανάλυση το επαναστατικό προτσές οδηγεί στην παγκόσμια διχτατορία του προλεταριάτου (Πρόγραμμα της Γ΄ Διεθνούς σελ. 59)

Μάλιστα με βάση την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των διαφορετικών χωρών είχε ορίσει σχηματικά τρεις βασικούς τύπους περάσματος στην δικτατορία του προλεταριάτου
-         Στις χώρες του αναπτυγμένου καπιταλισμού (με ισχυρές παραγωγικές δυνάμεις, με συγκεντροποιημένη σε μεγάλο βαθμό παραγωγή όπου η μικρή οικονομία έχει σχετικά μικρή σημασία με αστικοδημοκρατικό καθεστώς … άμεσο πέρασμα στη διχτατορία του προλεταριάτου
-         Χώρες με μέσο επίπεδο ανάπτυξης του καπιταλισμού (Ισπανία, Πορτογαλία, Πολωνία, Ουγγαρία, Βαλκανικές χώρες) όπου έχουν σημαντικά υπολείμματα μισοφεουδαρχικών σχέσεων στην αγροτική οικονομία με ορισμένο μίνιμουμ υλικών προϋποθέσεων αναγκαίων για τη σοσιαλιστική ανοικοδόμηση  κι όπου δεν έχει ακόμα αποτελειωθεί ο αστικο-δημοκρατικός μετασχηματισμός. Σε μερικές απ’ αυτές τις χώρες είναι δυνατό ένα λίγο πολύ γρήγορο πέρασμα της αστικοδημοκρατικής επανάστασης σε επανάσταση σοσιαλιστική, σε άλλες χώρες είναι δυνατοί τύποι προλεταριακών επαναστάσεων που έχουν όμως να εκπληρώσουν καθήκοντα αστικο δημοκρατικού χαρακτήρα σε μεγάλη έχταση.
-         Αποικιακές και μισοαποικιακές χέρες (Κίνα, Ινδία, και εξαρτημένες χώρες Αργεντινή, Βραζιλία, κλπ). Το πέρασμα προς τη διχτατορία του προλεταριάτου είναι δυνατό εδώ κατά κανόνα μόνο μέσω μιας σειράς προπαρασκευαστικών βαθμίδων, μόνο σαν αποτέλεσμα μιας ολόκληρης περιόδου μετατροπής της αστικοδημοκρατικής επανάστασης σε επανάσταση σοσιαλιστική (Πρόγραμμα της Γ΄ Διεθνούς σελ. 59-61)

Ο Στάλιν γινόταν πιο συγκεκριμένος για τις συμμαχίες που απαιτούσε το κάθε στάδιο:
(…) Το πρώτο στάδιο είναι η επανάσταση του ενωμένου μετώπου, τότε που η επανάσταση κατεύθυνε το χτύπημα της κυρίως ενάντια στον ξένο ιμπεριαλισμό και η εθνική αστική τάξη υποστήριζε το επαναστατικό κίνημα
Στο δεύτερο στάδιο είναι η αστικοδημοκρατική επανάσταση (ενάντια στους εσωτερικούς εχθρούς και πριν απ’ όλα ενάντια στους φεουδάρχες ενάντια στο φεουδαρχικό καθεστώς) τότε που το αγροτικό κίνημα αναπτύχθηκε σε ρωμαλέα επανάσταση δεκάδων εκατομμυρίων αγροτών,
Το τρίτο στάδιο είναι η σοβιετική επανάσταση (…) (Στάλιν τ.10 σελ. 11-12)


4. Η εξάρτηση
Ορισμό της εξάρτησης δεν θα βρει κανείς όσο κι αν ψάξει τα έργα των Μαρξ, Λένιν και Στάλιν. Πιθανά για τον λόγο αυτό ο Βα.Λ. αναγκάστηκε να εφεύρει  τον δικό του ορισμό (…) Αυτές οι σχέσεις κυριαρχίας μεταξύ των κρατών εκφράζουν με συμπυκνωμένο τρόπο την εξάρτηση. (…)
Δεν θα μπούμε στη διαδικασία (πιθανά σε κάποιο άλλο ποστ) να εξετάσουμε τις θέσεις του ΒαΛ που προσεγγίζουν απελπιστικά τις θέσεις της σχολής της εξάρτησης (A.G Frank, S. Amin, I. Wallerstein), απλώς θα σημειώσουμε ότι για όλους αυτούς και για τον όψιμο μαθητή τους:
-         η εξάρτηση είναι μία λίγο ως πολύ μόνιμη κατάσταση.
-         Η υπανάπτυξη είναι αποτέλεσμα της εξάρτησης και όχι το αντίστροφο (που είναι και το μαρξιστικά ορθό).

Ωστόσο σύμφωνα με τον Μαρξ, τον Λένιν και τον Στάλιν η εξάρτηση και η υπανάπτυξη δεν είναι νόμος του καπιταλισμού. Αυτό που είναι νόμος του καπιταλισμού είναι η ανισόμετρη οικονομική ανάπτυξη.

Έτσι σύμφωνα με τον Μάρξ
(…) Σπρωγμένη από την ανάγκη η αστική τάξη να βρίσκει μια κατανάλωση των προϊόντων της ολοένα πλατύτερη, απλώνεται επάνω σε όλη την υφήλιο. Της χρειάζεται για να χωθεί παντού, να εγκατασταθεί παντού, να κατασκευάσει παντού συγκοινωνίες. Με τον τρόπο που εκμεταλλεύεται η αστική τάξη την παγκόσμια αγορά έδωσε στην παραγωγή και στην κατανάλωση όλων των χωρών ένα χαρακτήρα κοσμοπολίτικο. Στη θέση της παλιάς εθνικής αυτάρκειας και αυτοτέλειας έρχεται μια ολόπλευρη επικοινωνία, μια ολόπλευρη αλληλεξάρτηση των εθνών (…) (Μαρξ Κομμουνιστικό Μανιφέστο).

τον Λένιν
(…) Η εξαγωγή  κεφαλαίου επιδρά στην ανάπτυξη του καπιταλισμού στις χώρες όπου κατευθύνεται και την επιταχύνει εξαιρετικά. Γι αυτό το λόγο αν η εξαγωγή αυτή είναι ικανή ως ένα ορισμένο βαθμό να φέρει κάποια στασιμότητα στις χώρες που εξάγουν το κεφάλαιο, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τίμημα το άπλωμα και το βάθεμα της παραπέρα ανάπτυξης του καπιταλισμού σ’ όλο τον κόσμο (…) Λένιν Ιμπεριαλισμός  σελ. 368

και τον Στάλιν
(…) η πρωτοφανής ανάπτυξη της τεχνικής και η εντεινόμενη εξίσωση[i] του επιπέδου ανάπτυξης των κεφαλαιοκρατικών χωρών δημιούργησαν τη δυνατότητα και διευκόλυναν το ξεπέρασμα με άλματα μερικών χωρών από τις άλλες, την εκτόπιση πιο ισχυρών χωρών από χώρες λιγότερο ισχυρές μα που αναπτύσσονται γρήγορα.
(…) Στάλιν τ. 9 σελ 122

Ένα συνηθισμένο λάθος είναι η ταύτιση του νόμου της ανισόμετρης ανάπτυξη με την υπανάπτυξη. Ο Στάλιν εξηγεί με σαφήνεια  ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο:
(…) απεναντίας η εξίσωση (η ελληνική μετάφραση χρησιμοποιεί τη λέξη ισοπέδωση η αγγλική λέξη είναι leveling,) είναι το φόντο, είναι η βάση πάνω από την οποία είναι δυνατή η ένταση της δράσης της ανισόμετρης ανάπτυξης στην περίοδο του ιμπεριαλισμού …. Ακριβώς επειδή οι χώρες που έμειναν πίσω επιταχύνουν την ανάπτυξη τους και εξισώνονται με τις προχωρημένες χώρες, γι’ αυτό ακριβώς οξύνεται η πάλη για το ξεπέρασμα της μιας χώρας από την άλλη γι αυτό ακριβώς δημιουργείται η δυνατότητα για μερικές χώρες να ξεπεράσουν τις άλλες και να τις εκτοπίσουν από τις αγορές (…)  Στάλιν τ. 9 σελ. 120

Συνεπώς ο νόμος της ανισόμετρης ανάπτυξης είναι ο τρόπος με τον οποίο υπερβαίνουν τις υπάρχουσες διαφορές τους οι διάφορες καπιταλιστικές χώρες δημιουργώντας νέες διαφορές. Ή με άλλα λόγια ο καπιταλισμός δουλεύει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο στις εξαρτημένες και στις ανεξάρτητες χώρες.

Έναν χαρακτηριστικό επιχείρημα με το οποίο η εξάρτηση ανάγεται στην κυρίαρχη αντίθεση είναι η διπλή εκμετάλλευση.  Το πρόβλημα είναι ότι η διπλή εκμετάλλευση στην οποία αναφέρετε ο ΒαΛ (αλλά και πολλοί άλλοι) δεν υφίσταται επειδή υπάρχει η εξάρτηση αλλά είναι το αποτέλεσμα της δράσης του νόμου της αξίας, σύμφυτο χαρακτηριστικό του καπιταλισμού κι εντός των ορίων μιας δεδομένης οικονομίας. Συνοπτικά το πιο παραγωγικό κεφάλαιο (με τη μεγαλύτερη οργανική σύνθεση του κεφαλαίου) αποσπά υπεραξία έμμεσα από το λιγότερο παραγωγικό κεφάλαιο μέσω του μηχανισμού της αγοράς. Συνεπώς βλέπουμε ότι το αντιμονοπωλιακό είναι πιο πλατύ από το αντι-ιμπεριαλιστικό.


5. Μια ιστορική αναδρομή
Το ξεδίπλωμα των παραπάνω αντιθέσεων στην πορεία των τελευταίων εκατό χρόνων απέδειξε την ορθότητα της ανάλυσης και της πρόβλεψης των θεμελιωτών του μαρξισμού-λενινισμού.
Ο Πρώτος Παγκόσμιος ιμπεριαλιστικός πόλεμος κόστισε στον καπιταλισμό την Ρωσία, ο δεύτερος επιπλέον εφτά χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Η νίκη ωστόσο της ΕΣΣΔ έδωσε το έναυσμα για να ξεσπάσουν και να επικρατήσουν μία σειρά νικηφόρων αντι-αποικιακών επαναστάσεων σε ολόκληρο τον κόσμο (Κίνα, Ινδία, Ινδοκίνα, Β. Αφρική, Μέση Ανατολή, Αφρική κλπ). Πολλές από αυτές τις επαναστάσεις, τις ακολούθησαν αστικοδημοκρατικές επαναστάσεις (Αίγυπτος, Αλγερία, Συρία, Ιράκ, Ιράν) ενώ σε άλλες τα φεουδαρχικά κατάλοιπα υποχρεωθήκαν σε συμβιβασμό με την ντόπια αστική τάξη. Πολλές από τις επαναστάσεις αυτές προχώρησαν και στο στάδιο του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού (Κούβα, Βιετνάμ, Β. Κορέα, Λάος, Καμπότζη κλπ)

Ο νόμος της ανισόμετρης ανάπτυξης στην εποχή του ιμπεριαλισμού δημιουργεί προλεταριάτο στις πρώην αποικίες και εξαρτημένες χώρες. Οι αστικοδημοκρατικές και εθνικοαπελευθερωτικές επαναστάσεις  εξαφανίζουν τα φεουδαρχικά κατάλοιπα στις περισσότερες χώρες του πλανήτη ενώ ολοκληρώνουν τον καπιταλιστικό μετασχηματισμό τους. Νέοι ιμπεριαλιστικοί γίγαντες σχηματίζονται (Κίνα, Ρωσία, Ινδία, Βραζιλία) και έχει ήδη αρχίσει η διελκυστίνδα για το ξαναμοίρασμα του κόσμου.


6. Η περίπτωση της Ελλάδας
Η Ελλάδα αποτελεί τυπικό παράδειγμα της δράσης του νόμου της ανισόμετρης οικονομικής ανάπτυξης. Για περίπου 20 χρόνια ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ ήταν διπλάσιος από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η αναβάθμιση του ελληνικού καπιταλισμού βασίστηκε σε τρεις κυρίως παράγοντες
-         Στην καπιταλιστική παλινόρθωση στις βαλκανικές κυρίως χώρες που τις μετέτρεψε σε προνομιακό χώρο εξαγωγής του ελληνικού κεφαλαίου
-         Στην απελευθέρωση της ιδιωτικής πίστης αλλά και στην αύξηση του κρατικού δανεισμού που χρηματοδότησε την περαιτέρω αναπαραγωγή του ελληνικού κεφαλαίου
-         Στην αθρόα εισροή μεταναστών αρχικά από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες και αργότερα από τις χειμαζόμενες από τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Η είσοδος των μεταναστών αύξησε κατακόρυφα τον βαθμό εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης από το κεφάλαιο.
Το αποτέλεσμα της συγκυρίας αυτής ήταν η πιο γρήγορη αναπαραγωγή του ελληνικού κεφαλαίου καθώς και η αύξηση της συγκέντρωσης και συγκεντροποίησής του. Απαραίτητο συμπλήρωμα της διαδικασίας αυτής ήταν η ενίσχυση της εργατικής αριστοκρατίας στον ιδιωτικό τομέα αλλά και της δημοσιοϋπαλληλικής γραφειοκρατίας. Η διάρθρωση του εργατικού δυναμικού μετατοπίστηκε προς τη μισθωτή εργασία σε βάρος κυρίως της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας (με βάση την ΕλΣτατ οι μισθωτοί αντιπροσώπευαν το 51,8% του εργατικού δυναμικού το 1991 και το 63,1% το 2012).
Η Ελλάδα  σήμερα πληροί όλα τα κριτήρια που έθεσε ο Λένιν για να θεωρηθεί ότι βρίσκεται πλέον στο ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού. Πολύ συνοπτικά:
-         Το 2011 οι μεγαλύτερες 200 επιχειρήσεις στην Ελλάδα πραγματοποίησαν τζίρο 99 δις ευρώ ή περίπου το 48% του ΑΕΠ της χώρας (σε ονομαστικές τιμές)
-         Τα ίδια κεφάλαια των παραπάνω εταιριών αντιπροσώπευαν μόλις το 8% του συνολικού ενεργητικού αποκαλύπτοντας την έκθεση τους στο δανεισμό Αλλά η συγχώνευση  τραπεζών κι επιχειρήσεων δεν χρειάζεται εδική επιχειρηματολογία και αρκεί να αναφερθούμε στα παραδείγματα των Βγενόπουλου (ΜIG Vivartia), Βαρδινογιάννη (Πειραιώς) και  Λάτση (Eurobank)
-         Η εξαγωγή κεφαλαίου με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας από 8 δις € το 2001 αυξήθηκε στα 33δις € το 2011 ή 16% του ΑΕΠ !!!
-         Συμμετοχή στην  ΕΕ
-         Συμμετοχή στις επεμβάσεις του ΝΑΤΟ όπου γης (Βοσνία, Κόσσοβο, Ιράκ, Αφγανιστάν, Λιβύη) αναζητώντας και τα ψίχουλα από το τραπέζι των μεγάλων χωρών

Τέλος μια μικρή παρατήρηση. Η επέμβαση της τρόικας και του ΔΝΤ στην βαθιά κρίση που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα είναι απόλυτα συμβατή με το μοναδικό δρόμο που έχει το κεφάλαιο για να βγει από την κρίση. Η διέξοδος αυτή συνοψίζεται στην αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης και στην καταστροφή μεγάλου μέρους του κεφαλαίου. Ακόμη κι αν η Ελλάδα δεν συμμετείχε στην ΕΕ η αστική τάξη της χώρας δε θα είχε αλλά δρόμο από αυτόν που ακολουθεί σήμερα. Η απόδειξη βρίσκεται στα παρόμοια μέτρα λιτότητας που παίρνουν κυβερνήσεις σαν της Μεγάλης Βρετανία και των ΗΠΑ που πόρρω απέχουν από το να χαρακτηριστούν εξαρτημένες.

7. Συμπερασματικά
Οι όψιμοι αντι-ιμπεριαλιστές προσπαθώντας να στηρίξουν τη θέση τους απλώς κακοποιούν την πραγματικότητα, τη στατιστική και τη θεωρία. Ο πραγματικός κίνδυνος δεν είναι η δήθεν εγκατάλειψη από το ΚΚΕ του αντιιμπεριαλιστικού αγώνα αλλά η μετατροπή του όποιου αντιιμπεριαλιστικού μετώπου σε μέτωπο αναζήτησης άλλου ιμπεριαλιστή.

Η ανάλυση του Ιμπεριαλισμού από τον Λένιν όχι μόνο δεν αποκλείει την ανάδυση νέων ιμπεριαλιστών αλλά αντίθετα προβλέπει την ανάδυση αυτή. Επίσης ο  ιμπεριαλισμός μετασχηματίζει καπιταλιστικά τις ημιαποικίες και αποικίες πραγματοποιώντας την αστικοδημοκρατική επανάσταση και καπιταλιστικοποιώντας τις σχέσεις παραγωγής. Η Ελλάδα που το 1928 οριζόταν από τη Γ’ Διεθνή σαν χώρα με μέσο επίπεδο ανάπτυξης του καπιταλισμού μετά από 80 περίπου χρόνια είναι μια χώρα του ανεπτυγμένου καπιταλισμού. Σήμερα είναι ελάχιστες οι χώρες εκείνες που δεν έχουν περάσει στο μονοπωλιακό στάδιο, συνεπώς η όποια συμμαχία του προλεταριάτου με την αστική ταξη ενάντια στον ιμπεριαλισμό όχι απλως δεν χρειάζεται αλλά ισοδυναμεί με ταξική προδοσία

Η ολοκλήρωση της αστικοδημοκρατικής επανάστασης στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών του πλανήτη φέρνει στην ημερήσια διάταξη την προλεταριακή επανάσταση και τίποτε λιγότερο.


57 σχόλια:

Cos είπε...

Άναυδε συγχαρητήρια, άψογο.

aristonikos85 είπε...

Ωραίο άρθρο. Ωστόσο κατά τη γνώμη μου πακέτο με το θέμα της εξάρτησης - αλληλεξάρτησης, πάει και το ζήτημα του αν η συμμαχία είναι μόνο κοινωνική η κοινωνικοπολιτική. Αυτό αποτέλεσε και την καυτή πατάτα στον προσυνεδριακό κατά τη γνώμη μου.
Θα προσπαθήσω να γίνω πιο συγκεκριμένος με ένα παράδειγμα. Ας κάνουμε για χάρη της συζήτησης την υπόθεση ότι μια αυριανή κυβέρνηση Σύριζα με άλλα αριστερά ή δεξιά (βλέπε ΑΝΕΛ)συμπληρώματα, στηριζόμενα από ένα μέρος του ελληνικού κεφαλαίου (μονοπωλιακού η μη) που θέλει εθνικό νόμισμα, βάλουν το ζήτημα της εξόδου από την ΕΕ είτε μέσω κοινοβουλίου είτε μέσω δημοψιφήσματος. Τι θα πρέπει να κάνει το κόμμα; Να μην πει ναι σε μια τέτοια απόφαση με τη λογική ότι ''συμμαχούμε'' με αστικά στρώματα βλέποντας ως εχθρό την ιμπεριαλιστική ΕΕ αλλά όχι την εγχώρια αστική τάξη; Κατά τη γνώμη μου πολύ πιο εύκολα θα νικούσε ο σοσιαλισμός αν η χώρα μας δεν βρισκόταν εντός των κόλπων της ΕΕ. Το να αξιοποιείς αντιθέσεις των κεφαλαιοκρατών δεν σημαίνει ότι συμμαχείς μαζί τους. Βρίσκεις ρωγμές εκεί που δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους και προσπαθείς να τις στρέψεις εναντίον τους. Νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία του λαού δεν θέλει την Ευρωπαική ένωση ή τουλάχιστον τη βλέπει δύσπιστα. Ωστόσο αν και για δεκαετίες ήμασταν το μόνο αντι ΕΕ κόμμα δεν μετράμε αποτελέσματα δεν θα πρεπε να μας προβληματίσει αυτό; Υπάρχουν διάχυτα ασχημάτιστα και χοντροκομμένα αντιιμπεριαλιστικά αισθήματα στον κόσμο που αυτή τη στιγμή παίρνουν τη μορφή ενός στείρου αντιγερμανισμού και αντιμερκελισμού. Ωστόσο πάνω σε αυτά θα μπορούσαμε να πατήσουμε εμείς προβάλλοντας τη σοσιαλιστική προοπτική και εξηγώντας καλύτερα τις θέσεις μας και αναδυκνείοντας το ρόλο της ντόπιας αστικής τάξης. Το ίδιο κάναμε και τη δεκαετία του 90 με τον πόλεμο στη γιουγκοσλαβία όπου αξιοποιήσαμε τον διάχυτο αντιαμερικανισμό και είχαμε καλά αποτελέσματα και στο θέμα της στρατολογίας. Εκτός αν υποθέτει κανείς ότι όταν φωνάζουμε το φονιάδες των λαών Αμερικάνοι εννοούμε όχι στις ιμπεριαλιστικές ΗΠΑ αλλά ναι στην εγχώρια καλή αστική τάξη που προφανώς δεν ισχύει. Το ζήτημα είναι πως αυτό το μικροαστικό, χοντροκομμένο αντιμερκελισμό, αντιγερμανισμό, πείτε το όπως θέλετε θα παρέμβεις για να το στρέψεις στην σωστή κατεύθυνση ώστε να βγαίνουν συμπεράσματα για το γενικότερο χαρακτήρα της αστικής τάξης ως εκμεταλεύτριας που πρέπει να ανατραπεί είτε είναι ντόπια είτε ξένη εκεί έγκειται η υπεροχή του αντιιμπεριστικού μετώπου. Αλλιώς το μόνο που θα εισπράττεται από τον κόσμο θα είναι μια στείρα άρνηση το κκε δεν θελεί να κυβερνήσει δεν το νοιάζουν τα καθημερινά και άλλα τέτοια. Σκεφτείτε λίγο σύντροφοι δεν είναι και λίγο πάνω από το 50% του πληθυσμού να έχει αγανακτήσει με την ΕΕ εκεί που την είχαν θεά και μας έβλεπαν σαν εξωγήινους όταν λέγαμε έξω από την ΕΕ. Αυτές οι απόψεις δυναμώνουν από το γεγονός ότι ο κάτοικος της χώρας αυτής νιώθει ότι τον καταπιέζει η ΕΕ η τρόικα το ΔΝΤ κλπ εμείς δεν πρέπει να φέρνουμε σε αντιπαράθεση αυτό το αίσθημα με το αίσθημα ενάντια στον καπιταλισμό (γιατί αυτό κάνουμε μήνες τώρα) αλλά να πατάμε πάνω στο πρώτο ώστε να καλλιεργείται το δεύτερο.

Ανώνυμος είπε...

Συγγνώμη αλλά διαφωνώ. Ενδεικτικά αναφέρω:
-Τα 33 δισ δεν τα συγκρίνουμε με το πορτοφόλι μας αλλά με τα όγκο των κεφαλαίων που εξάγονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Μια τέτοια σύγκριση αντιστοιχεί το ποσό των 33 δισ ως ένα κέρμα στο καπέλο ενός υπαίθριου σαξοφωνίστα. Αυτή είναι η περίφημη εξαγωγή κεφαλαίων της Ελλάδας.
-Από την ανάποδη τώρα. Δείτε ποια χώρα προσελκύει τις περισσότερες λεγόμενες Αμεσες Ξένες Επενδύσεις (που δεν είναι σωστό να ταυτίζονται με την εξαγωγή κεφαλαίων) και αναρωτηθείτε αν αυτή είναι ιμπεριαλιστική χώρα.
- Για το επιχείρημα: «Η επέμβαση της τρόικας και του ΔΝΤ στην βαθιά κρίση που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα είναι απόλυτα συμβατή με το μοναδικό δρόμο που έχει το κεφάλαιο για να βγει από την κρίση.» απλώς κάνει ένα άλμα γιατί αποκρύπτει ποιος είναι το ΔΝΤ και η τρόικα.
-Στον Ιμπεριαλισμό σημειώνεται: «Η τεράστια ανάπτυξη της βιομηχανίας και το εξαιρετικά γρήγορο προτσές συγκέντρωσης της παραγωγής σε όλο και μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι μια από τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του καπιταλισμού». Είχαν προηγηθεί αυτά τα χαρακτηριστικά στην Ελλάδα;
-Τέλος ο Λένιν μιλάει για εξάρτηση στον Ιμπεριαλισμό όταν αναφέρεται στις πολιτικά, τυπικά ανεξάρτητες, αλλά οικονομικά και διπλωματικά εξαρτημένες χώρες.

Ανώνυμος είπε...

Ο λεγόμενος "Αναυδος" με αυτά που γράφει δείχνει ότι έχει μάυρα μεσάνυχτα από την αγορά. Ακόμα περισσότερο φαίνεται ότι ποτέ του δεν έχει ακούσει βασικούς όρους λειτουργίας της αγοράς. Τέτοια άγνοια δεν συγχωρείται σήμερα και οφείλεται είτε λόγω πολύχρονης αδρανοποίησης σε κάποιο κομματικό γραφείο ή είτε λόγω γενικότερης πνευματικής αδρανοποίησης.

Αλίμονο αν μια οικονομική μελέτη γινόταν στο ποδάρι και με κόπυ-πέιστ από την ελ.στατ. και "εγκυρα" οικονομικά φύλλα. Αυτό το συμπεραίνω μόνο επειδή απουσιάζει η βιβλιογραφία, έστω και υποτυπώδης...

Τώρα θα δούμε πως αυτή η ρημάδα η Ελλάδα είναι υπερδύναμη

- Το 2011 οι μεγαλύτερες 200 επιχειρήσεις στην Ελλάδα πραγματοποίησαν τζίρο 99 δις ευρώ ή περίπου το 48% του ΑΕΠ της χώρας (σε ονομαστικές τιμές)

Γνωρίζετε την σύνθεση των ΔΣ των "ελληνικών εταιριών"; Είστε σίγουροι ότι γνωρίζετε στοιχεία για τα μετοχολόγια; Γνωρίζετε ότι υπάρχουν περιπτώσεις φυσικών προσώπων που πίσω από αυτά κρύβονται ξένα funds για τα οποία μόνο φήμες κυκλοφορούν; Μάθετε πρώτα την ακριβή σύνθεση, τους πραγματικούς και σκιώδεις ιδιοκτήτες των 200 μεγάλων εταιριών και τα ξαναλέμε. Η άκριτη αντιγραφή στοιχείων δεν είναι μελέτη.

- Τα ίδια κεφάλαια των παραπάνω εταιριών αντιπροσώπευαν μόλις το 8% του συνολικού ενεργητικού αποκαλύπτοντας την έκθεση τους στο δανεισμό Αλλά η συγχώνευση τραπεζών κι επιχειρήσεων δεν χρειάζεται εδική επιχειρηματολογία και αρκεί να αναφερθούμε στα παραδείγματα των Βγενόπουλου (ΜIG Vivartia), Βαρδινογιάννη (Πειραιώς) και Λάτση (Eurobank)

Και μόνο που αναφέρεσαι στον Βγενόπουλο ως "ελληνικό κεφάλαιο" δείχνει το μέγεθος, θα το πω ευγενικά, της ευήθειας του Άναυδου αλλά και αυτών από τους οποίους τα αντέγραψε. Ενώ βοά το σύμπαν πως ο Ανδρέας Βγενόπουλος, δικηγόρος από το Αιγάλεω είναι "μεσάζων" μαύρου χρήματος από Κατάρ μεριά και από όπου έχει περάσει δεν έχει ξαναφυτρώσει χορτάρι (δες την Μαρφίν και τί έγινε στην Κύπρο.

Για τις εγχώριες τράπεζες δεν έχω τί να πω. Αρκεί να μάθετε ότι λειτουργούν με ειδική άδεια της ΕΚΤ που ανανεώνεται ανα εξάμηνο γιατί είναι μαύρες τρύπες. Έχουν χρεωκοπήσει προ πολλού και γι αυτό χρειάζονται την ανακεφαλαιοποίηση. Τα ρήμαξαν όλα τα ενεργητικά και τις καταθέσεις και μαζί με τις διαδοχικές ανακεφαλαιοποιήσεις, τα μετέφεραν στο εξωτερικό. Διαβάστε όμως και ποιά είναι τα μετοχολογιά τους. Θα δείτε εταιρίες όπως η BlackRock, η Goldman Sacks μέσω αχυρανθρώπων.

- Η εξαγωγή κεφαλαίου με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας από 8 δις € το 2001 αυξήθηκε στα 33δις € το 2011 ή 16% του ΑΕΠ !!!

Ένας από τους λόγους που φτιάχτηκε το ευρώ ήταν και αυτός, δηλαδή η αθρόα μεταφορά κεφαλαίων από χώρα σε χώρα. Στην πραγματικότητα η ΤτΕ αποκρύπτει τα ποσά που είναι πολύ μεγαλύτερα. Και ποιός σας είπε πως δεν χρησιμοποιείται το εγχώριο τραπεζικό σύστημα ως πλυντήριο για έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες αλλά και για τριγωνικές συναλλαγές; Η περίπτωση του Βγενό δεν είναι η μοναδική. Ο Λουκάς Παπαδήμος πρώην διοικητής της ΤτΕ αντιμετωπίζει ενδεχόμενο δίωξης στις ΗΠΑ επειδή σφράγισε και νομιμοποίησε χρυσό παρανόμως εξαχθέντα από τις Φιλιππίνες για λογαριασμό αμερικάνικων συμφερόντων. H "εξαγωγή" κεφαλαίου τί σχέση έχει με τον ιμπεριαλισμό;


- Συμμετοχή στην ΕΕ
αρνούμαι να το σχολιάσω


- Συμμετοχή στις επεμβάσεις του ΝΑΤΟ όπου γης (Βοσνία, Κόσσοβο, Ιράκ, Αφγανιστάν, Λιβύη) αναζητώντας και τα ψίχουλα από το τραπέζι των μεγάλων χωρών

Και στην Κορέα το 1953, το ίδιο

Καραβίτης

ΥΓ. εν κατακλείδι καλό είναι να φιλτράρουμε τις πληροφορίες προτού αμολύσουμε...ξέρετε τι. Σας έδωσα χτές ένα λίνκ με την ομιλία του Μίμη Ανδρουλάκη που μιλά για αλληλεξάρτηση, ακραία μάλιστα.
Δηλαδη να βάλουμε πλάτη στα γερμανικά συμφέροντα επειδή θα πληγούν τα ελληνικά συμφέροντα κοκ. Είδατε πως διαβάζεται και ανάποδα η αλληλεξάρτηση;


Αναυδος είπε...

@αριστονικος85
Θα συμφωνησω ότι όπως γράφεις ‘το να αξιοποιείς αντιθέσεις των κεφαλαιοκρατών δεν σημαίνει ότι συμμαχείς μαζί τους’ Υπάρχει όμως μια προυπόθεση και αυτή είναι να είσαι εσυ επικεφαλής ή το ισχυρο μέρος της συμμαχίας Αλλιως εισαι απλως η ουρά σε συμφέροντα που πιθανα να μην τα καταλαβαινουμε ακόμη.
Γράφεις οιτι η πλειοψηφεια του κόσμου είναι ενάντια στην ΕΕ. Εδώ κανεις λαθος αυτό που υπαρχει είναι μια εναντίωση στο ευρω δηλ. το νόμισμα. Σημερα όμως το προβλημα πλεον βρισκεται αμεσα στις σχεσεις παραγωγης συνεπως απλως το εξω από την ΕΕ (ειδικα αν το μετωπο περιλαμβανει το σκυλολοι συριζα, ανελ κλπ) δεν θα φερει πιο κοντα τον σοσιαλισμο αλλα μαλλον την ΧΑ

@ανωνυμε
Δηλ κατ’ εσε δεν υπαρχει εξαγωγη κεφαλαιου από την Ελλάδα. Οι ΑΧΕ δεν σου κανουν μηπως τα ονοματα Λατσης, Νιαρχος, Κοκκαλης, Τσακος, Κωνσταντακοπουλος, Μαρινοπουλος Κυριακοπουλος σου λενε κατι ? Το να μην βλεπεις την πραγματικοτητα δε σε οδηγει σε ασφαλη συμπερασματα


@Καραβιτη
Εχει σημασια η εθνικοτητα των ιδιοκτητων των μονοπολιων και των τραπεζων που δραστηριοποιουνται σε μια χωρα για να αποδειξουμε ότι η χωρα βρισκεται στον ανωτατο σταδιο του καπιταλισμου (τον ιμπεριαλισμό) ?. Ελεος

Επιγραμματικά

Το προβλημα δεν είναι εξαρτηση ή μη εξαρτηση αλλα αν εχει ολοκληρωθει ο καπιταλιστικος μετασχηματισμός της Ελλαδας. Αυτό καθοριζει τη στρατηγικη αλλα και τις συμμαχιες. Κι ο καπιταλισμος στην Ελλάδα θελετε στρεβλα, αργα κλπ (διαλεξτε το κοσμητικο επιθετο που σας αρεσει αν κι εμενα ουτε ο υγιης καπιταλισμος μου αρεσει) εχει μπει στο μονοπωλιακο του σταδιο εδώ και δεκαετιες κι εχει ξεφορτωθει η απορροφησει όλα τα φεουδαρχικα καταλοιπα

Ανώνυμος είπε...

Και τέλος πάντων όταν τα πάντα έχουν καταρρεύσει (να μου το θυμηθείτε τις επόμενες μέρες...) τί ρόλο κάποιοι να αναμασούν τις ανοησίες της "Ισχυρής Ελλάδας" μια δεκαετία μετα;

Καραβίτης

Cos είπε...

Ο λεγόμενος "Καραβίτης" με αυτά που γράφει δείχνει ότι έχει μαύρα μεσάνυχτα γενικώς, απλά κάνει τον έξυπνο ή νομίζει ότι είναι.
Ξέρει ότι οι Έλληνες κεφαλαιοκράτες συμμετέχουν στα ΔΣ και τα μετοχολόγια ξένων εταιρειών και funds;
Δεν ξέρω αν ο Βγενόπουλος εκπροσωπεί συμφέροντα του Κατάρ, ξέρω όμως ότι η χώρα αυτή έχει επενδύσεις σε όλο τον κόσμο και φυσικό είναι να έχει και στην Ελλάδα. Και λοιπόν;
Ξέρει ότι το μεγαλύτερο πλυντήριο στην ΕΕ είναι οι γερμανικές τράπεζες; Και λοιπόν;
Ωραία ο Ανδρουλάκης διαβάζει την αλληλεξάρτηση ανάποδα; Και λοιπόν;
Εν ολίγοις κανένα επιχείρημα του "Καραβίτη" δεν απαντάει στο άρθρο ότι και αν νομίζει ο συντάκτης του.

Ανώνυμος είπε...

