Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2008

Δουλειά δεν είχε ο διάολος...

...μετονόμαζε το μπλοκ του.
Αλλά τα 'κονίσματα, τις γραφές, τα χερουβείμ και τα σφυροδρέπανα, δεν τα απαρνιόμαστε, δεν αλλαξοπιστούμε και δε λυγάμε. Ούτε ελιά γινόμαστε, ούτε ουράνιο τόξο.
Κατόπιν παρακλήσεως φίλης του απολιθώματος (που είχε τα κατάλληλα μέσα στο μηχανισμό και το απαράτ και θα μπορέσει να προμηθευτεί αυτοκίνητο εντός τριετίας κατόπιν εγκρίσεως της σχετικής αίτησης για έγκριση των προηγούμενων αιτήσεων που είχε κάνει) διατηρείται εντός παρενθέσεως από την προηγούμενη ονομασία για ιστορικούς λόγους το συνθετικό "ψυχοθεραπεία", στοιχείο που μπορεί να εκληφθεί κι ως ευθεία αναφορά στην επίσημη ονομασία του τιμημένου και ατιμασμένου ταυτόχρονα ΚΚΣΕ:
Πανενωσιακό Κομμουυνιστικό Κόμμα (μπολσεβίκοι).

Απορρίφθηκε παμψηφεί η ιδέα να υπάρξει η προσθήκη του όρου "Ατέρμονων" μπροστά από το συζητήσεων, κάτι που με την ταυτόχρονη προσθήκη της λέξης "ενταύθα", "ελλάδας", "ελενστάιν" ή κάτι σχετικό θα δημιουργούσε το αρκτικόλεξο ΚΛΑΣΕ.
Το σκεπτικό της απόρριψης είναι ότι παραπέμπει σε τάξεις (βάση της λατινικής ρίζας της), τη στιγμή που ως γνωστόν στην ΕΣΣΔ, ο σοσιαλισμός είχε επικρατήσει ολοκληρωτικά από το 34 και το 17ο συνέδριο των νικητών (από εκεί εμπνευστήκαμε ίσως κι εμείς και κάναμε το δικό μας 17ο της ολόπλευρης ενίσχυσης κτλ), οπότε πλέον υπήρχαν ειρηνικά συνυπάρχουσες και φιλικά αναπτυσσόμενες, συμφιλιωμένες, με φιλικές αποκλειστικά μεταξύ τους αντιθέσεις, που λύνονταν με χειραψίες, ή φιλικά χτυπήματα στην πλάτη εκατέρωθεν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: