Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

Η στρατηγική του ΚΚΕ το Δεκέμβρη του 1944

Σήμερα είναι η επέτειος ίδρυσης του θρυλικού εαμ, που σημάδεψε την ιστορία του εικοστού αιώνα στην ελλάδα. Η κε του μπλοκ όμως, θα κρατήσει για λίγο στην εφεδρεία το κείμενο που ετοίμαζε για την περίσταση, αντιγράφοντας σήμερα ένα απόσπασμα από την εισαγωγή του τμήματος ιστορίας της κετουκε στην πρόσφατη έκδοση της σύγχρονης εποχής για το δεκέμβρη –που ένας είναι, σαν το κόμμα- (‘δεκέμβρης του 44’, κρίσιμη ταξική σύγκρουση) και πιο συγκεκριμένα το υποκεφάλαιο που εξετάζει κριτικά τη στρατηγική του κκε (και του εαμ κατ’ επέκταση) κατά το δεκέμβρη, ψηλαφώντας ουσιαστικά και τα αίτια της ήττας του.

Μπορούσαν άραγε το ΕΑΜ-ΚΚΕ να καταλάβουν την εξουσία τις μέρες της απελευθέρωσης της Αθήνας (12 Οκτώβρη 1944);

Παρότι η ιστορία δε γράφεται με υποθετικά σχήματα, η κατάκτηση της εργατικής εξουσίας7 προϋπέθετε διαχωρισμό των ΕΑΜικών δυνάμεων από τους πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους των «συμμάχων» και της κυβέρνησης Παπανδρέου, γεγονός που θα όξυνε πολύ περισσότερο την ταξική πάλη. Προϋπέθετε ακόμα αναδιάταξη των συμμαχιών μέσα στο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ σε βάση επαναστατική και μετατροπή των φύτρων εξουσίας (λαϊκός στρατός, λαϊκή δικαιοσύνη) σε όργανα της επαναστατικής δράσης. Ακόμα: έπρεπε να προετοιμαστεί το Κόμμα και ισχυρές λαϊκές δυνάμεις για την εφαρμογή σχεδίου κατάληψης της Αθήνας, μετά την αποχώρηση των Γερμανών. Αυτό, σε συνδυασμό με αντίστοιχη δράση και συγκέντρωση δυνάμεων για την κατάληψη και άλλων βασικών κέντρων της χώρας, ιδιαίτερα της Θεσσαλονίκης.
Το Κόμμα μας ήταν ιδεολογικά-πολιτικά ανέτοιμο για να διαμορφώσει τέτοιες εξελίξεις.

Το στάδιο της αστικοδημοκρατικής επανάστασης, που είχε χαράξει η 6η Ολομέλεια της ΚΕ, το Γενάρη του 1934 (και επικύρωσε λίγο αργότερα το 5ο Συνέδριο του ΚΚΕ), αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία προσαρμόστηκε η στρατηγική του «αντιφασιστικού μετώπου», που υιοθέτησε το 6ο Συνέδριο του ΚΚΕ8 (Δεκέμβρης 1935), σύμφωνα με τις αποφάσεις του 7ου Συνεδρίου της ΚΔ (Ιούλης-Αύγουστος 1935).
Η στρατηγική των αντιφασιστικών μετώπων πάλης στηριζόταν στην ανάλυση ότι «...οι εργαζόμενες μάζες σε μια σειρά καπιταλιστικές χώρες είναι υποχρεωμένες σήμερα να διαλέξουν συγκεκριμένα όχι ανάμεσα στη δικτατορία του προλεταριάτου και στην αστική δημοκρατία, αλλά ανάμεσα στην αστική δημοκρατία και το φασισμό»9.
Στο 7ο Συνέδριο επίσης τέθηκαν οι πρώτες βάσεις για την αυτοδιάλυση της Κομμουνιστικής Διεθνούς (ΚΔ), που τελικά πραγματοποιήθηκε στις 15 Μάη 1943. Με αυτή την απόφαση η ΚΔ παραμέριζε τον χαρακτήρα της διάσπασης της Β’ Διεθνούς και μάλιστα το βασικό πρόβλημα που αποτέλεσε το συγκεκριμένο παράγοντα της προδοσίας της: τη στάση του ΚΚ απέναντι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τη στρατηγική σύνδεσής του με τη σοσιαλιστική επανάσταση.

Η στρατηγική του 7ου Συνεδρίου υλοποιήθηκε και πριν τον πόλεμο και η εμπειρία από την εφαρμογή της ήταν αρνητική, αφού υπέστη ταπεινωτικό πλήγμα στη Γαλλία και στην Ισπανία. Πρόκειται για δύο χώρες όπου σχηματίστηκαν κυβερνήσεις του Λαϊκού Μετώπου, στην πρώτη με τη στήριξη του ΚΚ Γαλλίας προς τη κυβέρνηση του σοσιαλιστή Λεόν Μπλουμ και στη δεύτερη με τη συμμετοχή του ΚΚ Ισπανίας στην κυβέρνηση του Λάργκο Καμπαλέρο. Κατά τον εμφύλιο πόλεμο η γαλλική κυβέρνηση του Λαϊκού Μετώπου απαγόρευσε την εξαγωγή όπλων για τον εξοπλισμό του Δημοκρατικού Στρατού Ισπανίας και σε συνεννόηση με τη Βρετανία ζήτησε από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να ακολουθήσουν απέναντι στην Ισπανία πολιτική «ουδετερότητας», την ίδια στιγμή που η Γερμανία και η Ιταλία τροφοδοτούσαν τον Φράνκο με τεράστιας ισχύος πολεμικά μέσα και με στρατό.

Αμέσως μετά το 7ο Συνέδριο της ΚΔ και πριν το 6ο Συνέδριο του ΚΚΕ, η 4η Ολομέλεια της ΚΕ (27-28 Σεπτεμβρίου 1935) αποφάσισε ότι:
«...το ΚΚΕ συνεργάζεται όχι μόνο με τα σοσιαλιστικά και αγροτικά κόμματα (...) αλλά και όλα τα άλλα κόμματα (...) που στέκονται σε μια ελάχιστη δημοκρατική-αντιφασιστική βάση (...) όπως των Φιλελευθέρων»10.
Είχε προηγηθεί η απόφαση της ΚΕ (Αύγουστος 1935), η οποία έθετε το στόχο για τον «... σχηματισμό της αντιφασιστικής-δημοκρατικής κυβέρνησης», με τη συμμετοχή του ΚΚΕ.
Η ουσία του 6ου Συνεδρίου, όπως και της 4ης Ολομέλειας ήταν: Μέσα από την πάλη κατά του μοναρχοφασισμού, στη δημοκρατική επανάσταση και μετά στο σοσιαλισμό.

Το ΚΚΕ αντιμετώπισε και το Δεκέμβρη με βάση την παραπάνω στρατηγική.
Τα πράγματα επομένως ήταν πιο σύνθετα και αποτελούν απλούστευση και παραγνώριση της πραγματικότητας διαπιστώσεις όπως του ιστορικού Φίλιππου Ηλιού, ο οποίος έγραψε:
«Το να μπορείς να πάρεις την εξουσία και να μην την παίρνεις είναι ένας νεωτερισμός. Το δικό μας Κομμουνιστικό Κόμμα, το νεωτερισμό αυτόν το μορφοποίησε το 1944»11
Εδώ όμως ο Φ. Ηλιού δεν εννοεί την πραγματική εργατική εξουσία, αλλά μια κυβέρνηση του ΕΑΜ στο έδαφος του καπιταλισμού, που θα υλοποιούσε την πολιτική της «εθνικής ενότητας».

Η πολιτική της «εθνικής ενότητας», που βρισκόταν πίσω και από το στάδιο της λεγόμενης αστικοδημοκρατικής επανάστασης, ήταν γενική γραμμή του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος στα χρόνια του πολέμου και στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια κι αυτή υλοποιήθηκε και στις χώρες που αποσπάστηκαν τελικά από το ιμπεριαλιστικό σύστημα (Πολωνία, Ρουμανία, Γιουγκοσλαβία, κλπ). Με μια μεγάλη διαφορά: Ότι σε αυτές υπήρχε η άμεση παρουσία του Κόκκινου Στρατού, ενώ ταυτόχρονα ασκούσε γενικότερη επίδραση ο αποτρεπτικός στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς ρόλος της Σοβιετικής Ένωσης. Για παράδειγμα ο Τίτο έφτασε στο Βελιγράδι στις 27 Οκτώβρη 1944, αφού προηγουμένως, στις 20 του ίδιου μήνα, ο Κόκκινος Στρατός είχε απελευθερώσει τη γιουγκοσλαβική πρωτεύουσα μαζί με παρτιζάνικο στρατό12. Αντίθετα στην Ελλάδα υπήρχε ο βρετανικός στρατός.

Μια σειρά επικριτές του Δεκέμβρη και του ΚΚΕ ισχυρίζονται ότι η πολιτική γραμμή του Κόμματος ήταν αντιφατική, επειδή, όπως λένε, κινούνταν ανάμεσα στην πολιτική λύση και τον ένοπλο αγώνα για την κατάκτηση της εξουσίας με τη βία.
Όμως το βαθύτερο αντιφατικό γεγονός ήταν ότι το ΚΚΕ, όντας καθοδηγητής της ένοπλης λαϊκής πάλης, συμμετείχε σε μια αστική κυβέρνηση με πολιτικό στόχο την ομαλή αστική δημοκρατική εξέλιξη ως μεταβατική στην πάλη για το σοσιαλισμό. Τέτοια εξέλιξη ήταν ανεδαφική. Η ανατροπή του συσχετισμού δυνάμεων, όπως είχε διαμορφωθεί προς το τέλος της Κατοχής, προϋπέθετε ταξική σύγκρουση, αιματηρή τρομοκρατία εκ μέρους της αστικής τάξης, ανεξάρτητα πόσο το συνειδητοποιούσε το ίδιο το Κόμμα. Έτσι και στις δύο πλευρές υπήρχαν χιλιάδες νεκροί και τεράστιες υλικές καταστροφές, ταυτόχρονα με το όργιο της πτωματολογίας και της προβοκάτσιας που οργάνωσαν οι Βρετανοί και οι εγχώριοι κρατικοί μηχανισμοί. Ποια ομαλότητα ήταν δυνατό να έρθει, για παράδειγμα, μετά από το δολοφονικό όργιο των οργάνων της αστικής τάξης, των λαομίσητων Ταγμάτων Ασφαλείας, εναντίον χιλιάδων αγωνιστών, ακόμα και ανθρώπων που δεν είχαν ενεργή ανάμιξη στην οργανωμένη πάλη;

Άλλωστε ο αστικός πολιτικός κόσμος που αντιστεκόταν στους κατακτητές παίρνοντας το μέρος της βρετανικής πλευράς, συνέδεε την απελευθέρωση με τη διατήρηση της καπιταλιστικής εξουσίας. Παρέμεινε αταλάντευτος σε αυτή τη θέση, ακόμα και τότε που δεν μπορούσε ούτε στην Αθήνα να έρθει από την Αίγυπτο, δίχως τον εγγλέζικο στρατό και τους συμβιβασμούς του ΚΚΕ και του ΕΑΜ.
Το ΚΚΕ αντιμετώπισε τον ένοπλο αγώνα των 33 ημερών ως μέσο επίτευξης ενός στόχου που δεν έβγαινε από το πλαίσιο της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Όμως η ταξική πάλη έχει τους δικούς της αδήριτους νόμους.

Ενώ ο Δεκέμβρης διαρκούσε, η απόφαση του ΠΓ της ΚΕ, στα μέσα της φωτιάς (17 Δεκέμβρη 1944), ανέφερε:
«Στην περίοδο της απελευθέρωσης όταν οι αντίπαλοί μας φοβόνταν ότι θα καταλάβει την εξουσία, όπως μπορούσε να το κάνει, το ΚΚΕ απόδειξε περίτρανα την ειλικρίνεια και εντιμότητα των δημοκρατικών του σκοπών. Εξασφάλισε απόλυτη τάξη στην πρωτεύουσα και στις άλλες πόλεις και ζήτησε από το λαό να περιμένει από την κυβέρνηση ικανοποίηση των αιτημάτων του. (...) Μέσα και έξω από την κυβέρνηση το ΚΚΕ και το ΕΑΜ έκαμαν τα πάντα για να μπουν σε εφαρμογή δημοκρατικές λύσεις, για να προληφθεί η αιματοχυσία»13.
Συνεχίζοντας η απόφαση του ΠΓ, αφού κατάγγελε την κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου και τους Λίπερ-Σκόμπι, ότι «παραβιάζουν αρχές πολέμου, σύμφωνα Λιβάνου Καζέρτας, κυβερνητικές επαγγελίες, κουρελιάζουν την εθνική μας ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια, ποδοπατούν τα δικαιώματα του ελληνικού λαού, ετοιμάζουν εμφύλιο πόλεμο και νεοφασιστική τυραννία»14, κατέληγε με τα εξής:
«Όλοι επί ποδός πολέμου (...) Να σταματήσει η φονική και διαλυτική του έθνους μας ξενική επέμβαση. Να συγκροτηθεί ελληνική δημοκρατική κυβέρνηση πραγματικής εθνικής ενότητας, που θα λύσει όλα τα εσωτερικά ζητήματα. (...) Για τη λευτεριά και την ανεξαρτησία! Για τη δημοκρατία!»15

Τη θέση του ΚΚΕ για «ομαλή δηοκρατική εξέλιξη» είχε υπογραμμίσει ο Γιώργης Σιάντος, γραμματέας της ΚΕ, μιλώντας στη μεγάλη συγκέντρωση της Αθήνας για την επέτειο των 26 χρόνων από την ίδρυση του Κόμματος, λίγο καιρό πριν αρχίσει ο Δεκέμβρης (19 Νοέμβρη 1944). Συγκεκριμένα είπε:
«Είμαστε υπερασπιστές της ομαλής δημοκρατικής εξέλιξης της πολιτικής ζωής του τόπου. Καταπολεμούμε τις δυναμικές-διχτατορικές λύσεις. (...) Μετέχουμε και υποστηρίζουμε την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας γιατί βασικά συμφωνούμε με τους προγραμματικούς της σκοπούς. (...) Αγωνιζόμαστε για να γίνει γρήγορα ελέυθερο δημοψήφισμα για το πολιτειακό. Μόνο έτσι θα μπούμε πραγματικά στο δρόμο της ομαλής δημοκρατικής εξέλιξης. (...) Αγωνιζόμαστε για την άμεση προετοιμασία εκλογών Συνταχτικής Εθνοσυνέλευσης, γιατί μόνο έτσι, μπαίνουμε πραγματικά στον ομαλό πολιτικό βίο και την πραγματική ανοικοδόμηση της Ελλάδας»16.
Από αυτές τις εκτιμήσεις εξηγείται και το γεγονός, γιατί οι μάχες του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ το Δεκέμβρη περιορίστηκαν κυρίως στην Αθήνα και τον Πειραιά και δεν επεκτάθηκαν σε όλη την Ελλάδα.

Αντίθετα για λογαριασμό της αστικής τάξης, συνόψισε τους νόμους της ταξικής πάλης ο Γ. Παπανδρέου:
«Το συμπέρασμα είναι ότι ο Δεκέμβρος μπορεί να θεωρηθή “δώρον του Υψίστου”. Αλλά, δια να υπάρξη ο Δεκέμβριος, έπρεπε προηγουμένως να είχωμεν έλθει εις την Ελλάδα. Και τούτο ήτο δυνατόν μόνο με την συμμετοχήν και του ΚΚΕ εις την κυβέρνησιν, δηλαδή με τον Λίβανον. Και δια να ευρεθούν εδώ οι Βρετανοί, οι οποίοι ήσαν απαραίτητοι διά τη Νίκην, έπρεπε προηγουμένως να είχεν υπογραφή το Σύμφωνον της Καζέρτας. Και δια να γίνη Στάσις - “το δώρον του Υψίστου”- έπρεπε προηγουμένως να επιμείνω εις την άμεσο αποστράτευσιν του ΕΛΑΣ και να θέσω το ΚΚΕ ενώπιον του διλήμματος ή να αποδεχθή ειρηνικώς τον αφοπλισμόν του ή να επιχειρήση τη Στάσιν, υπό συνθήκας όμως πλέον, αι οποίαι ωδήγουν εις την συντριβήν του. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια»17.

Η στάση του ΚΚΕ και του ΕΑΜ να μην υποχωρήσουν και να απορρίψουν το τελεσίγραφο του Σκόμπι ήταν σωστή. Υποχώρηση, θα σήμαινε απόλυτη πολιτική και ηθική απαξίωση του ΚΚΕ και του ΕΑΜ. Και όπως σωστά είπε ο Γ. Σιάντος, θα ήταν «...μια προδοσία από μέρους της ηγεσίας ενός τέτοιου κινήματος, εν γνώσει ότι θα επακολουθήσει μια κατάσταση πολύ χειρότερη από τη σημερινή»18.
Μια τέτοια ήττα, χωρίς μάχη, για πάρα πολλά χρόνια θα απαξίωνε το ΚΚΕ και θα τσάκιζε το εργατικό κίνημα. Βέβαια η αντίφαση ήταν και ότι στη συνέχεια το ΚΚΕ προσχώρησε σε νέο απαράδεκτο συμβιβασμό, τη Συμφωνία της Βάρκιζας (12 Φλεβάρη 1945).

Αξίζει να επισημανθεί ότι ο ηρωικός αγώνας οδήγησε από τις πρώτες δύο ημέρες του σε νέα εκρηκτική όξυνση των ενδοαστικών αντιθέσεων σχετικά με την τακτική που έπρεπε να ακολουθήσουν απέναντι στο ΕΑΜ. Στις 4 του Δεκέμβρη ο Γ. Παπανδρέου παραιτήθηκε κάτω από την κατακραυγή που ακολούθησε για τα αιματηρά γεγονότα της 3 και 4 του μήνα, ζητώντας από τον Θεμ. Σοφούλη να σχηματίσει κυβέρνηση. Ο Σοφούλης συμφώνησε. Επίσης συμφώνησαν ο Γεώργιος Καφαντάρης και άλλοι αστοί πολιτικοί (Π. Ράλλης, Στεφ. Στεφανόπουλος κ.ά.), βλέποντας και εκείνοι ότι η κατακραυγή κατά της κυβέρνησης Παπανδρέου ήταν μεγάλη. Την αντικατάσταση της κυβέρνησης Παπανδρέου ευνοούσε αρχικά και ο πρέσβης της Βρετανίας Ρ. Λίπερ, ο οποίος πρότεινε στον Ίντεν (υπουργό Εξωτερικών της Μ. Βρετανίας) να αναλάβει την πρωθυπουργία ο αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός. Όμως ο Γ. Παπανδρέου υπαναχώρησε, δίχως να δεχτεί ποτέ ότι είχε παραιτηθεί. Η υπαναχώρηση οφειλόταν στην παρέμβαση του Τσόρτσιλ.
Ας σημειωθεί ότι το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, βλέποντας θετικά το γεγονός διαμήνυσε στο Σοφούλη ότι ήταν πρόθυμο να πάρει μέρος στην κυβέρνηση.

Σοβαρότατο πρόβλημα αποτέλεσε η λειτουργία του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ κατά τη διάρκεια των μαχών του Δεκέμβρη. Από τις πολλές κριτικές που έχουν ασκηθεί στο ΠΓ, παραθέτουμε τη μαρτυρία του Βασίλη Μπαρτζιώτα, που ήταν τότε μέλος του ΠΓ:
«... ο Αναστασιάδης και ο Στρίγγος βρίσκονταν στις οργανώσεις που καθοδηγούσαν, στην Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη. Ο Ρούσος είχε σταλεί σε αποστολή. Ο Πλουμπίδης και η Χρύσα Χατζηβασιλείου έφυγαν, πριν τελειώσει η μάχη του Δεκέμβρη, στη Θήβα και στα Τρίκαλα. Στην Αθήνα μείναμε (...) εγώ, ο Γιάννης Ζέβγος και ο Μήτσος Παρτσαλίδης» που «ήταν απασχολημένοι στις πολιτικές επαφές με τους συμμάχους μας στο ΕΑΜ, στις συνεδριάσεις της ΚΕ του ΕΑΜ, καθώς και με τις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου με τους Άγγλους»19. Έτσι, με την καθοδήγηση του Δεκέμβρη απασχολούνταν μόνο ο Γ. Σιάντος...

Σημειώσεις
7. Ο χαρακτηρισμός της ΕΑΜικής πάλης ως επαναστατικής, που έχει υποστηριχτεί και από μια σειρά συγγραφείς (βλέπε πχ Θανάση Χατζή, Η νικηφόρα επανάσταση που χάθηκε), δεν έχει αντικειμενική υπόαση. Η σύνθεση πρώτα απ’ όλα της ίδιας της κυβέρνησης του βουνού (Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης – ΠΕΕΑ), ιδιαίτερα μετά τον ανασχηματισμό της, στην οποία κυριαρχούσαν αστικές-σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις (Αλ. Σβώλος, Ευρ. Μπακιρτζής, Ηλ. Τσιριμώκος, Νικ. Ασκούτσης, Αγγ. Αγγελόπουλος, Σταμ. Χατζήμπεης, κ.ά.), ήταν χαρακτηριστική του προσανατολισμού της, ενώ προβλεπόταν η ακόμα μεγαλύτερη διεύρυνσή της. Ήταν επίσης χαρακτηριστικό ότι προτάθηκε στον Γ. Παπανδρέου να αναλάβει πρωθυπουργός στην κυβέρνηση του βουνού, αλλά ο Παπανδρέου απέρριψε την πρόταση. Επιπλέον, πριν το Σύμφωνο του Λιβάνου, το ΕΑΜ «πρότεινε να διευρυνθεί η κυβέρνηση του Καΐρου με συμμετοχή σε αυτήν των αντιπροσώπων της αντίστασης και να δημιουργηθούν δυο κλιμάκια, που ένα από αυτά θα έδρευε στην Ελεύθερη Ελλάδα για να καθοδηγεί άμεσα τον αγώνα του λαού για την εθνική απελευθέρωση. Και η έκκληση αυτή δε βρήκε καμιά ανταπόκριση (Ιστορία της Αντίστασης 1940-45, τόμ. Γ’, σελ 1050, εκδ. Αυλός, Αθήνα, 1979). Ο προσανατολισμός επομένως ήταν ασαφής.
8. Το 6ο Συνέδριο εξάλειψε και τις θεωρούμενες ως αριστερίστικες πλευρές της 6ης Ολομέλειας, όπως, για παράδειγμα, το ότι η αστικοδημοκρατική επανάσταση στρεφόταν ενάντια στο σύνολο της αστικής τάξης.
9. Ινστιτούτο Μαρξισμού-Λενινισμού της ΚΕ του ΚΚΣΕ, Κομμουνιστική Διεθνής, σελ. 403, εκδ. Ελεύθερη Ελλάδα, 1973.
10. Το ΚΚΕ, Επίσημα Κείμενα, τομ. 4ος, σελ 246, Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις, 1968
11. Φίλιππος Ηλιού, Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος, σελ 354, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα, 2004
12. Ο Γ. Τίτο είχε παρατηρήσει: «Χωρίς τη Σοβιετική Ένωση θα ήταν αδύνατο να νικήσουμε τους φασίστες κατακτητές, θα ήταν αδύνατο να απελευθερώσουμε τη Γιογκοσλαβία, θα ήταν αδύνατο να δημιουργήσουμε την καινούρια Γιουγκοσλαβία». (Ακαδημία Επιστημών ΕΣΣΔ, Παγκόσμια Ιστορία, τομ Χ, σελ 574, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα, 1965).
13. Το ΚΚΕ, Επίσημα Κείμενα, τομ. 5ος, σελ 245, εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 1981.
14. Ό.π., σελ 246
15. Ό.π., σελ 248-9
16. Ό.π., σελ 240,241,242,243
17. Γεώργιος Παπανδρέου, «Ο Δεκέμβριος 19444», Η Καθημερινή, 2 Μάρτη 1945
18. Το ΚΚΕ, Επίσημα Κείμενα, τομ. 5ος, σελ 422, εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 1981.
19. Βασίλη Μπαρτζιώτα, Εξήντα χρόνια κομμουνιστής, σελ 219, εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 1986.

129 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Η κυβερνηση του ΛΑ ΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ στην ΓΑΛΛΙΑ κρατησε ουδετεροτητα στον ισπανικο εμφυλιο εκλεισε τα συνορα βοηθωντας ουσιαστικα τον ΦΡΑΝΚΟ να επικρατησει.το 1938 Μαζι με αγγλια και αμερικη υπογραψανε την συμφωνια του ΜΟΝΑΧΟΥ παραδινο ντας την τσεχοσλοβακια στον χιτλερ τοτε ητανε που ο ΛΕΟΝ ΜΠΛΟΥΜ ειπε τωρα μπορουμε να κοιμομαστε ησυχοι. Στο τελος βγαλανε και το ΚΚ παρανομο. Στην Κ.Δ γινοτανε ιδεολογικη διαπαλη για αυτο καταργηθηκε η θεση για ΣΟΣΙΑΛΦΑΣΙ ΣΜΟ που ητανε απολυτα σωστη και μπηκανε τα ΛΑ ΙΚΑ ΜΕΤΩΠΑ. Απο την στιγμη που σταματας να βλεπεις τον οπορτουνισμο σαν εχθρο τα αποτελε σματα παντα θα ειναι τραγικα. συγχαρητηρια και παλι απολιθωμα για τις καταπληκτικες αναρτησεις ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

κοκινος καπνας είπε...

Όλη η αναλυτική γραμμή της ΚΕ του λεγόμενου "ΚΚΕ" για το Δεκέμβρη και συνολικά για την πάλη του πραγματικού ΚΚΕ και του ΕΑΜ στην περίοδο 1940-1949 είναι λαθεμένη, χοντροκομμένη δεξιά αναθεώρηση της ιστορίας του κινήματος του λαού μας για την απελευθέρωσή του από τα δεσμά του ιμπεριαλισμού και της εκμετάλλευσης.

Πρόκειται για γραμμή "κεντρισμού" ανάμεσα στη γραμμή του προβοκάτορα Θανάση Κλάρα (Άρη Βελουχιώτη) και στον κλάσσικό τροσκισμό του τύπου του Πουλιόπουλου (στο βάθος και του Στίνα) και πάντως για γραμμή εντελώς άσχετη κια αντίθετη με τη γραμμή του τότε επαναστατικού ΚΚΕ. Είναι δε και σε πλήρη αντίθεση με τα κατοπινά συμπεράσματα της υπό τον Ν. Ζαχαριάδη 3ης Συνδιάσκεψης του 1950.

Η γραμμή περί "εργατικής εξουσίας παντού και πάντα" μοιάζει επαναστατική και ταξικά καθαρή, ωστόσο είναι εξαιρετικά βρώμικη, ειδικά όταν επιχειρείται να τεθεί σε αντιπαράθεση με τον αντιφασιστικό, δίκαιο χαρακτήρα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου από την πλευρά του αντιφασισιστικού στρατοπέδου και της πάλης του ελληνικού λαού μέσα σε αυτόν.

Το ΚΚΕ καλώς πάλευε στην Κατοχή και στο Δεκέμβρη για τη λαοκρατία, δηλαδή τη λαϊκή δημοκρατία, που όπως σημειώνει ο Στάλιν σε γράμματά του στο Δημητρόφ μετά το 1945, είναι μορφή της δικτατορίας του προλεταριάτου (η άλλη της μορφή είναι η σοσιαλιστική δημοκρατία των σοβιέτ).

Επίσης καλώς δεν έβαζε και ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ να βάζει σεχταριστικά θέμα "εργατικής εξουσίας" πριν τον Σεπτέμβριο του 1945, όταν και ολοκληρώθηκε ο αντιφασιστικός πόλεμος με την υπογραφή της συνθηκολόγησης της Ιαπωνίας. Τέτοιο θέμα με όρο "εργατική εξουσία" δεν έβαζε ούτε ο Δημητρόφ στη Βουλγαρία, ούτε ο Μάο στην Κίνα, ούτε ο Τίτο στη Γιουγκοσλαβία πριν το 1946-1947. Ο Τίτο έγινε πρωθυπουργός κυβέρνησης εθνικής ενότητας υπό το βασιλιά και οι Ρουμάνοι κομμουνιστές κυβερνούσαν μέχρι το 1948 με ανώτατο κρατικό άρχοντα επίσης τον τοπικό άνακτα. Ο δε Μάο, ακόμη κι όταν άρχισαν οι μάχες με τον Τσαγκ Κάι Σεκ μιλούσε για δημοκρατία, εθνική ενότητα, πάλη ενάντια στους πρώην συνεργάτες των Ιαπώνων.

Αυτό δε το κάναν όλοι αυτοί οι τότε μεγάλοι επαναστάτες (ο Τίτο έγινε ρεβιζιονιστής αργότερα) επειδή ήταν "δεξιοί", αλλά επειδή ο φασισμός, με την καπιταλιστική κτηνωδία του, δίνει την ευκαιρία στους κομμουνιστές να φέρουν τη σοσιαλιστική επανάσταση μέσα από πανανθρώπινα αιτήματα όπως ζωή, δουλειά, δημοκρατία, ειρήνη, ανεξαρτησία, εθνική απελευθέρωση κι έτσι να κερδίσουν μάζες που κατά τα άλλα δεν είναι πεισμένες για τον αντικαπιταλιστικό αγώνα (συνεχίζεται)

κοκινος καπνας είπε...

Οι κομμουνιστές πείθουν δηλαδή τις μάζες που υπό άλλες συνθήκες θα ακολουθούσαν τα λεγόμενα "δημοκρατικά" αστικά κόμματα και τη σοσιαλδημοκρατία ότι είναι πρωτοπόροι στον αγώνα ενάντια στους κανίβαλους του ναζιφασισμού και παράλληλα αναδεικνύουν τους συμβιβασμούς και τις μικρότητες, τον κατά βάθος συμφιλιωτικό πνεύμα των "αστών δημοκρατών" (όχι όλων, αλλά των πιο πολλών) με το φασισμό. Έτσι κερδίζουν με το μέτωπο και με το κόμμα τις πλατιές μάζες και νικάνε, ηγεμονεύοντας με το παράδειγμα και το φως τους στο αντιφασιστικό μέτωπο, που το μεγαλύτερο μέρος του γίνεται και μέτωπο της επερχόμενης λαϊκής δημοκρατίας.

Στο ΚΚΕ μέσα στην Κατοχή πάλευαν δύο γραμμές. Η μία που έλεγε φτιάνουμε ισχυρό αντάρτικο και χτυπάμε τους Γερμανούς πάση δυνάμει, δυναμώνουμε μέσα από τις μάχες και την ανειρήνευτη πάλη με τους ναζήδες και συσπειρώνουμε όλο το λαό γύρω μας για τη λευτεριά, κι έτσι μεθαύριο έχουμε τον πρώτο λόγο για λαϊκοδημοκρατικές πολιτικές εξελίξεις. Αυτή ήταν η γραμμή της πλειοψηφίας των στελεχών του ΚΚΕ και η γραμμή που φλόγισε την καρδιά του λαού μας μέσα από το ΕΑΜ.

Η άλλη γραμμή, την οποία με παραλλαγές είχαν κοινή οι Σιάντος - Βελουχιώτης, ήταν: με πρόσχημα τους Γερμανούς, φτιάνουμε το αντάρτικο με τρόπο που να μην πολυενοχλούμε τους Γερμανοϊταλούς, αρχίζουμε και καθαρίζουμε ντόπιους δεξιούς και αντιδραστικούς, χωρίς απαραίτητα να είναι γερμανόφιλοι, το παίζουμε καλά παιδιά στους Εγγλέζους και μπάζουμε πολλούς αστούς και σοσιαλδημοκρατίζοντες στην ηγεσία του ΕΑΜ για να περνάμε για μετριοπαθείς (αυτό το έκανε ο Σιάντος, ο Άρης δεν έμπλεκε σε αυτά) και την κατάλληλη στιγμή παίρνουμε την εξουσία "στη ζούλα", υπό την κάλυψη και των Εγγλέζων, αφού θα τα βάλουμε μόνο με την "ντόπια αντίδραση" και δε θα πολυμιλάμε για κομμουνισμό και λαϊκοεργατικές εξουσίες. Αυτή η μπαμπέσικη, δεξιά οπορτουνιστική γραμμή έκανε τον ΕΛΑΣ μαχητικά αδύναμο και τις μάζες του ΕΑΜ πολιτικά αδύναμες πάνω στο Δεκέμβρη, που ο Σιάντος πήγε να τον διεξάγει ακριβώς με αυτή την εντελώς αλλοπρόσαλη δεξιά γραμμή: δεν πειράζουμε τους Εγγλέζους, μόνο τους ντόπιους αντιδραστικούς.

Είναι χαρακτηριστική η διαφωνία Ιωαννίδη - Σιάντου στα γράμματα που ανταλλάζανε το '42, όταν ο πρώτος ήταν ακόμα Ακροναυπλία, όπου ο Ιωαννίδης του λεγε πάμε για αντάρτικο και ο πόλεμος όλων των συμμάχων είναι δίκαιος αντιχιτλερικός κι ο Σιάντος του απαντούσε, αντάρτικό μόνο άμα μας συμφέρει πολιτικά και ο πόλεμος Άγγλων - Αμερικάνων δεν είναι δίκαιος, αλλά μόνον εκείνος της ΕΣΣΔ. (συνεχίζεται)

κοκινος καπνας είπε...

Η συμμετοχή στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας δεν ήταν λάθος, λάθος ήταν ότι το ΕΑΜ πήγε στο Λίβανο απολογούμενο, κακομοιριασμένο, χωρίς να επιμείνει να αποτελέσει το ίδιο, που ήταν η πρωτοπορία του έθνους τον κορμό της και η έδρα της να γίνει το βουνό, η έδρα της ΠΕΕΑ. Αλλά σε αυτό συντέλεσε ο φόνος του Ψαρρού με γραμμή Βελουχιώτη, η οποία έδωσε στους παπατζήδες και σία το δικαίωμα να λένε ότι το ΕΑΜ κάνει αγώνα εξόντωσης των αντιπάλων του μες στο αντιχιτλερικό στρατόπεδο κι όχι συνεπή αντιχιτλερικό αγώνα. ο Βελουχιώτης δηλ. έδρασε σαν προβοκάτορας υπέρ των Εγγλέζων και του Παπαντρέα - παπατζή.

Οι δεξιές παλινωδίες με την Γκαζέρτα και η μη εξασφάλιση ότι ο ΕΛΑΣ θα αποτελούσε τη βάση του μελλοντικού εθνικού στρατού άνοιξαν το δρόμο στην εγγλέζικη επέμβαση, ενώ το ΠΓ του ΚΚΕ δεν προετοίμασε καθόλου το λαό για αντιπαράθεση με τους Εγγλέζους. Όλα αυτά δεν έχουνε να κάνουνε, όπως νομίζουν διάφοροί ψευτομαρξιστές "φωστήρες", με το αν το ΚΚΕ θα ονόμαζε το επιδιωκόμενο καθεστώς ως "αντιφασιστική δημοκρατία", λαοκρατία, λαϊκή δημοκρατία ή εργατική εξουσία. Έχουνε να κάνουνε με τη σχηματική, μη διαλεκτική αντίληψη μεγάλου μέρους των στελεχών του για τη σχέση αντιφασιστικού πολέμου - λαοκρατικών εξελίξεων στη συνέχεια (αυτό αφορά και τους επαναστάτες, που δεν ακολουθούσαν το προβοκατόρικο δίδυμο Σιάντου - Βελουχιώτη).

Και για να τελειώνω, γιατί εδώ είναι σχόλια κι όχι χώρος για αρθρογραφία, γι' αυτό ας μου συγχωρεθεί που τα γράφω κάπως άτακτα: πράγματι, στο αντιφασιστικό μέτωπο υπάρχει ο κίνδυνος το κόμμα να μπατάρει δεξιά και να υποταχτεί, να αποσυνδέσει τον φασισμό από τον καπιταλισμό και να αναστείλει τους επαναστατικούς πόθους των μαζών.

Όσο όμως πρέπει να φυλαγόμαστε από αυτό τον κίνδυνο, άλλο τόσο πρέπει να χτυπάμε σα χταπόδι τον αντεπαναστατικό τροτσκισμό και τις σοσιαλφασιστικές του παραφυάδες, του τύπου των παραπάνω κνίτικων "αναλύσεων", που στο όνομα τάχα της "καθαρής εργατικής εξουσίας", σκαρώνει σχήματα που εξισώνουν την αστική δημοκρατία με το ναζισμό, το Χίτλερ με τον Ρούζβελτ, τον Ψαρρό με τον Τσολάκογλου κλπ.

Αυτό για ένα πολύ απλό λόγο: όχι για να κάνουμε τα γλυκά μάτια στους "δημοκράτες αντιναζιστές" αστούς, αλλά για να διασπάμε την αστική τάξη, να την αποδυναμώνουμε, να την αναγκάζουμε ακόμη και για τα μάτια του κόσμου να μην ενσωματώνει τους ταγματασφαλίτες όπως έγινε στην Ελλάδα ή στην Κίνα, και αν τελικά το κάνει, να την απογυμνώνουμε και να νικάμε, επικεφαλής όλης της δημοκρατίας και του αντιφασισμού και να ανοίγουμε το δρόμο στο σοσιαλιστικό και παραπέρα αταξικό μέλλον.

Το "εργατική εξουσία εδώ και τώρα" είναι απλώς το κολπάκι για να χτυπηθούν τα αντιφασιστικά μέτωπα του μέλλοντος και να εξισωθούν ΟΛΟΙ οι αστοί και οι ιμπεριαλισμοί, ναζιστικοί και μη, οπότε όταν ΕΝΑΣ από αυτούς τους ναζιστικούς ιμπεριαλισμούς επιτεθεί κι αρχίσει να τρώει χώρες, ο κνίτης μας εδώ στην ελλάδα να έχει μάθει ότι "δεν πειράζει, το μόνο που μετράει είναι η εργατική εξουσία, οπότε δε μας κόφτει που ο Πούτιν μπαίνει στην Πολωνία, στη Λιθουανία, στη Ρουμανία και σφάζει τον κόσμο"...

Ανώνυμος είπε...

Χθες στο 902gr ειχε αρθρο του Γ.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ για την συμφωνια της ΚΑΖΕΡΤΑΣ και για το πως δουλευε η αστικη ταξη αναξερτητα αν ητανε με τους γερμανους η τους αγγλους. Ενω οι γερμανοι ακομα ητανε εδω αγγλικα πολεμικα φερνανε οπλα στην ραφηνα και την κερατεα για τα ταγματα και την χωροφυλακη. οτι μυστικα ειχανε ενωθει ολες οι αντικομμουνιστικες οργανωσεις για να χτυπησουνε το κινημα. Για το πως μεταφερανε τους πραιτωριανους του ιερου λοχου για λιγο στο μετωπο στην ιταλια ωστε να αποκτη σουνε φημη οτι πολεμησανε ωστε μετα να χτυπησουνε τον λαο της αθηνας. Και βεβαια παιρνανε στρατο απο το μετωπο του υποτιθεται αντιφασιστικου αγωνα που κανανε για να χτυπησει στην αθηνα. θα ανα φερω και ενα χαραχτηριστικο απο το βιβλιο του σ. ΜΠΑΡΤΖΙΩΤΑ. την συμφωνια στην καζερτα την ανακοι νωσε στην κατεχομενη αθηνα η κυβερνηση ΡΑΛΛΗ πανηγυριζοντας. οταν το ακουσαμε βγαλαμε ανακοινωση σαν ΚΟΑ για προβοκατσια αργοτερα ηρθε ενημερωση απο το Π.Γ που ελεγε να αφησει ο ΦΑΝΗΣ αυτα που ξερει. η αστικη ταξη οργανωμε νη μας χτυπησε εμεις αλλα για αλλα και η πλακα ειναι οτι καποιοι μας καλουνε να κανουμε ξανα ακριβως τα ιδια σαν να μην εχει συμβει τιποτα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ulyanovism είπε...

«...οι εργαζόμενες μάζες σε μια σειρά καπιταλιστικές χώρες είναι υποχρεωμένες σήμερα να διαλέξουν συγκεκριμένα όχι ανάμεσα στη δικτατορία του προλεταριάτου και στην αστική δημοκρατία, αλλά ανάμεσα στην αστική δημοκρατία και το φασισμό»

Ο φασισμός μετά το 1933 παραλίγο να καταπιεί ολόκληρη την Ευρώπη, μαζί και την ΕΣΣΔ. Η εκτίμηση αυτή ήταν ολόσωστη, και μόνο χάρη στη χάραξη πολιτικής πάνω στην εκτίμηση αυτή αποτράπηκε αυτό το ενδεχόμενο.

Neophyte_commie είπε...

Συμβαίνει αυτές τις μέρες να διαβάζω τα κείμενα του προσυνεδριακού, και είναι μερικοί που ισχυρίζονται ότι αν το ΚΚΕ δεν είχε μπει στη λογική του αντιφασιστικού αγώνα (που του στέρησε στη συνέχεια μεγαλειωδώς την εξουσία, αφού μπήκε από μόνο του σε ατέρμονα βρόχο (για να πάρω την εξουσία πρέπει πρώτα να τη δώσω στο πιάτο στους αστούς με αποτέλεσμα να μην την πάρω, προφανώς)), δεν θα είχε καταφέρει να συγκεντρώσει γύρω του αρκετές μάζες προκειμένου να διεξάγει οποιονδήποτε μαζικό (ένοπλο ή μη) αγώνα.

Αυτό είναι ρεαλιστικό επιχείρημα; Ακούγεται λογικό. Πώς τοποθετούμαστε;

Ανώνυμος είπε...

Ας δουμε λιγο την κατασταση μεσα στην οποια συνεβησαν τα γεγονοτα. Το ΚΚ ΗΠΑ ειχε αποχωρησει απο την διεθνη το 1940 στην βαση της εθνικης ιδιομορφιας προς τον σοσιαλισμο Τα ιδια περιπου συνεβη σαν και στα αλλα ΚΚ. παραμεριστηκαν οι διαφορες με τον οπορτουνισμο και ετσι μπηκανε η βασεις για την διαλυση της Κ.Δ αλλη προχωρουσανε και πιο περα ελεγαν ακομα και για πληρη ενσωμα τωση των Κ.Κ μεσα στα μετωπα. αυτο συνεβη στο ΚΚΕ με την διαλυση της ΟΚΝΕ ΤΟ 1943 μεσα στην ΕΠΟΝ. και ολα αυτα με την ΕΣΣΔ να αντιμετω πιζει την ιμπεριαλιστικη περικυ κλωση και την συνωμοσια μεσα στον ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΡΑΤΟ απο τους οπορτουνι στες που υποτιθεται θα πολεμουσα με μαζι τον φασισμο. Αποτελεσμα ητανε στην χωρα μας να ειμαστε 25 χρονια χωρις ΚΝΕ 1943 1968 και στην συνεχεια απο το 1958 1974 χωρις Κ.Ο. τελειωνοντας πιστευω βαθια οτι χωρις τον σ.Ν.ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΔΣΕ δεν θα ειχε υπαρξει και κατα πασα πιθανοτητα θα ειχαμε γινει κομμα ΕΥΡΩΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ. Περιμενω με πολυ ενδιαφερον την γνωμη σου ΣΕΧΤΑΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

9.51 η εκτιμηση αυτη ειναι τελειως λαθος γιατι ο φασισμος ητανε επιλογη του καπιταλισμου συνειδητα για να χτυπηση την ΕΣΣΔ και για αυτο αγγλοι γαλλοι και αμερικανοι τον στηριξανε με ολους τους τροπους ανοιξανε 2ο μετωπο στην νορμανδια το καλοκαιρι του 1944 οταν ο σοβιετικος στρατος βαδιζε για τον βερολινο και ετρεχαν να προλαβουνε να σωσουνε τον καπιταλισμο. και ητανε επισης λαθος γιατι πουθενα η εργατικη ταξη δεν πηρε την εξουσια εκτος απο εκει που ητανε παρων ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ και απετρεψε τις αντεπαναστασεις. Ειχαμε δηλαδη τον καπιταλισμο με τα δυο παιδια του ΟΠΟΡΤΟΥΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΜΟ να συνεχιζει την εξουσια του για παντα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Αν δεν υπήρχε το Μολοτωφ-Ρίμπεντροπ, το μόνο που θα είχαν καταφέρει τα λαϊκά μέτωπα θα ήταν να αντιμετωπίσει μόνη της η ΕΣΣΔ τους ναζί.

Ανώνυμος είπε...

Ξεκινησα να γραψω κατι αλλα η αληθεια ειναι οτι βαριεμαι να απαντησω σε τοσο μεγαλη πληθωρα ηλιθιοτητων σαν αυτες που αμολυσε ο ΟΑΚΚΕ καπνας... Τι να πεις αραγε στους ρωσοπληκτους που βγαζουνε και προβοκατορα το Βελουχιωτη αλλα και ιδιο με υον Σιαντο που τον αποκαλεσε προβοκατορα!

Οσο για το φιλο που λεει οτι η εκτιμηση οτι το διλημμα ηταν αστικη δημοκρατια(αστικη δικτατορια δηλαδη) ή φασισμος για τους λαους ας παει να τα πει στους νεκρους του Δεκεμβρη, στους ταφους του ΔΣΕ στη Φλωρινα και σε οσους πεθαναν απο τη λευκη τρομοκρατια πριν τον εμφυλιο ή σε οσους εξοντοθηκαν στα μακρονησια και τα αποσπασματα της αστικης δημοκρατιας... Και αυτα στη χωρα μας που υπηρξε η μοναδικη χωρα του απο τις "δυτικοευρωπαικες" που το ζητημα τηα εξουσιας κριθηκε ενοπλα γιατι στις αλλες χωρες τα ΚΚ δεν τη διεκδικησαν καν! Ισως γι'αυτο το ΚΚΕ ειναι το μοναδικο κομμα της δυτικης ευρωπης που δεν εγινε ευρωκομμουνιστικο και κρατησε μετα την αντεπανασταση. Αν δεν ειχε δωθει η μαχη του Δεκεμβρη και ο αγωνας του ΔΣΕ σημερα θα ημασταν ΚΚΓαλλιας ή ΟΑΚΚΕ να βαραμε παλαμακια σε καθε βομβα που ριχνει "ο θειος Σαμ". Αλλα ξεχασα ο καπνας μας ειπε οτι η Αμερικη διεξηγαγε συνεπη αντιφασιστικο αγωνα...Ο Φορντ που τα σκαγε στον Χιτλερ γενικα τα Αμερικανικα μονοπωλια και οι πολιτικοι ηγετες που ενισχυσαν και θαυμαζαν τον Χιτλερ υπηρξαν μαλλον μονο στη φαντασια του ΚΚΕ...

Ουτε ο μηδενισμος ουτε η εξιδανικευση αποτελουν εργαλεια αντλησης συμπερασματων για ενα ΚΚ που σεβεται τον εαυτο του. Παντως το επιχειρημα οτι η μαζικοτητα ηρθε επειδη ηταν "πλατια" η γραμμη του ΕΑΜ κλπ ειναι διατρητο. Πλην ΚΚΕ οι αλλες οργανωσεις που συγκροτησαν το ΕΑΜ ηταν ποσοτικα αμελητεες. Ασε που το ΑΚΕ αποτελουνταν σε μεγαλο βαθμο απο μελη του ΚΚΕ αγροτες που με γραμμη προσχωρησαν σε αυτο. Η μαζικοτητα κερδιθηκε απο την μαχητικοτητα,την ανιδιοτελια και την πρωτοπορα δραση των κομμουνιστων.

ratm

Ανώνυμος είπε...

Εγώ πάλι πιστεύω οτι αυτοί που τώρα στο Κόμμα κάνουν τέτοιες απλοϊκές αναλύσεις*1 δεν υπήρχε ούτε 1 στο εκατομύριο ΤΟΤΕ να πήγαιναν (το οποίο μάλλον θα ήταν και σωστό) κόντρα στη πολιτική παγκόσμιας επανάστασης που έκανε η ΕΣΣΔ*2 και να πήγαιναν να πάρουν μόνοι τους τη λευθεριά πηγαίνοτας όσο το δυνατόν λιγότερο κόντρα στην ΕΣΣΔ αλλά κάνοντας έξαλη την Αγγλία(=ιμπεριαλισμός) που έδωσε αρκετά ανταλάγματα στις χώρες που υπήρχε ο κόκκινος στρατός *3(που δεν έστειλε 100 στρατιώτες στη θεσαλονίκη) για να κρατήσει την Ελλάδα. Υπόψη οτι για να γίνει αυτό, εκτός των πολλών άλλων, μάλλον απαιτούνταν η μη ύπαρξη κομμουνιστικής διεθνούς.
Πιο ρεαλιστικό φαίνεται οτι θα ήταν να τρέναρε το ΚΚΕ την υπόθεση μέχρι να εδραιωθούν κάπως τα σοσιαλιστικά καθεστώτα στην αν. ευρώπη και να έμπαινε στον εμφύλιο (= επανάσταση) με καλύτερους όρους αφού και αυτός ακόμα ξεκίνησε αμυντικά και με σύνθημα ουτε καν τη λαοκρατία αλλά τη δημοκρατία. Έλα όμως που οι Άγγλοι (=ιμπεριαλιστές) δεν ήταν ηλίθιοι και σύγκρούστηκαν από την αρχή με το ΕΑΜ - ΚΚΕ ας ήταν αυτά υποχωρητικά.

Για το αν η ντούρα γραμμή θα συσπείρωνε εξίσου ή έστω σε ένα βαθμό εν πολλοίς (δηλαδη όχι απόλυτα) δοκιμάστηκε από τροτσκιστικές ομάδες και όχι μόνο απέτυχε οικτρά (δεν ξέρω αν συνολικά και πανελλαδικα πέρασαν τους χίλιους) άλλα ένα ΤΜΗΜΑ τους οδηγήθηκε στον έξαλο αντικομουνισμό και τη συμπόρευση με τον αστικό στρατό.*1 για όλα φταίει το 7ο συνέδριο της ΚΔ,
το σοσιαλισμό τον εφερε ο κοκκινος στρατός (όπως στην Αυστρία ας πούμε),
το γεγονός οτι χωρίς ΕΣΣΔ δεν θα έχαναν οι ναζι (τουλάχιστον με αυτούς τους όρους) και θα είχαν πολύ πιο πολλές δυνάμεις όπου υπήρχε αντίσταση (κατεχόμενη ΕΣΣΔ, Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα, Αλβανία) ταυτίζεται με το ανύπαρκτο γεγονός οτι η Γιουγκοσλαβία και η Αλβανία απελευθερώθηκαν και αποσπάστηκαν από τον ιμπεριαλισμό υπό κατοχή/ παρουσία στρατευμάτων της ΕΣΣΔ (η Ελλάδα εκκενώθηκε ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΛΟΓΩ κοκκινου στρατού βορειοανατολικά και ήταν πολιτική επιλογή ποιος και με τι όρους θα την «απελευθέρωνε»)

*2 ΕΣΣΔ= σοσιαλιστικό κράτος με ΚΚΣΕ που του αναγνωρίζεται ρόλος καθοδηγητή, τεράστια επιτεύγματα, εκατομμύρια νεκροί στον αντιφασιστικό αγώνα επιβίωσης αλλά και εξάπλωσης του νέου κοινωνικοοικονομικού συστήματος.

*3 Χώρες με παρουσία του κοκκινου στρατού αλλά και ισχυρότατα πολιτικά κια ταξικά ερίσματα του ιμπεριαλισμού

ΥΓ Η αντιπαράθεση ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΟΑΚΚΕ είναι σημείο των καιρών;

Περαστικός

Ανώνυμος είπε...

Ένα άλλο που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί επαναλαμβάνεται συνεχεια η έκφραση «στο έδαφος του καπιταλισμού»;
Αν έδαφος του καπιταλισμού σημαίνει να υπάρχει καπιταλισμός( καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής) τότε φτάνουμε στο καινοφανές και ηλίθιο ότι πρώτα θα κυριαρχήσουν οι σοσιαλιστικές σχέσεις παραγωγής και μετά μπορεί να υπάρξει «σωστή» κυβέρνηση.
Αν έδαφος του καπιταλισμού σημαίνει η κυβέρνηση, όχι σαν θεσμός αλλά με την απαραίτητη δύναμη, δηλαδή εξουσία, να ανατρέπει σε σύντομο αλλά υπαρκτό διαστημα που εξαρτάται και από τον, κυρίως στρατιωτικό, συσχετισμό (βλ. λένιν κομμουνισμός είναι το κόμμα στην εξουσία και εξηλεκτρισμός) τις καπιταλιστικές σχέσεις τότε προς τι «έδαφος του καπιταλισμού». Σαφές έιναι κυβέρνηση που πηγαίνει κόντρα στις επιλογές του κεφαλαίου ή κυβέρνηση που όδηγεί στην εξουσία της εργατικής τάξης ή κυβέρνηση που μπορεί και καταργεί άμεσα τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής.

Περαστικός

Ανώνυμος είπε...

Το 1934 Δολοφονηθηκε μεσα στο γραφειο του ο σ. ΚΙΡΟΦ. αυτο ητανε η αιτια να αποκαλυφθη μεσα στον ΚΟ ΚΚΙΝΟ ΣΤΡΑΤΟ συνομωσια απο τους οπορτουνιστες για την ανατροπη των ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΩΝ με τα νηματα να φθανου νε μεχρι τον χιτλερ. Αρα σε καμμια περιπτωση δεν μπορουσε να γινει αντιφασιστικο μετωπο με τους ΣΟΣΙΑ ΛΦΑΣΙΣΤΕΣ που προσπαθουσανε να ανατρεψουνε την ΕΣΣΔ η οποια μεχρι το 1944 πολεμουσε μονη της. Ακομα και μετα την αποβαση στην ΝΟΡΜΑ ΝΔΙΑ παλι μονη πολεμουσε γιατι η γερμανοι σε συνενοησει με τους δυτικους ανοιγανε το μετωπο και μεταφερανε δυναμεις στην ανατολη και οι αγγλοι στην ΑΘΗΝΑ για να μας χτυπησουνε Και σιγουρα θα μπορουσε να ειχε συσπειρωθει ο λαος γυρω απο μια ΛΑ ΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ να πολεμησει τους γερμανους και τον οκτωβρη του 1944 να διεκδικησει την εξουσια συμφωνα με τις θεσεις του ΑΠΡΙΛΗ ΤΟΥ ΛΕΝΙΝ. αποδειχτηκε απο την ζωη και τοτε και πολλες αλλες φορες ο οπορτουνι σμος αποτελει μαζι με τον φασισμο το μακρυ χερι του καπιταλισμου και οτι αν χαλαρωσεις την επαγρυπνηση τον ελιγμο θα τον κανουνε θεωρια και θα γινει παντου καταστροφη. η προδοτικη σταση των τροτσκιστων δεν δειχνει σε καμμια περιπτωση οτι με ΛΑ ΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ δεν θα ειχαμε κερδισει τοτε τον λαο. ειναι παραλλαγη του οπορτουνισμου και αποτελει αλητεια την στιγμη που ειχε αναγνωρισει το ΕΑΜ τους αγγλους σαν επικεφαλης να κατηγορειται η ΕΣΣΔ γιατι δεν απε λευθερωσε την ελλαδα. για την ΑΥΣΤΡΙΑ να θυμησω οτι ο χρουτσωφ το 1955 υπεγραψε την ουδετεροτητα της και βεβαια λιγους μηνες μετα μεσα απο εκει ξεκινησανε τα γεγονοτα στην ουγγαρια 1956.οσο για την κατηγορια περι τροτσκιστων δεν τσιμπαω με τιποτα. Το εχω πει και αλλες φορες. οταν μετα απο τοσες τραγωδιες υπαρχουνε τα λεγομενα ΒΑΡΙΔΙΑ που συνεχιζουνε με πεισμα να μην βλεπουνε τη συνεβη δεν υπαρχει λαθος. Ειναι συνειδητα με τον ταξικο αντιπαλο προσπαθωντας να κανουμε ξανα τα ιδια λαθη. κουνια που τους κουναγε.Εδω θα ειμαστε απεναντι τους ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Και η μεγαλη πλακα ειναι οτι ενω τα ΒΑΡΙΔΙΑ κατηγορουνε το ΚΚΕ οτι εχει γινει τροτσκιστικο αυτοι ειναι που ξερογλειφονται γυρω απο τις τροτσκι στικες ομαδες του συριζα και της ανταρσυας για κανενα μεζε απο την αστικη κουζινα. Αλλα ειπαμε ο ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ αφησε αξιους απογονους ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

κοκινος καπνας είπε...

Προς ratm

Το ποιος λέει "ηλιθιότητες" άσε να το κρίνει ο λαός κι η ιστορία.

Απλώς, επειδή αναφέρθηκες στην ΟΑΚΚΕ σε δυο πτυχές της τοποθέτησής σου, να πω συνοπτικά τα εξής:

1. Για το αν οι ΗΠΑ έδιναν μεταξύ 1941 και 1945 δίκαιο αντιφασιστικό ή άδικο ιμπεριαλιστικό πόλεμο έχει τοποθετηθεί και τότε και αργότερα το επαναστατικό κομμουνιστικό κίνημα, και δια στόματος Στάλιν και δια στόματος Φόστερ στην Ιστορία των Τριών Διεθνών. Ακόμη και οι κομμουνιστές που προβληματίζονται με το θέμα 1939-1941, ποτέ δεν είπαν ότι ο πόλεμος μετά τις 22 Ιουνίου 1941 δεν ήταν τελεσίδικα ΔΙΚΑΙΟΣ από ολόκληρο το αντιφασιστικό στρατόπεδο.

Γι' αυτό και η ΕΣΣΔ δεν έβγαλε άχνα ούτε καν για τις πυρηνικές βόμβες στην Ιαπωνία, αντιθέτως χτύπησε την ίδια μέρα με το Ναγκασάκι τα ιαπωνικά στρατά στη Ματζουρία. Αυτή είναι η αλήθεια. Μόνο η ηγεσία του ψευτοΚΚΕ έχει τολμήσει να αποκαλέσει τον πόλεμο από πλευράς Ενωμένου Βασιλείου - ΕΠΑ "ιμπεριαλιστικό" την περίοδο 1941-1945. Μιλάμε πάντα για τον πόλεμο ενάντια σε Άξονα και τα τσιράκια του. Φυσικά ταυτόχρονα εκδηλώνονταν και οι ιμπεριαλιστικές πλευρές της εγγλέζικης κυρίως πολιτικής (βλ. Ελλάδα - Δεκέμβρης '44), αλλά αυτό εκείνη τη στιγμή ήταν δευτερεύον ΑΠΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΟΨΗ, γιατί το ζήτημα ήταν ο κύριος εχθρός, ο χιτλερισμός (αυτό δεν καταλαβαίνουν όσοι βρίζουν τη ΣΕ που δεν έβγαλε άχνα για το Δεκέμβρη). Έτσι αντιμετώπιζε το ζήτημα ο Στάλιν. Δεν ήξερε ότι θα τον διορθώσει το 2014 ο Κουτσούμπας κι ο ratm...

2. Αν δεν είχαμε λέει ΔΣΕ, το ψευτοΚΚΕ θα ήταν ΟΑΚΚΕ και θα "χειροκρόταγε το θείο Σαμ"... Τι θεϊκό σχήμα έπλασες ρε μεγάλε... Πρώτον, όταν η ΟΑΚΚΕ ύψωσε κόκκινη σημαία στην κορυφή του Γράμμου τον Αύγουστο του 1987, για δόξα και τιμή στο ΔΣΕ, το κόμμα σου θεωρούσε το ΔΣΕ και τη ζαχαριαδική γραμμή του "αριστερίστικες παρεκκλίσεις", ενώ είχε εξορίσει και άπειρους ΔΣΕίτες στη Σιβηρία λόγω "ζαχαριαδισμού"...

Άλλωστε, το μ-λ κίνημα από το οποίο προέρχεται η ΟΑΚΚΕ στήθηκε ακριβώς πάνω στην υπεράσπιση του ΔΣΕ και γενικά της επανάστασης απέναντι στην ηγεσία του ψευτοΚΚΕ και της ρεβιζιονιστικής ΕΔΑ μετά το 1960, καθώς αυτοί βρίζαν και καταδικάζαν το β' αντάρτικο και ουσιαστικά προβάλλαν γραμμή Παρτσαλίδη - Βάρκιζας. Αυτή σου την επίθεση θα μπορούσε λοιπόν να την πει κανείς και θράσος...

Α, και για το θείο Σαμ: μήπως θες να μου πεις ποιες μπόμπες του χειροκροτούμε; Γιατί η ΟΑΚΚΕ στέκεται όχι μόνο στρατηγικά, αλλά και τακτικά σήμερα ενάντια στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό, και για την επεμβατική αγριανθρωπιά του και γιατί -κατ' αυτήν- ανοίγει το δρόμο με την προβοκατόρικη πολιτική του στον ακόμη χειρότερό του ρώσικο σοσιαλιμπεριαλισμό... Αν δεις πώς κατάντησε το Ιράκ η άδικη αμερικανική επέμβαση και κατοχή του 2003-2011, θα καταλάβεις γιατί ο Πούτιν τότε έλεγε "έχουμε κάθε συμφέρον από μια αμερικανική επιτυχία στο Ιράκ"...

Ανώνυμος είπε...

@ratm «Πλην ΚΚΕ οι αλλες οργανωσεις που συγκροτησαν το ΕΑΜ ηταν ποσοτικα αμελητεες».
Ενώ το ΚΚΕ τι ήταν οταν ιδρύθηκε το ΕΑΜ; Έχεις εικόνα του αριθμού των ενεργών μελών και των οπαδών; Το οτι το ΚΚΕ ήταν αυτό που υπεργιγαντώθηκε ήταν αμελητέο ή δεδομένο;

Περαστικός.