@Άναυδε

Ξέρεις πόσες πολυεθνικές έχουν έδρα τις Μπαχάμες; Θα πάθεις την πλάκα της ζωής σου. Και από τις Μπαχάμες γίνεται εξαγωγή κεφαλαίου. κτλ
Άρα...

Να που οδηγεί η προχειρότητα στις αναλύσεις.

Τώρα αναφέρεσαι στην εθνικότητα των ιδιοκτητών. Εσύ όταν λες "ελληνική αστική τάξη" τι εννοείς; τα ξένα funds που δουλεύoyn μέσω αχυρανθρώπων πχ Σάλλας; Ή τον Ιβάν Σαββίδη;

Τέτοιες ανοησίες γράφονταν και λέγονταν και για την Χαλυβουργία Ελλάδος. Ο Μάνεσης είναι γνωστό κάθαρμα αλλά κανένας δεν έκατσε να ψάξει τί συμβαίνει εκεί, να πάει σε κανα λογιστήριο, λέω εγώ.

Τώρα ο Μάνεσης έχει πρακτικά κλείσει τα εργοστασιά του στην Ελλάδα. Είδε τί έρχεται και αποσύρεται από την κυκλοφορία. Κανείς δεν το είχε καταλάβει τότε; Και όμως διάφορα στελέχη του το έλεγαν δεξιά και αριστερά. Οι ανόητοι όμως το βιολί τους.

Καραβίτης


Ανώνυμος είπε...

Καραβιτη εχεις πολυ χιουμορ. Δεν εξηγειται αλλιως το οτι κατηγορεις τον Αναυδο για απουσια βιβλιογραφιας και στη συνεχεια μας καλεις να "ανακαλυψουμε" εμεις ποια ξενα φυσικα προσωπα κρυβονται πισω απο κατ' ονομα ελληνικες εταιρειες "συμφωνα με φημες που κυκλοφορουν". Τετοιον αυτοσαρκασμο καιρο ειχα να δω εδω μεσα, να σαι καλα.

Το γεγονος μαλιστα, οτι με το στανιο πας να βαλεις στο στομα του ΚΚΕ και οποιουδηποτε φιλου του, οτι μιλουν για Ελλαδα-υπερδυναμη προκειμενου να στηριξεις αυτα που λες, ειναι ενδεικτικο της ισχυος των επιχειρηματων σου.

Και ενα κουλο παραδειγμα, γιατι απο τα γελια μονο τετοιο μπορω να αναφερω. Ο Τομυ Μοτολα, Αμερικανος, ηταν επι δεκαπενταετιας τουλαχιστον, διευθυντης και γερος μετοχος της Sony music. Αυτο καθιστα τη Sony λιγοτερο γιαπωνεζικο μονοπωλιο να φανταστω.

Ανώνυμος είπε...

Για να είναι χρήσιμη μια συζήτηση πρέπει να στέκεται σε επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα. Ο Αναυδος υποστήριξε κάτι και συνεχίζει να το υποστηρίζει παρακάμπτοντας τις όποιες αντιρρήσεις σαν να μην ειπώθηκαν ποτέ. Οταν μίλησα για τα 33 δισ δεν είπα ότι δεν γίνεται εξαγωγή κεφαλαίου αλλά πολύ καθαρά ότι αυτό το ποσό για να αντιληφθούμε το μέγεθός του πρέπει να συγκρίνεται με το τι γίνεται παγκοσμίως. Επιχείρημα το οποίο παρέκαμψες με τη γνωστή μέθοδο «δηλαδή εσύ τι λες;»
Επίσης ξεπέρασες, σαν μην ειπώθηκε ποτέ, τη θέση του Λένιν τόσο για τη τεράστια βιομηχανική ανάπτυξη όσο και για το ζήτημα της εξάρτησης.
Καταλήγοντας θέλω να διατυπώσω την εξής αφετηριακή για μένα θέση: Για ό,τι υποστηρίζω προσπαθώ να έχω επιχειρήματα για αυτό. Ομως δέχομαι και όποια αντεπιχειρήματα το καταρρίπτουν. Γιατί το ζήτημα δεν είναι να έχω ΕΓΩ δίκιο.

Ανώνυμος είπε...

Για τη θέση της Ελλάδας στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.

http://leninreloaded.blogspot.gr/2013/03/blog-post_9161.html

Σεχτάρ ο Τρομερός είπε...

Εξαιρετική δουλειά, ρε "λεγόμενε" Αναυδε!
Πως τα καταφέρνεις χωμένος σε ένα γκρίζο και ανήλιαγο κομματικό γραφείο, και παρά τα μάβρα σου μεσάνυχτα από αγορά, να κάνεις τόσο ρηξικέλευθες κρίσεις;!;! Βαστάτε κρυμένα μυστικά και ντοκουμέντα εσείς οι μουχλιασμένοι παλαιοκομμουνιστές, και μας τα λέτε λίγα-λίγα....
Πέρα από την αναπόφευκτη πλάκα, αποδείχνεις με το σημερινό πόσο καθυστερημένη (και αγράμματη, και αγράμματη!) είναι η ελληνική αριστερά. (Και δεν εξαιρώ τον εαυτό μου). Δυστυχώς, πιστεύω, το Συνέδριο είχε πιό σοβαρά θέματα να συζητήσει από τις εμμονές μιας ημιμαθούς μικροαστικής διανόησης. Αλλά, βέβαια, έπρεπε να γίνει κι αυτό, και μάλιστα πρώτα αυτό. Τα εμπόδια τα παρακάμπτουν οι ευκαιριοσκόποι, οι επαναστάτες τα ισοπεδώνουν.
Θεωρώ κωμική την άποψη πως ο Καπιταλισμός στην Ελλάδα είναι το μάβρο πρόβατο του παγκόσμιου Καπιταλισμού. Είναι ένας "συγχρονότατος" Καπιταλισμός, με τα όλα του, με τα μονοπώλιά του, με τις εξωχώριές του, με τις φούσκες του, με τις μαβροτρυπικές τράπεζές του και με τα λαμόγια του, όπως κάθε αξιοπρεπής Καπιταλισμός σήμερα. Σιγά, που θα ζηλεύαμε εμείς την Lehman Brothers και τις Fannie Mae και Freddie Mac!
Ισα-ίσα, που εμείς εδώ έχουμε και χρυσή αυγή - αυτοί να ζηλεύουν.
Είχαμε μια μικρή καθυστέρηση, (για ειδικούς λόγους, που μπορεί και να διαφωνήσουμε, αλλά ας έχουμε και καμιά διαφωνία....) λόγω της ασύμμετρης αναλογίας των "μικρομεσαίων", αλλά γι αυτό είναι εδώ η κυρά-Κρίση, να τακτοποιήσει και αυτή την εκκρεμότητα...
Και σε πείσμα των αγραμμάτων, να βαθύνει και να ανεβάσει την ανάπτυξη των καπιταλιστικών σχέσεων και εδώ στο Γιουνανιστάν, καί όχι να τις "πισωγυρίσει". Η Ελλάδα (ο Λαός της) θα είναι φτωχότερη, αλλά ο Καπιταλισμός της, και ακριβώς γι αυτό, θα είναι ισχυρότερος, αγαπητέ μου Βαπορίτη. H Κρίση δε θα μας βγάλει λιγώτερα μονοπώλια και περισσότερους μικρομεσαίους η αγρότες. Αντίθετα, θα τους εξοντώσει.
Και "Η εξάρτηση είναι αποτέλεσμα της υποανάπτυξης και όχι το αντίστροφο". +1000!
Ας τελειώνουμε κάποτε με τον τριτοδρομικό "μαρξισμό".
Και πάλι μπράβο, παλιοκουμμούνι!

Ανώνυμος είπε...

Εν τελει ο "Καραβιτης" τοσκασε το παραμυθι περι "Χαλυβουργιας" και αρα επιβλαβων απεργιων. Ολες οι τοποθετησεις περι "εξαρτημενης" Ελλαδας καταληγουν στην εξης παραινεση : Το ΚΚΕ να εγκαταλειψει την ταξικη παλη και να ασχοληθει με την "εθνικη απελευθερωση" ψαχνοντας για "συμμαχιες" με διαφορους μικροαστους ανεμομυλους. Ας το επαναλαβουμε μια ακομη: Η ιδια η ιδρυση του ΣΕΚΕ/ΚΚΕ δειχνει οτι το επικεντρο ειναι η ταξικη παλη. Παραπερα: Ο Λενιν δεν ασχοληθηκε με τον ιμπεριαλισμο σαν καθηγητης πανεπιστημιου αλλα σαν επαναστατης κομμουνιστης. Πρωτον ξεβρακωσε τους κεντρωους και δεξιους σοσιαλδημοκρατες που ηταν υπερ της ιμπεριαλιστικης καταληστευσης των αποικιων κλπ, δευτερον σημειωσε οτι τα μονοπωλια ειναι η βαθμιδα οργανωσης που κανει απλουστερη την οικοδομηση του σοσιαλισμου και τριτον ειδε στις ενδοιμπεριαλιστικες αντιθεσεις την γεννεση πανεθνικων κρισεων και αρα επαναστασεων. Ολα τα υπολοιπα ειναι μ'αλλα λογια ν'αγαπιομαστε. Αλλωστε η τσαρικη Ρωσια ηταν εξαρτημενη απο τα δανεια Γαλλων, Αγγλων και Γερμανων τραπεζιτων. Μηπως απ'αυτο ο Λενιν εγινε "αμυνιτης", η οπαδος της "απελευθερωσης της Ρωσιας", της ρωσικης "αποικιας χρεους"; Οσο για το "μεγεθος" της χωρας, και αν αυτο την κανει "ιμπεριαλιστικη", ο Λενιν κριτικαροντας τους Ιταλους σοσιαλσωβινιστες, τυπου "Καραβιτη" κλπ μιλουσε για τον imperialismo della povera gente, η αλλιως τον ιμπεριαλισμο του φτωχομπινε. Εν κατακλειδι μπροστα μας υπαρχει η παλη των ταξεων και σ'αυτην υποτασσονται ολα τα υπολοιπα. Αυτο λενε οι θεσεις και αυτο εγκρινουν οι κομμουνιστες. ΑΑ

Ανώνυμος είπε...

ναι, στην 17 θέση το Βέλγιο
και στην 33 θέση η ποιά; η Πορτογαλία!!

Όχι πάλι Θεέ μου με τις αντιγραφές!

η μεγάλη διόγκωση του ΑΕΠ στην Ελλάδα και αλλού οφείλεται στον τρομακτικό κύκλο των δανείων, και ξεκίνησε λίγο πριν την υιοθέτηση του "κοινού νομίσματος"

Θα το κάνω νιανιά, για το χατήρι του "Άναυδου".

1) Η οικοδομική δραστηριότητα, το λιανεμπόριο, οι υπηρεσίες κτλ που συμμετέχουν στο ΑΕΠ τροφοδοτήθηκαν σχεδόν αποκλειστικά από τραπεζικό δανεισμό που παρεχόταν αφειδώς. Οι τράπεζες είχαν διαθέσιμο ρευστό μέσω της ΕΚΤ. Την ίδια ώρα οι δήμοι σύναπταν δάνεια "με την εγγύση του ελληνικού δημοσίου" και το κράτος υπερδανειζόταν από τις διεθνείς αγορές.

Το αποτέλεσμα είναι να οικοδομείται το σύμπαν και κάθε οικοδομικό τετράγωνο να έχει πέντε καφετέριες και εφτά μαγαζιά με είδη δώρων.

Επίσης το 2004 είχαμε τους Ολυμπιακούς, το ξεχάσατε; Η ξέφρενη οικοδομική δραστηριότητα προσμετρήθηκε στο ΑΕΠ όπως και τα τρελά "έργα υποδομής" αυτοκινητόδρομοι κτλ που χρηματοδοτήθηκαν από πόρους της ΕΕ.