Dionysios Perdikis είπε...

Εγώ θα κάνω μόνο ένα μεθοδολογικό σχόλιο:

1. Δεν ισχύει ότι "η σωστή στρατηγική κερδίζει, η λάθος, χάνει, κι επομένως αφού χάσαμε, έφταιγε η στρατηγική". Αν αυτό ισχύει, δε χρειάζεται να κάνουμε καμία ιστορική έρευνα: κοιτάμε ποιός κέρδισε και ποιός έχασε και μετά ο ρόλος της ιστορικής έρευνας είναι να αποδείξει ότι είχανε διαφορετική στρατηγική ή ότι ...καθάρισε ο Κόκκινος Στρατός...

2. Ούτε είναι σωστό να ρωτάμε στην ιστορία καθαρά υποθετικές ερωτήσεις, πχ "τί θα γινόταν αν το ΚΚΕ είχε από την αρχή γραμμή για σοσιαλιστική επανάσταση". Παρόλο που οι τροτσκιστές δοκίμασαν κάτι τέτοιο ανεπιτυχώς, δεν αποτελεί αυτό από μόνο του απόδειξη (αν κι είναι ισχυρή ένδειξη).

3. Η ιστορική έρευνα, όπως και η πολιτική εκείνης της στιγμής, πρέπει να κάνει ανάλυση της συγκεκριμένης κατάστασης στη συγκεκριμένη στιγμή. Ποιά ήταν η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, ποιά η ταξική της διαστρωμάτωση και ο συσχετισμός των τάξεων, ποιός ο διεθνής περίγυρος, τί ήταν ο φασισμός, πώς άλλαχε τα δεδομένα η ύπαρξη της ΕΣΣΔ και η είσοδός της στον πόλεμο, ποιά η οργανωτική και ιδεολογικοπολιτική ικανότητα του ΚΚΕ εκείνη την εποχή, ποιά η κατάσταση στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό στο τέλος της κατοχής κοκ κοκ. Όλοι αυτοί οι παράγοντες παίξανε ρόλο. Σε αυτά αποφασίζεις εκ των υστέρων αν δικαιώθηκε ο Δημητρώφ ή ο ...Πουλιόπουλος... Επίσης, όσο έπαιξε ρόλο ο Κόκκινος Στρατός εκεί που υπήρχε (αν όντως υπήρχε, διότι από τις περισσότερες χώρες αποχώρησε πολύ σύντομαι και καλό είναι να μην απαξιώνουμε τους αγώνες των εκεί λαών...), άλλο τόσο ρόλο έπαιξαν οι Άγγλοι (και αργότερα οι ναπάλμ των Αμερικανών...) εκεί που υπήρχαν αυτοί... Άρα, όχι, δεν "παίζει μπάλα" μόνο η στρατηγική, αλλά και οι αντικειμενικές και υποκειμενικές συνθήκες της στιγμής, η τακτική, η καθημερινή πρακτική και οι προσωπικότητες, ακόμη και η τύχη...

4. Η σημερινή ιστοριογραφία του ΚΚΕ ελάχιστα ασχολείται με όλους αυτούς τους παράγοντες. Γράφουν μόνο για να αποδείξουν κάτι για τη στρατηγική, υπερτονίζοντας, διαστρεβώνοντας ή αποσιοπώντας γεγονότα, πηγές κτλ Ελάχιστα έχει σχέση κάτι τέτοιο με την ιστορία...

5. Όσο για το παράδοξο των "κυβερνήσεων επί καπιταλιστικού εδάφους", ακολουθεί τα παράδοξα των εθνική ανεξαρτησία, δημοκρατία, δωρεάν υγεία και παιδεία, έξοδο από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ κτλ επί καπιταλιστικού εδάφους... Αποτελούν όλα, για το σύγχρονο ΚΚΕ, απλά προσχηματικά συνθήματα άνευ περιεχομένου τα οποία αν υπαινιχθείς ότι πρέπει να τα διεκδικείς ακόμη και "στο έδαφος του καπιταλισμού", είσαι οπορτουνιστής... Υπάρχει καλύτερος τρόπος για να γίνει παντελώς ακίνδυνος ένας επαναστάτης;..

Ανώνυμος είπε...

12.16 Ο Πολεμος απο μεριας ΗΠΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ητανε ιμπεριαλιστικος μεχρι το τελος και ενισχυσαν με καθε τροπο τον ΧΙΤΛΕΡ μεχρι την συντριβη στο ΣΤΑΛΙΓΚΡΑΝΤ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΥΡΣΚ. Ο ΣΤΑΛΙΝ ειχε ενημερωσει οτι 3 μηνες μετα το τελος του πολεμου με την γερμανια θα χτυπησει την ιαπωνια αρα η αμερικανοι ριξανε την βομβα την μερα που θα ξεκιναγε η επιθεση. οσο για τα υπολοιπα περι ΔΣΕ και ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ τωρα μας τρομαξες. Κανεις δεν αρνηθηκε οτι υπαρχουνε ευθυνες απο τις ιδεολογικες παρε κλισεις που υπηρχανε πριν το 1991 παρα την διασπαση του 1968. Το ΚΚΕ τα εχει αναγνωρισει ολα αυτα εχει αποκατασταθει ο σ.ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ και θα ερθει και ο 3ος τομος 1968 1991 Αρα ανθρακες ο θησαυρος σου και αποτελει θρασος σημερα να μιλας για αυτα για να χτυπησεις το κομμα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΣ το ΚΚΕ ειχε αντιμετωπισει την αστικη δικτακτορια του ΜΕΤΑΞΑ.μπορουσε με ΛΑ ΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ να κερδισει την πλειοψηφια του λαου και τον οκτωβρη του 1944 να διεκδικηση την εξουσια συμφωνα με τις θεσεις του ΑΠΡΙΛΗ του ΛΕΝΙΝ. Και να μη οδηγηθουμε στην σφαγη με τις εγκληματικες συμφωνιες που γινανε. Μας το φωναζουνε μεσα απο τον ταφο οι νεκροι του ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΣΕ. αλλα αυτα ειναι ψιλα γραμματα για τους ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΔΕΣ που παση θυσια πρεπει να σωσουνε τον καπιταλισμο απο την κριση του. Το ετοιμο καπιταλιστικο κρατος ελεγε ο ΜΑΡΞ μετα την ΠΑΡΙΣΙΝΗ ΚΟΜΜΟΥΝΑ δεν μπορει σε καμμια περιπτωση να χρησιμοποιηθει απο τους εργατες για να φτιαξουνε την δικη τους εξουσια οι νεκροι του 1944 1949 οι νεκροι της ΧΙΛΗΣ 1973 ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ 1965 ΤΟ ΦΩΝΑΖΟΥΝΕ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΡΤΟΥΝΙΣΤΕΣ Μεσα απο τον ταφο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Παπουτσωμενος Γατος είπε...

H τακτικη των ΛΜ,απ' οτι φανηκε ηταν ενα ατυπο και μονομερες,συμφωνο μη επιθεσης,του εργατικου κινηματος και της αστικης ταξης.Ηταν σαν να λεει η ΕΣΣΔ στα κομματα της Κομιντερν ''Μπαστα μαγκες,ειμαστε με την πλατη στον τοιχο,καθιστε φρονιμα μην τους αγριεψουμε,και παρτε κανενα υπουργειο μπας και σωθει τιποτα''.

Στην πορεια καθως κυριαρχουσαν ολο και περισσοτερο τα κοκκινα γκολντεν μπους,αυτη η γραμμη θεωρητικοποιηθηκε ολο και περισσοτερο,και κυριαρχησε ακομα και οταν η ΕΣΣΔ ειχε ανασυνταχθει οικονομικα και στρατιωτικα και δεν ειχε λογο να ειναι υποχωρητικη.

Αυτη η γραμμη ηταν τοσο φανερα αναποτελεσματικη και αντιλενινιστικη,που δε μπορω να την ερμηνευσω αλλιως.

@Περαστικος

''Αν έδαφος του καπιταλισμού σημαίνει η κυβέρνηση, όχι σαν θεσμός αλλά με την απαραίτητη δύναμη, δηλαδή εξουσία, να ανατρέπει σε σύντομο αλλά υπαρκτό διαστημα που εξαρτάται και από τον, κυρίως στρατιωτικό, συσχετισμό (βλ. λένιν κομμουνισμός είναι το κόμμα στην εξουσία και εξηλεκτρισμός) τις καπιταλιστικές σχέσεις τότε προς τι «έδαφος του καπιταλισμού». Σαφές έιναι κυβέρνηση που πηγαίνει κόντρα στις επιλογές του κεφαλαίου ή κυβέρνηση που όδηγεί στην εξουσία της εργατικής τάξης ή κυβέρνηση που μπορεί και καταργεί άμεσα τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής.''

Εξουσια σημαινει να χεις δικα σου οπλα και μεσω αυτων να παρεις τον ελεγχο της οικονομιας.Με την αστυνομια,τον στρατο και τα ΜΠ στα χερια των καπιταλιστων,δεν εχεις εξουσια,εχεις απλως 151+ εδρες στη βουλη.Αλλο το ενα αλλο το αλλο.

Μια κυβερνηση ενα πραγμα μπορει και πρεπει να κανει αν θελει να ειναι κομμουνιστικη:να διαταξει την κοινωνικοποιηση των συγκεντρωμενων ΜΠ και να δωσει οπλα στο λαο.Οτιδηποτε αλλο ιστορικα,ουτε πιο κοντα στο σοσιαλισμο μας εφερε,ουτε προστατευσε το εργατικο κινημα απο διωξεις,ουτε ανεβασε το βιοτικο επιπεδο του λαου.

Neophyte_commie είπε...

Ratm, Παναγιώτη, Γάτε: Ευχαριστώ.

Ανώνυμος είπε...

Όλα τα (προπολεμικά) λαϊκά μέτωπα, όπου έγιναν ή όπου έγινε προσπάθεια να γίνουν, σχηματίστηκαν με τα κομμουνιστικά κόμματα να μην είναι το πλειοψηφικό τους κομμάτι. Υπό αυτή την έννοια είναι μικρή η διαφορά που είχαν από την εποχή που οι κομμουνιστές δρούσαν εντός του spd ή του ιταλικού σοσιαλιστικού κόμματος. Τα αποτελέσματα της σοσιαλδημοκρατικής προδοσίας είναι γνωστά νομίζω. Τα λαϊκά μέτωπα σχηματίστηκαν κατά τη γνώμη μου με δυο ελπίδες. Η μια ελπίδα ήταν ότι η σοσιαλδημοκρατία μετά το σοκ της απαγόρευσης και καταπίεσης της από το Χίτλερ-παρόλο που είχε κάνει τα πάντα για να μην αποτρέψει την εκλογή του αλλά και για να συνεργαστεί μαζί του κατόπιν της εκλογής του-είχε κατά κάποιο τρόπο "βάλει μυαλό" και απορρίψει την προδοτική της στάση. Το πόσο μυαλό έβαλε φαίνεται από την ιστορία (πχ συντελεστές των λαϊκών μετώπων έθεσαν εκτός νόμου κομμουνιστικό κόμμα μπρος τα πρόθυρα του πολέμου. Για τέτοια φοβερά μέτωπα μιλάμε).

Η άλλη ελπίδα ήταν ότι τα λαϊκά μέτωπα θα έβαζαν φραγμό στην επέκταση του φασισμού στην Ευρώπη και κυρίως θα απέτρεπαν το ενδεχόμενο να στηριχτεί από τις χώρες της Δύσης η ναζιστική Γερμανία στο να επιτεθεί στη Σοβιετική Ένωση. Μια υποχώρηση δηλαδή προκειμένου να υπάρξει υπεράσπιση της σοσιαλιστικής οικοδόμησης στη Σοβιετική Ένωση ώστε να μην είναι μόνη της απέναντι στους Γερμανούς. Τα αποτελέσματα απέναντι στην επέκταση του ναζισμού στην Ευρώπη φαίνονται από το ότι κυβερνήσεις λαϊκών μετώπων κοίταγαν ατάραχες τη τεράστια βοήθεια που έστελναν οι Χίτλερ-Μουσολίνι στο Φράνκο όταν οι ίδιες δεν έστελναν τη παραμικρότερη βοήθεια στους δημοκρατικούς. Συντελεστές λαϊκού μετώπου ήταν συνυπεύθυνοι για το αίσχος του Μονάχου και πανηγύριζαν γι' αυτό. Τα γεγονότα δείχνουν ότι όντως αν δεν υπήρχε ο ελιγμός του 1939 με το σύμφωνο μη επίθεσης Μολότωφ-Ρίμπεντροπ, τα λαϊκά μέτωπα θα είχαν μείνει στην ιστορία ως ο καταπληκτικός εκείνος τρόπος με τον οποίο το κομμουνιστικό κίνημα θα είχε βγάλει μόνο του τα μάτια του εξασφαλίζοντας το ότι η Σοβιετική Ένωση θα πολεμούσε μόνη της τους ναζί οι οποίοι θα είχαν πίσω τους όλη την υποστήριξη των δυτικών.

Αυτή είναι κατά τη γνώμη μου η ψυχρή αλήθεια.

Σα δίδαγμα θα έλεγα να έχουμε όλοι στο μυαλό μας ότι ο εχθρός του εχθρού μας δεν είναι απαραίτητα φίλος μας. Μπορεί κάλλιστα να είναι κι αυτός εχθρός μας και μάλιστα όχι λιγότερο επικίνδυνος (αυτό και με το μάτι σε κάτι πρόσφατες αναλύσεις κάποιων που σχεδόν παρουσιάζουν το Πούτιν ως υπέρμαχο του αντι-ιμπεριαλιστικού αγώνα). Για να υπερασπίσεις το στόχο σου μπορείς να κάνεις διάφορα αλλά μόνο στο βαθμό που με αυτά εξυπηρετείς το δικό σου στόχο.

Για το ΕΑΜ.
Οι Άγγλοι προκειμένου να στήσουν υπάκουο σε αυτούς αντάρτικο γύρναγαν την κατεχόμενη Ελλάδα με τσουβάλια λίρες. Ο μόνος που κατάφεραν να πείσουν-και αυτόν με εκβιασμό στο τέλος-ήταν ένας απότακτος κινηματίας του '35 με όχι ιδιαίτερη προσωπική αίγλη στους αστικούς κύκλους. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι η αστική τάξη είτε παραθέριζε στη Μ. Ανατολή, είτε τα είχε κάνει πλακάκια με τους κατακτητές, είτε απλά είχε κάνει κακάκια στα βρακιά της. Σημαίνει ότι το αντιστασιακό πνεύμα του λαού ήταν αδύνατο να το εκφράσει η αστική τάξη (η οποία άλλωστε είχε φτύσει την αστική δημοκρατία για να φέρει το Μεταξά). Το λαϊκό αντιστασιακό πνεύμα θα μπορούσε να το εκφράσει το κόμμα που είχε κυνηγηθεί από αυτή την αστική τάξη στις φυλακές και τα νησιά της εξορίας. Αν κάποιοι "καταρτισμένοι" έρθουν να μου πουν neophyte_comie ότι θεωρούν στα σοβαρά ότι το ΕΑΜ στέριωσε επειδή υπήρχε ένας Σβώλος, ένας Τσιριμώκος και ένας Χωμενίδης, τότε θα τους πω να πάρουν τις καταρτίσεις τους και να πα να γκρεμιστούν καλύτερα.

ρα

Ανώνυμος είπε...

"Για το αν η ντούρα γραμμή θα συσπείρωνε εξίσου ή έστω σε ένα βαθμό εν πολλοίς (δηλαδη όχι απόλυτα) δοκιμάστηκε από τροτσκιστικές ομάδες και όχι μόνο απέτυχε οικτρά (δεν ξέρω αν συνολικά και πανελλαδικα πέρασαν τους χίλιους) άλλα ένα ΤΜΗΜΑ τους οδηγήθηκε στον έξαλο αντικομουνισμό και τη συμπόρευση με τον αστικό στρατό. "

Οποιος βρει ομοιοτητα στην αναμεσα σε αυτο που λεει το ΚΚΕ και τους τροτσκιστες ας ενημερωσει και μας.
Απ'οσο καταλαβαινω εγω το ΚΚΕ λεει σημερα οτι θα επρεπε να αξιοποιηθει η πειρα των μπολσεβικων στον πρωτο παγκοσμιο. Μαλλον και ο Λενιν τροτσκιστης ηταν ε?

ratm

Ανώνυμος είπε...

Ειναι εκπληκτικα τα λογια του Γ.ΣΙΑΝΤΟΥ στην εκδηλωση για τα 26 χρονια του ΚΚΕ ΣΤΙς 19 ΝΟΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1944. καταπολεμουμε τις διχταχτορικες λυσεις. ΜΑΛΙΣΤΑ οχι δικτακτορια του προλετεριατου και πιστη στις αυταπατες και τα φουμαρα λιγες μερες πριν την μαχη της ΑΘΗΝΑΣ μονο με το εφεδρικο ΕΛΑΣ και στις αλλες πολεις ησυχια του ταφου ουτε ντουφεκια. Και αυτο το χαλι 70 χρονια μετα καποιοι μας καλουνε να το κανουμε ξανα γιατι λεει πετυχε. προφανως ενοουνε τις εξοριες τις φυλακες το ξυλο και τους ταφους. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Υπαρχει μια διαφορα αναμεσα στην κυβερνηση που προκυπτει με βαση το κοινοβουλιο σε μη επαναστατικες συνθηκες και στην επαναστατικη κυβερνηση που προκυπτει μετα απο επανασταση.
Η κυβερνηση ειναι στην υπηρεσια της ταξης που εχει την εξουσια. Αρα ή εργατικη ή αστικη θα ειναι.
Τι να κανουμε αλλο επαναστατικη διαδικασια και περιοδος και αλλο η εκλογικη διαδικασια ως θεσμος της αστικης εξουσιας.

ratm

Ανώνυμος είπε...

Ναι το βλεπουμε τι λενε οι ρωσοπληκτοι και στην Ουκρανια που στηριζετε τους φασιστες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.
Ασε ρε μεγαλε. Στη Χαλυβουργια με το Μανεση,στια φοιτητικες κινιτοποιησεια υπερ της Γιαννακου, υπερ της ΕΕ και θα μας πεις για κομμουνισμο Ζαχαριαδη και Σταλιν.
Α και το μ-λ κινημα που προερχεται η ΟΑΚΚΕ στηριχτηκε καλα απο την Αμερικανικη πρεσβεια.
Υγ.Θα πιασει τωρα η καθε χαφιεδογκρουπα το Βελουχιωτη στο στομα της...

ratm

Ανώνυμος είπε...

ratm. Δεν το ηξερες συντροφε. τροτσκιστες ητανε και ο ΛΕΝΙΝ και ο ΣΤΑΛΙΝ. και εγω δεν το ηξερα τωρα απο τους ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΔΕΣ ΤΟ ΕΜΑΘΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Το ΚΚΕ εκτος φυλακης ειχε ελαχιστα μελη αλλα ηταν κοινοβουλευτικο κομμα του 5% πριν το 36, με ερισμα στα προλαιταριακα στρωματα των αστικων κεντρων Αθηνα,Θεσσαλονικη,Καβαλα κλπ επισης ειχε ηδη δεσμους που ειχαν σφυρηλατηθει απο τους αγωνες στη διαρκεια της μεταξικης δικτατοριας πχ καπνεργατες. Δεν ηταν ομαδουλα του Σβολου. Και κυριως μιλαμε για Κομμουνιστικο Κομμα. Ο κομμουνιστης μπορει να φερει τα πανω κατω οταν αρχισει να διαδιδει τις πρωτοπορες ιδεες του στια μαζες. Κανενα αλλο κομμα δεν θα γιγαντωνοταν μεσω του ΕΑΜ γιατι χωρις ΚΚΕ ουτε ΕΑΜ θα υπηρχε και να υπηρχε δεν θα ηταν γνησιο εργατικο -λαικο μετωπο. Αντιστασιακες ομαδες εκανε και ενα τμημα της αστικης ταξης. Πχ ΕΔΕΣ αλλα ο λαος τους γυρισε την πλατη..

ratm

Ανώνυμος είπε...

Αχ ρε Περδικι...Τοσα χρονια σε ποιο κομμα ησουν αραγε? Οταν λεγαμε και λεμε για τη Μπολονια στα ΑΕΙ μαλλον επειδη δε διεκδικουμε τιποτα στο εδαφος του καπιταλισμου το κανουμε ε? Δεν πειραζει. Εγω ειμαι υπερ ο καθενας να βρισκει το δρομο του. Το ΚΚΕ να ξεκαθαριζει απο συμβιβασμενους που μετατρεπουν τον συμβιβασμο τους σε θεωρητικο σχημα και οι τελευταιοι να πηγαινουν εκει που τους ταιριαζει περισσοτερο να βρουν το στοιχειο τους.

ratm

κοκινος καπνας είπε...

Προς ratm

Εντάξει ρε φίλε, το μάθαμε το παραμύθι, δεν πιάνει πια. Αν η ΟΑΚΚΕ ήθελε να ξεπουληθεί στο δυτικό κεφάλαιο ή στους δυτικού τύπου ντόπιους αστούς για να πολεμήσει το σοσιαλιμπεριαλισμό ή το σοσιαλφασισμό, θα το χε κάνει από 1995 και δώθε. Δε χαρίζεται ποτέ όμως στους "Τσώρτσιλ" επειδή πολεμάει πρώτιστα τους "Χίτλερ" κι αυτό ενοχλεί. Ξυδάκι λοιπόν...

Το Βελουχιώτη θα τον πιάνω στο στόμα μου και θα λέω ό,τι μου κάνει κέφι. Το κόμμα τον διέγραψε και τον χτύπησε σαν εχθρό του (βλ. απόφαση ΚΕ του ΚΚΕ 5-10 του Απρίλη 1945 και απόφαση 3ης Συνδιάσκεψης του ΚΚΕ - 1950). Από πότε έγινε θέσφατο η μη κριτική στον Άρη;

Όσο για το μ-λ ρεύμα και τις σχέσεις του με την αμερικανική πρεσβεία, τι να σου πω ρε φιλαράκο... Αυτά τα λέγανε κάτι κνίτες στη μεταπολίτευση, την ώρα που λιώναν στο ξύλο με καρτέρια στελέχη και μέλη του ΕΚΚΕ και των εργοστασιακών σωματείων, επειδή τάχα "ήταν αριστεριστές και θα ξανάφερναν τη χούντα με τους τυχοδιωκτισμούς τους"... Εδώ βγάλατε το Μαυρογένη της ΑΑΣΠΕ χαφιέ της δικτατορίας, ενώ ο άνθρωπος κρυβόταν σε στάνη στην Κρήτη, εσύ θα κώλωνες το 2014 να αναπαραγάγεις αυτές τις αθλιότητες;

Και δυο λόγια για τα Λαϊκά Μέτωπα και τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ: το παλικάρι αυτό, που μου είναι συμπαθέστατο γιατί τα γράφει όλα από καρδιάς και χωρίς καθόλου υποκρισία (κι αυτό είναι όμορφο σε έναν άνθρωπο), συμπυκνώνει όλη την εκτρωματική γραμμή του Περισσού και λέει ανοικτά αυτό που ένας πιο "ραφιναρισμένος" κνίτης θα έλεγε πιο "διπλωματικά". Απορρίπτει μονοκοντυλιά όλη την ιστορία του κομ. κινήματος στο όνομα του "παντού και πάντα εργατική εξουσία αμέσως". Φτάνει μέχρι και τις διακηρύξεις του ΚΚΕ το '44 για τη Δημοκρατία και την απόρριψη των δικτατορικών λύσεων να τις θεωρεί δείγμα δεξιάς παρέκκλισης, ενώ ήταν ολόσωστες και στόχευαν τα ενδιάμεσα στρώματα και την απομόνωση του μοναρχοφασισμού (άλλο πώς τα εφάρμοζε αυτά ο "βοναπάρτης" Σιάντος, ο "εκ λοχιών στρατηγός").

Τα Λαϊκά Μέτωπα, ας το ξαναπώ μια ακόμη φορά, ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΣΟΥΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΡΙΕΝΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΑΣΤΟΥΣ. Αυτά τα έκαναν αργότερα οι χρουτσοφικοί και οι ευρωρεβιζιονιστές, εκ των οποίων προέρχονται οι περισσότεροι σημερινοί σούπερ ντούπερ "αντικαπιταλιστές" μας. ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ γίνεται ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ, να την ενώσουν και να νικήσουν την πιο μαύρη, σκουλικιασμένη και βάρβαρη αστική αντίδραση, τη φασιστική και να ανοίξουν το δρόμο στη σοσιαλιστική επανάσταση. Ο ρεβιζιονισμός, αντί να κοιτάει τα μούτρα του για τα μετά 56 εγκλήματά του κατά της ανθρωπότητας, μεταφράζει τα ΛΜ με τα δικά του μέτρα ηθικής και πολιτικής συμπεριφοράς και λέει: "Α, τα λαϊκά μέτωπα γίνονται για να γίνουμε δεξιούρες και να κάνουνε κομπρεμί με αστούς και γραβατωμένους, οπότε μία η λύση: κανένα μέτωπο με κανέναν, εργατική εξουσία εδώ και τώρα". Όπερ έδει δείξαι όμως...

κοκινος καπνας είπε...

Υ.Γ. Προς ratm και πάλι: έχω απαντήση πολλάκις εδώ και για Ουκρανία και για Χαλυβουργία και για Γιαννάκου. Δε θα σου κάνω το χατήρι άλλη μια φορά για να πετάς τη μπάλα στην εξέδρα. Νεοναζιστικά καθάρματα στην Ουκρανία πολεμούν και από τις δύο πλευρές, ωστόσο το μεν ζήτημα των μειοψηφικότατων ναζί του Δεξιού Τομέα είναι εσωτερικό ζήτημα του λαού της χώρας, το δε ζήτημα των ΝΕΟΝΑΖΙ ΕΥΡΑΣΙΑΤΩΝ που στέλνει ο Πούτιν για να κόψουν κομμάτι αυτής της ταλαίπωρης Ουκρανίας είναι ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΚΟΜΒΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ζήτημα. Λευκοφρουροί και τσαρικοί δηλώνουν οι Ρώσοι που πάνε εκεί, επαναστάτη μου, και βρίζουν το Λένιν που "έδωσε αυτά τα προαιώνια ρωσικά εδάφη στην Ουκρανία". Μ' αυτούς τους φονιάδες και βασανιστές - διαμελιστές χωρών συντάσσεσαι...

Dionysios Perdikis είπε...

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούν εδώ πέρα ορισμένοι για να κατατάξουν μια κυβέρνηση ως "αστική" ή "εργατική" είναι μονοσήματα, το εξής ένα: αν αναδεικνύεται εν μέσω επαναστατικών συνθηκών, ως κομμάτι μιας επανάστασης που ήδη ξεκίνησε ή έπεται αυτομάτως, και κατά προτίμηση, να μην έχει αναδειχθεί εκλογικά/κοινοβουλευτικά.

Δεν παίζουν ρόλο ποιες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις την στηρίζουν/αποτελούν, ποιό το πρόγραμμά της, ποιές οι πράξεις της τελικά αν αναδειχθεί;

Εγώ καλύπτομαι από τις αποφάσεις του 4ου συνεδρίου της Διεθνούς για τα κριτήρια με τα οποία θα μπορούσαν οι κομμουνιστές να χρησιμοποιούν το σύνθημα της κυβέρνησης, ή και να συμμετέχουν σε μια κυβέρνηση, με ποιούς συμμάχους, τί να προσέχουν και τί να κάνουν αν το καταφέρουν. Πάντα χωρίς αυταπάτες και προσδοκίες που υποτιμούν την αντίδραση της αστικής τάξης, αλλά και χωρίς αυτοευνουχιστικούς δογματισμούς, που μας αναγκάζουν να απαντάμε ότι "δε θέλουμε να κυβερνήσουμε" (κάτι που ο κόσμος που δεν έχει στο μυαλό του το "Κράτος και επανάσταση", το αντιλαμβάνεται ως ότι δε θέλουμε την εξουσία...)

Όταν δεν υπάρχουν επαναστατικές συνθήκες αλλά υπάρχει πολιτική κρίση, ο λαός είναι στους δρόμους, και ο συσχετισμός το επιτρέπει, οι κομμουνιστές πρέπει να διεκδικούν ΚΑΙ την κυβέρνηση μαζί με τους πολιτικούς εκπροσώπους (αν υπάρχουν) των κοινωνικών τους συμμάχων, προκειμένου να επιχειρήσουν να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα που θα μεταβάλλει τον οικονομικό-πολιτικό-στρατιωτικό συσχετισμό υπέρ της εργατικής τάξης και των συμμάχων της, προετοιμαζόμενοι μαζί με το λαό ΚΑΙ για την αναμενόμενη από ένα σημείο και μετά αντίδραση της αστικής τάξης.

Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις αντικειμενικές και υποκειμενικές συνθήκες της ιστορικής στιγμής, να το υιοθετούν οι λαϊκές μάζες ως αντιπροσωπευτικό των συμφερόντων τους ώστε να επιθυμούν την εφαρμογή του και υπεράσπισή του, και στο σύνολό του να μη χωράει στη στρατηγική και στην ύπαρξη της αστικής τάξης.

πχ Ποιός πιστεύει ότι η ελληνική αστική τάξη και οι ξένοι πάτρωνές της μπορούν να αντέξουν ένα πρόγραμμα, διαγραφής χρέους, ακύρωσης μνημονίων, συμβάσεων και σχετικών νόμων, εθνικοποίησης τραπεζών και στρατηγικών επιχειρήσεων, ευρείες άλλες εθνικοποιήσεις μονοπωλείων ανάλογα και με τους συσχετισμούς και ένταξή τους σε κεντρικό σχεδιασμό, έξοδο από ΕΕ και ΝΑΤΟ, ευρείες αλλαγές σε κράτος-πολιτικό σύστημα-σύνταγμα-στρατό-σώματα ασφαλείας με εκκαθάριση των φασιστών και ταυτόχρονη δημιουργία θεσμών λαϊκής εξουσίας και ελέγχου, δημόσια και δωρεάν υγεία, παιδεία, ασφάλιση, ΜΜΕ και ΜΜΜ, κοκ

Φαντάζεστε να έβγαινε μια κυβέρνηση που θα άρχιζε να τα κάνει αυτά, η αντίδραση των ΕΕ-ΝΑΤΟ-αστικής τάξης να ήταν ...στυλ Ουκρανίας, και το ΚΚΕ εδώ, ή ένα ΚΚ άλλου κράτους να έλεγε: "ενδοαστικές αντιθέσεις αφού η κυβέρνηση δεν κοινωνικοποιεί τα μονοπώλια και η κυβέρνηση βγήκε κοινοβουλευτικά, οι λαοί θύματα κι όχι υποκείμενα εξέγερσης, "δήθεν" λαϊκή δημοκρατία" κοκ κοκ";...

Dionysios Perdikis είπε...

Αυτή η λογική που μετατρέπει σε ζήτημα αρχής τη μη συμμετοχή σε κυβέρνηση εκτός επαναστατικών συνθηκών αφαιρεί την πρωτοβουλία σε στιγμές πολιτικής κρίσης από τους κομμουνιστές και τη δίνει σε οπορτουνιστές και φασίστες όπως φάνηκε και στις εκλογές του '12 που ο Τσίπρας έκανε πλάκα με το πρόγραμμα του ΚΚΕ...

Επίσης, είναι απορίας άξιο πώς οι ίδιοι άνθρωποι ΔΕ θεωρούν θέση αρχής τη συμμετοχή σε συνδικάτα με αντιδραστικούς συσχετισμούς και λένε εκεί να το κοιτάμε ανάλογα με την περίπτωση...

Λες και το ζητούμενο κάθε φορά είναι πώς ΔΕ θα πάρουμε την πρωτοβουλία και πώς θα απομονωθούμε όσο γίνεται περισσότερο...

Τέλος, όλα τα ιστορικά γεγονότα που αναφέρονται εδώ ως παραδείγματα δεν αποτελούν αποδείξεις καθώς επιδέχονται πολλών διαφορετικών ερμηνειών. Αν κάποιος θέλει να αποδείξει κάτι για τα Λαϊκά Μέτωπα ή τη συμμετοχή σε κυβερνήσεις ως αν να υπάρχει κάποια ιστορική νομοτέλεια, πρέπει να έχει μια επιχειρηματολογία που να στηρίζει κάτι τόσο σημαντικό όσο μια νομοτέλεια, κι όχι απλά να αραδιάζει τα αρνητικά παραδείγματα και να παραβλέπει τα θετικά ή να τα αποδίδει στον ...Κόκκινο Στρατό. Λοιπόν, δέχομαι τη νομοτέλεια ότι το κράτος είναι έκφραση της τάξης που είναι στην εξουσία, κι αυτή είναι η τάξη που έχει τα μέσα παραγωγής στην ιδιοκτησία της, αυτό που δε βλέπω όμως ως νομοτέλεια είναι γιατί αποκλείεται να ευνοήσει την πάλη της εα το σύνθημα για κυβέρνηση ή και η συμμετοχή της σε μια τέτοια κυβέρνηση υπό όρους.

Επαναστάτες ή ψευτομάγειρες του μέλλοντος;

Valmy είπε...

Γίγαντας Περδίκης έφα:

«Εγώ θα κάνω μόνο ένα μεθοδολογικό σχόλιο:

1. Δεν ισχύει ότι "η σωστή στρατηγική κερδίζει, η λάθος, χάνει, κι επομένως αφού χάσαμε, έφταιγε η στρατηγική". Αν αυτό ισχύει, δε χρειάζεται να κάνουμε καμία ιστορική έρευνα: κοιτάμε ποιός κέρδισε και ποιός έχασε και μετά ο ρόλος της ιστορικής έρευνας είναι να αποδείξει ότι είχανε διαφορετική στρατηγική ή ότι ...καθάρισε ο Κόκκινος Στρατός...»

Μεγάλη κουβέντα… Εφ’όσον δεν ισχύει το "η σωστή στρατηγική κερδίζει, η λάθος, χάνει, κι επομένως αφού χάσαμε, έφταιγε η στρατηγική" θα πρέπει τότε να ισχύει
α. είτε ότι η λάθος στρατηγική κερδίζει και η σωστή χάνει , κι επομένως αφού χάσαμε φταίει η σωστή στρατηγική (!!)
β. είτε πως ανεξαρτήτως στρατηγικής θα χάναμε, κι επομένως τι ασχολούμαστε με στρατηγικές (και γενικότερα, τι ασχολούμαστε..) – αυτό μας λέει ο Περδίκης
γ. είτε πώς η λάθος στρατηγική είναι αυτή που σε οδήγησε αναπόφευκτα στην ήττα ενώ η σωστή στρατηγική μπορεί υπό προϋποθέσεις να σε οδηγήσει στη νίκη.
Για όποιον σκέπτεται διαλεκτικά μόνο το γ μπορεί να είναι σωστό – σαφώς και δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο, πρώτα και κύρια δεν μπορεί να είναι το «σκιάχτρο» που μόνος του έφτιαξε ο Περδίκης ως δήθεν εκτίμηση του Κόμματος για να το κατατροπώσει με τη δηθενατζίδικη εξυπνάδα του.

«2. Ούτε είναι σωστό να ρωτάμε στην ιστορία καθαρά υποθετικές ερωτήσεις, πχ "τί θα γινόταν αν το ΚΚΕ είχε από την αρχή γραμμή για σοσιαλιστική επανάσταση". Παρόλο που οι τροτσκιστές δοκίμασαν κάτι τέτοιο ανεπιτυχώς, δεν αποτελεί αυτό από μόνο του απόδειξη (αν κι είναι ισχυρή ένδειξη).»

Άλλο ένα διαμάντι: οι τροτσκιστές δοκίμασαν γραμμή για σοσιαλιστική επανάσταση. Πότε και πού αλήθεια έγινε αυτό; Και σκέψου πολύ πολύ καλά το παράδειγμα που θα μας φέρεις..

Valmy είπε...

(συνέχεια)
«3. Η ιστορική έρευνα, όπως και η πολιτική εκείνης της στιγμής, πρέπει να κάνει ανάλυση της συγκεκριμένης κατάστασης στη συγκεκριμένη στιγμή. Ποιά ήταν η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, ποιά η ταξική της διαστρωμάτωση και ο συσχετισμός των τάξεων, ποιός ο διεθνής περίγυρος, τί ήταν ο φασισμός, πώς άλλαχε τα δεδομένα η ύπαρξη της ΕΣΣΔ και η είσοδός της στον πόλεμο, ποιά η οργανωτική και ιδεολογικοπολιτική ικανότητα του ΚΚΕ εκείνη την εποχή, ποιά η κατάσταση στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό στο τέλος της κατοχής κοκ κοκ. Όλοι αυτοί οι παράγοντες παίξανε ρόλο. Σε αυτά αποφασίζεις εκ των υστέρων αν δικαιώθηκε ο Δημητρώφ ή ο ...Πουλιόπουλος...»

Για μισό λεπτό: το ότι έστω εκ των υστέρων θα βρεθούμε να συγκρίνουμε Δημητρόφ ή Πουλιόπουλο ή Περδίκη προϋποθέτει ότι «εκ των προτέρων» ο καθένας από αυτούς θα πρέπει να έχει καταστρώσει ένα σχέδιο, μια «στρατηγική» σα να λέμε. Η πολυλογία γύρω από τα αυτονόητα που προηγείται ( περί συγκεκριμένης ανάλυσης) δεν λέει απολύτως τίποτα, δεν μας προσφέρει κάτι καινούργιο. Όμως εφ’όσον χρειάζεται ένα σχέδιο - ως ελάχιστη προϋπόθεση για το οτιδήποτε – τότε έχει και παραέχει νόημα η κουβέντα για τη σωστή και τη λάθος στρατηγική.

« Επίσης, όσο έπαιξε ρόλο ο Κόκκινος Στρατός εκεί που υπήρχε (αν όντως υπήρχε, διότι από τις περισσότερες χώρες αποχώρησε πολύ σύντομαι και καλό είναι να μην απαξιώνουμε τους αγώνες των εκεί λαών...), άλλο τόσο ρόλο έπαιξαν οι Άγγλοι (και αργότερα οι ναπάλμ των Αμερικανών...) εκεί που υπήρχαν αυτοί...»

Αν δεν κάνω λάθος ο Κόκκινος Στρατός αποχώρησε επί Γκορμπατσόφ από την Αν. Ευρώπη . Αυτό το «αν όντως υπήρχε» δε… Αλλά το πιο ωραίο είναι το άλλο: όσο ρόλο έπαιξε ο - προς απόδειξη ότι υπήρξε – κόκκινος στρατός μας λέει ο Περδίκης άλλο τόσο έπαιξαν οι ναπάλμ. Αν καταλάβαμε καλά τη σκέψη του γκουρού του μαρξισμού περδίκη ελάχιστο ρόλο έπαιξε ο κόκκινος στρατός άρα άλλο τόσο ελάχιστο έπαιξαν οι Άγγλοι κι οι αμερικάνοι. Φαίνεται το Δεκέμβρη του ’44 οι Άγγλοι δεν πολέμησαν, ίσως να μην ήρθαν καν - αντίστοιχα με τον κόκκινο στρατό. Κατά τα’άλλα Διονυσάκο θα μας το παίξεις και «τιμητής των λαϊκών αγώνων» … Εκτός και αν αυτό ισχύει ανάποδα: έπαιξε καθοριστικό ρόλο ο κόκκινος στρατός όσο καθοριστικό ρόλο οι Αγγλοαμερικάνοι. Μόνο που τότε όλη η σκέψη Περδίκη διαλύεται στα εξ ων συνετέθη..

« Άρα, όχι, δεν "παίζει μπάλα" μόνο η στρατηγική, αλλά και οι αντικειμενικές και υποκειμενικές συνθήκες της στιγμής, η τακτική, η καθημερινή πρακτική και οι προσωπικότητες, ακόμη και η τύχη...»

Αυτά σωστά είναι. Επίσης ο Βαμβακάρης έπαιζε μπουζούκι , ο Παπανδρέου ίδρυσε το ΠαΣοΚ και η Τούμπα είναι η έδρα του ΠΑΟΚ. Μόνο που και πάλι η στρατηγική παίζει βασικό ρόλο , ως προς το τίνος πράγματος έκφραση είναι η τακτική, άρα η «καθημερινή πρακτική» ή αν θέλετε η ικανότητα του «υποκειμενικού παράγοντα» να λειτουργεί πετυχημένα προς ένα σκοπό μέσα στην «αντικειμενική» συνθήκη - την πραγματικότητα.

Valmy είπε...

(τρίτο και τέλος)
‘4. Η σημερινή ιστοριογραφία του ΚΚΕ ελάχιστα ασχολείται με όλους αυτούς τους παράγοντες. Γράφουν μόνο για να αποδείξουν κάτι για τη στρατηγική, υπερτονίζοντας, διαστρεβώνοντας ή αποσιοπώντας γεγονότα, πηγές κτλ Ελάχιστα έχει σχέση κάτι τέτοιο με την ιστορία...»

Το ζήτημα λοιπόν για το πώς θα πας κάπου εξαρτιέται μόνο ελάχιστα από το να ξέρεις που θέλεις να πας και κύρια απ’ οτιδήποτε άλλο. Μέγας είσαι Μπερνσταϊν..

«5. Όσο για το παράδοξο των "κυβερνήσεων επί καπιταλιστικού εδάφους", ακολουθεί τα παράδοξα των εθνική ανεξαρτησία, δημοκρατία, δωρεάν υγεία και παιδεία, έξοδο από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ κτλ επί καπιταλιστικού εδάφους... Αποτελούν όλα, για το σύγχρονο ΚΚΕ, απλά προσχηματικά συνθήματα άνευ περιεχομένου τα οποία αν υπαινιχθείς ότι πρέπει να τα διεκδικείς ακόμη και "στο έδαφος του καπιταλισμού", είσαι οπορτουνιστής... Υπάρχει καλύτερος τρόπος για να γίνει παντελώς ακίνδυνος ένας επαναστάτης;»

Αν πεις ότι θέλεις να κυβερνήσεις τον καπιταλισμό για να φτάσεις στον κομμουνισμό είσαι επαναστάτης. Αν πεις ότι πρέπει να γκρεμίσεις τον καπιταλισμό για να φτάσεις στον κομμουνισμό είσαι ακίνδυνος. Συνεχίστε κι άλλο παιδιά. Προλαβαίνετε δεν προλαβαίνετε το κόμμα που σκαρώνει ο Λυκούδης.

Ανώνυμος είπε...

Η πρωτοβουλια εξαρτατε για ενα ΚΚ απο τη συμμετοχη του σε αστικη κυβερνηση?
Και αν οι αστοι προνοησουν και σε εχουν ως κομμα ηδη παρανομο τι γινεται ωρε Περδικη? Το κλεινεις το μαγαζι? Ο Βλαδιμηρος ελεγε οτι ο κοινοβουλευτικος αγωνας πρεπει να υποτασσεται στη στρατηγικη ή το αντιθετο γιατι με εσας θα ξεχασουμε και αυτα που ξεραμε...


ratm

Ανώνυμος είπε...

Κοκκινος Καπνας

Καλα κανεις και δεν απαντας...ετσι και αλλιως δε γουσταρω κουβεντες με ατομα που προερχονται απο πολιτικους φορεις ξενους προς το Κομμουνιστικο Κινημα. Οτι λεει η ΟΑΚΚΕ τα λεει και ο Κυριακος Μητσοτακης απο την τηλεοραση δεν εχουμε και δε θα βρουμε σημειο επαφης εγω και συ.

ratm

Ανώνυμος είπε...

Ημαρτον, που λέω οτι ΚΚΕ = Τροτσκισμός.
Τη τακτική κάποιων ομάδων στη κατοχή αναφέρω. Σε αυτές υπήρχαν και τίμιοι σγωνιστες που θα μπορούσαν να επηρρεάσουν ένα μικρό έστω τμήμα του κόσμου όπως ο Πουλιώπουλος ΠΟΥ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΚΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΟΥ, οπότε μην εκλπαγείτε απο περαιτέρω επανεξέταση της ιστορίας.
Εξάλου και οι τροτσκιστές (ως αντιπολίτευση) ανήγαγαν μηχανιστικά τα πάντα στη πειρα των μπολσεβικων στον πρωτο παγκοσμιο και το εργατικό μέτωπο του Λένιν, χάνοντας πολλές φορές την ουσία χωρίς να σημαίνει κάθετι που είπαν ήταν λάθος. «ΤΟ ΦΩΝΑΖΟΥΝΕ από τον τάφο οι νεκροί» από την ΟΠΛΑ τροτσκίζοντες που συμμετείχαν στα οδοφράγματα των Δεκεμβριανών με παρέμβαση -τι κάνετε κολυγιές με τους Άγγλους θα σας σφάξουν! οπότε ήταν και η μόνη περίοδος που απέκτησαν μια κάποια επιρροή. Ταυτόχρονα οι τροτσκιστές ήταν σφόδρα ενάντια και στη γραμμή του σοσιαλφασισμού, αφού ήταν αντιπολίτευση, που αποτελεί βασική πηγή έμπνευση του ΚΚΕ.

«Στη Χαλυβουργια με το Μανεση,στια φοιτητικες κινιτοποιησεια υπερ της Γιαννακου, υπερ της ΕΕ και θα μας πεις για κομμουνισμο Ζαχαριαδη και Σταλιν.». Με αφορμή την «τρέλα» (ή κάτι άλλο πολύ χειρότερο) της ΟΑΚΚΕ γίνεται κατανοητό οτι όσο και να θεωρητικοποιείται με βάση τον σούπερ επαναστατικό μαρξισμό - λενινισμό μια γραμμή δεν μπορεί να είναι σωστή αν ΔΕΝ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΑΦΗΝΕΙ ΣΕ ΧΛΩΡΟ ΚΛΑΡΙ ΣΤΟ ΚΑΘΕΤΙ, που ήταν αυτό που πρέπει να διαφοροποιεί το ΚΚΕ με τα μικροαστικά κόμματα και όχι οτι αυτά δεν θα παλέψουν για τον κομμουνισμό. (Όχι δεν ταυτίζω το ΚΚΕ με το ΟΑΚΚΕ)

Περαστικός

Ανώνυμος είπε...

Δ.Π τα πραγματα ειναι απλα. η εργα τικη ταξη δεν μπορει να χρησιμοποι ησει το ετοιμο καπιταλιστικο κρατος για να φτιαξει την δικη της εξουσια ελεγε ο ΜΑΡΞ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΙΣΙΝΗ ΚΟΜΜΟΥΝΑ. αυτο αποδειχτηκε πολλες φορες στην ζωη και πουθενα η εργατικη ταξη δεν πηρε την εξουσια. ο οπορτουνισμος δεν ειναι μια διαφορετικη αποψη μεσα στο κινημα ειναι ο καπιταλισμος μεταμφιεσμενος μονο αντιμετωπιζοντας τους σαν τον πιο θανασιμο εχθρο μπορεις να κερδισεις τον λαο μαζι σου. το 2012 οταν η αστικη ταξη επαιξε το χαρτι του οπορτουνισμου ο τσιπρας μαζι με τα ΒΑΡΙΔΙΑ πονταρισαν στις αυταπατες που ειχανε καλλιεργηθει στον κοσμο μας πριν το 1991 και για δεκαετιες πιστευοντας οτι θα λυγισουμε και θα μπουμε σε αστικη κυβερνηση. Αυτο θα ητανε η απολυτη καταστροφη για το κομμα. Αντιθετα τα ψηφαλακια που χαθηκανε ειναι πολυ μικρη ζημια. βεβαια εσενα και τα αλλα ΒΑΡΙΔΙΑ σας ενοχλει εμας ομως καρφακι δεν μας καιγεται. Περιμενω μια περιπτωση χωρας που να εγινε σοσιαλισμος με ΣΤΑΔΙΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΣ. Κανενας απο το ΚΚΕ δεν σου ειπε οτι ο πουλιοπουλος δεν ητανε τροσκιστης. Το ΚΚΕ λεει οτι επρεπε να αξιοποιηθει η πειρα των ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΩΝ απο τον 1ο παγκοσμιο πολεμο. τροσκιστες ητανε Ο ΛΕΝΙΝ ΚΑΙ Ο ΣΤΑΛΙΝ πως μπορεις να κανεις μετωπο με τους οπορτουνιστες που προσπαθησανε το 1937 να ανατρεψουνε τους ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΥΣ σε συνεργασια με τον ΧΙΤΛΕΡ. παρτο χαμπαρι εσυ και ολη η συμμορια με τα ΒΑΡΙΔΙΑ πισω στο προγραμμα του 1978 δεν γυρναμε με τιποτα αυτην την πορεια θα ακολουθησουμε οσο λυσσα και να εχετε ο βρωμικος προβοκατορικος ρολος σας μεσα στο κομμα ξεβρακωηκε. εδω ειμαστε εχω υπομονη που δεν φανταζεσαι ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ulyanovism είπε...

Όταν μιλάμε για δύο δρόμους εξέλιξης (οι οποίοι τη δεκαετία του '30 ήταν αστική δημοκρατία ή φασισμός), μιλάμε για ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥΣ δρόμους.

Ο φασισμός είναι η προληπτική αντεπανάσταση της αστικής τάξης. Αυτό σημαίνει ότι η α.τ. "επιλέγει" το φασισμό ακριβώς όταν η εργατική τάξη είναι ανίκανη να εξαπολύσει τη σοσιαλιστική επανάσταση. Και το αν μπορεί να κάνει την επανάσταση δεν είναι θέμα γραμμής κάποιου κόμματος, είναι θέμα αντικειμενικό. Αυτή τη λεπτομέρεια ξεχνάτε, και κάνετε αναλύσεις λες και η εργατική τάξη μπορεί να κάνει επανάσταση όποτε γουστάρει κατά βούληση, αρκεί να έχει το σωστό πρόγραμμα. Ιδεαλισμός καραμπινάτος. Στην πράξη αυτή η γραμμή καταλήγει λογικά στο εξωφρενικό συμπέρασμα ότι, εφόσον η ε.τ. δεν μπορεί να κάνει σοσιαλιστική επανάσταση, στέκεται αδιάφορη στο ερώτημα αστική δημοκρατία ή φασισμός!

Τι πρέπει να κάνει η εργατική τάξη όταν αφενός μεν είναι αδύναμη να κάνει σοσιαλιστική επανάσταση, αφετέρου δε η αστική τάξη προετοιμάζει φασισμό; Η υπεράσπιση της αστικής δημοκρατίας σε αυτή την περίπτωση δεν είναι απλά η καλύτερη επιλογή, είναι η μοναδική επιλογή.

Αυτή είναι η σημασία της εκτίμησης «...οι εργαζόμενες μάζες σε μια σειρά καπιταλιστικές χώρες είναι υποχρεωμένες σήμερα να διαλέξουν συγκεκριμένα όχι ανάμεσα στη δικτατορία του προλεταριάτου και στην αστική δημοκρατία, αλλά ανάμεσα στην αστική δημοκρατία και το φασισμό».

Η ντεμέκ καθαρούτσικη σοσιαλιστική-επαναστατική γραμμή το μόνο αποτέλεσμα που μπορεί να έχει είναι η νίκη του φασισμού. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ.

Το ότι αυτό το σχήμα έχει μέσα του δεξιούς κινδύνους είναι αλήθεια, γιατί μπορεί το κόμμα να "ξεχάσει" ότι την αστική δημοκρατία δεν την υπερασπίζεται από τη σκοπιά συμφερόντων της αστικής τάξης, αλλά από τη σκοπιά της εργατικής τάξης. Εσείς όμως πιστεύετε ότι είναι δυνατόν να υπάρξει μια γραμμή η οποία λύνει προκαταβολικά όλους τους κινδύνους σε όλες τις φάσεις εξέλιξης της επανάστασης. Αυτό είναι καραμπινάτη μεταφυσική.

Όσο για το Μολότοφ-Ρίμπεντροπ: αυτό κινούταν στην ίδια γραμμή με τα ΛΜ και όχι στην αντίθετη. Στόχος του ήταν να σπάσει το ενιαίο μέτωπο των ιμπεριαλιστών απέναντι στην ΕΣΣΔ, και όντως το κατάφερε.

Ανώνυμος είπε...

ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΣ. Και που εισαι πονηριδη στην ρωσια πριν τον φλεβαρη του 1917 ειχανε φεουδαρχια και με τις θεσεις του ΑΠΡΙΛΗ ανατρεψανε την αριστερη κυβερνηση ΚΕΡΕΝΣΚΙ δεν συμμετειχανε σε καμμια στιγμη ουτε με το πραξικοπημα κορνιλωφ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

κοκινος καπνας είπε...

Δεν ήξερα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μαρξιστής - λενινιστής - μαοϊστής και ότι θεωρεί πως το μέτωπο Ρωσίας - Κίνας - Ιράν θα αρχίσει τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο για την αναδιανομή του πλανήτη ενάντια στους οικονομικά κυρίαρχους δυτικούς ιμπεριαλισμούς... Ούτε ότι πιστεύει πως στην Ελλάδα διεξάγεται παραγωγικό σαμποτάζ από έναν ιμπεριαλισμό, στρατηγικό στέλεχος του οποίου είναι και ο ίδιος ο πρωθυπουργός του, ο κρυφοφασίστας Σαμαράς...

Άκου να δεις τι μαθαίνεις κάθε μέρα... :-)))

Ανώνυμος είπε...

9.44 ο οπορτουνισμος ειναι εχθρος του εργατικου κινηματος γιατι ειναι ο καπιταλισμος μεταμφιεσμενος και οταν το ΚΚ κανει πολιτικο μετωπο μαζι του ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ειναι χαμενο απο χερι γιατι θα οδηγηθει στην αστικη διαχειρηση και ποτε δεν θα μπορεσει να παρει την εξουσια ΕΑΜ 1944 ΧΙΛΗ 1973 ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 1965 παντου καταστροφη. Μονο μεσα απο ΛΑ ΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ μπορεις να παλεψεις εναντιον της ξενης αστικης ταξης αλλα και της ντοπιας σαν εισβολεας. Ο ορος ΣΟΣΙΑΛΦΑΣΙΣΤΕΣ δειχνει ακριβως την πραγματικοτητα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Dionysios Perdikis είπε...

Γίγαντα Valmy κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις ή ...όντως...;

1. Αυτό που εννοώ, είναι ότι σε αντίθεση με την επιλογή (γ) που προτείνεις, υπάρχει και η περίπτωση να ειναι σωστή η στρατηγική αλλά παρόλα αυτά να αποτύχεις στην εφαργμογή της, διότι παίζουν και άλλοι παράγοντες ρόλο... Οπότε η αποτυχία δεν είναι απόδειξη για το ορθό ή λάθος της στρατηγικής, από μόνη της. Οπότε, αν θέλεις να αποδείξεις λάθος μια στρατηγική πρέπει να αποδείξεις πώς οι πρόνοιές της οδήγησαν στην αποτυχία, και πώς δε θα μπορούσαν σε περίπτωση διαφορετικής εφαρμογής τους να οδηγήσουν στην επιτυχία. Η στρατηγική των ΛΜ αλλού πέτυχε, αλλού απέτυχε, αλλού πέτυχε μερικώς, αλλού εφαρμόστηκε μόνο κατ'ονομα και στην πράξη καταπατήθηκε κοκ κοκ Αλλά το ΚΚΕ σήμερα τα απλουστεύει όλα και φορτώνει όλες τις ήττες στη στρατηγική, και κάνει τα στραβά μάτια για όλες τις νίκες ή τις μερικές επιτυχίες...

2. Εν πάσει περιπτώσει εννοώ τη γνωστή γραμμή των τροτσκιστικών ομάδων κατά τη διάρκεια της κατοχής στην Ελλάδα. Αλήθεια, κατά τη γνώμη σου ποιά έπρεπε να είναι η ακριβής γραμμή του ΚΚΕ και του ΕΑΜ;..

3. Εννοώ τα εξής απλά: ότι στη σημερινή ιστοριογραφία του ΚΚΕ, όλοι οι παράγοντες που αναφέρω παραπάνω σπανίως μελετώνται, και γίνεται μια συζήτηση μόνο για το αποτέλεσμα, και μόνο για τη στρατηγική (που φορτώνεται δογματικά το αποτέλεσμα). Επίσης, θεωρώ ότι αν για τη θετική εξέλιξη στη Γιουγκοσλαβία και την Τσεχοσλοβακία υπεύθυνος είναι ΜΟΝΟ ο Κόκκινος Στρατός ΑΣΧΕΤΑ από τη στρατηγική των ΛΜ, με την ίδια λογική γιατί δεν δίνεται ως ελαφρυντικό της πάλης του ΚΚΕ στην Ελλάδα, η ύπαρξη των Αγγλοαμερικάνων; Δηλ. σε αυτή την έτσι κι αλλιώς λάθος λογική που κρίνει μόνο από το αποτέλεσμα, δε χρησιμοποιούνται καν τα ίδια μέτρα και σταθμά. Επίσης, από όσο γνωρίζω αποχώρησαν τα σοβιετικά στρατεύματα από την Τσεχοσλοβακία, τη Γιουγκοσλαβία κοκ ΠΡΙΝ τελεσιδικήσει το ζήτημα της εξουσίας στις χώρες αυτές.

4. Κατηγορώ την ιστοριογραφία του ΚΚΕ ότι δεν αντιμετωπίζει διαλεκτικά και επιστημονικά την επιστήμη της ιστορίας αλλά χρησιμοθηρικά και δόλια, για τους παραπάνω λόγους. Δεν ξέρω τί κατάλαβες εσύ και σε τί απαντάς...

5. Εγώ λέω ότι θέλω να κάνουμε σοσιαλιστική επανάσταση κι ότι αν χρειαστεί και προκύψει ιστορικά να χρησιμοποιήσουμε και μια κοινοβουλευτική κυβέρνηση γι'αυτό το σκοπό, ας είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Ως σύνθημα δε, δεδομένου ότι για τον κόσμο κυβέρνηση = εξουσία, διότι δε ζούμε σε ένα κόσμο κομμουνιστών, ούτε και θα ζήσουμε σε τέτοιο ιδανικό κόσμο μέσα στον καπιταλισμό..., μπορούμε λοιπόν ως σύνθημα να το χρησιμοποιούμε σχεδόν σε κάθε περίπτωση, και να μη λέμε ότι "δε θέλουμε να κυβερνήσουμε"... Τις ασυναρτησίες που λες δήθεν ερμηνεύοντας αυτά που λέω, σου τις επιστρέφω... Απέδειξε αν μπορείς, ως μάγειρας του μέλλοντος, κι όχι ως επαναστάτης, γιατί αποκλείεται ιστορικά μια τέτοια εξέλιξη...

Dionysios Perdikis είπε...

Παναγιώτη, παίρνοντας την κυβέρνηση κοινοβουλευτικά όντως δεν καταλαμβάνεις και το κράτος το οποίο παραμένει αστικό. Όπως όμως παλεύεις ενάντια σε αυτό το κράτος όντας εκτός κυβέρνησης, μπορείς να το κάνεις κι όταν είσαι στην κυβέρνηση. Τί σε εμποδίζει; Μάλιστα, τότε έχεις και περισσότερα όπλα στη διάθεσή σου. Για όσο δεν υπάρχουν ακόμη επαναστατικές συνθήκες, γιατί να μην επιδιώξεις να έχεις τον καλύτερο δυνατό συσχετισμό δυνάμεων, ακόμη και την κυβερνητική εξουσία με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, και ταυτόχονα να προετοιμάζεσαι για τυχόν απότομη άνοδο της ταξικής πάλης; Αν τελικά προκύψουν επαναστατικές συνθήκες θα είναι βαρίδι ή πλεονέκτημα να έχεις ΚΑΙ την κυβερνητική εξουσία;.. Υπάρχουν "νομοτελειακές" απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα; Ή πρέπει να κρίνουμε κατά περίπτωση;..

ulyanovism είπε...

@Παπουτσωμένος Γάτος

Μιας και πέταξες τη λέξη "αντιλενινιστικός". Ο Λένιν ποιοι έλεγε από το 1894 μέχρι το 1917 ότι είναι οι δύο αντικειμενικοί δρόμοι εξέλιξης της ρωσικής κοινωνίας; Γιατί πίστευε ότι η εργατική τάξη πρέπει να παλεύει για τη δημοκρατία;

Ξέρω ότι έχεις έτοιμη κάτω από τη γλώσσα την απάντηση "τότε είχε φεουδαρχία", αν την πεις να περιμένεις πληρωμένη απάντηση.

@ρατμ

"Οποιος βρει ομοιοτητα στην αναμεσα σε αυτο που λεει το ΚΚΕ και τους τροτσκιστες ας ενημερωσει και μας."

Θα μπορούσε να γραφτεί βιβλίο ολόκληρο. Μιας και μιλάμε για επαναστατική στρατηγική θα επιλέξω το πιο χαρακτηριστικό και κρίσιμο κατά την άποψή μου σημείο:

"Οι ελλείψεις στο πρόγραμμα του κόμματος, ορισμένες αμφισημίες δεν μπορεί να υποσκελίσουν τη μεγάλη σημασία του προγράμματος του 15ου, που έλυσε το πιο βασικό ζήτημα, την κατάργηση των σταδίων, το σαφή προσδιορισμό του χαρακτήρα της επανάστασης ως σοσιαλιστικού, ζήτημα που δεν εξαρτάται από το συσχετισμό δυνάμεων, αλλά το χαρακτήρα της εποχής."

ΚΟΜΕΠ, τεύχος 6/2013, σελίδα 53.

Δηλαδή, χαρακτήρας της εποχής = ιμπεριαλισμός, ιμπεριαλισμός = εποχή περάσματος στο σοσιαλισμό, άρα σοσιαλιστική επανάσταση παντού και πάντα.