2)Η αύξηση του ΑΕΠ σχετίζεται άμεσα με την καταιγίδα από εισαγωγές. Χονδρικά από το 2000 σε όλα σχεδόν τα κράτη της ΕΕ ανατρέπεται το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Δείτε στο παρακάτω γράφημα πως κλιμακώνονται οι εισαγωγές έναντι των εξαγωγών για τα διάφορα "οικονομικά θαύματα" όπως η Ελλάδα

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/5/52/Current_account_balance_with_the_rest_of_the_world%2C_2004-2010_%281%29_%28EUR_1_000_million%29.png

Αυξηση των εισαγωγών σημαίνει ακόμα περισσότερος δανεισμός και μεσοπρόθεσμη αστάθεια. Νά ή πρώτη εξάρτηση.

Στο γράφημα που δίνω δείτε πως αυξάνει τις εξαγωγές της η Γερμανία και εις βάρος των "εταίρων" της.

Άρα το ΑΕΠ από μόνο του δεν λέει τίποτα.

Καραβίτης

Ανώνυμος είπε...

Δεν είπα ότι η απεργία της Χαλυβουργίας ήταν επιβλαβής. Λέω ότι ήταν άχρηστη, εντελώς άχρηστη από πρακτικής σκοπιάς πέρα από τους συναισθηματισμούς.

Ο μόνος που ωφελήθηκε ήταν ο Μάνεσης αφού είχε σκοπό να κλείσει το εργοστάσιό του από πριν και άφησε τους ηρωικούς αλλά αφελείς χαλυβουργούς να "φορτωθούν" την ευθύνη. Γλίτωσε και τους μισθούς εννιά μηνών και δεν ικανοποίησε κανένα αιτημα και έχει τώρα την άνεση να τα μαζέψει και να φύγει χωρίς άλλες συνέπειες.

Καραβίτης

Μπρεζνιεφικό απολίθωμα είπε...

Καραβίτη, από το ύφος σου -αφήνω στην άκρη τα επιχειρήματα- δε μου φαίνεσαι και πολύ πρόθυμος να κάνεις συζήτηση. Ή που το αλλάζεις, ή θα καταφέρεις εξ αρχής το στρατηγικό σου στόχο -χωρίς μεταβατικά αιτήματα- και θα το κόψουμε εδώ, για να γλιτώσουμε και τα ενδιάμεσα.
Ευχαριστώ για την κατανόηση.

Επί τη ευκαιρία αντιγράφω ένα ενδιαφέρον σχόλιο του kk από το redfly planet που αναδημοσίευσε το κείμενο του άναυδου:
Όποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για τις Θέσεις της Κ.Δ.-γίνεται πολύ μεγάλη σπέκουλα-μπορεί να παρατηρήσει ότι στο πρόγραμμα της, που ψηφίστηκε το 1928 στο συνέδριο της, η Ελλάδα ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΤΑΝ στις προσδιοριζόμενες ως ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ!

Ανώνυμος είπε...

Μαλλον ζω σε αλλο κοσμο απο πολλουσ συντροφουσ.την ωρα που δεν κουνιεται φυλλο η συζητηση περι εξαρτησης αλληλεξαρτησης κλπ μου θυμιζει συζητηση τον μεσαιωνα για το φυλο των αγγελων.α και κατι αλλο, το κμε υπαρχει?

Ανώνυμος είπε...

Φίλε ΄΄Αναυδε΄΄
Έμεινα άναυδη στην προσπάθεια να διαβάσω το κείμενό σου...
Μάλλον διαβάζεις τους κλασικούς στο μπάνιο, και σου ξεφεύγουν κάποια πράγματα.
Αν και ξεκίνησα με όρεξη να διαβάζω το πόνημά σου, μετά τον ορισμό των πέντε σημείων του Λένιν, ξενέρωσα διαβάζοντας στην συνέχεια το μισό απόσπασμα από το ίδιο έργου του Λένιν (λίγο πριν δώσει τον κλασικό ορισμό). Λέει σωστά ο σύντροφος με το μουσάκι ότι ΄΄Αν θα χρειαζόταν να δοθεί....΄΄ στην επόμενη παράγραφο όμως του έργου του το ανατρέπει λέγοντας ΄΄ Οι πολύ σύντομοι όμως ορισμοί, αν και είναι βολικοί, γιατί συνοψίζουν το κυριότερο, είναι ωστόσο ανεπαρκείς ,όταν πρόκειται να συναγάγουμε ιδιαίτερα από αυτούς τα πιο ουσιαστικά γνωρίσματα του φαινομένου που έχουμε να καθορίσουμε..΄΄ και συνεχίζει δίνοντας τον γνωστό ορισμό των πέντε σημείων.
Δύο λοιπόν φάουλ:
1. η παράληψη του ναι μεν αλλά που διατυπώνει ο Λένιν. Πόση διαφορά έχει μια λεξούλα...΄΄όμως΄΄. Ας πορευτούμε με τον βολικό ορισμό...
2. έχει διαφορά η σειρά με την οποία παραθέτεις τα αποσπάσματα. Ο Λένιν στο κείμενό του πρώτα λέει θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε όμως είναι ανεπαρκής ένας τέτοιος ορισμός, και έτσι στην συνέχεια ορίζει με τα πέντε σημεία τον ιμπεριαλισμό.

Μετά είπα να διαβάσω και λίγο παρακάτω που λές ότι ΄΄ορισμό της εξάρτησης δεν θα βρεί κανείς όσο κι αν ψάξει τα έργα των Μαρξ, Λένιν Στάλιν.
ΟΚ, είναι και αργά, και θα σου πω μόνο στο βιβλιαράκι του ιμπεριαλισμού στο τέλος του VI κεφαλαίου για το μοίρασμα του κόσμου : ΄΄οι ποικίλες μορφές των εξαρτημένων χωρών, που πολιτικά τυπικά είναι ανεξάρτητες, στην πράξη όμως είναι μπλεγμένες στα δίχτυα της χρηματιστικής και διπλωματικής εξάρτησης. ΄΄
Συνεχίζει ο σ. Λένιν με το παράδειγμα της Αργεντινής.
Δεν ξέρω αν έψαχνες με google : ορισμός εξάρτησης, ίσως γι’ αυτο δεν βρήκες. Βάλε τουλάχιστον σύνθετη αναζήτηση.

Παρακάτω δεν διάβασα το υπόλοιπο κείμενό σου. Συγνώμη ίσως το τελειώσω αύριο.

Σημ. : κάπως έτσι είναι το γνωστό ‘μπαλαμούτι’ , άμα δεν σου βγαίνει η άσκηση 2+2=5 άμα μας βολεύει...

Καληνύχτα και ώρα σου καλή!

AGIS είπε...

Στην απαρίθμηση των αντιθέσεων έμεινε απ' έξω μια 4η αντίθεση, μάλλον η αντίθεση που περιλαμβάνει όλες της άλλες: αυτή ανάμεσα στον κοινωνικό χαρακτήρα των παραγωγικών δυνάμεων (από τη μια) και την ατομική τους ιδιοποίηση (από την άλλη).

Η οποία αντίθεση βρίσκει την απόλυτη έκφρασή της στο μονοπώλιο, και που η λύση της μέσω της κοινωνικοποίησης των μονοπωλίων (ή αλλιώς: μέσω του ανοιχτού και χωρίς περιστροφές περάσματος στην κατοχή της κοινωνίας των παραγωγικών δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί τόσο ώστε η μόνη διεύθυνση που επιδέχονται είναι η κοινωνική - ένγκελς) δεν συνιστά βέβαια κανένα νέο "στάδιο", αλλά την αφετηριακή υλική βάση του σοσιαλισμού.

Ως προς το θέμα του ιμπεριαλισμού και της εξάρτησης, απλά να θυμίσω την ανεπάρκεια των πολύ σύντομων ορισμών, καθώς και τη συμβατική και σχετική σημασία των ορισμών γενικά. Ενδιάμεση θέση δεν μπορεί παρά να σημαίνει ενδιάμεση σε όλα: και μονοπωλιακό στάδιο και ιμπεριαλιστικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά εξάρτησης.

Μόνο που σε διάκριση με το προγενέστερο στάδιο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, η εθνική εξάρτηση σήμερα δεν είναι πρόβλημα, κύρια, κάποιας μη-μονοπωλιακής αστικής τάξης (για τα μονοπωλιακά της τμήματα δεν ήταν ποτέ πρόβλημα), αλλά πρόβλημα από την σκοπιά του καθήκοντος της εργατικής τάξης να αναδειχθεί σε ηγέτιδα τάξη του έθνους, να γίνει η ίδια το έθνος, σε συμμαχία με τα εργαζόμενα στρώματα της κοινωνίας.

Επίσης η υπανάπτυξη, εκτός όλων των άλλων, είναι στοιχείο που χαρακτηρίζει την ανάπτυξη των ίδιων των ιμπεριαλιστικών χωρών, στοιχείο του σαπίσματός τους (της αποσύνθεσης των κοινωνικών τους σχέσεων), παράγωγο της ανισομετρίας στο εσωτερικό τους όπου από τη μια συσσωρεύεται και "αναπτύσσεται" ο παρασιτικός πλούτος και από την άλλη βρίσκει σ' αυτή τη συσσώρευση και "ανάπτυξη" το όριό της κάθε ικανοποίηση κάθε πραγματικής ανάγκης και όρου ανάπτυξης της κοινωνίας.

Σχετικά τέλος, με τον αντιιμπεριαλιστικό χαρακτήρα της λαϊκής πάλης:
Είναι εκ των ουκ άνευ, και αν η μη αναφορά της αντί να διαλύει την οποιαδήποτε σύγχυση την αντικαθιστά με νέες συγχύσεις, τότε αντί να παραλείπεται η αναφορά θα πρέπει να αναφέρεται εμφατικά.
Η πάλη ενάντια σε ΝΑΤΟ - ΕΕ - ΔΝΤ - ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις κλπ είναι συστατικό της συνολικής σημερινής πάλης που καταλήγει στη λαϊκή εξουσία, κι επίσης συστατικό της αυριανής πάλης της ίδιας της λαϊκής εξουσίας.

Το σύνθημα "οι ιμπεριαλιστές τη γη ξαναμοιράζουν με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν" παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο. Και δεν έχει καμιά σχέση με τις διακυμάνσεις των συμμαχιών και αντιθέσεων ανάμεσα σε μονοπώλια και ιμπεριαλιστικά κέντρα, έχει να κάνει με με τη γενική θέση και τις συμμαχίες του μονοπωλιακού κεφαλαίου ως κυρίαρχης τάξης ενάντια στις εργαζόμενες τάξεις και στρώματα.

Κι από την άποψη του "ιμπεριαλιστικού σταδίου": Είναι πάλη ενάντια στον ίδιο τον ελληνικό μονοπωλιακό καπιταλισμό, ενάντια στην οικονομική και πολιτική κυριαρχία των μονοπωλίων στο εσωτερικό, ακριβώς όπως η αντιιμπεριαλιστική πάλη στις ΗΠΑ είναι αναγκαστικά πάλη ενάντια στην αμερικανική οικονομική και πολιτική ολιγαρχία.

Ιμπεριαλισμός δεν είναι απλά η "ξένη επιθετικότητα", γι' αυτο κι η αντιιμπεριαλιστική πάλη είναι και πάλη εσωτερική. Αυτό πρέπει να αποσαφηνιστεί κι όχι να συγκαλυφθεί μέσα από τη διάλυση μιας σύγχυσης μέσω της αναπαραγωγής της, με την μετατροπή της "ανεπάρκειας ενός πολύ σύντομου ορισμού" (στην τελική οχι του ορισμού αλλά της ανεπάρκειάς του) σε καθοδηγητική θέση.

Ανώνυμος είπε...