Αυτό είναι η αλφαβήτα του τροτσκισμού, και ο θεμέλιος λίθος του λεγόμενου μεταβατικού προγράμματος.

Να τι λένε οι ορίτζιναλ τρότσκες κάνοντας... "κριτική" στο 19ο συνέδριο:

Στις θέσεις για το 19ο συνέδριο το ΚΚΕ μετά από 79 χρόνια αλλάζει στόχο: δεν υπάρχουν στάδια (πρώτα αστικοδημοκρατική επανάσταση και μετά σοσιαλιστική), υπάρχει η πάλη για την εργατική εξουσία που ταυτίζεται με τον σοσιαλισμό και αναφέρεται ως λαϊκή εξουσία-λαϊκή συμμαχία (θέση 61 και 73). Έτσι, με καθυστέρηση 79 χρόνων (!), ο ελληνικός καπιταλισμός κρίνεται ώριμος για τον σοσιαλισμό. [...]

Εδώ υπάρχουν ταυτόχρονα τρεις αντιφάσεις. Πρώτον, οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για τον σοσιαλισμό δεν κρίνονται εξετάζοντας κάθε μία χώρα ξεχωριστά, αλλά καθορίζονται συνολικά από την εποχή και το παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα. Δεύτερον, η σταλινική ανάλυση για «ωριμότητα» ή «ανωριμότητα» κάθε χώρας για τον σοσιαλισμό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα είναι μια ιμπεριαλιστική χώρα και άρα μόνο έτσι μπορεί να μπει το ζήτημα του σοσιαλισμού! Τρίτον, όλα τα προηγούμενα χρόνια η Ελλάδα ήταν καθυστερημένος καπιταλισμός και άρα καλώς το ΚΚΕ είχε την πολιτική που είχε! [...]


http://www.okde.gr/archives/2014

H έννοια του ιμπεριαλισμού δεν απορρέει απλά από την επεκτατική πολιτική, τη συμμετοχή στις ιμπεριαλιστικές στρατιωτικές εκστρατείες, ή τις επενδύσεις κεφαλαίων που προχώρησαν οι ελληνικές επιχειρήσεις στα Bαλκάνια και την ανατολική Eυρώπη. Πρώτα πρώτα είναι μια ιστορική εποχή στην ανάπτυξη του καπιταλισμού ως όλο, το ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού, κατά τη λενινιστική έκφραση. Δεν μπορεί να εξετάζεται ο κάθε κρίκος-χώρα ξεχωριστά, αλλά ως κρίκος της διεθνούς αλυσίδας. Eίναι το όλο που κυριαρχεί στα –αντιφατικά- μέρη του. [...]

H κριτική στις γραμμές του KKE κι όλου του κινήματος πρέπει να βαθύνει. Πίσω από την κριτική στην κυβέρνηση Tζανετάκη υπάρχει η κριτική στις θέσεις του 7ου συνεδρίου της Kομιντέρν, τα αντιφασιστικά «λαϊκά μέτωπα» συνεργασίας των τάξεων.


http://www.eek.gr/index.php/politics/1564-19-kke

Καλό, ε; Στο ζήτημα δηλαδή που εξετάζουμε υπάρχει πλήρης ταύτιση, ενώ η κριτική των τροτσκιστών κινείται στη γραμμή ότι η καινούριες αναλύσεις του ΚΚΕ έρχονται καθυστερημένα και είναι ατελείς και ανολοκλήρωτες.

Και ξες ποιο είναι το πραγματικά αστείο; Ότι αυτές οι κριτικές γράφτηκαν τις μέρες του 19ου συνεδρίου, δηλαδή πριν από το τεύχος της ΚΟΜΕΠ, απ' το οποίο παρέθεσα απόσπασμα. Και πριν Σάββας λαλήσει τρεις, το ΚΚΕ άδειασε όλη την ψευτοκριτική τους υιοθετώντας κατά λέξη τη θέση περί "χαρακτήρα της εποχής", καταδικάζοντας το 7ο συνέδριο της Κομιντέρν, τα Λαϊκά Μέτωπα κοκ.

ulyanovism είπε...

Για όσους έχουν μάθει να παπαγαλίζουν μερικές φράσεις μη καταλαβαίνοντας τι λένε, να τι έλεγε ο Λένιν στον αντίποδα όλων αυτών:

Ο βαθμός της οικονομικής ανάπτυξης της Ρωσίας (όρος αντικειμενικός) και ο βαθμός της συνείδησης και της οργάνωσης των πλατιών μαζών του προλεταριάτου (όρος υποκειμενικός που συνδέεται αδιάρρηκτα με τον αντικειμενικό) καθιστούν αδύνατη την άμεση και πλήρη απελευθέρωση της εργατικής τάξης.

Και παρακάτω:

Αν τούτοι ή εκείνοι οι εργάτες μας ρωτήσουν όταν έρθει η ώρα: γιατί να μην πραγματοποιήσουμε το πρόγραμμα-μάξιμουμ, θα τους απαντήσουμε δείχνοντάς τους πόσο ξένες προς το σοσιαλισμό είναι ακόμα οι δημοκρατικά διατεθειμένες λαϊκές μάζες, πόσο ανεξέλικτες είναι ακόμα οι ταξικές αντιθέσεις, πόσο ανοργάνωτοι είναι ακόμα οι προλετάριοι.

Όπως φαίνεται ο Λένιν όντως πίστευε ότι ο συσχετισμός δύναμης καθορίζει το χαρακτήρα της επανάστασης, μόνο που ως συσχετισμό δύναμης δεν εννοούσε το αν έχουν οι εργάτες αρκετά όπλα, αλλά ποια είναι η κατάσταση της συνείδησης της εργατικής τάξης. Αυτό είναι απευθείας συνέπεια της θέσης ότι η απελευθέρωση της εργατικής τάξης είναι έργο της ίδιας:

Όσο για μας, όλοι είμαστε πεπεισμένοι ότι η απελευθέρωση των εργατών μπορεί να είναι έργο μόνο των ίδιων των εργατών. Χωρίς τη συνειδητότητα και την οργάνωση των μαζών, χωρίς την προετοιμασία και τη διαπαιδαγώγησή τους μέσα στην ανοιχτή ταξική πάλη ενάντια σ' όλη την αστική τάξη ούτε καν λόγος μπορεί να γίνεται για σοσιαλιστική επανάσταση.

Δύο τακτικές της σοσιαλδημοκρατίας στη δημοκρατική επανάσταση, Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, σελ. 24-25.

Εις το επανειδείν.

Ανώνυμος είπε...

Κοκκινος Καπνας
Ουτε η ΟΑΚΚΕ ειναιμαρξιστικη-λενινιστικη οργανωση.
Παντως και οι 2 Μητσοτακης και ΟΑΚΚΕ ειστε φαν της ΕΕ και θεωρουσατε το νομο-πλασιο της Γιαννακου προοδευτικο νομο! Α μην ξεχασω οτι ΟΑΚΚΕ και Μητσοτακης εσκουζαν απο κοινου για το σαμποταζ που εκαναν οι κακοι χαλυβουργοι στη βιομηχανια της χωρας.

ratm

Ανώνυμος είπε...

10.39 οσα σεντονια και να γραψεις του τροτσκιστες θα τους βρεις εκει που γλειφεται για κανενα αστικο κοκαλακι στο ΑΝΤΑΡΙΖΑ. οταν ελεγε αυτα που λες ο σ. ΛΕΝΙΝ ειχανε ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΑ. με τον καπιταλισμο στο ιμπεριαλιστικο σταδιο ο στοχος του ΚΚΕ ειναι σοσιαλιστικη επανασταση. Εσυ και οι αλλοι ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΔΕΣ θελετε καπιταλισμο και τιποτα αλλο. πουθενα η εργατικη ταξη δεν πηρε την εξουσια με τον τροπο που λες γιατι ο οπορτουνισμος ειναι η αστικη ταξη μεσα στο κινημα. τους χαιρετισμους μου στα ΒΑΡΙΔΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

ulyanovism

Εγω ηξερα οτι στην εποχη του ιμπεριαλισμου που οι υλικες προυποθεσεις ειναι ετοιμες για το σοσιαλισμο το ΚΚ το βαραινει η προετοιμασια του υποκειμενικου παραγοντα. Φαινεται εκανα λαθος. Το ΚΚ το βαραινει καθε φορα να υπερασπιζει τον λιγο καλυτερο καπιταλισμο. Εκτος και αν ο φασισμος δεν ειναι καπιταλισμος τοτε παω πασο.
Αυτα τα διλημματα θα υπαρχουν παντα.
Φασισμος ή αστικη δημοκρατια? ΠΑΣΟΚ ή δεξια? ΣΥΡΙΖΑ ή ο κρυφοφασιστας Σαμαρας? Δεξιος ή ''αριστερος'' δημαρχος στο 2ο γυρο? Αντιδραστικη- φιλοναζιστικη κυβερνηση της ΕΕ-ΝΑΤΟ στην Ουκρανια ή Γιανουκοβιτς που ειναι με τον Πουτιν? Καλο αφεντικο που πληρωνει στην ωρα του ή κακο που καθυστερει? Καλος καπιταλιστης γιατι η γυναικα του δινει κατι λεφτα στο χαμογελο του παιδιου ή κακος γιατι ο γιος του τα τρωει στις κοκες και τα ποτα και δεν εχει κανει ουτε μια δωρεα σε φτωχους? Πανω πλατεια ή κατω πλατεια? Πατατα με μεσαζωντα ή χωρις μεσαζωντα? Μπορω να σου συνεχισω για ωρες. Γιατι πολυ απλα η αστικη ταξη ειναι η ταξη με το πιο ανεπτυγμενο ταξικο κριτηριο στην ιστορια της ανθρωποτητας. Ειναι φοβερη και πανουργα. Εχει απιστευτο αισθημα επιβιωσης και ειναι αδιστακτη. Ετοιμη να κανει οποιοδημοπτε εγκλημα για να μεγαλωσει το ποσοστο του κερδους της οπως ελεγε ο Καρολος.Αν η εργατικη ταξη δεν κανει πραξη, αυτο που ελεγε ο Μαρξ απο τον 19ο αιωνα διαολε , να διαχωριστει δηλαδη πληρως απο τους αστους και να γινει ταξη για τον εαυτο της, τοτε θα τρωει στη μαπα αυτα τα διληματα εις τον αιωνα τον απαντα μεχρι ο καπιταλισμος να διαλυσει τον πλανητη. Ασφαλως θα σου πετανε εκβιασμους, διλημματα, θα διασπουν την εργατικη ταξη τεχνητα(δημοσιοι-ιδιωτικοι κλπ) σε 1000 κομματια ή και οχι τεχνητα χρησιμοποιωντας την εργατικη αριστοκρατια, θα φερουν καθε φορα τα καλυτερα οπλα τους, απο οπορτουνιστες που θα πουλησουν και θα εναντιωθουν στην επανασταση τηνκρισιμη στιγμη μεχρι μαντροσκυλα φασιστες αλλα παντα πισω και απο τους 2 ειναι οι ιδιοι καπιταλίστες που λεει και το ασμα ''προσεξε εργατη''.
Στο κατω κατωτο Κομμουνιστικο Κινημα τον 20ο αιωνα χαραξε μεσω της ΚΔ τη στρατηγικη και την τακτικη του. Με φοβερες αντιφασεις, ιδεολογικοπολιτικη διαπαλη , αναθεωρηση αποψεων , εκτιμησεων κλπ πχ Το 4ο συνεδριο που τοσο αγαπησανε καποια αυτα τα 2 χρονια(πιο πριν αμφιβαλω αν ξερανε και ποσα συνεδρια ειχε η ΚΔ) εβαζε ενα ζητημα για τυπους κυβερνησεων στην εισηγηση του Ζινοβιεφ.Ασχετα αν διαφωνω γιατι η ιδια η ζωη απεδειξε την λαθος αυτη εκτιμηση. Δε μπορω να παραβλεψω οτι δεν εκοφτε την ΚΔ να διαχειρηστει υπουργια. Αυτο που την εκοφτε ηταν πως θα κερδισουν πολλα νεαρα ακομα ΚΚ τις εργατικες μαζες που ηταν ακομα εγκλωβισμενες στα σοσιαλδημοκρατικα κομματα. Υπο αυτο το πρισμα εχουμε τα Ενιαια Μτεωτο στο 4ο συνεδριο , υπο αυτο το πρισμα το 5ο συνεδριο αναθεωρει και λεει οτι λιγο πολυ οι κυβερνησεις του 4ου ειναι η δικτατορια του προλαιταριατου σε καθε περιπτωση , υπο αυτο το πρισμα εχουμε την περιοδο του σοσιαλφασιμου μεχρι το 7ο συνεδριο που ξαναλλαζει η γραμμη στη συγκροτηση Λαικων Μετωπων. Η λογικη της ΚΔ, παρολες τις αντιφασεις που θελουν πολυ μελετη και το ΚΚΕ δεν εχω υποψη μου να εχει ολοκληρωμενη αντιληψη ή συμπερασματα για την πορεια της , δεν ηταν ο συμβιβασμος με τους καπιταλιστες που εκφραζουν πολλοι σημερα στο ονομα της ΚΔ!
Τελος οταν οι μπολσεβικοι αντιπαλεψαν το πραξικοπημα εναντιον του Κερενσκι δεν το εκαναν σε συμμαχια με τον Κερενσκι ουτε αλλαξαν αποψη για την αναγκη ανατροπης του, ουτε σταματησαν να μιλανε για τη δικτατορια του προλαιταριατου επειδη ''δεν ειναι ακομα η ωρα''. Ισα ισα λιγο καιρο μετα λενε ολη η εξουσια στα σοβιετ ενω απο καιρο ειχε αποριψη τη συμμετοχη των μπολσεβικων σε οποιαδηποτε κυβερνηση των καπιταλιστων και μετα απο λιγους μηνες προχωρουν στην σοσιαλιστικη επανασταση.

ratm

Ανώνυμος είπε...

το 1953 το ΚΚΕ με τον σ.ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ εφερε προσχεδιο προγραμματος που καταργουσε το ενδιαμεσο σταδιο και εθετε την σοσιαλιστικη επανασταση. Με υποδειξη του ΚΚΣΕ ΧΡΟΥΤΣΩΦ τους υποχρεωσανε να το αποσυρουνε και το 1955 με τα γεγονοτα στην ΤΑΣΚΕΝΔΗ σε εξελιξη τους υποχρεωσανε να φερουνε παλι το παλιο προγραμμα 2ος τομος ιστοριας ΚΚΕ. δηλαδη συμφωνα με τους ΧΑΦΙΕΔΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ ΣΤΑΛΙΝ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ητανε τροτσκιστες. Ποσο μπορει να γελιοποιηθει καποιος προκειμενου να γινει ουρα του συριζα για να παρει μεζε απο την κουταλα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

ulyanovism

Eισαι πολυ φτηνος προβοκατορας...
Αληθεια η αλβητα του τροτσκισμου αυτη ειναι?
Λεει πχ ο τροτσκισμος για δυνατοτητα νικης της επαναστασης σε μια μονο χωρα που θα ειναι ο αδυναμος κρικος του ιμπεριαλισμου?Που και ποτε? Εγω για παγκοσμιες επαναστασεις ηξερα. Εγω ξερω οτι οι Τροτσκιστες στον 2ο παγκοσμιο εφτασαν στην εσχατη ξεφτιλα να ευχηθουν την ηττα της ΕΣΣΔ απο τους ναζι. Αυτα λεει το ΚΚΕ ή τα αντιθετα?
Καλα θα κανεις να διαβασεις Τροτσκυ να δεις οντως τι ειναι τροτσκισμος.
Και μετα οταν κανεις και μια επαναληψη στο ''Κρατος και Επανασταση'' διαβασε και το ''γαλαζιο τετραδιο'' (ειναι πολυ διδακτικο...) Θα ταυτιστεις με καποιον μεσα απο τις σελιδες του ειμαι σιγουρος...

ratm

Ανώνυμος είπε...

Η 4η πλατεια ολομελεια της Κ.Ε ΚΚΕ ΣΥΝΗΛΘΕ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 12 με 14.12. 1953 με θεμα ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ν.ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ. Δοθηκε και στην Κ.Ε ΤΟΥ ΚΚΣΕ ΧΡΟΥΤΣΩΦ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ. Εγινε συναντηση με τους σοβιετικους στεπανοφ και σεβλιαγκιν απο την Κ.Ε ΚΚΣΕ Αποριπτοντας το σχεδιο γιατι λεει δεν ειχε αστικοδημοκρατικο σταδιο σελ.315 319 2ος τομος ιστοριας ΚΚΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Παπουτσωμενος Γατος είπε...

@Περδικης

''Παναγιώτη, παίρνοντας την κυβέρνηση κοινοβουλευτικά όντως δεν καταλαμβάνεις και το κράτος το οποίο παραμένει αστικό. Όπως όμως παλεύεις ενάντια σε αυτό το κράτος όντας εκτός κυβέρνησης, μπορείς να το κάνεις κι όταν είσαι στην κυβέρνηση. Τί σε εμποδίζει; Μάλιστα, τότε έχεις και περισσότερα όπλα στη διάθεσή σου.''

Θα σου πω τι σε εμποδιζει:
α)οι καπιταλιστες οι οποιοι θα ζητουν το ιδιο ευνοικο επενδυτικο για αυτους περιβαλλον με πριν και δε θα χαμηλωσουν τις απαιτησεις τους επειδη ο π/θ ειναι κοκκινος αντι για μπλε ή πρασινος
β)ο ιδιος ο κρατικος μηχανισμος,ο οποιος περα απο τη βιτρινα του (δηλ. τη βουλη),θα εχει μεινει ακριβως ιδιος,με ανθρωπους,κυριως στα σωματα ασφαλειας,που και λογω υλικου συμφεροντος και λογω ιδεολογικης διαβρωσης,θα ειναι εχθρικοι σε οποιαδηποτε ουσιαστικη αλλαγη.Περιμενεις οτι θα απαλλοτροιωσεις τους καπιταλιστες,χρησιμοποιωντας χρυσαυγιτες μπασκινες,και ειδικοδυναμιτες που τραγουδανε ''ελληνας δε θα γινεις ποτε αλβανε?''
γ)Τελος ο ιδιος ο νομος της αξιας,που χωρις να μπω σε λεπτομερειες που ηδη ξερεις πιθανον,κανει αδυνατο οποιοδηποτε ουσιαστικο ελεγχο της οικονομιας και οποιαδηποτε σοβαρη και μακροπροθεσμη κοινωνικη πολιτικη.Ο νομος αυτος προκαλεσε προβληματα σε κρατη με εδραιωμενο σοσιαλιστικο συστημα και ΔτΠ,ποσο μαλλον σε χωρες που ειναι ηδη καπιταλιστικες.

Τελος,περα απο την θεωρια,υπαρχει η συσσωρευμενη εμπειρια ενος αιωνα,κομμουνιστικων,σ/δ ή σ/δ+κομμουνιστικων κυβερνησεων,που δε καταφεραν να εξασφαλισουν ουτε τα στοιχειωδη σε επιπεδο δημοκρατιας και προνοιας,ποσο μαλλον να γινουν
γεφυρες προς το σοσιαλισμο.

Η εμπειρια εδειξε(και δεν ειναι μονο η εμπειρια,πριν σου παρεθεσα συγκεκριμενους θεωρητικους λογους) οτι σοσιαλιστικη οικονομια εγκαθισταται μονο με τσακισμα της αστικης κρατικης μηχανης και κρατικοποιηση των συγκεντρωμενων ΜΠ με κεντρικο σχεδιασμο.

Τωρα αυτο το τσακισμα θα ερθει με επανασταση?Με πολεμο?Με μετεωριτη?Με ιο που θα σκοτωνει επιλεκτικα μονο τους αστους και τα κρατικα στελεχη?Θα την κοπανησουν μονοι τους οι αστοι και τα τσιρακια τους οπως στην κατοχη και θα παιζουμε μπαλα μονοι μας?Οτιδηποτε αρκει να διαλυθει η παλια μηχανη.

Τωρα,ειναι αληθεια οτι τα περισσοτερα κρατη που προεκυψαν τον 20ο αι. με αυτο τον τροπο,ειχαν διαφορα προβληματα και τελικα ανατραπηκαν-κατερρευσαν.Παρ' ολα αυτα καταφεραν και δημιουργησαν κοινωνιες σοσιαλιστικες οσο υπηρχαν.

Με κλασικες κοινοβουλευτικες κυβερνησεις ουτε ΜΙΑ γαμημενη φορα δεν εγινε η πολυαναμενομενη μεταβαση,ή εστω ανεβηκε το επιπεδο της συνειδησης του λαου.

Παπουτσωμενος Γατος είπε...

@ουλιανοβισμ

Το τι θελει ή μπορει ο λαος,ειναι ανεξαρτητο,με το τι ισχυει και το τι θα γινει.Το οτι η αστικη ταξη και ο καπιταλισμος,δεν εγγυωνται ουτε τη δικη τους σαπια δημοκρατια,ειναι αντικειμενικο γεγονος,που εχει επαληθευτει απειρες φορες ιστορικα,ασχετα με το τι νομιζει ο καθενας απο μας.

Απο τη στιγμη που ο λαος ειναι ακομα εγκλωβισμενος στην αστικη ιδεολογια και τα αντιστοιχα κομματα,δεν μπορεις να κανεις κατι αλλο απο το να συμμετεχεις στους αγωνες του,μεχρι να αποκτησει συνειδηση της ταξης του.Οχι να διαιωνιζεις τις αυταπατες του,αυτο το κανουν οι αστοι απο μονοι τους,οι κομμουνιστες περισσευουν.

''Μιας και πέταξες τη λέξη "αντιλενινιστικός". Ο Λένιν ποιοι έλεγε από το 1894 μέχρι το 1917 ότι είναι οι δύο αντικειμενικοί δρόμοι εξέλιξης της ρωσικής κοινωνίας; Γιατί πίστευε ότι η εργατική τάξη πρέπει να παλεύει για τη δημοκρατία;

Ξέρω ότι έχεις έτοιμη κάτω από τη γλώσσα την απάντηση "τότε είχε φεουδαρχία", αν την πεις να περιμένεις πληρωμένη απάντηση.''

Ναι αυτο θα ελεγα,περιμενω την πληρωμενη απαντηση λοιπον.

Ανώνυμος είπε...

Π.Γ μου αρεσε πολυ που σου το ειπε και απειλητικα λες και δεν ειχανε ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΑ. Μιλαμε μου αρεσει πολυ αυτη η συζητηση με τους ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

1) "Όσο για το Μολότοφ-Ρίμπεντροπ: αυτό κινούταν στην ίδια γραμμή με τα ΛΜ και όχι στην αντίθετη. Στόχος του ήταν να σπάσει το ενιαίο μέτωπο των ιμπεριαλιστών απέναντι στην ΕΣΣΔ, και όντως το κατάφερε."

Όντως το κατάφερε και όντως τα ΛΜ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ. Δεν αμφισβητήθηκαν οι προθέσεις του σχηματισμού των ΛΜ αλλά κρίθηκαν τα αποτελέσματα.

2) "Ο φασισμός είναι η προληπτική αντεπανάσταση της αστικής τάξης. Αυτό σημαίνει ότι η α.τ. "επιλέγει" το φασισμό ακριβώς όταν η εργατική τάξη είναι ανίκανη να εξαπολύσει τη σοσιαλιστική επανάσταση. Και το αν μπορεί να κάνει την επανάσταση δεν είναι θέμα γραμμής κάποιου κόμματος, είναι θέμα αντικειμενικό. Αυτή τη λεπτομέρεια ξεχνάτε, και κάνετε αναλύσεις λες και η εργατική τάξη μπορεί να κάνει επανάσταση όποτε γουστάρει κατά βούληση, αρκεί να έχει το σωστό πρόγραμμα. Ιδεαλισμός καραμπινάτος. "

Φασισμός είναι το αποτέλεσμα του σύγχρονου καπιταλισμού σε κατάσταση κρίσης. Ο φασισμός αναπτύσσεται μέσα από την παρακμή της αστικής δημοκρατίας και της σοσιαλδημοκρατίας ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ. Εγώ που με κατατάσσω στους ιδεαλιστές αναγνωρίζω ως καραμπινάτο ιδεαλισμό να βγαίνει κάποιος και να υποστηρίζει ότι η αστική τάξη επιλέγει το φασισμό περίπου όποτε γουστάρει αρκεί να νιώθει ανίκανη την εργατική τάξη να κάνει επανάσταση. Δε μπορείς να παλεύεις ενάντια στο φασισμό στη βάση της εμπιστοσύνης της αστικής δημοκρατίας-η αστική δημοκρατία εκτρέφει το φασισμό-αλλά στη βάση της αντίθεσης των εργατών στο χρηματιστικό κεφάλαιο. Όσο πιο σκληρά αγωνίζονται οι εργάτες ενάντια στο χρηματιστικό κεφάλαιο τόσο πιο αποτελεσματικά απομακρύνεται ο φασισμός.

ρα

Ανώνυμος είπε...

3) Κι αφού κάποιοι αμόλυσαν κατηγορίες περί τροτσκισμού ας αναρωτηθώ ποιός σταλινικός έλεγε (https://www.marxists.org/archive/trotsky/germany/1931/311208.htm):
"But it is necessary to desire this victory. In the meantime, there are among the Communist officials not a few cowardly careerists and fakers whose little posts, whose incomes, and more than that, whose hides, are dear to them. These creatures are very much inclined to spout ultraradical phrases beneath which is concealed a wretched and contemptible fatalism. “Without a victory over the Social Democracy, we cannot battle against fascism!” say such terrible revolutionists, and for this reason ... they get their passports ready."
ή έλεγε:
Thälmann Considers the Victory of Fascism Inevitable
προτείνοντας μέτωπο μόνο με τους σοσιαλδημοκράτες αντί με όλους τους δημοκράτες (γιατί αυτή ήταν η διαφορά του ενωμένου μετώπου που πρότεινε από το λαϊκό μέτωπο)
και πόσο μοιάζουν αυτά τα επιχειρήματα με το πόρισμα κάποιου άλλου αρχισταλιναρά που έγραψε:
"Η ντεμέκ καθαρούτσικη σοσιαλιστική-επαναστατική γραμμή το μόνο αποτέλεσμα που μπορεί να έχει είναι η νίκη του φασισμού. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ."

Τέτοιοι σταλιναράδες ως και το μισοφασίστα Ρούζβελτ θα κάνουν άγιο.

ρα

ΥΓ. Για την ΟΑΚΚΕ το μόνο site που έχω δει διθυραμβικά σχόλια για του λόγου της είναι το capital.gr. Δικαίως.

zhukov είπε...

Ο Λένιν σε γενικές γραμμες έλεγε να παλεύουμε για δημοκρατία μέσα στο συγκεκριμένο σύστημα με σκοπό να το ανατρέψουμε...
Όχι για να βελτιώσουμε ένα εκμεταλλευτικό σύστημα...
Όσο πιο πολλά δημοκρατικά δικαιώματα κατακτάς τόσο πιο εύκολο είναι να παρεμβαίνεις στο λαό....
Αν παλεύεις για δημοκρατικά δικαιώματα ξεχνώντας όμως τον στρατηγικό σου στόχο ζήτω που καήκαμε...
Αν το αντιστρέψουμε σε όλες τις ανατολικές χώρες που διαδήλωναν για δημοκρατία οι πολίτες στρατηγικό στόχο οι καθοδηγητές τους είχαν την αντεπανάσταση....
Όχι την βελτίωση του σοσιαλισμού

Dionysios Perdikis είπε...

Παπουτσωμενος Γατος

μάλλον ζήλεψες τον Valmy στην τέχνη του "διαστρεβλώνω αυτό που λες για να διευκολύνω την απάντησή του διότι διαφορετικά... δυσκολεύομαι..."

Αυτά που μου απαντάς κράτα τα για κανέναν που σου λέει ότι με ειρηνικό τρόπο και με σταδιακές μεταρρυθμίσεις του αστικού κράτους θα έρθει ο σοσιαλισμός...

Αν βρεις στα λόγια μου κάτι τέτοιο μπράβο σου...

Εγώ είπα ότι σε μη επαναστατικές συνθήκες, και συμμετέχοντας ΚΑΙ στον κοινοβουλευτικό αγώνα, είναι υγιές να προσπαθείς να βελτιώσεις το συσχετισμό για τους κομμουνιστές και τους συμμάχους τους όσο γίνεται περισσότερο κι ότι ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ μπορεί να έχεις την ευκαιρία να έχεις και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για κάποιο χρονικό διάστημα. Τί κανεις τότε; Λες "όχι δεν τη θέλω, πάρτε την πίσω"; Εγώ λέω ότι χρησιμοποιείς όσα από τα όπλα διαθέτεις για όσο τα διαθέτεις χωρίς αυταπάτες ούτε για σένα ούτε για τον κόσμο που σε ακολουθεί. Είναι σχιζοφρενές το ΚΚΕ να καταθέτει νομοσχέδια για όλα τα ζητήματα (πχ για κατάργηση μνημονίων...) αλλά να αρνείται, αν έχει τη δυνατότητα, να σχηματίσει κυβέρνηση που να ψηφίσει ένα τέτοιο νόμο!

Την όποια κυβερνητική εξουσία καταφέρεις να αποσπάσεις από την αστική τάξη θα τη διαχειριστείς όπως πχ προσπαθεί να διαχειριστεί το Δήμο Πάτρας ο Πελετίδης τώρα (και ίσως και λίγο καλύτερα...). Μπορεί να ξεσπάσουν επαναστατικές συνθήκες κυρίως λόγω της αντίδρασης της αστικής τάξης, μπορεί να χάσεις τις επόμενες εκλογές, μπορεί κάποιος από τους συμμάχους σου να σε προδώσει, μπορεί, μπορεί, μπορεί... Μπορεί εν τέλει να σου βγει και σε καλό, μπορεί και όχι. Αν έχεις σωστή τακτική, πρακτική και και και και μπορεί να ωφελήσει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο...

Το σίγουρο είναι ότι δε σε ωφελεί να κάνεις μαθήματα ιδεολογικά στον κόσμο για το γιατί δε θέλεις την κυβέρνηση, και για τη διαφορά μεταξύ κυβέρνησης και πραγματικής εξουσίας, λες και είναι ποτέ δυνατόν οι μάζες του κόσμου να αποκτήσουν ιδελογικοπολιτική θεώρηση κομμουνιστικού κόμματος... μέσα στον καπιταλισμό που κυρίαρχη ιδεολογία δεν μπορεί να είναι άλλη από αυτήν της αστικής τάξης...

Γι' αυτό και σα σύνθημα, δηλ. σα διακυρηγμένη επιδίωξη να διεκδικήσεις ΚΑΙ την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, για να εφαρμόσεις ένα πρόγραμμα μη ενσωματώσιμο, σαν του ΑΑΔΜ καλή ώρα, είναι ωφέλιμο εκτός από ίσως ειδικές περιπτώσεις...