Σφυροδρέπανε σόρυ κι όλας αλλά έχεις ιστορικά έγγραφα για να δεις πως προέκυψε το πρόγραμμα της ΚΔ τό 1928 γιατί εγώ έχω κάποια στην βιβλιοθήκη μου... Κατά την γνώμη μου η εικόνα της ιμπεριαλιστικής αλυσίδας που παρουσιάζει το πρόγραμμα είναι σκληρός οικονομισμός, με αστεία εργαλεία τύπου μεγέθους ΑΕΠ, ανάπτυξη βιομηχανίας και.. σχεδόν τελεία. Ανάπτυξη παραγωγικών δυνάμεων κι άγιος ο θεός.Τίποτα παραπάνω ούτε χιλιοστό. Το χειρότερο όμως κατά την γνώμη μου ΔΕΝ είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι πίσω από πολλές τοποθετήσεις φανερώνεται μια στατικότητα γύρω απ'την ιμπεριαλιστική αλυσίδα όπου αν μια χώρα 'κλειδώσει' την θέση της τότε καβάτζώθηκε νυν και αήν. Τα εκκωφαντικά παραδείγματα της Γερμανίας και της Αγγλίας δεν σας λένε κάτι; Κι αν η Ελλάδα ήταν ιμπεριαλιστική το 1928 τώρα είναι αδύνατον να είναι εξαρτημένη; Κι αν το 2009 είχε μια πιο ισχυρή θέση στην αλυσίδα και τώρα έχει κατρακυλήσει μερικά σκαλοπάτια δεν μπορεί να 'χει γίνει; Κι ύστερα σου λένε ότι ο κομμουνισμός είναι η κίνηση των πραγμάτων. Ετσι όπως σκέφτονται ορισμένοι, ο άγνωστος στρατιώτης θα μου μοιάζει με μπαλαρίνα

Αναυδος είπε...

@ ανωνυμο 5 Απριλίου 2013 - 1:03 π.μ.
Η ταυτοτητα δεν είναι ορισμός. Το τσιτατο του Λενιν που παραθετεις λέει σε απλά ελληνικά ότι οι εξαρτημενες χωρες είναι εξαρτημενες με πολλους τρόπους. Θα σου προτεινα να διαβαζεις τους κλασικους εστω και στο μπανιο σου (από το να μην τους διαβαζεις καθολου)

@Αγις
‘ηγέτιδα τάξη του έθνους’ ή μηπως να ηγηθει του εργαζομενου λαού ?

Ανώνυμος είπε...

Πολύ καλό άναυδε.

Από εκεί κ πέρα έχουν πολύ πλάκα ορισμένοι(ος;) που είναι κ πολύ ...εχέμυθοι.

Περισπούδαστη η ανάλυση για το δανεισμό κ την οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Λες κ στην αμερική η κρίση των subrimes αφορούσε κάτι άλλο. Φαίνεται θα είναι κ οι ΗΠΑ εξαρτημένες. Που να μπει κ το εμπορικό τους έλλειμμα δηλαδή (σε σχέση πχ με τη Γερμανία)...

Όταν χρεοκόπησαν όλες οι αμερικανικές επενδυτικές τράπεζες κ τις διέσωσε το αμερικανικό κράτος θα έπρεπε να πούμε εξαρτημένες τις ΗΠΑ.

Φοβερές αναλύσεις...

Να, πίσω ας πούμε από τη Πειραιώς δεν είναι ο Βαρδινογιάννης, δεν είναι ο Κ. Αγγελόπουλος, μον΄ είναι οι αρειανοί...

AGIS είπε...

@Αναυδος
"'ηγέτιδα τάξη του έθνους' ή μηπως να ηγηθει του εργαζομενου λαού ?"

Κάτι παραπάνω (και δεν εννοώ τον υπερθετικό βαθμό), νομίζω, και κάτι διαφορετικό από το απλώς να "ηγηθεί".

Με τη φράση αναφέρομαι στο γνωστό-άγνωστο απόσπασμα του κομμουνιστικού μανιφέστου (γνωστό-άγνωστο γιατί πολλοί το ξέρουν και το χρησιμοποιούν συνήθως, όμως, ή τουλάχιστον συχνά, όχι ολόκληρο), το εξής (ΣΕ σελ. 48):

"Οι εργάτες δεν έχουν πατρίδα. Δεν μπορείς να τους πάρεις αυτό που δεν έχουν. Αφού, όμως, το προλεταριάτο πρέπει κατ' αρχήν να κατακτήσει την πολιτική εξουσία, να ανυψωθεί σε εθνική τάξη, να συγκροτηθεί το ίδιο σαν έθνος, είναι και το ίδιο ακόμα εθνικό, αν και σε καμιά περίπτωση με την έννοια που δίνει η αστική τάξη [σημ.μου: im Sinne der Bourgeoisie, με την έννοια της αστικής τάξης, με την αστική έννοια]"

Στο σχόλιο, αντί: "να ανυψωθεί σε εθνική τάξη", έγραψα από μνήμης: "ηγέτιδα τάξη του έθνους", που είναι όμως παραλλαγή του ίδιου πράγματος καθώς κατά την υποσημείωση της ίδιας σελίδας: "Στην έκδοση του 1888 'να ανυψωθεί σε ηγέτιδα τάξη του έθνους' (σημ. γερμ. συντ.)

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για κάτι περισσότερο, ανώτερο και ευρύτερο από το να ηγηθεί. Ανύψωση σε ηγέτιδα τάξη του έθνους, σε εθνική τάξη, συγκρότηση της ίδιας σε έθνος, σημαίνει θεώρηση του συνόλου των κοινωνικών σχέσεων από τη σκοπιά αυτής της προοπτικής και των αναγκών της, οι προϋποθέσεις των οποίων υπάρχουν ήδη στις σημερινές ανάγκες ανάπτυξης της κοινωνίας. Σημαίνει θεώρηση κάθε σημερινού πραγματικού οικονομικού και πολιτικού όρου από τη σκοπιά των αναγκών της ανάπτυξης της κοινωνίας, κι όχι της ανάπτυξης του κεφαλαίου, που αντιστρατεύεται την ικανοποίησή τους. Και που μάλιστα την αντισρατεύεται τόσο περισσότερο, όσο περισσότερο εντείνεται η αντίθεση ανάμεσα στον κοινωνικό χαακτήρα των παραγωγικών δυναμεων και την ατομική τους ιδιοποίηση.

Αυτό που έλεγα στο πρώτο σχόλιο, και που το "προεκτείνω" εδώ, θα μπορούσα να το πω και αλλιώς:
Η εθνική εξάρτηση (υπό τους όρους του γενικού επιπέδου της καπιταλιστικής ανάπτυξης ως το μονοπωλιακό της στάδιο - να μην επαναλαμβανόμαστε) αποτελεί χαρακτηριστικό του έθνους των εκμεταλλευτών και, σαν τέτοιο, μετατρέπεται σε ιδιότητα ολόκληρου του έθνους, μετατρέπεται σε φραγμό για την ανάπτυξη του έθνους των καταπιεζόμενων, σε μέρος της δικής του πάλης για την κατάργηση της εκμετάλλευσης και την κατάργηση του χωρισμού του έθνους σε δυο κοινωνικά αντίπαλα έθνη.

Ελπίζω να μην εκφράζομαι δυσνόητα...

Ανώνυμος είπε...

Έτσι τυχαία:

Να πάρουμε τις άμεσες επενδύσεις που έγιναν το 2011 στις ΗΠΑ από την κακόμοιρη Ελλάδα των κακόμοιρων ελλήνων κεφαλαιοκρατών που στενάζουν υπό το ζυγό της τρόικας για να τις συγκρίνουμε με αυτές της Κίνας λόγου χάρη:

Ελληνικές Άμεσες Επενδύσεις στις ΗΠΑ: 2,304 δις ΕΥΡΩ
Κινεζικές Άμεσες Επενδύσεις στις ΗΠΑ: 4.7 δις ΔΟΛΛΑΡΙΑ ή μπακαλίστικα 3.6 δις ΕΥΡΩ.

Κακόμοιροι έλληνες κεφαλαιοκράτες

Ανώνυμος είπε...

Το 2010 οι συνολικές άμεσες επενδύσεις της Κίνας στο εξωτερικό ήταν της τάξης των 60 δις δολλαρίων.

Το αντίστοιχο ποσό για την ... κακόμοιρη Ελλάδα ήταν 32,1 δις ευρώ.

Δημήτρης Κ. είπε...

H ανάλυση που επιχειρεί ο Άναυδος είναι διάτρητη και μαρξιστικά και λογικά (όχι ότι το ένα αντιτίθεται στο άλλο).

Τεράστιο μαρξιστικό σφάλμα να υπολογίζουμε την ανάπτυξη με αστικά κριτήρια (αύξηση του ΑΕΠ που όμως οφείλεται σε πιστωτική φούσκα), και τεράστια διαστρέβλωση του 4ου κριτηρίου του Λένιν για την Ελλάδα.

Εντάξει, ο Μεντρέκας τα έκανε μαντάρα στο άρθρο του ("η Ελλαδα πληρεί και τα 5 κριτήρια και με το παραπάνω") αλλά ρε παιδιά, στο Θεό σας δηλαδή, σε ποιά ιμπεριαλιστική ένωση η Ελλάδα ΜΟΙΡΑΖΕΙ τον κόσμο και τις αγορές;

Όπως ανέφεραν και άλλοι πιό πάνω, εστιάζοντας μονάχα στα δις των επενδύσεων της Ελ. Αστικής Τάξης, βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος.
0,35% του Παγκόσμιου ΑΕΠ είναι το Ελληνικό, τι αγορές να μοιράζει;

Μπερδεύουμε τη συμμετοχή (σε επίπεδο κομπάρσου, αν δούμε τους αριθμούς) με τον πρωταγωνιστικό ρόλο για να αποδείξουμε ότι τί Ελλάδα τι ΗΠΑ; Ναι, η Ελλάδα συμμετέχει στο ΝΑΤΟ, συμμετέχει στην ΕΕ, αλλά ως τι;

Ποιός πείθεται από τέτοιες διαστρεβλώσεις της πραγματικότητας;

Ανώνυμος είπε...

Οι ΗΠΑ το 2010 είχαν άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό που ισούνταν με 328 δις δολλάρια. Την ίδια χρονιά η Ελλάδα είχε άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό ίσες με 32,1 δις Ευρώ.

Ανώνυμος είπε...

Η Ελλάδα συμμετέχει στο ΝΑΤΟ πχ για να εφοδιάζει αποκλειστικά με τα πλοία του ο Ρέστης το Ιράκ σε ξηρό φορτίο όπως έχει κλείσει συμφωνία.

Ανώνυμος είπε...

Θα μπορούσα να δω τη στρατιωτική συμμετοχή της Δ. Γερμανίας σε αριθμούς; Για να δω αν είναι πολύ μεγαλύτερη της Ελλάδας.

Της Ιαπωνίας έστω;

Τώρα που το σκέφτομαι οι ΗΠΑ στη Γερμανία έχουν κάποιες δεκάδες περισσότερες βάσεις από ότι στην Ελλάδα ενώ σίγουρα ούτε η Γερμανία μπορεί αυτή τη στιγμή να αποκτήσει βάσεις στις ΗΠΑ. Τουτέστιν εξαρτημένη κ η Γερμανία.

Για να μη θυμηθώ ότι στην Ιαπωνία εκτός από αμερικανικές βάσεις υπάρχει κ Αυτοκράτορας. Τσουπ να κ αστικοδημοκρατικό αίτημα-ενδιάμεσος κρίκος. Ο σοσιαλισμός μπορεί να περιμένει κ εκεί.

Ανώνυμος είπε...

Στον Ανώνυμο της 5 Απριλίου 2013 - 1:03 π.μ., που μας βγήκε ανώνυμη:
Βλέπει πουθενά κάποιον ορισμό στο απόσπασμα του Λένιν που μας παρέθεσε, ή μήπως εκείνη απλώς σκάναρε το βιβλίο και όπου έβγαλε "εξάρτηση" το search ήρθε και μας το κότσαρε; Μιλάμε... "δάσκαλε που δίδασκες" η τύπισσα!!!

Αναυδος είπε...

Αρα αφου η Ελλάδα ηταν είναι και θα είναι ψωροκωσταινα αντε με το πασοκ του μελλοντος σας για εθνικη ανεξαρτησια λαικη κυριαρχια και αφηστε μας στην ησυχια μας Φαινεται ότι ο καπιταλισμός περιφρόνησε τη μικρη αυτή γωνια του κοσμου και την αφησε χωρις μονοπωλια χρηματιστικο κεφαλαιο εξαγωγες κεφαλαιου εμπορικο στολο κλπ κεφαλαιο Η ελλαδα ανηκει στους ελληνες

Υγ Δημητρη Κ το ΑΕΠ δεν σου κανει όταν το χρησιμοποιει το ΚΚΕ αλλα όταν το χρησιμοποιεις εσυ και ο γεωργιαδης μια χαρα είναι

Δημήτρης Κ. είπε...

Όχι βρε Άναυδε, πώς την πάτησες έτσι; Το ίδιο ΑΕΠ που επικαλείται όποιος ερμηνεύει με αστικά εργαλεία την ανάπτυξη στην Ελλάδα, επικαλούμαι κι εγώ. Με βάση λοιπόν την αστική ερμηνεία σου, πώς ακριβώς μοιράζει τις αγορές η ελληνική αστική τάξη; Για απόδειξέ το, αλλά please, σε σύγκριση με το πώς και πόσο τις μοιράζουν οι αστικές τάξεις των άλλων χωρών.

Υ.Γ. Μπορείς να απευθύνεσαι σε εμένα και όχι σε οποιονδήποτε άλλο; Νησάφι πιά με τους ετεροπροσδιορισμούς σας! Το ίδιο το άρθρο σου μιλάει για όσους με τσιτάτα από το έργο των Μαρξ-Λένιν, σε συνδυασμό με μια ανικανότητα να διαβάσουν τη σημερινή πραγματικότητα διατριβούν πάνω στο ζήτημα της εξάρτησης κι ακριβώς από κάτω χρησιμοποιείς τσιτάτα και βρίσκεσαι εκτός πραγματικότητας (4ο κριτήριο).

Δώσε λοιπόν με αριθμούς τις αποδείξεις για το τι ποσοστό των αγορών μοιράζει σήμερα η Ελλάδα. Μπορείς;

Δημήτρης Κ. είπε...

Κι επειδή ανέφερες τον Γεωργιάδη, ορίστε τι γράφει:

"Η σύγχρονη πραγματικότητα, όμως, την έχει διαψεύσει παταγωδώς, το δε ελληνικό παράδειγμα είναι κόλαφος για αυτή. Και σήμερα «μια χούφτα» ιμπεριαλιστικών δυνάμεων κυριαρχεί στον παγκόσμιο καπιταλισμό, ενώ η εξάρτηση της χώρας μας εντάθηκε πιο πολύ. Διερωτάται κανείς, πώς η Ελλάδα μπορεί να ανακατανέμει την παγκόσμια αγορά με το 0,34% (από 0,72% το 1980) του παγκόσμιου ΑΕΠ;"

Το αμφισβητείς; Ή το 1980 το ΑΕΠ ήταν πιό εκτός πραγματικότητας από το σημερινό;

Ανώνυμος είπε...

Δε χαλαει καθολου καποιους η παραθεση των στοιχειων των ελληνικων αμεσων επενδυσεων στο εξωτερικο κ οι συγκρισεις που αναδεικνυουν μια καθολου κακομοιρα ελλαδα. Δεν τους χαλαει επισης καθολου που αναδεικνυονται πολυ ευκολα τα οφελη της στρατιωτικης συμμετοχης της χωρας στους ιμπεριαλιστικους πολεμους (δες Ρεστης στο Ιρακ κ αντι-ιμπεριαλιστικα μπεργκερς στη Λιβυη). Κ αφου δεν τους χαλανε αυτα προφανως δεν τους χαλαει καθολου να αποδεικνυουν μονοι τους την αγραμματοσυνη τους ακομα κ με συγκρισεις ΑΕΠ χωρις ας πουμε να καταλαβαινουν ποσο ηλιθιο ειναι να γινεται κατι τετοιο ξεκομμενο απο την πληθυσμιακη εξελιξη (οταν ας πουμε ο ελληνικος πληθυσμος εμεινε περιπου στασιμος ενω ο παγκοσμιος παιζει να τριπλασιαστηκε).

Καλα κρασια

Ανώνυμος είπε...

Το 2010 οι συνολικες αμεσες επενδυσεις στο εξωτερικο ηταν για ολο τον κοσμο γυρω στο 1,3 με 1,4 δις δολλαρια. Τα 32 δις ευρω των ελληνικων στο εξωτερικο υπερβαινουν το 2,6% του συνολου-πρεπει να προσεγγιζουν το 3%. (γραφω απ το δρομο οποτε δεν εχω ευχερεια υπολογισμων). Ποσο πολλαπλασιο του ποσοστου του ελληνικου ΑΕΠ στο παγκοσμιο.

Υποδουλοι οι ελληνες κεφαλαιοκρατες.

Ανώνυμος είπε...

Όλη αυτή η συζήτηση για ποσά, ποσοστά κλπ μου θυμίζει αυτό

http://www.youtube.com/watch?v=d1F-P5fg7A8

Καθώς επίσης και τους υπολογισμούς του Βέγγου απ' το ΘΑ ΣΕ ΚΑΝΩ ΒΑΣΊΛΙΣΣΑ...

mariori

Ανώνυμος είπε...

Στο 0.34% του παγκοσμιου ΑΕΠ το ελληνικο λοιπον. Μαλιστα. Και ποσες χωρες ξεπερνουν το 1%? Να κατσουμε να βγαλουμε και τις αντιστοιχες αναλογιες μετα. Τι μικρουτσικο που φαινεται το 0.34 οταν το πεταμε ετσι, σα ξεκαρφωτο νουμερακι...

Δημήτρης Κ. είπε...

"Στο 0.34% του παγκοσμιου ΑΕΠ το ελληνικο λοιπον. Μαλιστα. Και ποσες χωρες ξεπερνουν το 1%? Να κατσουμε να βγαλουμε και τις αντιστοιχες αναλογιες μετα. Τι μικρουτσικο που φαινεται το 0.34 οταν το πεταμε ετσι, σα ξεκαρφωτο νουμερακι..."

Σωστή παρατήρηση.

Φαντάστηκα ότι το 0,34% είναι πράγματι μικροτσούτσουνο, αλλά έχεις δίκιο

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_co
untries_by_GDP_(PPP)

Νομίζω τώρα ότι γίνεται αρκούντως κατανοητό το μέγεθος.

Δημήτρης Κ. είπε...

Παίξτε λίγο με αυτό εδώ
http://www.investmentmap.org/potentialInvestor.aspx
Επιλέξτε Outward FDI by Sector,Region βάλτε All Countries και Total στο Indstry.

Δίνει πίνακα με τις ΑΞΕ κάθε χώρας.

Δείτε για παράδειγμα ότι τα νησιά Cayman έχουν τριπλάσιες ΑΞΕ από την Ελλάδα, ή ότι το Βέλγιο έχει περισσότερες ΑΞΕ απο την Ιαπωνία.

Ή εγώ δε διαβάζω καλά τον πίνακα, ή δεν είναι και τόσο απόλυτο κριτήριο για να κατατάξει κανείς την Ελλάδα στη ιμπεριαλιστική πυραμίδα (χρησιμοποιώ την ορολογία της ΚΕ) με ακρίβεια.

Ανώνυμος είπε...

νομιζω οτι τα σχολια του καραβιτη δειχνουν ξεκαθαρα ποιον ρολο επιφυλασουν στην εργατικη ταξη οι ''αντιιμπεριαλιστες''.... να βαλει πλατη ωστε να μπορει ο καθε μανεσης να ανταγωνιστει το μεγαλυτερο του μονοπωλιο.

οταν μπαινει λοιπον το θεμα απο τον μανεση για μοιωση των μισθων, θα πρεπει οι εργατες να σκυψουν το κεφαλι γιατι θα χασουν και αυτο το κουτσουρεμενο μεροκαματο. (που πολλες φορες ειναι αληθεια)

και η απαιτηση απο το κκε ολων αυτων των ''αντιιμπεριαλιστων'' ειναι ακριβως αυτο: να πεσει στο λουκι της διαχειρησης μιας ανεξοδης καταστασης, που αναγκαστικα, αν δεχθει να το κανει,θα προτεινει στους εργατες να δεχθουνε τις μοιωσεις για να κερδισουν εστω ενα μισο μεροκαματο. αντιθετα η απαντηση πρεπει να ειναι,οτι η μονη λυση ειναι η κοινωνικοποιηση και ο σοσιαλισμος.

Ανώνυμος είπε...

Οι νησοι Καυμαν ειναι κεντρο υπερακτιων εταιρειων. Καταλαβαινεις τι σημαινει αυτο; Το Βελγιο ηταν επισης τοπος προορισμου καταθεσεων για φορολογικους λογους (γαλλοι κροισοι δηλωνουν εκει μονιμοι κατοικοι). Απο εκει φευγουν τα κεφαλαια τους για επενδυσεις εκει που θελουν. Κανεις βεβαια δε χαρακτηρισε το βελγιο μη ιμπεριαλιστικο. Απο το κινητο ουτως η αλλως δε βλεπω να λειτουργει ο πινακας. Μπορει να κανεις κατι λαθος εκει.

Η καταταξη του ΑΕΠ που δινεις ειναι παρατραγουδο εστω κι αν το κανεις ως απαντηση σε μια οχι απολυτως σωστη απαντηση (καθως δε λαμβανει το στοιχειο του πληθυσμου που ειπα παραπανω-μια χωρα με 8 φορες τον πληθυσμο της Ελλαδας ειναι φυσικο να εχει μεγαλυτρο ΑΕΠ απο την Ελλαδα).

Ο ανωνυμος των 5:56 δεν ειναι ο ιδιος με εμενα.

Αναυδος είπε...

δημητρη Κ
δεν λεει κανεις κι ακομη περισσοτερο εγω οτι η Ελλαδα ειναι μεγαλη ιμπεριαλιστικη χωρα αυτο που εξηγουμε ειναι οτι πλεον οι αντιθεσεις που υπηρχαν στην Ελλαδα λογω της καθυστερημενης αναπτυξης του καπιταλισμου εχουν ολες λυθει προς οφελος του κεφαλαιου. Συνεχισε με τα ποσοστα του ΑΕΠ και την εθνικοτητα του κεφαλαιου να θες να μας αποδειξεις οτι η Ελλαδα ειναι μια αποικια κι οτι πρεπει πρωτα να αγωνιστει εναντια στον ξενο δυναστη γερμανο τροικανο αριανο κλπ Εμεις σου απανταμε οτι οποια δικαιολογια και να εφευρεται εσυ και οι ομοιοι σου συριζοσυριζαιοι αλλη φορα Βαρκιζα δεν υπογραφουμε.

Δημήτρης Κ. είπε...

Πάλι το γυρνάτε στο καλαματιανό.

Προσπαθώ ματαίως να κουβεντιάσω στη βάση "θέση-αντίθεση-σύνθεση" αλλά it takes two to tango.

Αρκεστείτε στη μαρξιστικότητα των επιλογών σας γιατί από μεθόδους...βράσε ρύζι.

Καλή συνέχεια στους παράλληλους μονολόγους σας.

kritias είπε...