Όταν, δε, σου μοστράρει ο Τσίπρας το ίδιο σου το πρόγραμμα, του απαντάς ότι εσύ κάνεις κυβέρνηση με όποιον διαγράψει το χρέος, καταργήσει τα μνημόνια κτλ, μας βγάλει από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ κοκ, και τον αφήνεις να εξηγήσει αυτός τί του αρέσει τόσο πολύ στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ...

Τέλος, για την "εμπειρία" και το τί "έχει αποδείξει" τα είπαμε... Αν κάθε θετικό παράδειγμα το αποδίδουμε στον "Κόκκινο Στρατό" και δεν ξέρω εγώ πού αλλού προκειμένου να το ακυρώσουμε και μας μένουν μόνο τα αρνητικά παραδείγματα... Τότε καταλαβαίνουμε όλοι τί την έχετε κάνει την ιστορική εμπειρία και πού την έχετε γραμμένη...

Dionysios Perdikis είπε...

Βέβαια, αν και το ΚΚΕ λέει ότι μπορεί να είναι και χειρότερα για το λαό έξω από την ΕΕ, καταλαβαίνουμε γιατί δυσκόλεψε ξαφνικά το να απαντάμε στον Τσίπρα...

Dionysios Perdikis είπε...

Παρεπιπτόντως μάγκες...

Εσείς είστε ΚΚΕ;..

:)

http://ergatikosagwnas.gr/new/ea/index.php/arthra/politiki/243-eseis-eiste-kke

ulyanovism είπε...

Παναγιώτη, τις κατηγορίες περί μανιαδακισμού στις επιστρέφω ακέραιες. Μόνο πανικό μπροστά στο ξεμπρόστιασμα του διαζυγίου σου με το μαρξισμό-λενινισμό δείχνουν τέτοιες χυδαιότητες. Όποιος έχει εμπιστοσύνη στις απόψεις του δε φοβάται τίποτα αγαπητέ. Οι μανιαδάκηδες μπορούν να ευδοκιμήσουν μόνο πάνω στην πολιτική σύγχυση και αβεβαιότητα.

Ούτε θα απαντήσω στην παρέμβαση του ρατμ περί σύριζα, πλατειών, ουκρανίας και ό,τι άλλο. Όχι αγαπητέ, δε θα ξεγλυστρίσεις με το τέχνασμα ότι "προφανώς" η άποψή μου οδηγεί στην αγκαλιά του σύριζα. Πρώτα θα μου αποδείξεις ότι είμαι ασυνεπής με τον Λένιν. Αν δεν μπορείς, τότε βγάλε συριζαίο τον Λένιν.

Πάμε λοιπόν στην πληρωμένη απάντηση Παπουτσωμένε Γάτε.

"Η εκτίμηση, όμως, της σημασίας της προσωρινής επαναστατικής κυβέρνησης δε θα ήταν πλήρης και σωστή, αν μας διέφευγε ο ταξικός χαρακτήρας της δημοκρατικής επανάστασης. Γι' αυτό η απόφαση προσθέτει ότι η επανάσταση θα δυναμώσει την κυριαρχία της αστικής τάξης. Αυτό είναι αναπόφευκτο στο σημερινό, δηλαδή στο καπιταλιστικό κοινωνικο-οικονομικό καθεστώς."
Δύο τακτικές, σελ. 22.

Δηλαδή, κατά το Λένιν, κυρίαρχες σχέσεις παραγωγής στη Ρωσία ήταν οι καπιταλιστικές, και όχι οι φεουδαρχικές!

Πως είναι αυτό δυνατόν; Επειδή μετά την αγροτική μεταρρύθμιση του 1861 οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής άρχισαν να αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς στην ύπαιθρο. Έτσι που πλάι στην καπιταλιστικά αναπτυγμένη βιομηχανία, υπήρχε η ύπαιθρος, στην οποία οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής αναπτύσσονται παράλληλα με τις φεουδαρχικές. Και οι τελευταίες, μαζί με τις καθυστερημένες-μεσαιωνικές σχέσεις ιδιοκτησίας και το τσαρικό κράτος, δηλαδή το φεουδαρχικό εποικοδόμημα, εμπόδιζαν το πλήρες ξεδίπλωμα του καπιταλισμού τόσο στην ύπαιθρο όσο και στη βιομηχανία.

Γιατί ο Λένιν δεν πίστευε ότι ο χαρακτήρας της επανάστασης καθορίζεται από το "χαρακτήρα της εποχής", αλλά ξεκίνησε κάνοντας ανάλυση των ταξικών σχέσεων στη χώρα του, με το έργο "Η ανάπτυξη του καπιταλισμού στη Ρωσία", το 1899.

Δεν είναι αυτό, όμως, το ζουμί. Το ζουμί βρίσκεται στο ερώτημα που έθεσα, γιατί ο Λένιν πίστευε ότι η εργατική τάξη πρέπει να παλεύει για τη δημοκρατία.

Αν η απάντησή μας είναι "επειδή υπήρχε φεουδαρχία" (που όπως είπα όντως υπήρχε) τότε πρέπει να παραδεχτούμε ένα εκ των δύο ενδεχομένων:

- είτε ο εργάτης πάλευε για την απελευθέρωση του αγρότη απ' τον φεουδάρχη

- είτε ο εργάτης πάλευε για την απελευθέρωση του αστού απ' τον φεουδάρχη

μιας και η δημοκρατική επανάσταση δε θα άλλαζε τις παραγωγικές σχέσεις για τον ίδιο τον εργάτη! Και πριν και μετά μισθωτός δούλος του κεφαλαίου ήταν. Η άποψη αυτή είναι εμφανώς παράλογη.

(συνεχίζεται)

ulyanovism είπε...

Και η λύση του αινίγματος είναι ότι η εργατική τάξη ενδιαφέρονταν για τον πολιτικό δημοκρατισμό, δηλαδή για την ανατροπή της πολιτικής απολυταρχίας της τσαρικής εξουσίας. Γιατί; Διότι μόνο σε συνθήκες πολιτικής ελευθερίας μπορεί να ξεδιπλωθεί ανοιχτά η ταξική πάλη ενάντια στην αστική τάξη. "Η δημοκρατική επανάσταση ξεκαθαρίζει το έδαφος για καινούρια ταξική πάλη" (σελ. 22)

"Τόσο τα άμεσα συμφέροντα του προλεταριάτου όσο και τα συμφέροντα του αγώνα του για τους τελικούς σκοπούς του σοσιαλισμού απαιτούν όσο το δυνατόν πληρέστερη πολιτική ελευθερία και συνεπώς αντικατάσταση της απολυταρχικής μορφής διακυβέρνησης με τη λαοκρατική δημοκρατία"
(σελ. 16)

"Η υπογράμμιση του συνθήματος της λαοκρατικής δημοκρατίας είναι λογικά και κατ' αρχήν απαραίτητη, γιατί το προλεταριάτο, σαν πρωτοπόρος αγωνιστής για τη δημοκρατία, επιδιώκει ίσα ίσα την πλήρη ελευθερία. Εκτός απ' αυτό, η υπογράμμιση αυτή είναι ακόμα πιο ενδεδειγμένη τούτη τη στιγμή, γιατί στη χώρα μας ακριβώς τώρα εμφανίζονται με τη σημαία του "δημοκρατισμού" οι μοναρχικοί (καντέτοι)".
(σελ. 20)

Σημείωση: δηλαδή το ότι οι μοναρχικοί αστοί μιλάν κι αυτοί για δημοκρατία όχι μόνο δε σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλειφθεί το σύνθημα, αλλά πρέπει να δυναμώσει! Επειδή ο Λένιν είχε "εμπιστοσύνη" στην ασυνέπεια των αστών.

"Και σαν απάντηση στις αναρχικές αντιρρήσεις ότι τάχα αναβάλλουμε τη σοσιαλιστική επανάσταση, θα πούμε: εμείς δεν αναβάλλουμε, μα κάνουμε το πρώτο βήμα προς αυτήν με το μοναδικά δυνατό τρόπο, από το μοναδικά σωστό δρόμο, συγκεκριμένα: από το δρόμο της λαοκρατικής δημοκρατίας. Όποιος θέλει να τραβήξει προς το σοσιαλισμό από άλλο δρόμο έξω από τον πολιτικό δημοκρατισμό, θα καταλήξει αναπότρεπτα σε ανόητα και αντιδραστικά συμπεράσματα, τόσο με την οικονομική όσο και με την πολιτική έννοια."
(σελ. 25)

"Η διάδοση της σοσιαλιστικής διαφώτισης εξαρτάται από την όσο το δυνατόν πληρέστερη πραγματοποίηση των δημοκρατικών μετασχηματισμών"
(σελ. 25)

Και θα μπορούσα να συνεχίσω, όπως βλέπετε όλα τα αποσπάσματα είναι από τις πρώτες σελίδες του βιβλίου.

Για όποιον δεν έχει ενώσει ακόμα τις τελείες, ο Λένιν μιλάει για επανάσταση σε δύο στάδια σε μια χώρα την οποία θεωρεί καπιταλιστική! Ο ημιφεουδαρχικός χαρακτήρας της υπαίθρου δεν καθόριζε το (δημοκρατικό) χαρακτήρα της πάλης της εργατικής τάξης, καθόριζε την αναγκαιότητα της συμμαχίας της με την αγροτιά.

Επίσης, είναι προφανές ότι στην περίπτωση της Ρωσίας, φεουδαρχία και απολυταρχία πήγαιναν χέρι-χέρι, επειδή στη χώρα δεν είχε πραγματοποιηθεί ακόμα η αστική επανάσταση. Αυτό όμως, όπως έδειξα, δε σήμαινε ότι οι φεουδαρχικές σχέσεις ήταν ο λόγος που η πάλη της εργατικής τάξης ήταν δημοκρατική. Και κατά συνέπεια, καταλήγω, η Κομιντέρν σωστά, σωστότατα και σωτήρια, έδωσε στην αντιφασιστική πάλη δημοκρατικό -και όχι σοσιαλιστικό- χαρακτήρα, και επίσης σωστότατα ο Δημητρόφ επανέφερε το σχήμα της δημοκρατικής δικτατορίας του προλεταριάτου και της αγροτιάς, λέγοντας ότι τέτοιο χαρακτήρα πρέπει να πάρουν οι κυβερνήσεις των Λαϊκών Μετώπων. Το αν και κατά πόσο το κατάφεραν στη μία ή την άλλη περίπτωση είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει, σε σωστές όμως βάσεις.

Αυτά είχα να πω. Πιστεύω ότι όποιος διαβάσει τα σχόλιά μου αμερόληπτα θα δει ότι η ερμηνεία μου είναι σωστή, ή τουλάχιστον πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα. Το "ο Λένιν έλεγε ότι η αστική δημοκρατία είναι αστική δικτατορία, άρα τι δημοκρατία τι φασισμός" δεν είναι ανάγνωση ούτε του Λένιν ούτε του "Κράτος και επανάσταση". Είναι πασάλειμμα. Και δεν το λέω σαν κατηγορία, δικαίωμα να κάνουν λάθος έχουν όλοι. Θεωρώ όμως θλιβερή την ηγεσία του ΚΚΕ, που αντί να πολεμάει τα πασαλείμματα, βασίζει εκεί πάνω τις αναλύσεις της.

Και για όσους μανιαδακολόγους και προβοκατορολόγους τα διαβάζουν αυτά με μισό μάτι, και "τι θέλει τώρα αυτός". Τι φοβούνται; Μην τους δημιουργήσω αμφιβολίες ή μην έχω δίκιο; Αν έχω άδικο, τότε ας αποκρούσουν τη θέση μου, και η θέση τους θα βγει δυνατότερη από πριν.

I rest my case.

Ανώνυμος είπε...

"Εγώ είπα ότι σε μη επαναστατικές συνθήκες, και συμμετέχοντας ΚΑΙ στον κοινοβουλευτικό αγώνα, είναι υγιές να προσπαθείς να βελτιώσεις το συσχετισμό για τους κομμουνιστές και τους συμμάχους τους όσο γίνεται περισσότερο κι ότι ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ μπορεί να έχεις την ευκαιρία να έχεις και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για κάποιο χρονικό διάστημα. Τί κανεις τότε; Λες "όχι δεν τη θέλω, πάρτε την πίσω"; Εγώ λέω ότι χρησιμοποιείς όσα από τα όπλα διαθέτεις για όσο τα διαθέτεις χωρίς αυταπάτες ούτε για σένα ούτε για τον κόσμο που σε ακολουθεί. Είναι σχιζοφρενές το ΚΚΕ να καταθέτει νομοσχέδια για όλα τα ζητήματα (πχ για κατάργηση μνημονίων...) αλλά να αρνείται, αν έχει τη δυνατότητα, να σχηματίσει κυβέρνηση που να ψηφίσει ένα τέτοιο νόμο! "

Τα ιδια λεει και ο Τροτσκιστης ο Ρουσης...
Ποιος ειναι αραγε με τους τροτσκιστες και τα μεταβατικα προγραμματα?

ratm

Ανώνυμος είπε...

Προς κ. Δ. Περδίκη
-Τα επιχειρήματα που χρησιμοποιείς για το 4ο Συνέδριο της Κ.Δ. (τα οποία ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ έχεις διαβάσει και αποδεχτεί)είναι τα ίδια που χρησιμοποιούσε ο Τρότσκι ενάντια στην Κ.Δ. ξιφουλκώντας για το"μεταβατικό πρόγραμμα". Μάλιστα ο τρότσκι κατηγορούσε την Κ.Δ. την περίοδο 1930-1934 για αριστερισμό και σεχταρισμό επικαλούμενος τον "Αριστερισμό" του Λένιν.
-Ο Πουλιόπουλος και οι τροτσκιστές στην Ελλάδα ποτέ δεν αποδεχτηκαν ότι είναι δυνατή η σοσιαλιστική επανάσταση στην Ελλάδα. Αντίθετα τόνιζαν ότι μόνο αν γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο θα πραγματοποιηθεί και στην Ελλάδα, αλλιώς είναι αδυνατή και επομένως δεν έβαζαν τέτοιο στόχο. Στη συνέχεια έβαζαν από την πίσω πόρτα ένα ματαβατικό πρόγραμμα που θα εξασφάλιζε δήθεν την δημοκρατία στην Ελλάδα. Ο Πουλιόπουλος μάλιστα στις αρχές της δεκαετιας του ΄30 κατηγορούσε το ΚΚΕ για σεχταρισμό και αριστερισμό γιατί κατέκρινε για σοσιαλφασιμό τους σοσιαλδημοκράτες και αρνιόταν την σύμπραξη με δυνάμεις του κόμματος των Φιλελευθλερων δήθεν ενάντια στον φασισμό, κάτι που ο Πουλιοπουλος θεωρούσε ατόπημα.
Υ.Γ. Τελικά από αυτά που γράφεις είναι καθαρό ότι στηρίζεις τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτά που γράφεις τα διαβάζει κανείς και στην ISKRA του Λαφαζλανη. Δεν πρωτοτυπείς σε τίποτα.
kk-1

Παπουτσωμενος Γατος είπε...

@Περδικης

Η αληθεια ειναι οτι εδωσα παραπανω εμφαση απ' οτι θα πρεπε στο θεμα της μεταβασης,αλλα σου εξηγησα οτι ουτε μικροτερες μεταρρυθμισεις μπορεις να κανεις,που να ειναι τουλαχιστον ουσιαστικες και μακροπροθεσμες.Πχ δεν μπορεις να εξασφαλισεις αξιοπρεπεις μισθους ή πληρη απασχοληση,αφου οι επιχειρησεις θα συνεχισουν να πουλουν και να παραγουν με σκοπο το κερδος.

Το ΚΚΕ συνηθως καταθετει νομοσχεδια για να εκθεσει τις αλλες δυναμεις και να αναδειξει τις συγχρονες αναγκες του λαου,δε σημαινει οτι τα θεωρει δυνατο να εφαρμοστουν στην υπαρχουσα κατασταση.Ο δε Πελετιδης,οπως και τα συνδικατα,εχουν μονο μικρα περιθωρια αντιδρασης στην κυβερνητικη πολιτικη.Ουτε θαυματα μπορουν να κανουν,ουτε να προσφερουν περισσοτερο μακροπροθεσμες λυσεις.Πχ δεν μπορει ο Πελετιδης να εξαλειψει την ανεργια στην Πατρα,ουτε να χει στα χερια του το μεγεθος τον κονδυλιων που θα ηθελε και που χρειαζονται για να γινει ουσιαστικη κοινωνικη πολιτικη.

Τελος,σε ο,τι αφορα την εμπειρια,ειναι πραγματικα δεκαδες τα παραδειγματα πρασινων και κοκκινων κυβερνησεων,ουτε μια απο αυτες καταφερε κατι σημαντικο,και παρα πολλες αντιθετα βοηθησαν την αρχουσα ταξη και κυνηγησαν τους κομμουνιστες.Δεν μπορει να αγνοηθει ολο αυτο,ουτε να αγνοηθει η (εδω και δεκαετιες) καταντια της σ/δ και να αποσυνδεθει με τις κυβερνητικες αυταπατες που συμμεριζεται.Και οπως σου ειπα δεν ειναι μονο η εμπειρια,αλλα και θεωρητικοι λογοι με απολυτη ισχυ,αφου πχ σε καθε καπιταλιστικη χωρα οι επενδυτες θα λειτουργουν με βαση το κερδος,και θα αντιδρουν σε καθε περιορισμο του.

zoot horn rollo είπε...

Μετά από τα μπλέ κοκκόρια και τα πράσινα άλογα...Διονύσης Περδίκηςδικηςδικηςδικηςδικης!!! (με ηχώ)
Καθοδήγησέ μας σοφά.

Ανώνυμος είπε...

4.12 δεν μας δημιουργει καμμια αμφιβολια κανενας ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ. αντιθετα αυτη η θλιβερη καταντια ανθρωπων που περασανε απο το κομμα και σημερα προσπαθουνε να το χτυπησουνε ειναι για λυπηση. επαναλαμβανω λοιπον αλλη στρατηγικη ειχε ο ΛΕΝΙΝ στην ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΑ και αλλη στο καπιταλισμο στο ιμπεριαλιστικο στα διο οπου και εχεις παντα στοχο την ανατροπη του καπιταλισμου. τα Λα ικα μετωπα επιλεχτηκαν σαν ελιγμος για την βοηθεια της ΕΣΣΔ και για να τραβηξουνε τους εργατες.αποτυχα νε παντου και πως θα μπορουσε να ειναι αλλιως οταν κανεις μετωπο με αυτους που το 1935 συνομωτησανε μεσα στον ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΡΑΤΟ για να ανατρεψουνε τους ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΥΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ. Πουθενα η εργατικη ταξη δεν πηρε την εξουσια εκτος απο την αν.ευρωπη οπου ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΕΤΡΕΨΕ ΤΙΣ ΑΝΤΕΠΑΝΑΣΤΑ ΣΕΙΣ. ο σ. Ν ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ το 1953 εφερε προγραμμα που καταργουσε το ενδιαμεσο σταδιο. τους υποχρεωσανε να το αποσυρουνε και να φερουνε το παλιο απο το ΚΚΣΕ ΧΡΟΥΤΣΩΦ ΤΟ 1955 με το ΠΟΓΚΡΟΜ στην ΤΑΣΚΕΝΔΗ Σε ξελιξη. Τροτσκιστης λοιπον και ο ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ με τον ΣΤΑΛΙΝ. με το 20ο συνεδριο 1956 τα μετωπα γινανε επισημη θεωρια και το αποτελεσμα στην ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 1965 ΧΙΛΗ 1973 τους σφαξανε την ωρα που κοιμοντου σαν ησυχοι με τις θεωριες του ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ. συνεχισε να γραφεις προκαλεις αφθονο γελιο με το καταντημα σας οσο για την ηγεσια του ΚΚΕ που σας ξεβρακωσε υπομονη να κανεις τσουζει πολυ αλλα θα περασει ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

ο καθηγητης Γ.ΡΟΥΣΣΗΣ τροτσκιστης ο ανθρωπος σε γραμμα του στο 18ο συνεδριο του ΚΚΕ το 2009 στο θεμα για την ανατροπη του σοσιαλισμου μας κατηγορουσε για ΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ και οτι πρεπει να προσεξουμε Σημερα οι ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΔΕΣ που εχουνε γινει κοληταρια με τον καθηγητη και την παρεα του για κανενα κοκαλακι κατηγορουνε το ΚΚΕ για τροτσκιστες την στιγμη που λεμε οτι το 1944 επρεπε να αξιοποι ηθει η πειρα των ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΩΝ με τις θεσεις του ΑΠΡΙΛΗ. Απο οτι καταλαβα λοιπον Ο ΛΕΝΙΝ ΣΤΑΛΙΝ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ητανε τροτσκιστες. Ρε τη μαθαινουμε τωρα στα γεραματα απο τους απογονους του ΓΚΕΜΠΕΛΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

zoot horn rollo είπε...

Ωραία, και ολίγην από "true", όχι αναπάντεχο.

Ανώνυμος είπε...

το αρχειο του ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ απο τους προσυνεδριακους διαλογους απο το 15ο μεχρι το 19ο συνεδριο ειναι αποκαλυπτικο για το ξεβρακωμα των ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΔΩΝ απο τοτε διαφωνουσανε με ολα και θελανε το προγραμμα του 10ου συνεδριου 1978 που κυριολεκτι κα μας κατεστρεψε και φτανοντας στο 2012 στησανε την ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ μαζι με την αστικη ταξη και τον συριζα οτι ταχα μου παραβιασαμε το προγραμμα του 15ο που δηθεν μιλαγε για μετωπα και οτι αυτοι συμφωνου σανε και αφου σπασανε τα μουτρα τους μεσα στο κομμα βγηκανε ανοιχτα να χτυπησουνε το ΚΚΕ. εδω ειμαστε λεβεντες υπηρχανε καλυτεροι απο εσας στο παρελθον και αποτυχανε την ιδια τυχη θα εχετε ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Καλα κανεις και δεν μου απαντας. Θα ξεβρακωθεις και αλλο και κανεις δεν θελει το ρολο του γυμνου βασιλια.
Ωστοσο συνεχιζρις τη θλιβερη προσπαθεια σου.
Οι καπιταλιστικες σχεσεις φιλτατε γεννηθηκαν και αναπτυχθηκαν πολυ πριν παρουν την πολιτικη εξουσια οι αστοι σφαζοντας τους φεουδαρχες και οχι συμμαχοντας μαζι τους. Αρα σωστα λεει ο Λενιν οτι οι σχεσεις παραγωγης ηταν καπιταλιστικες. Και μαλιστα γοργα γοργα υπηρξε τετοια συγκεντρωση και συγλεντρωποιηση που ο σοσιαλισμος ηρθε στην ημερισια διαταξη. Το "ολη η εξουσια στα σοβιετ" ο Λενιν το ειπε οταν δεν ειχε καν ακομα τους συσχετισμους το κομμα των μπολσεβικων. Επισης οταν ο ιδιοα ο Λενιν λεει οτι ο ιμπεριαλισμος ειναι η παραμονη της σοσιαλιστικης επαναστασης μιλαει για τον συσχετισμο δυναμης ή για το χαρακτηρα της εποχης?

Υγ. Τι τρανοι που ειστε οι λενινιστες του 2012-2014! Ο χαρακτηρας της επανασταστης καθοριζεται τελικα απο το συσχετισμο δυναμεων! Παντως το 15ο συνεδριο που "υποστηριζεις" αλλα ελεγε.
Υγ2. Ας μην κοροιδευομαστε καξ το συσχετισμο υπερ του να ειχε το εργατικο κινημα ξερουμε καλα οτι κατι αλλο θα εβρισκες για να μετστρεψουμε το σοσιαλισμο σε αστικοδημοκρατικες αλλαγες. Ισως τον δυσμενη παγκοσμιο συσχετισμο?

ratm

Παπουτσωμενος Γατος είπε...

@ουλιανοφισμ

Συγκρινεις ανομοια πραγμα.Ειναι αλλο πραγμα η κατακτηση της δημοκρατιας σε μισοφεουδαρχικες και φεουδαρχικες χωρες,και αλλο πραγμα η υπερασπιση της σε ιμπεριαλιστικες χωρες μεσω της συμμετοχης σε κυβερνησεις.

Στην πρωτη περιπτωση εχεις συγκρουση των φεουδαρχων με τις υπολοιπες κοινωνικες ταξεις.Εκει εμποδιο στην αστικη δημοκρατια ειναι οι φεουδαρχες.Οι αστοι δεν καλοβλεπουν τη δημοκρατια,αλλα υποχωρουν για να παρουν με το μερος τους τον υπολοιπο λαο.Τους ενδιαφερει περισσοτερο να βγαλουν απο την μεση τους φεουδαρχες,παρα το προλεταριατο στη συγκεκριμενη φαση.

Στη δευτερη περιπτωση,εμποδιο στην αστικη δημοκρατια,ειναι οι ιδιοι οι αστοι.Δεν εχει νοημα η συμμαχια μαζι τους,γιατι ειναι εκεινοι που θελουν να φερουν το φασισμο και να καταλυσουν την δικη τους δημοκρατια,για να αντιμετωπισουν το εργατικο κινημα.Δεν υπαρχει πλεον ο φεουδαρχικος εχθρος που τους αποσπα την προσοχη,πλεον ο εχθρος ειναι το προλεταριατο.

Η τακτικη της συμμαχιας με τον με την αστικη ταξη,μεσω της σ/δ,για την προστασια της δημοκρατιας,θα ηταν σαν ο Λενιν στην Ρωσια να προτεινε συμμαχια με αριστοκρατες και με τον ιδιο τον τσαρο,προκειμενου να ανατραπει η μοναρχια που οι ιδιοι ειχαν εγκαθιδρυσει!

Χοντρικα,στην πρωτη περιπτωση,γινεται μετωπο ετεροκλητων δυναμεων,οπου ομως ο εχθρος της δημοκρατιας βρισκεται απεναντι.Στη δευτερη,ο εχθρος της δημοκρατιας βρισκεται μεσα στο ιδιο το μετωπο που υποτιθεται θα σωσει τη δημοκρατια.Καθαρος παραλογισμος.

Τα ΚΚ πρεπει να παλευουν για τη δημοκρατια.Οχι ως ενδιαμεσο σταδιο,προαπαιτουμενο του σοσιαλισμου,αλλα γιατι οπως ειπες κανει ευκολοτερη την πολιτικη δραση του προλεταριατου.Και πρεπει για τον ιδιο λογο να την υπερασπιζεται,για οσο διαστημα η ΕΤ δεν ειναι ετοιμη για επανασταση.

Ομως αυτη η υπερασπιση μπορει να γινει με συνεπεια μονο απο τα ΚΚ,και οχι απο τα αστικα κομματα,ακομα και τα σοσιαλδημοκρατικα,τα οποια αμεσα και εμμεσα ανοιξαν διαπλατα τις πορτες στο φασισμο.Η στηριξη του φασισμου εκ μερους της Ασ.Τ. ειναι στρατηγικη επιλογη του κεφαλαιου,και δεν εξαρταται απο την συνθεση της εκαστοτε κυβερνησης.

Ανώνυμος είπε...

Το δυο γραμμές για τη σοσιαλδημοκρατία είναι γραμμένο το 1905 κατά τη διάρκεια της αστικοδημοκρατικής επανάστασης του 1905. Είναι γραμμένο όχι μόνο πριν από το "Κράτος και Επανάσταση" αλλά και πριν από "Ιμπεριαλισμός, ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού". Είναι απερίγραπτα χυδαίο να κόβει φράσεις από έργα του Λένιν, να τα ξεκόβει από τη στιγμή που γράφτηκαν και να τα εφαρμόζει σε κατοπινές εποχές όταν έχουν μεσολαβήσει και άλλα έργα του Λένιν.

Ναι, η Ρωσία ήταν καπιταλιστική αλλά το εποικοδόμημα ήταν ακόμα το εποικοδόμημα (όπως λέτε εσείς οι παρακαταρτισμένοι) ήταν ακόμα αυτό του προηγούμενου κοινωνικού συστήματος. Ήταν ακόμα φεουδαρχικό. Ο Λένιν έγραφε στα 1905 για επαναστατικό και δημοκρατικό κομμάτι της αστικής τάξης στη Ρωσία "we march side by side with the revolutionary and republican bourgeoisie" (ένιωθε βέβαια την ανάγκη να τονίσει "without merging with it"). Τόνιζε επίσης ότι αυτό αφορούσε τη Ρωσία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και όχι κάτι που μπορούσε να εφαρμοστεί στα ανεπτυγμένα καπιταλιστικά κράτη. Ας έρθουν τώρα οι παρακαταρτισμένοι Λενινιστές να αναδείξουν που στο διάολο αναφέρει ο Λένιν για επαναστατικό και δημοκρατικό τμήμα της αστικής τάξης τον καιρό του Ιμπεριαλισμού (του Καπιταλισμού στο Ανώτατό του Στάδιο, του Καπιταλισμού που σαπίζει).
Ο Φασισμός δεν είναι ορέ-που να χέσω τις ρημάδες τις καταρτίσεις σας-κάποιο καινούργιο κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικό σύστημα. Δεν είναι εποικοδόμημα κανενός άλλου τρόπου παραγωγής. Αποτέλεσμα του σύγχρονου καπιταλισμού είναι σε συνθήκες ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ. Μέσα στην αστική δημοκρατία (δικτατορία της αστικής τάξης για να μην ξεχνιόμαστε) γεννήθηκε, δεν υπήρχε πιο πριν, και μέσα σε αυτήν ανδρώνεται.
Είστε τόσο χυδαίοι απεναντι στο Λένιν που μόνο ένα πράγμα δεν έχετε κάνει ακόμα. Να πείτε ότι για να ηττηθεί ο φασισμός πρέπει να ξεριζωθεί ο κομμουνισμός. Σε λίγο θα το φωνάξετε κι αυτό.

ρα

Ανώνυμος είπε...

Ειναι δικαιωμα του καθε θλιβερου οπαδου του Μπερνσταιν και του Πουλατζα να προσπαθει να διαστρεβλωσει με κοπτοραπτικη το εργο των κλασσικων και τις θεσεις του ΚΚΕ. Αλλα εγω θεωρω χρεος καθε εντιμου αγωνιστη και κομμουνιστη να τα υπερασπιστει.
Το ΚΚΕ ουδεποτε ειπε οτι τι φασισμος τι αστικη δημοκρατια , μας ειναι αδιαφορο. Αυτα τα χρεωνουν στο ΚΚΕ κατι γυμνοσαλιαγκες που το βουλωναν χρονια τωρα και το 2012 λογο εκλογικου αποτελεσματος αποφασισαν οτι αυτες οι αποψεις μπορουν στο προσωπο τους να εχουν καλυτερη τυχη απ'οτι βρηκαν πχ στο προσωπο του Κοψιδη...
Το ΚΚΕ λοιπον ασφαλως και υπερασπιζεται κσι παλευει για καθε δημοκρατικο δικαιωμα. Ασφαλως και μονο αυτο ως φορεας πολεμαει το φασισμο απο τη σκοπια των συμφεροντων της εργατικης ταξης που αυτη η σκοπια ειναι ο μονος πραγματικος αντιφασισμος. Ετσι δεν ελεγε η ΚΔ? Ο Σταλιν, ο Δημητροφ,ο μεγιστος κομμουνιστης διανοητης Μπρεχτ? Αρα η εναντιωση του ΚΚΕ στο φασισμο ουτε μπορει ουτε θα ειναι απο τη σκοπια της υπερασπισης τηα αστικης δημοκρατιας. Το αν η παλη του λαου εναντια στο φασισμο θα καταφερει να φτασει εως την σοσιαλιστικη επανασταση ειναι και ευθυνη του ΚΚΕ που θα κριθει αυστηρα σε αυτο τον τομεα. Αλλα αν πεταξει το ΚΚΕ τη στρατηγικη του και γινει κομμα αστικοδημοκρατικο δεν χρειαζεται η μαρξιζουσα φρασεολογια για να το προτεινειβοποιος το πιστευει. Αλλα να ειναι και βεβαιος οτι οι κομμουνιστες θα τον γραψουν εκει που δεν πιανει μελανι οσο και να σκουζει.
Αυτα τα πραγματα τα ειχε καθαρα το ΚΚΕ παρα καποιες λαθος εκτιμησεις παντα. Οτσν επεσε η χουντα η πρωτη ανακοινωση του ΚΚΕ δεν ελεγε ζητω η αστικη δημοκρατια και τι καλα που θα περναμε στο εξης. Αν ηταν ετσι δε θα επεβαλε de facto τη νομιμοποιηση του αλλα θα περιμενε να το νομιμοποιησει ο Καραμανλης...
Οπως και να εχει απο τα σχολια φαινεται καθαρα η συγκρουση της αναλυσης με τα εργαλεια του διαλεκτικου υλισμου τα οποια χρησιμοποιει το ΚΚΕ. Και απο την αλλη η πιο διαδεδομενη εκδοχη οπορτουνισμου που αποκοπτει προκλητικα την πολιτικη απο την οικονομια με κυριαρχο πνευμα το συμβιβασμο του εργατικου κινηματος με την καπιταλιστικη εξουσια.

ratm

ulyanovism είπε...

ΟΚ, τώρα κατάλαβα γιατί αυτή η μανία. Θα μιλήσω πρώτη και τελευταία φορά για την κομματική μου ένταξη.

ΔΕΝ είμαι στον Εργατικό Αγώνα. Την ύπαρξη αυτής της ιστοσελίδας την έμαθα από το ίντερνετ.

Ήμουν μέλος των Αγωνιστικών Κινήσεων ως φοιτητής, παράταξη του ΚΚΕ(μ-λ) στα πανεπιστήμια. Τώρα δεν είμαι μέλος αυτής ή κάποιας άλλης οργάνωσης.

Μην ξοδεύετε τζάμπα ενέργεια. Ούτε το 15ο υποστηρίζω, ούτε το αντάριζα, ούτε θέλω να διαλύσω το κόμμα.

Είμαι ένας φτωχός πλην τίμιος αναγνώστης των κλασικών.

Ανώνυμος είπε...

http://leninreloaded.blogspot.gr/2014/09/blog-post_29.html?m=1

Παρτε μια υποτελεια η ψωροκωσταινα....
Συνεχιστε ετσι. Οι εξελιξεις τρεχουν τοσο πολυ που θα λετε κατι και η πρσγματικοτητα θα σας φτυνει την επομενη ωρα!

Υγ. Προς υπαλληλους του ΠΙΛΑΦ.
Μη νομιζετε οτι δεν καταλαβαινουν ολοι τι κανετε. Μυρηστηκατε εκλογες, ειναι και ο ΣΥΡΙΖΑ που παλευει μηπως παρει αυτοδυναμια ,ειναι το ΚΚΕ που χαλαει τη σουπα , ειδατε οτι τα Φεστιβαλ της ΚΝΕ σε πολλες πολεις ηταν τα πιο μαζικα απο το 91 και μετα,εχει συνεδριο και η ΚΝΕ...οποτε "αποφασισατε" να πιασετε εκνεου δουλιτσα ε? Μηπως και χτυπωντας και σεις το ΚΚΕ παρετε κανσ στραγαλι αποτην αυριανη κυβερνηση. Ε εχετε και την κρυφη ελπιδα οτι αν το ΚΚΕ πεσει στις εκλογες μπορει να βγειτε ξανα απο τον πατο του πηγαδιου που πηγατε μετα το συνεδριο του ΚΚΕ , τις φοιτητικες,τοπικες,περιφεριακες και τις ευρωεκλογες.
Οπως και να χει ειστε θλιβεροι και ανικανοι για την φιλοδοξη του δουλεια που εχετε αναλαβει.

ratm

Ανώνυμος είπε...

4.12 μην μπερδευεις τον ΚΑΟΥΤΣΚΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΠΕΡΝΣΤΑ ΙΝ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΕΝΙΝ. η κατηγοριες για ΜΑΝΙΑΔΑΚΙΣΜΟ ισχυουνε. Οταν καποιος ειναι μελος του κομματος και δινει στοιχεια στον ταξικο αντιπαλο ειναι προβοκατορας. Να εχετε το θαρος να πειτε ξεκαθαρα οτι θελετε το προγραμμα του 1978 αλλα μαλλον ζηταω πολλα απο προδοτες. οσο για τον πανικο λαθος πορτα χτυπησες δεν ξερεις που εμπλεξες ΠΡΑΚΤΟΡΑΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

11.18 δεν τσιμπαμε με τιποτα. εισαι ενας φτωχος πλην τιμιος ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ στο ειπα ξανα δεν ξερεις που εμπλε ξες αυτα τα κολπα τα εχουνε κανει καλυτεροι απο εσενα και δεν τσιμπη σαμε. Συνεχιζουμε το ξεβρακωμα σου αφου σου αρεσει ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

δηλαδη ουλιανοβιτς μετα τοσο διαβασαμ καταληγεις οτι το πρωτο καθηκον σημερα στην Ελλαδα ειναι η αστικοδημοκρατικη επανασταση ?

Αναυδος είπε...

Δηλαδη ουλιανοβιτς το πολύ διαβασμα σε οδηγει στο συμπερασμα ότι το καθηκον σημερα ειναι η προετοιμασια της αστικοδημοκρατικης επαναστασης ? Ποιες ακριβως αντιθεσεις αυτή καλειται να λυσει, το διαχωρισμο του κρατους από την εκκλησια, τα δικαιωματα των ομοφυλων ζευγαριων την προστασια του λιγκα τι ακριβως ; Ζουμε σε μια κοινωνια οπου οι αριθμοι είναι καταθλιπτικοι υπερ της μισθωτης εργασιας και ακομη ψαχνεις να βρεις το σταδιο ;

Αδυνατεις να κατανοησεις ότι οι αντιθεσεις που μπορει να λυσει ο καπιταλισμος λυνονται είτε με επανασταση ή με συμβιβασμο και η μονη που εχουμε μπροστα μας να λυσουμε είναι η βασικη αντιθεση κεφαλαιου εργασιας.

Αναυδος είπε...

Ο περδικης είναι χρησιμοτατος γιατι τουλαχιστον αυτος εχει την τσιπα να βγει επωνυμα και να πει ότι ναι μια κυβερνηση στο εδαφος του καπιταλισμου είναι θεμιτος στοχος για ένα κομμουνιστικο κομμα. Ευκολα καταλαβαινει κανεις ότι αυτά που λεει βρισκονται σει αντιθεση και με το προηγουμενο προγραμμα του κομματος. Η επιχειρηματολογια του εχει βεβαια μια δυσκολια στο να εξηγησει πως είναι δυνατον να βγουμε από την κριση προς οφελος της εραγτικης ταξης ενώ τα αφεντικα θα παραμενουν αφεντικα. Αν υπαρχει τετοια διεξοδος τι αναγκη εχουμε σοσιαλισμους και επαναστασεις και αιματα

Dionysios Perdikis είπε...

Λοιπόν, καταρχήν σας επιστρέφω όλους τους χαρακτηρισμούς και τις ερμηνείες των προθέσεων μου. Να σημειώσω μόνον ότι αν ήθελα κι εγώ να κάνω συζήτηση με αυτόν τον τρόπο, θα έλεγα ότι η ηγεσία του ΚΚΕ διαπραγματευόταν μέσω Βενιζέλου το σωτήριο δάνειο με την Εθνική Τράπεζα που θα έσωζε το μισθό των επαγγελματικών στελεχών την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες λαού με τις κινητοποιήσεις του εναντίον του μνημονίου έθεταν σε κίνδυνο τη στρατηγική επιλογή της ένταξης σε Ευρώ και ΕΕ, και ότι κατά σύμπτωση εκείνη την εποχή άκουσα την Αλέκα για πρώτη φορά στο ΜΕΓΚΑ να λέει ότι με την παρούσα εξουσία μπορεί να είναι και χειρότερα (ή καταστροφή το είπε;) το να βγούμε από Ευρώ/ΕΕ...

Αλλά με αυτόν τον τρόπο θα άλλαζα το θέμα της συζήτησης το οποίο ελλείψει αποδείξεων δεν μπορεί να είναι η ηθικότητα της επαγγελματικής γραφειοκρατίας του ΚΚΕ, άρα, θα σας παρακαλούσα, να μην είναι ούτε τα δικά μου κίνητρα ή οι σχέσεις μου με την ...Ίσκρα...

Επίσης, εν τέλει το σωστό και το λάθος το κρίνει η ζωή, οπότε να υποθέσω ότι εσείς είστε γενικά ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα της πολιτικής γραμμής του ΚΚΕ μετά από 6 χρόνια κρίσης και καταστροφής...

Εν προκειμένω, παπουτσωμένοι γάτοι και ΡΑΤΜ, λέτε και ξαναλέτε κάτι που για μένα δεν είναι το ουσιώδες σε σχέση με την κυβέρνηση: το τί θα καταφέρει να κάνει, πόσα μέτρα θα καταφέρει να περάσει κοκ

1. Αν το να κατακτάμε τους συσχετισμούς στο αστικό κράτος είναι κακό για την εα, γιατί δεν παραδίδουν τις έδρες τους οι κομμουνιστές δήμαρχοι όπως ο Πελετίδης; Γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ΚΑΙ την κυβερνητική διαχείριση για να ξεμπροστιάσουμε αντιπάλους και "συμμάχους", να διδάξουμε στο λαό να αντιστέκεται και ποιό είναι το μάξιμουμ που μπορεί να περιμένει από τον καπιταλισμό ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ή ίσως και να εκθέσουμε την αστική τάξη μέσω της πολιτικής της αντίδρασης; Σύμφωνα με τη λογική σας, κομμουνιστές δήμαρχοι, καταθέσεις νομοσχεδίων που δεν πρόκειται να ψηφιστούν, γενικά ο κοινοβουλευτικός αγώνας, δε ελοχευουν εξίσου τον κίνδυνο να σπείρουν "αυταπάτες" στο λαό;

2. Γιατί μπορεί η εργατική τάξη να κατακτήσει κάτι στον καπιταλισμό, έστω και μερικό και ασταθές, μέσω μιας απεργιακής μάχης και να ΜΗΝ μπορεί να το καταφέρει αν επιπρόσθετα συμμετέχει ΚΑΙ στην κυβερνητική εξουσία το ΚΚ; Η' μου λέτε ότι με ΚΑΝΕΝΑΝ τρόπο δεν μπορεί να έχει πλέον τις παραμικρές κατακτήσεις η ε.α.;..

3. Ακόμα και αν όσα λέτε είναι εκτιμήσεις σας, σωστές ή λάθος, γιατί τους δίνεται το χαρακτήρα νομοτέλειας που πρέπει να καθορίζει όλη την πολιτική του ΚΚΕ, ως ζήτημα αρχής; Γιατί να μη συζητήσουμε επί των προϋποθέσεων και των συνθηκών στις οποίες είτε το σύνθημα για κυβέρνηση, είτε και η συμμετοχή, μπορεί να είναι ωφέλιμες; Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιου είδους κοινωνική ή πολιτική νομοτέλεια; Σας υπενθυμίζω ότι η επίκληση ιστορικών εμπειριών, ακόμη και αν τις ερμηνεύετε σωστά (κάτι για το οποίο διαφωνώ όπως έχω ήδη πει) δε διαμορφώνουν ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. Η νομοτέλεια αποτελεί κάτι άλλο...

Dionysios Perdikis είπε...

Ένα σχόλιο και για τα περί υπεράσπισης της αστικής δημοκρατίας. Είναι γεγονός ότι για διαφορετικούς λόγους υποστηρίζουν οι κομμουνιστές την αστική δημοκρατία ενάντια στην απολυταρχία (φεουδαρχική ή φασιστική) στις διάφορες περιπτώσεις που συζητάτε. Στην περίπτωση της φεουδαρχίας, η ε.α. έχει συμφέρον να προχωρήσει μπροστά η ιστορία και να επωφεληθεί από τον εκδημοκρατισμό, στην περίπτωση της αποικιοκρατίας, η ε.α. επίσης μπορεί να ωφεληθεί από τον εκδημοκρατισμό αλλά και από το να ηγηθεί σε ένα δίκαιο κίνημα αυτοδιάθεσης, αντίστοιχα ισχύουν για πατριωτικούς πολέμους ενάντια σε μια επιτιθέμενη ιμπεριαλιστική δύναμη, φασιστική ή μη, όπως και για τη δημοκρατία και την πολιτική και οικονομική ανεξαρτησία μιας εξαρτημένης από τον ιμπεριαλισμό χώρας. Το κοινό στοιχείο είναι ότι η ε.α. ωφελείται από τον εκδημοκρατισμό, από τις αυξημένες δυνατότητες να μετράει ο λόγος της και τα συμφέροντά της στο πολιτικό παιχνίδι, ενώ επωφελείται και από το γεγονός της πιθανής ηγεμόνευσης ενός τέτοιου κινήματος που ακριβώς επειδή σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πατάει σε αντικειμενικούς λόγους/αντιθέσεις, θα ξεσπάσει έτσι κι αλλιώς.

Επίσης, στην εποχή του ιμπεριαλισμού, δηλ. του καπιταλισμού που σαπίζει, ναι μεν η αστική τάξη έχει χάσει κάθε προοδευτικό χαρακτήρα, ΑΛΛΑ η εμφάνιση και γιγάντωση των μονοπωλίων, δημιουργεί προβλήματα δημοκρατίας για μεγάλα κομμάτια της αστικής τάξης, τους μικροαστούς, οι οποίοι μπαίνουν σε μια πορεία προλεταριοποίησης. Τα μονοπώλιο καταδυναστεύουν τους μικροαστούς και στο οικονομικό πεδίο, αλλά και στο πολιτικό, καταργώντας μια σειρά από πολιτικές, αστικοδημοκρατικές ελευθερίες που ταιριάζαν στην οικονομία του ελεύθερου ανταγωνισμού των πολλών μικρών παραγωγών. Ειδικά, στο φασισμό, στην πιο αντιδραστική δικτατορία των πιο αντιδραστικών μονοπωλίων/δυνάμεων της αστικής τάξης, το ρήγμα αυτό στο αστικό στρατόπεδο οξύνεται πολύ, και μπορεί η ε.α. να το αξιοποιήσει τακτικά. Προϋπόθεση για κάτι τέτοιο είναι όμως να ΗΓΕΜΟΝΕΥΣΕΙ στον αγώνα για τις πρότερα κεκτημένες δημοκρατικές ελευθερίες! Συμπέρασμα: η ε.α. έχει συμφέρον να ηγεμονεύσει στα κινήματα αυτοδιάθεσης, εκδημοκρατισμού, αντιφασιστικά κτλ ΚΑΙ στην εποχή του ιμπεριαλισμού, πρώτον, γιατί βελτιώνει τη θέση της στην ταξική πάλη, και δεύτερον, για να αξιοποιήσει τα ρήγματα στο αστικό στρατόπεδο. Ο Λένιν επομένως μας διδάσκει το εργαλείο, όχι σων και και καλά το συμπέρασμα, καθώς οι εποχές σαφώς και δεν είναι ίδιες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: αυτό δεν αλλάζει το στρατηγικό στόχο της ε.α. Με αυτά που λεώ δε σημαίνει ότι η ε.α. στον ιμπεριαλισμό, πρέπει να στοχεύει σε μια αστική, μη φασιστική εξουσία. Ο στρατηγικός της στόχος παραμένει η σοσιαλιστική επανάσταση. Και είναι πάλι άλλο ζήτημα, αν σε μη επαναστατικές συνθήκες μπορεί να συμμετάσχει σε μια δημοκρατική-αντιφασιστική-λαϊκή κυβέρνηση υπό προϋποθέσεις. Αυτό και πάλι θα είναι ένα τακτικό όπλο, υποταγμένο στη στρατηγική της.

Διότι, βλέπω ότι συγχέεται τα 3 αυτά σημεία: (1) ηγεμονία στο δημοκρατικό/εθνικό κίνημα, (2) αξιοποίηση κυβερνητικής εξουσίας υπο όρους και σε μη επαναστατικές συνθήκες και (3) στρατηγική για τη σοσιαλιστική επανάσταση.

Στην ουσία ακολουθείτε μια αλυσίδα συλλογισμών που είναι λανθασμένη και λέει: στρατηγική μου είναι η σοσιαλιστική επανάσταση => άρα πάω μόνο για επαναστατική κυβέρνηση (γιατί; μήπως τελικά εσείς συγχέετε την κυβέρνηση με την εξουσία;..) => δε θέλω να ηγεμονεύσω στο δημοκρατικό/αντιφασιστικό κίνημα αν δε βάζει στόχο την επαναστατική κυβέρνηση...

Ανώνυμος είπε...

«Τα μονοπώλιο καταδυναστεύουν τους μικροαστούς και στο οικονομικό πεδίο, αλλά και στο πολιτικό, καταργώντας μια σειρά από πολιτικές, αστικοδημοκρατικές ελευθερίες που ταιριάζαν στην οικονομία του ελεύθερου ανταγωνισμού των πολλών μικρών παραγωγών. Ειδικά, στο φασισμό, στην πιο αντιδραστική δικτατορία των πιο αντιδραστικών μονοπωλίων/δυνάμεων της αστικής τάξης, το ρήγμα αυτό στο αστικό στρατόπεδο οξύνεται πολύ, και μπορεί η ε.α. να το αξιοποιήσει τακτικά. »
Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει ο φασισμός εμπεριέχει και μια μορφή συμμαχίας του μεγάλου κεφαλαίου με τους μικροαστούς (χωρίς να σημαίνει οτι δεν πρέπει να δοθεί μάχη για τους συσχετισμούς στην μικροαστική τάξη και τους αυταπασχολούμενους).

Περαστικός

Ανώνυμος είπε...

@Δ.Περδικης

Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι προσπαθεί να κάνει ο Εργατικός Αγώνας (αν έχω καταλάβει αυτό εκπροσωπείς κατά κάποιο τρόπο). Οι θέσεις του ΚΚΕ είναι αυτές που είναι και είναι ψηφισμένες με μεγάλες πλειοψηφίες. Έκτος αν πιστεύεις ότι υπάρχει απίστευτη διάσταση βάσης-ηγεσίας (που δεν προκύπτει από πουθενά), είναι περίπου σαν να γκρινιάζεις σε τοίχο. Δεν ειναι ποιο λογικο να φτιάξετε δικό σας κόμμα η να μπείτε σε κάποιο συμμαχικό σχήμα; Έτσι και αλλιώς, αν o Συριζα δεν καταφέρει να φέρει τις σοσιαλδημοκρατικές αλλαγές που ελπίζει, θα υπάρξει τεράστιο κενό και πολλαπλές διασπάσεις.

Χρουτσοφικος

Ανώνυμος είπε...

Περδίκη,
Άσε τα φθηνά κόλπα που έμαθες στους μηχανισμούς που σε καθοδηγούν και απάντησε μια φορά επί της ουσίας. Άσε, αυτα που γράφεις τα έχουμε ξανακούσει. Τα γράφει και η "Χρυση Αυγή"...
Μα Περδίκη, οι δημοτικές αρχές που έχουν αναδειχθεί κομμουνιστες και επικαλείσαι ως επιχείρημα για να θεμελιώσεις τις παπαρδέλες σου (ασε, και αυτά από την ISKRA και τα μπιλιετάκια του Λαφαζάνη τα έχεις αντιγράψει) φανερώνουν το εντελώς αντίθετο από αυτό που ισυρίζεσαι. Αντίθετα δικαιώνουν το ΚΚΕ. Ότι δεν μπορούν να πάρουν κανένα φιλολαίκό μέτρο,εκτός απόκάποια μέτρα ανακούφισης, γιατί δεν το επιτρέπει η διαχείριση με βάση το αστικό νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό ακριβώς λένε οι κομμουνιστές δήμαρχοι. Πουθενα δεν είπαν ατι αυτά που κάνουν είναι πρότυπο φιλολαϊκής πολιτικής που λύνουν τα λαϊκά προβλήματα. Γιατί αν το έκαναν αυτό θε εξοικείωναν το λαό με τα ψίχουλα και την ζητιανιά, κάτι που κάνουν οι δήμαρχοι του ΣΥΡΙΖΑ καθημερινά. Αλλά είσαι και προβοκατορας συν τοις άλλοις...Να παραιτηθούν οι κομμουνιστές δήμαρχοι! Ώστε έτσι λοιπόν!
Ακου λοιπόν:ισχυρό εργατικό-λαϊκό κίνημα φτιάχνεται από ισχυρο ΚΚΕ και όχι από τους αστικούς κρατικούς μηχανισμούς. Σε αυτό λοιπόν συμβάλλουν οι κομμουνιστές δήμαρχοι, στο να αναπτυχθεί η εργατική-λαϊκή αντιπολίτευση που θα γίνει πρώτα και κύρια με ισχυρό ΚΚΕ. Αυτό είναι που δεν θέλεις γιατί εσύ προτιμάς δημάρχους διαχειριστές, στήριγνμα της αντιλαϊκής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με το λαό στη γωνία να τρώει τα ψίχουλα που του δίνουν. Στην ουσία λοιπόν τι μας λές, ότι δεν χρειάζεται Κομμουνιστικό Κόμμα, επαναστατικό κόμμα της εργατικής τάξης, αλλά ένα κόμμα διαχειριστής ενός ισχυρού αστικού κράτους. Και οι μάζες θα κινητοποιούνται με βάση τις ορέξεις και τα συμφέροντα των καπιταλιστών. Μετά θα βαφτίζεις κάθε αστικό κίνημα σε επαναστατική κατάσταση και την αλλάγή κυβέρνησης σε επανάσταση. Αγόρι μου μπροστά σου το ΠΑΣΟΚ του 1981 είναι αριστερή παρέκλιση!
Υ.Γ.Ένα ρητορικό ερώτημα. Επειδή αποδεδειγμένα είσαι ψώνιο και έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, απορώ αν σου έχουν τάξει ήδη κάποια θέση σε κάποιο κρατικό πόστο ή μηχανισμό.Γιατί τέτοιες αθλιότητες μόνο κάτι τέτοιοι τύποι γράφουν, αφού πούλησαν πρώτα πολύ ακριβά το τομάρι τους. Έχω ακούσει κι άλλους τύπους σαν εσένα. Κάτι τύπους που αφού κατέβασαν και τα παντελόνια και βολευτηκαν σε δημόσιες υπηρεσίες, δηλαδή έγιναν καλοπληρωμένα επαγγελματικά στελέχη του κράτους και έμεσα των αστικών κομμάτων,έβγαιναν στη συνέχεια και συκοφαντούσαν τα επαγγελματικά στελέχη του ΚΚΕ.
kk-1

Ανώνυμος είπε...

1)να κατακταμε συσχετισμους στο αστικο κρατος....μαλιστα... "Κρατος και επανασταση" επαναληψη επιγωντος... Τελικα μαλλον ο καπιταλισμος μεταρυθμιζεται κιολας δεν ειναι αναγκη να ανατραπει ε?
2) Τον Πελετιδη τον παει για παυση η κυβερνηση απο το αξιωμα του δημαρχου επειδη αντιστεκεται στην αξιολογηση. Θαρρεις οτι οι αστοι εχουν κανενα φετιχ με τους θεσμους τους που θα χασουν απο αποφασεις αυτων μερος των κερδων τους? Καημενε Περδικη εχεις εγκληματικες αυταπατες αν δεν τα λες συνηδειτα.
Οπως και να χει στον "αριστερισμο" αλλα και σε αλλα εργα του ο Λενιν μιλα ακριβως για τη δουλεια στο αστικο κοινοβουλιο, τους σκοπους αυτης της δουλειας, τα περιθωρια που δινει να προπαγανδιζονται οι θεσεις των κομμουνιστων πλατια. Δεν ειπε ποτε ο Λενιν να παρουμε την κυβερνηση για να ψηφιζουμε νομοσχεδια που θα τα επιβαλουμε στους αστους με την αστυνομια και το στρατο που το 50% ψηφιζουν τους ναζι!
3) εσυ μας λες οτι δεν πρεπει να ναι ζητημα αρχης η συμμετοχη σε αστικες και αρα εξ ορισμου (αντιλαικες) κυβερνησεις? Εσυ που απαιτουσες να ειναι θεση αρχης το 1 ΓΣΕΕ σε οποιεσδηποτε συνθηκες? Ακομα και αν αυριο η ΓΣΕΕ με εντολη κυβερνησης πεταξει εξω τα ταξικα συνδικατα και ομοσπονδιες ή γινει οργανο μιας φασιστικης κυβερνησης τυπου Μεταξα και ανεξαρτητα απο συσχετισμους , τις συνθηκες και τις διαθεσεις των εργατων, η θεση σου ειναι 1 ΓΣΕΕ απο θεση αρχης! Αλλα η συμμετοχη σε αστικες κυβερνησεις να μην ειναι αρνητικη απο θεση αρχης! Μαλλον γνωμη σου ειναι να ειμαστε υπερ της συμμετοχης του ΚΚ σε αυτες απο θεση αρχης θες...

Υγ. Οσο για το εμεσμα του ΜΑ, ειχα καιρο να μπω στην σελιδα τους γιατι ειχαν χασει ακομα και την ικανοτητα να με κανουν να γελαω. Τελικα καλα εκανα.

ratm

Ανώνυμος είπε...

Το ζητημα ειναι να ηγεμονευσεις πχ το αντιφασιστικο κινημα βαζοντας ομως τη γραμμη σου, προσπαθωντας αυτη να κυριαρχισει ετσι η οποια τακτικη υποτασσεται στη στρατηγικη. Το στοχο του σοσιαλισμου δε θα τον βαλει απο μονο του το οποιο κινημα αυθορμητα. Οι κομμουνιστες θα τον βαλουν. Αν ομως οι κομμουνιστες λενε "οτι δεν ειναι ωρα ακομα", οτι "χρειαζεται μια αστικοδημοκρατικη κυβετνηση πρωτα" ,οτι " δεν εχουμε συσχετισμους αρα βαστα"(συσχετισμο σε μη επαναστατικες συνθηκες ποτε δεν θα εχεις) κλπ τοτε ποιος θα μιλισει για σοσιαλισμο? Ο Φουφουτος? Αν το ΚΚΕ χαριν καποιας ενοτητας (με ποιους αραγε?) πει οτι "δε βγαζω αχνα για σοσιαλισμο και βαζω αλλο στοχο ως σκαλοπατι'' τοτε πως θα προσανατολιστει ταξικα το κινημα?
Εδω ακοσαμε απο την παρτη σας οτι βαζοντας το ΚΚΕ στοχο το σοσιαλισμο απαιτει στην ουσια την πληρη συμφωνια μαζι του για συμπορευση! Λες και γινεται ΚΚ που την εποχη του ιμπεριαλισμου δεν θα βαζει στοχο το σοσιαλισμο!

ratm

Ανώνυμος είπε...

ΠΕΡΔΙΚΗΣ. παμε ξανα απο την αρχη. Το ετοιμο καπιταλιστικο κρατος ελεγε ο ΜΑΡΞ μετα την παρισινη κομμουνα δεν μπορει να χρησιμοποη θει απο την εργατικη ταξη για να χτισει την δικη της εξουσια. Ο σ.ΛΕΝΙΝ αλλη σταση ειχε στην ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΑ αλλη μετα την ανατροπη του ΤΣΑΡΟΥ με τις θεσεις του ΑΠΡΙΛΗ δεν μπηκε ποτε στην ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΡΕΝΣΚΙ ακομα και οταν εγινε το πραξικοπημα ΚΟΡΝΙΛΩΦ και τον οκτωβρη την ανετρεψε. Τα ΛΑ ΙΚΑ ΜΕΤΩΠΑ επιλεχτηκαν σαν ελιγμος παραμονες πολεμου. Αποδειχτηκε οτι δεν μπορεις να κανεις μετωπο με οσους επιχειρησανε το 1935 να ανατρεψου νε τους ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΥΣ. επισης ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ αποδειχτη κανε τραγωδια. το ΕΑΜ Τα ιδια μονο οπου υπηρχε ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΣΕ να γινει σοσιαλιστικη οικο δομηση. η δουλεια του Κ.Κ Ειναι να εχει στρστηγικο στοχο τον σοσιαλι σμο αναξαρτητως συνθηκων και να προετοιμαζει τον λαο. Οποια συμμετοχη σε αστικη κυβερνηση θεωρει τον οπορτουνισμο σαν αριστερα και εγκλοβιζει το κομμα απο το να εκτελεσει την ιστορικη του αποστολη. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

http://revolutionaryvigilance.blogspot.gr/2014/09/blog-post_28.html?m=1

Μιας και μπηκαν στην κουβεντα οι δημαρχοι του ΚΚΕ...
Νομιζω οτι το κειμενο της επαγρυπνησης ειναι εξαιρετικο.

ratm

Παπουτσωμενος Γατος είπε...

@Περδικης

Το ΚΚΕ,οταν δρα στους δημους και τα συνδικατα,το κανει απο θεση αντιπολιτευσης στην κεντρικη πολιτικη της εκαστοτε κυβερνησης.Αν γινει το ιδιο κυβερνηση,πως και με τι τσιπα θα αντιπολιτευεται?Θα ψηφιζει μνημονια και θα κλαιει μετα σαν το Χριστοφια,ή θα πυροβολαει εργατες που απεργουν,οπως το ΚΚ στη Νοτια Αφρικη?

Επιπλεον,επιμενεις να μου προσαπτεις εμπειρισμο,οταν και στα 2 ποστ που σου απαντησα,σου ανεφερα συγκεκριμενους θεωρητικους λογους,που ισχυουν σε καθε καπιταλιστικη χωρα.Δεν μπορεις σε μια οικονομια που το υψος της αξιας της εργατικης δυναμης και το ειδος της παραγωγης καθοριζονται παντα σε σχεση με το ποσοστο κερδους,να κανεις σχεδιασμο της οικονομιας με βαση τις αναγκες του λαου και να προσφερεις ικανοποιητικο επιπεδο ζωης.