Εξαιρετικά αφιερωμένο στον Άναυδο, που δήθεν δεν υπογράφει "Βάρκιζες":

"Κλείνω με την ευχή, η απώλεια της ιστορικής ευκαιρίας του κόμματος για δημιουργία επαναστατικής κατάστασης στα πλαίσια της τρέχουσας κρίσης, να μη σημαδέψει τη δράση του τις επόμενες δεκαετίες με τον ίδιο τρόπο όπως η συμφωνία της Βάρκιζας."

http://kkritias.blogspot.gr/2013/04/blog-post.html

Ανώνυμος είπε...

Εμπεριστατωμενο ξανα το σχολιο του Κ.

Δε περιμενα βεβαια κατι αλλο απο αυτον που παρουσιασε την καταταξη του ΑΕΠ ως απολυτο ιμπεριαλιστικομετρο παρουσιαζοντας ας πουμε τις Φιλιππινες πιο ιμπεριαλιστικες απο το Ισραηλ χωρις να του περνα απο το μυαλο-παρα το οτι του επισημανθηκε-οτι ο πληθυσμος παιζει ρολο σε αυτο.

Αναυδος είπε...

κριτια
μια φιλικη διορθωση το κομμα δεν μπορει να δημιουργησει μια επαναστατικη κατασταση αυτη δημιουργειται απο τις αντικειμενικες συνθηκες Το κομμα πρεπει να ειναι ετοιμο να εκμεταλλευτει μια επαναστατικη κατασταση για να παρει την εξουσια Με 80% πασκε-δακε-απ στα συνδικατα ο πρωτος στοχος ειναι η καταληψη τους απο τις ταξικες δυναμεις και οχι η αναζητηση δηθεν συμμαχων Ειμαστε εδω για να αλλαξουμε τον κοσμο και οχι απλως να τον σοβατισουμε
Βαρκιζα σημαινει υποταγη στον ταξικο εχθρο τι αλλο νομιζεις οτι σημαινει η συμμετοχη του ΚΚΕ σε κυβερνηση συριζα και λοιπων αντιμνημονιακων δυναμεων .

Ανώνυμος είπε...

http://www.iskra.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=11599:panos-gkargkanas&catid=104:2010-07-14-16-10-32&Itemid=314
Τοποθέτηση του Γκαργκάνα
Με προβλήματα αλλά αξιόλογη και αξιοπρεπής. Κρατω ως θετικό το ότι αρνειται το 15ο συνέδριο και το ΑΑΔΜ.
Φαίνεται ότι τον συντροφο τον κρατάει όρθιο η παράδοση αναφοράς στον Τρότσκι (πράγμα που δεν γίνεται πάντα, όπως στην περιπτωση της ΔΕΑ). Για αυτό σας λέω ότι υπάρχουν και στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ δυνάμεις που μπορούν να τραβηχτούν στην νέα σύνθεση

Καμίλο Μπερνέρι

Ανώνυμος είπε...

Μια μικρή συμβολή εκ μέρους μου σε έναν διάλογο που έχει ήδη αναπτυχθεί πολύ για να συμμετάσχω παραπάνω.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyagor_1_03/04/2013_516073

Ποστάρω αυτό σαν ενδεικτικό μιας κατάστασης που συμπεριλαμβάνει όλα τα αναγκαία χαρακτηριστικά. Δηλαδή και τη συμμετοχή στον πόλεμο(κυρίως μέσω των βάσεων στη χώρα μας) και συμμετοχή στο τσιμπούσι μετά.


Βέβαια, θα πεί κάποιος απο τους μέχρι τώρα συμμετέχοντες στον διάλογο, υπερασπιζόμενοι ας το πούμ την αντι-ιμπ ανάγκη των καιρών μας- ή καλύτερα την ερμηνεία του αντιιμπεριαλισμού σαν κάτι άλλο απο εργατική σοσιαλιστική επανάσταση: Μα, το ποσοστό αμφότερα της στρατιωτικής συμμετοχής αλλά και των οικονομικών κερδών, είναι μικρό σε σχέση λχ με της Γαλλίας.

Και αυτό θα μας κάνει να αναρωτηθούμε: τελικά, ποιός μπορεί σήμερα να μιλάει για σοσιαλιστική επανάσταση; Το αμερικάνικο προλεταριάτο; Το κινέζικο; Το ρωσσικό; Οκ. Και ποιός άλλος; Γιατί μετά, όλοι οι άλλοι είναι λίγο πολύ εξαρτημένοι σε αυτούς. Αρα επανάσταση γιόκ.

Και άρα..; Τι; Γιατί δεν το πιάνω τι πραγματικά ελπίζουν και προσμένουν μερικοί. Εθνικά ανεξάρτητη καπιταλιστικά Ελλάδα; Με νόμισμα κωλόχαρτο και χωρίς τη δύναμη της καθήλωσης της αστικής τάξης; Να εξάγονται τα κεφάλαια στας ευρώπας και να αγοράζουν τα πάντα εδώ σε φραγκοδίφραγκα; Να εξάγουν εμπορεύματα σε συμφερουσες τιμές την ώρα που στην Ελλαδα θα ψωφολογάμε; Να πληρώνουν ψίχουλα φορολογία; Είναι πραγματικά κάτι που αξίζει να παλέψουμε για αυτό;
Δε ξέρω...




metalorixos

AGIS είπε...

Ενδιαφέρον το παραπάνω του metalorixos και ενδεικτικό.
Βλέπω πάντως ότι πρόκειται για σύμφωνο "με την εταιρεία λιβυκών συμφερόντων Tasty Franchise".
Φυσικά πρόκειται για μορφή εξαγωγής κεφαλαίου, μορφή οικονομικού ελέγχου κλπ. Όμως το σημειώνω, γιατί πρέπει να έχουμε όχι δυο αλλά ενιαία μέτρα και σταθμά:
Πρόσφατα λχ σε αντίστοιχη συζήτηση σ' αυτή ή σε άλλη ιστοσελίδα, κάποιος (υποστηρικτής της "εξάρτησης") ανέφερε το παράδειγμα του ΙΚΕΑ που "έκλεισε" την ελληνική επιπλοποιία, και δέχτηκε από υποστηρικτή της "ιμπεριαλιστικής χώρας" την απάντηση, ότι τα ΙΚΕΑ "ανήκουν στον ελληνικό όμιλο ταδόπουλου".
Πρόκειται όμως επίσης για ίδια μορφή εξαγωγής κεφαλαίου και οικονομικού ελέγχου με τον τύπο του φραντσάιζ.
Επομένως μια συγκεκριμένη εκτίμηση της συγκεκριμένης κατάστασης είναι προτιμότερη από το αγχωτικό στρίμωγμά της σε "ανεπαρκείς" πολύ σύντομους και γενικά "συμβατικής και σχετικής σημασίας" ορισμούς.

Ανώνυμος είπε...

τί σημασία έχει αν οι έλληνες αστοί είναι εξαρτημένοι ή αλληλεξαρτημένοι από τους ιμπεριαλιστές?

το γεγονός είναι ότι ακόμα και το μνημόνιο και μόνο να καταργήσει ο τσιπρ όταν ανέβει θα μασ τη πέσουνε τα αρματαγωγά του ΝΑΤΟ στο λεπτό

AGIS είπε...

@11:13
Ο τσιπρ το μνημονίο, το πολύ, να το αντικαταστήσει με ένα "σχέδιο ανασυγκρότησης" που θα προβλέπει την αστυνομική του επιτήρηση από τα ΝΑΤΟικά αρματαγωγά, οπότε δεν υπάρχει ο φόβος που λες.

Για τον τσιπρ μιλάμε όχι για τον Αλιέντε. Αν μιλούσαμε για τον Αλιέντε, τότε πραγματικά το θέμα θα ήταν, όταν "καταργούσε το μνημόνιο", να βρίσκεται ο λαός με το όπλο παραπόδα, ώστε να είναι "ασύμφορη" η επέμβασή των κάθε είδους αρματαγωγών.

Αναυδος είπε...

Ηγετιδα της τάξης της και του Κομματος, η συνεισφορα της ανεκτιμητη και παρακαταθηκη στα δυσκολα που ερχονται.

http://mltoday.com/subject-areas/marxist-theory/the-position-of-greece-within-international-capitalism-1623-2.html

Ειμαι σιγουρος οτι το πρωτοτυπο ελληνικο κειμενο αν δεν εχει ηδη δημοσιευτει θα δημοσιευτει συντομα

anonymous anonymous είπε...

@Αναυδος, 8:56 μ.μ.:

Πράγματι η Αλέκα είναι ίσως η σημαντικότερη φυσιογνωμία του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος σήμερα. Οι ιστορικοί του μέλλοντος, είμαι σίγουρος, ότι θα την κατατάξουν στις πολύ μεγάλες μορφές που έχει αναδείξει διαχρονικά το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα.

Μπρεζνιεφικό απολίθωμα είπε...

Καραβίτη, δεν χρειάζεται να στέλνεις δυο φορές το σχόλιο. Δεν πρόκειται να εγκριθεί. Όχι πως έχει κάτι φοβερό που δε θα το αντέχαμε. Αλλά γιατί είναι δικό σου, χωρίς καμία απολύτως διάθεση για διάλογο. Στο είχα γράψει και την προηγούμενη φορά να αλλάξεις το ύφος σου και με έγραψες κανονικά. Στο καλό λοιπόν και μη μας ξαναγράψεις.

Ανώνυμος είπε...

ρε τι λέτε...

Ανώνυμος είπε...

Θέτω επιγραμματικά κάποια ερωτήματα και σχόλια, σε σχέση με τον τίτλο της ανάρτησης :
-Πως αντιλαμβανόμαστε την εξάρτηση της εγχώριας εξορρυκτικής βιομηχανίας ορυκτών πόρων από την διεθνή αγορά σε σχέση με το μέγεθος της εσωτερικής ζήτησης και τους διαλεκτικούς όρους μιας λαϊκής ανάπτυξης της οικονομίας;
-Πως αντιλαμβανόμαστε την υπανάπτυξη και τον μαρασμό της εγχώριας μεταλλουργικής, μεταλλοτεχνικής και μηχανουργικής βιομηχανίας ;
-Πως αντιλαμβανόμαστε την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενα καύσιμα σε ποσοστό 72 % ;
-Πως αντιλαμβανόμαστε την εξάρτηση των μεταφορικών δικτύων και υποδομών της χώρας από την εφοδιαστική αλυσίδα του διεθνούς εμπορίου (Cosco, HP κ.λ.π) ;
-Πως αντιλαμβανόμαστε την συμμετοχή του τριτογενούς τομέα κατά 70% στην οικονομία ;
-Πως αντιλαμβανόμαστε τα παραπάνω σε σχέση με τους όρους βιωσιμότητας, απαραίτητους στην προοπτική της σοσιαλιστικής οικοδόμησης ;
-Σε ποια ελληνικά μαρξιστικά ντοκουμέντα θα αναφερόμαστε στο εξής, μετά την "Βαρειά Βιομηχανία στην Ελλάδα" και το "Ξένο Κεφάλαιο στην Ελλάδα" των Δ. Μπάτση και Ν. Μπελογιάννη ;
-Πότε ακριβώς -χρονικά- άλλαξε η θέση της χώρας στο διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα ;
-Η προηγούμενη εκτίμηση ήταν λανθασμένη ή είναι και οι δύο σωστές ;
-Ποιες χώρες "δεν" ανήκουν στην ιμπεριαλιστική πυραμίδα ;
-Σε ποιες συλλογικές επεξεργασίες αποτυπώνεται και σε ποια έκταση και μεθοδολογία η αλλαγή εκτίμησης της εξάρτησης;

Renoir είπε...

Προς απανταχού υπερεπαναστάτες :

Η στηλίτευση της "Βάρκιζας" έχει όρια ή επεκτείνεται στην υιοθέτηση του αντιφασιστικού μετώπου πάλης από το ΚΚΣΕ ;