Αν ζουσαμε σε καμια Γαλλια ή Δανια,που εχουν κερδη τετοια που μπορουν και πετανε μεγαλα ψιχουλα (σε απολυτο μεγεθος,οχι σε σχεση με την υπεραξια που κερδιζουν οι καπιταλιστες τους),ωστε ζουν αξιοπρεπως (που και εκει εχουν μειωθει κατα πολυ οι κατακτησεις,και υπαρχει φτωχεια) οι περισσοτεροι,θα σου λεγα ναι γιατι οχι.Πιθανοτατα να μην ημουν καν κομμουνιστης αν ζουσα σε τετοια χωρα,γιατι θα ημουν βολεμενος.

Για την Ελλαδα ομως,και τις περισσοτερες χωρες του κοσμου,τετοια σεναρια ειναι εξωπραγματικα.

Ανώνυμος είπε...

αριστερισμος συμφωνα παντα με τον ΛΕΝΙΝ στην εποχη του καπιταλισμου ειναι οταν το ΚΚ δεν συμμετεχει στο αστικο κοινοβουλιο και στα αντιδραστικα συνδικατα. Αυτο ακριβως κανει το ΚΚΕ προσπαθει να εκμεταλευτει και την παραμικρη χαραμαδα αστικης νομιμοτητας. ταυτοχρονα καθε αιτημα που βαζει μεσα στο κινημα δεν ειναι προταση προς αστικη κυβερνηση για να το λυση. Ειναι αιτημα κρικος για το ανεβασμα της συνειδησεις με στοχο την αλλαγη ταξης στην εξουσια. Τωρα για εσας τα ΒΑΡΙΔΙΑ αλλα εχει πει ο ΚΑΟΥΤΣΚΙ ΜΠΕΡΝΣΤΑΙΝ απλα προσπαθειτε να τους παρουσιασετε για ΛΕΝΙΝ ΚΑΙ ΣΤΑΛΙΝ για αυτο ταιριαζει γαντι το ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Dionysios Perdikis είπε...

Εξακολουθείτε είτε να με συκοφαντείτε είτε να απαντάτε σε άλλα από αυτά που λέω.

κκ-1 και Χρουστοφικέ, επειδή εγώ γράφω με το ονοματάκι μου μπορείτε να δείτε και πού ζω και εργάζομαι και αν τα παίρνω από κανέναν, και αν έχω σχέση με τον Εργατικό Αγώνα ή με οποιονδήποτε άλλον, και τί πιστεύω για το ότι πρέπει να κάνουν ΚΑΙ οι εκτός αλλά ΚΑΙ οι εντός ΚΚΕ κομμουνιστές...:
dionperd.blogspot.de

Ανακεφαλαιώνω για να βγάλω από αυτά που έχω πει τη λάσπη των διαστρεβλώσεών σας:

1. Ξεκίνησα λέγοντας ότι η ιστορική αποτυχία δεν καταδικάζει μια στρατηγική, καθώς και με σωστή στρατηγική μπορείς να αποτύχεις για άλλους λόγους (τακτική, πρακτική, αντικειμενικές και υποκειμενικές συνθήκες, ρόλος προσωπικοτήτων, ακόμη και τύχη...).

2. Ότι δε συμφωνώ με τον τρόπο που ερμηνεύετε την ιστορία όπου όλα τα θετικά παραδείγματα των ΛΜ και των κυβερνήσεων τα αποδίδετε σε άλλους παράγοντες όπως ο Κόκκινος Στρατός, και όλες τις αποτυχίες τις αποδίδετε στη στρατηγική. Είναι μεθοδολογία μεροληπτική που ελάχιστα ασχολείται με το σύνολο των παραγόντων και δεν εξειδικεύει καθόλου.

3. Είπα ότι οι κομμουνιστές μπορούν να αξιοποιούν το σύνθημα για κυβέρνηση προπαγανδιστικά σχεδόν πάντα διότι ο κόσμος δεν μπορεί να διακρίνει τη διαφορά εξουσίας και κυβέρνησης στον καπιταλισμό. Επίσης, είπα ότι ο γενικός κανόνας, ή ακόμα και ζήτημα αρχής με ακραίες μόνο εξαιρέσεις, πρέπει να είναι η συμμετοχή στα συνδικάτα με αντιδραστικούς συσχετισμούς. Από όσο ξέρω, αυτή τη στιγμή η ΓΣΕΕ δεν εκλέγεται ούτε με δωροδοκία όλης της ε.α. ούτε με το πιστόλι στο κρόταφο...

4. Επίσης, ότι η συμμετοχή σε κυβέρνηση υπό όρους, μπορεί να αξιοποιηθεί τακτικά στην ταξική πάλη χωρίς αυταπάτες για τα περιθώρια μεταρρυθμίσεων, πόσω μάλλον για τυχόν μετάβαση στο σοσιαλισμό μέσω μεταρρυθμίσεων... Στην ουσία η συμμετοχή στην κυβέρνηση έχει κοινά χαρακτηριστικά με τον υπόλοιπο κοινοβουλευτικό αγώνα ή τη συμμετοχή σε όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης, αν και συμφωνώ ότι υπάρχουν ποσοτικές διαφορές που οδηγούν σε καινούρια ποιότητα...! Η κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί να πάει ενάντια στις νομοτέλειες της καπιταλιστικής οικονομίας, αλλά θα επιχειρήσει να πάρει μέτρα που θα αλλάζουν το συσχετισμό των τάξεων, όπως πχ για την Ελλάδα, η διαγραφή του χρέους, συμβάσεων, μνημονίων, η έξοδος από ΕΕ και ΝΑΤΟ, ευρείες κοινωνικοποιήσεις, ριζοσπαστικές δημοκρατικές αλλαγές στον κρατικό μηχανισμό κτλ. Οξύνοντας την ταξική πάλη ΚΑΙ με αυτόν τον τρόπο και με το λαό στο δρόμο αυξάνονται οι πιθανότητες εμφάνισης επαναστατικών συνθηκών (χωρίς να λέω ότι μπορούμε να τις σχεδιάσουμε/προκαλέσουμε), σε σχέση με περιόδους κινηματικής άπνοιας και ήττας όπως σήμερα... Σε κάθε περίπτωση, με μια σειρά προϋποθέσεων, και με σωστούς χειρισμούς, άσχετα από ποια θα είναι η τελική έκβαση μιας τέτοιας κυβέρνησης σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μπορεί να βγει το κίνημα ενισχυμένο και ο λαός πιο ριζοσπαστικοποιημένος και έμπειρος.

5. Είπα ότι στον ιμπεριαλισμό, και ειδικότερα σε μια εξαρτημένη χώρα, η ε.α. έχει συμφέρον να ηγεμονεύσει στον εθνικό και δημοκρατικό αγώνα, και σε κάθε περίπτωση στον αντιφασιστικό. Για να το κάνει αυτό πρέπει να προσεταιριστεί μικροαστικές μάζες ενάντια στα μονοπώλια, αξιοποιώντας το αντικειμενικό χάσμα μεταξύ των συμφερόντων τους.

6. Ότι ούτε η ηγεμονία σε ένα κίνημα υπεράσπισης των αστικοδημοκρατικών ελευθεριών, ούτε το ζήτημα της κυβέρνησης ακυρώνουν τη στρατηγική της σοσιαλιστικής επανάστασης. Δεν υπάρχει καμία τέτοια νομοτέλεια. Αντίθετα, μπορούν να υποταχθούν και να αξιοποιηθούν από αυτήν.

Dionysios Perdikis είπε...

7. Τέλος, είπα ότι η ζωή δε δικαιώνει τις νέες επεξεργασίες και πολιτική γραμμή του ΚΚΕ, καθώς μετά από 6 χρόνια κρίσης, η αστική στρατηγική διαχείρισης περνάει ανενόχλητη, το κίνημα είναι ίσως και σε χειρότερη κατάσταση, το κόμμα σίγουρα σε χειρότερη, ο φασισμός και ο οπορτουνισμός αναδιατάσσουν με επιτυχία το πολιτικό σκηνικό, ελπίδα δε διαφαίνεται πουθενά μεσοπρόθεσμα ενώ το ΚΚΕ αδυνατεί συνδεθεί με οποιοδήποτε αυθόρμητο (κι ανώριμο…) ξέσπασμα του λαού, πόσω μάλλον να ηγηθεί...

8. Τέλος μη ξύνεστε στην γκλίτσα του τσομπάνη διότι, αν μη τι άλλο, δεν τιμά ένα κομμουνιστικό κόμμα και την ιστορία του ΚΚΕ συγκεκριμένα, σε περίοδο τέτοιας κρίσης, αντί τα στελέχη του να είναι στη φυλακή όπως στο παρελθόν για τους αγώνες τους, να σιτίζονται από δάνειο της Εθνικής Τράπεζας, σε περίοδο τεράστιας ανεργίας και δυστυχίας για το λαό... Επίσης, είναι φανερό ότι το ΚΚΕ συμβάλει στην αδυναμία της αντιΕΕ προοπτικής αυτή τη στιγμή, αναβάλλοντας την έξοδο για μετά την επανάσταση (η οποία με τη σειρά της ακολουθεί των επαναστατικών συνθηκών που δενε εξαρτώνται από εμάς με συμπέρασμα: «μπορεί να είναι και χειρότερα για το λαό να βγούμε τώρα από την ΕΕ…»). Με αυτόν τον τρόπο δίνει πολύτιμο χρόνο στην αστική τάξη να διαφυλάξει τη ζωτικής σημασίας στρατηγική της επιλογή, τη σύνδεσή της με τον δυτικό ιμπεριαλισμό, ως ομφάλιο λώρο που την κρατά στη ζώή, δηλ. στην εξουσία…

Χαιρετίσματα.

Ανώνυμος είπε...

ΠΕΡΔΙΚΗΣ. επειδη μου αρεσει να ξυνομαι στην γκλιτσα του τσοπανη παμε απο την αρχη. Το ετοιμο καπιταλιστικο κρατος δεν μπορει η εργατικη ταξη να το χρησιμοποιησει για να φτιαξει την δικη της εξουσια ελεγε ο ΜΑΡΞ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΙΣΙΝΗ ΚΟΜΜΟΥΝΑ. η σοσιαλδημοκρατια στον 1ο παγκο σμιο πουλησε την Ε.Τ και δεν μετετρεψε τον πολεμο σε ταξικο τα ΛΑ ΙΚΑ ΜΕΤΩΠΑ γινανε με τους προδο τες αυτους και με οσους προσπαθη σανε το 1935 να ανατρεψουνε την ΕΣΣΔ. ΙΣΠΑΝΙΑ 1936 ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΤΑ ΙΔΙΑ ΕΑΜ 1944 τα ιδια. Μονο στην αν.ευρωπη που υπηρχε ο Κ.Σ μπορεσανε να χτισουνε σοσιαλισμο και πουθενα αλλου. Εδω και 6 χρο νια μεσα σε καπιταλιστικη κριση με τον καπιταλισμο να παιζει το χαρτι του οπορτουνισμου το ΚΚΕ ΑΝΤΕΞΕ και συνεχιζει να υπαρχει. πληρωσε τον ιουνη του 2012 τις αυταπατες οτι υπαρχει αριστερα που καλλιεργηθηκανε πριν το 1991 και για δεκαετιες. αναγκαστικο τιμημα για να μη συμβει οτι εγινε το 1958 με την ΕΔΑ ΚΑΙ ΤΟ 1991 ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝ Συνεχιζουμαι εχοντας ολος ο κοσμος πλεον ξεκαθαρο οτι σε κυβερνηση με τους καπιταλιστες στην εξουσια δεν μπαινουμε. Αυτο ητανε βεβαια καθαρο απο το 15ο 1996 Απλα τωρα το αποδειξαμε και στη ζωη. Συνεχι ζουμε με την ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ και στοχο αλλαγη ταξης στην εξουσια. Εσυ τωρα μαζι με τα αλλα ΒΑΡΙΔΙΑ θελεις επιστροφη σε καταστασεις πριν το 1991 λυπαμαι αυτα πεθανανε κανε κουραγιο. Σε περιμενω με την γκλιτσα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

ΠΕΡΔΙΚΗΣ. και βεβαια μια εξοδος απο την Ε.Ε και το ευρω αποτελει κατα στροφη για τον λαο απο τη στιγμη που τα μεσα παραγωγης ειναι στους καπιταλιστες γιατι υπαρχουνε τμημα τα της αστικης ταξης που θα θελανε να πανε με την ΡΩΣΙΑ και την Τ.Ε. αυτο δεν υπηρχε πριν το 1991 με την παλια ΕΟΚ γιατι υπηρχε ΕΣΣΔ και ητανε ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ επιλογη τους να ειναι ολοι μαζι στα πλαισια του ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

@Δ.Περδικης
Με παρεξήγησες – δεν ψηφίζω καν ΚΚΕ – είμαι δηλωμένος οπορτουνιστής και φίλος του Μπουχάριν κτλ. Εκτιμώ πάρα πολύ την στάση σου – άπλα δεν καταλαβαίνω (και λάθος εντύπωση μου για τον ΕΑ) γιατί προσπαθείς να πείσεις με τόσο πάθος και ποιον. Οι απόψεις του ΚΚΕ είναι αποδεκτές από όσα μέλη γνωρίζω, δεν έχω διαπιστώσει καποια "ανησυχία" (η μου την κρατάνε ..κρυφή σε σημείο αστείου).

Χρουτσοφικος

zoot horn rollo είπε...

Κάνε μας "περδίκια" "γιατρέ". Με το να γράφεις τα ίδια και τα ίδια.
Για το 8 να το εκλάβουμε κι ως ευσεβή πόθο; Κι όχι μόνο για τα στελέχη;
Καλό πάσχα.

Dionysios Perdikis είπε...

Μην ανησυχείς Χρουτσοφικέ, δεν σε παρεξήγησα.

Πάντως στο εσωτερικό του ΚΚΕ η γραμμή αυτή δεν έχει την αποδοχή που νομίζεις. Πιστεύω ότι είναι λίγοι αυτοί που την πιστεύουν πραγματικά/φανατικά.

Φυσικά συμφωνώ μαζί σου ότι από τη στιγμή που ψηφίστηκαν με 97% (όπως και αν ψηφίστηκαν εν πάσει περιπτώσει...), δεν μπορεί κάποιος να αντιμετωπίζει τα μέλη του ΚΚΕ ως εξαπατημένα ή κάτι τέτοιο. Κατά τη γνώμη μου το ΚΚΕ δεν έχει πρόβλημα μόνο γραμμής και ηγεσίας, αλλά βαθύτερο που όπως αποδείχτηκε έχει ιστορικές και κοινωνικές ρίζες. Γι' αυτό και δεν είμαι από αυτούς που βάζουν ως κύριο πολιτικό στόχο τους τη μεταστροφή του. Η δική μου γνώμη είναι ότι στην ταξική πάλη αναδεικνύεται το σωστό και το λάθος, διορθώνονται, καταστρέφονται ή ιδρύονται τα κόμματα κοκ...

Από εκεί και πέρα κουβέντα κάνουμε απλά!

Η οποία νομίζω ότι εξαντλήθηκε γι' αυτή τη συζήτηση...

Ανώνυμος είπε...

οποιος μπει στο ΙΣΚΡΑ του λαφαζανη θα θαυμασει την νεα προβοκατσια. Εχει ταχα ενα εσωκομματικο κειμενο που διερευσε με κριτικη στους ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΔΕΣ Και της απαντησεις τους που ειναι καταπληκτικες. Δεν εχουμε κανενα δικαιωμα να κραταμε τα συμβολα του κομματος επειδη κανουμε κριτικη στην παλια στρατηγικη που μας κατεστρεψε και ανετρεψε τον σοσιαλισμο και πρεπει να φτιαξουμε καινουργιο κομμα και να τους παραδωσουμε τα συμβολα. Με την αμεριστη συμπαρασταση του ΛΑΦΑΖΑΝΑΙΙΚΟΥ Στην προσπαθεια να χτυπηθει το ΚΚΕ μιλαμε πραγματικα για μεγαλο πανικο απο ολο το χαφιεδοτσουρμο. ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

ΠΕΡΔΙΚΗΣ. Το προβλημα που ειχε το ΚΚΕ ητανε οτι μετα την διασπαση του 1968 δεν μπορεσε να αφησει πισω της ιδεολογικες παρεκλισεις που δημιουργησε το 20ο συνεδριο το 1956 και διατηρηθηκανε μεχρι το 1991.Απο εκει και περα αποκατασταθηκανε τα επαναστατικα χαραχτηριστικα του κομματος και για εμας δεν υπαρχει κανενα προβλημα Για εσας τα ΒΑΡΙΔΙΑ που υπαρχει να πατε στο ΑΝΤΑΡΙΖΑ η να φτιαξετε καινουργιο κομμα για την σωτηρια του καπιταλισμου βεβαιως βεβαιως ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

zoot horn rollo είπε...

Κουβέντα κάνουμε...απλά...

Ανώνυμος είπε...

Η "λεβέντικη" πέρδικα ειναι πολύ χρήσιμη για ενα κυρίως λόγο: ομολογεί χωρίς ξύλο αυτά που άλλοι αφήνουν να σέρνονται στους δρόμους... Τι είπε ανάμεσα στα "βαθυστόχαστα" θεωρητικά του και μάλιστα δύο φορές προς εμπέδωση; Ότι η πολιτική του Κόμματος καθορίζεται απο ένα δάνειο, από το οποίο μαλιστα τρώνε τα επαγγελματικά στελέχη... Πόσο πιο χαμηλά πλέον; Ο χαρακτηρισμός Μανιαδάκηδες δεν φτάνει, Παγκαλίσκοι είστε, όπως καθε πρώην με φουσκωμένο εγώ. Άσε που από τον ψηλό σου θρόνο αντιμετωπίζεις τα μελη και τους φίλους σαν πειραγμενους... Σιγα ρε μεγάλε ινστρουχτορα!
Αν εκφραζόμουν όπως θα ήθελα για κάτι τυπακια σαν του λόγου σου θα ερχόσουν σε επαφή με γαμοσταυρίδια που δεν πιστεύεις οτι υπάρχουν. Αλλά δεν σου κάνω τη χάρη. Αντι για τον λεκτικό οχετό άλλωστε έχεις επιλέξει τον πραγματικό βούρκο... Λουσου στο περιεχόμενο του λοιπόν!

ΡΓ

ΥΓ. ε.τ., γαμω το κέρατο, όχι ε.α.!

Ανώνυμος είπε...

η στρατηγικη του ΚΚΕ ψηφιστηκε απο το 97% των συντροφων αλλα δεν εχει την αποδοχη που νομιζεις λεει ενα ΒΑΡΙΔΙ ΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Η ενοχλητική για τους Πουλιόπουλους αλήθεια είναι ότι το ΚΚΕ είναι παιδί του ΕΑΜ (προφανώς ισχύει και το αντίστροφο).

Ο ΔΣΕ είναι η κορύφωση του ΕΑΜικού κινήματος, όχι η άρνησή του όπως μας λένε οι Πουλιόπουλοι σήμερα (τα ίδια έλεγαν και το '40 πριν τους περιλάβει η ΟΠΛΑ).

Προπομπός του ΕΑΜ ήταν το "Παλλαϊκό Μέτωπο", η κουκουέδικη πολιτική συμμαχιών που απέσπασε 5.7% στις εκλογές του '36.

Ήταν η πολιτική των λαϊκών μετώπων με την οποία ο Ζαχαριάδης κατάφερε να μετατρέψει μια περιθωριακή γκρούπα περίεργων διανοουμένων στο κόμμα που μπόρεσε να αμφισβητήσει την εξουσία των αστών.

Είναι η αντίστροφη μετατροπή που επιχειρούν σήμερα οι Πουλιόπουλοι. Το ξανα-γράψιμο της ΕΑΜικής ιστορίας είναι στον πυρήνα της προσπάθειας μεταλλαγής του κουκουέδικου DNA.

Αποτελεί ύβρις το να παριστάνεις πως αποκαθιστάς το Ζαχαριάδη σαν πρόσωπο (σαν εικόνισμα), την ώρα που βυσσοδομείς εις βάρος της πολιτικής του.

Κριτίας, ο εκ των Κασσιτερίδων νήσων ορμώμενος.

Σεχτάρ ο Τρομερός είπε...

Παναγιώτη, (27 Σεπτεμβρίου 2014 - 10:00 μ.μ.),
δυστυχώς δεν είχα χρόνο,
...αλλά και να είχα, δε νομίζω ότι θα τα κατάφερνα τόσο καλά!
Ο Ρα, ο ratm, ο Π.Γ. κι εσύ είσασταν εξαιρετικοί.
Τα σέβη μου.

Αναυδος είπε...

Θα συμβουλευα φιλους και συντροφους να κοψουν καθε διαλογο με ρεταλια που μας κατηγορουν οτι χρηματιζομαστε (απο τον βενιζελο την εθνικη τραπεζα κλπ).

μανιαδακης reloaded απο τον εργατικο αγωνα και τον εσμο που τον ακολουθει

Ανώνυμος είπε...

Περδίκη, εσύ από που τρέφεσαι; Ώστε έτσι λοιπόν αυτή είναι η επιθμία σου: ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ! Μπράβο!!! Και τα λές εσύ που έφυγες από την Ελλάδα για να κάνεις καριέρα στο εξωτερικό και τώρα εργάζεσαι σε γερμανικό ινστιτούτο. Εσύ που καταγγέλεις το ΚΚΕ για σεχταριστικές πολιτικές που οδηγεί σε απολύσεις τα μέλη του στα εργοστάσια. Μόνο που το ΚΚΕ καταψήφισε το νομο για τα οικονομικά των κομμάτων που φακελώνει και παρεμβαίνει στα εσωτερικά τους. ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ! Εσύ, εκεί στη Γερμανία, απόλαυσε τη "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ",πούλα μας κομμουνιστοσύνη μέσω ιντερνετ και κάνε τη δουλειά σου για τον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι κι αλλιώς, και οι γερμανικές αρχές σε έχουν πιστοποιήσει για φανατικό εχθρό του ΚΚΕ, κάτι που άλλωστε δεν κρύβεις!
kk-1

zoot horn rollo είπε...

Την έχετε βρεί τη πατέντα,κοτσάρετε τροτσκαίους,πουλιόπουλους,εικονίσματα,μανουάλια...
*Κοψίδη* μπαγιάτικο δε θα μας σερβίρετε, για να μη πάμε πιο πίσω.
Μαγαρίζετε και ΕΑΜ,ΔΣΕ,ΟΠΛΑ.

Ανώνυμος είπε...

Και κάπου εδώ για να μην ξεφύγει κ άλλο η κατάσταση και επειδή ακούστηκαν όλα όσα έπρεπε η συζήτηση τελειώνει.
Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας

Αντ'αυτού

Ανώνυμος είπε...

Mαθαν οτι περδικονωμαστε πλακωσαν και οι Κριτιες με τα DNA , τα RNA το ρεζους αρνητικο και τα ρεστα...
Αλλα ας μεινουμε εστω στην κοινη λογικη.
Ετος ιδρυσης ΣΕΚΕ 1918, ετος ιδρυσης ΕΑΜ 1941. Το πως το ΚΚΕ ειναι παιδι του ΕΑΜ ειναι αποριας αξιο.
Απο κει και περα επειδη ο Κριτιας κατηγορησε οπως καθε τιμιος Πουλαντζικος της εποχης μας οτι το ΚΚΕ σημερα πεταει την ιστορια του , την πολιτικη Ζαχαριαδη και τα ρεστα. Ας δουμε ενα ακομα στοιχειο.
Λεει ο ''τιμητης'' της ιστοριας του ΚΚΕ.
''Προπομπός του ΕΑΜ ήταν το "Παλλαϊκό Μέτωπο", η κουκουέδικη πολιτική συμμαχιών που απέσπασε 5.7% στις εκλογές του '36.
Ήταν η πολιτική των λαϊκών μετώπων με την οποία ο Ζαχαριάδης κατάφερε να μετατρέψει μια περιθωριακή γκρούπα περίεργων διανοουμένων στο κόμμα που μπόρεσε να αμφισβητήσει την εξουσία των αστών.''
Ειναι προφανες οτι πριν το 1936 για τον Κριτια το ΚΚΕ ηταν μια περιθωριακη γκρουπα περιεργων διανοουμενων που μαλλον δεν εκαναν και τιποτα σοβαρο. Τι εκαναν μωρε τωρα? Επειδη κρατησαν αντιπολεμικη σταση στη Μικρασιατικη εκστρατεια? Επειδη ηταν οι κομμουνιστες που σταθηκαν οσο κανεις αλληλεγγυοι στους προσφυγες οταν οι αλλοι εκαναν πογκρομ εναντιον των''τουρκοσπορων''? Τι επειδη διωχθηκαν απο τα ιδιωνυμα και μπηκαν μπροστα σε ηρωικους εργατικους αγωνες?
Οπως και να εχει ασφαλως το ΚΚΕ ειχε σωστες και λαθος εκτιμησεις σε ολη την πορεια του απο αυτες αντλουνται συμπερασματα. Και οι σημερινες λαθος εκτιμησεις αν και οπου υπαρχουν θα διορθωθουν οταν οι συνθηκες ωριμασουν και μπορεσει να τις διαπιστωσει το κομμα. Το ΚΚΕ δεν πετα τιποτα απο το 1918-2014.Αλλοι εχουν πεταξει ολοκληρες περιοδους απ'οτι φαινεται στα σκουπιδια. Οπως κανουν και με τα συνεδρια της ΚΔ ,τα 3 γραμματα του Ζαχαριαδη και πολλα αλλα.Γενικα οτι δε τους κανει το πετανε. η ΚΔ ειχε μονο 4ο και 7ο συνεδριο, ο Ζαχαριαδης εγραψε 1 γραμμα μονο το 1ο κλπ Τελος ας παραθεσω την εκλογικη δυναμη του ΚΚΕ απο το 1920-1936

1 Νοεμβρίου του 1920: 100.000 ψήφοι, ποσοστό 13%,0 βουλευτές, εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό
16 Δεκεμβρίου 1923: 18.000 ψήφοι, 2%, 0 βουλευτές, εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό
7 Νοεμβρίου 1926: 41.982 ψήφοι, ποσοστό 4,38%, 10 βουλευτές, εκλογικό σύστημα: Αναλογικό
19 Αυγούστου 1928: 14.325 ψήφοι, ποσοστό 1,41%, 0 βουλευτές, εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό
26 Σεπτεμβρίου 1932: 58.223 ψήφοι,ποσοστό 4,97%, 10 βουλευτές, εκλογικό σύστημα: Αναλογικό
5 Μαρτίου 1933: 52.958 ψήφοι,ποσοστό 4,64%, 0 βουλευτές, εκλογικό σύστημα: Πλειοψηφικό
9 Ιουνίου 1935: 98.699 ψήφοι,ποσοστό 9,59%, 0 βουλευτές, εκλογικό σύστημα Πλειοψηφικό
26 Ιανουαρίου 1936: 73.411,ποσοστό 5,76% 15 βουλευτές, εκλογικό σύστημα Αναλογικό.

Ειναι εμφανη τα σκαμπανεβασματα σε σχεση με τις διασπασεις και εσωκομματικες συγκρουσεις και αποχωρησεις. Ωστοσο απο που προκυπτει οτι το ΚΚΕ ηταν περιθωριακη γκρουπα σε ολη του την πορεια πριν το 1936? Δηλαδη η αστικη ταξη και οι αντικειμενικοι παραγοντες δεν υπαρχουν ειναι ολα θεμα γραμμης? Γιατι αν ειναι ετσι μπορει ευκολα να ισχυριστει καποιος οτι, το οτι η ασφαλεια καταφερε να τσακισει το ΚΚΕ φτανοντας να εχει τη μιση ΚΕ πρακτορες, εγινε λογω της γραμμης των Λαικων Μετωπων!Αν το παμε ετσι ναι πηγε το ΚΚΕ 5,7% αλλα εμεινε με μια χουφτα μελη εκτος φυλακης μεσα σε 4 χρονια απο το 1936-1940.Ηταν ομως αυτο ευθυνη του Ζαχαριαδη και των ΛΜ? ΟΧΙ. Ο Ζαχαριαδης ισα ισα σε ολη την πορεια του εδειξε απιστευτη προσηλωση στο να υπαρχουν κομματικες οργανωσεις που θα δρουν σε οποιεσδηποτε συνθηκες , ενω ηταν πρωτοπορος στην τηρηση συνομωτικων κανονων. Αλλα δεν επαιζε, ουτε παιζει το ΚΚΕ μονο του μπαλα. Αυτο κανουν πως το ξεχνανε μερικοι.

ratm

Ανώνυμος είπε...

Τελος
Ο Πουλιοπουλος Κριτια ηταν τροτσκιστης. Βλεπω και συ δεν εχεις ιδεα απο τροτσκισμο ή κανεις πως δεν εχεις. Αλλα περα απο αυτο ηταν ενας ανθρωπος ο οποιος δεν εκτελεστηκε απο την ΟΠΛΑ αν θυμαμαι καλα αλλα απο τους ιταλους φασιστες. Αν δεν ηταν φυλακισμενος ισως να τον σκοτωνε η ΟΠΛΑ αν κραταγε την ιδια σταση απεναντι στην αντισταση που ειχαν οι υπολοιποι τροτσκιστες. Ωστοσο το να τουφεκιστεις απο φασιστες σε αντιποινα για επιθεσεις του ΕΛΑΣ δεν ειναι ντροπη. Ντροπη ειναι να καταληξεις Μανωλεας...Απο αυτο κινδυνευετε Κριτια, Περδικη και λοιποι αστερες...Και στους Μανωλεες δεν χαριστηκε ποτε κανενας...

ratm

Dionysios Perdikis είπε...

Να κάνω 1-2 διευκρινήσεις μόνο:

1. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι η πολιτική γραμμή του ΚΚΕ οφείλεται σε χρηματισμό από την Εθνική Τράπεζα. Το πολύ-πολύ που εξηγεί αυτό είναι η στάση μιας μικρής φραξιονιστική ομάδας στην ηγεσία του... Αντιθέτως, είπα ότι αφού έχει ψηφιστεί από το 97% των μελών του, όλοι έχουν (και έχουμε και εμείς οι πρώην...) την ευθύνη μας για ότι συμβαίνει...

2. Εγώ αναφέρθηκα στο γεγονός του δανείου διότι κατά τη γνώμη μου το ΚΚΕ σήμερα χάνει το ηθικό του πλεονέκτημα, λόγω ακριβώς των πράξεων αυτής της ηγεσίας του. Μάλιστα αναφέρθηκα σε αυτό όταν διάφοροι εδώ πέρα αντί να απαντάνε στα επιχειρήματά μου, προσπαθούν να μου αποδώσουν προθέσεις άλλες. Θέλω να τους δείξω επομένως ότι αν έκανα κι εγώ το ίδιο, θα μπορούσα πολλά να πω για τη γούνα αυτών που υπερασπίζονται...

3. Ακριβώς, επειδή σέβομαι τις αποφάσεις του ΚΚΕ (παρόλο που έχω προσωπική εμπειρία για τον αντιδημοκρατικό τρόπο που πάρθηκαν) δε θέτω ως προσωπικό μου στόχο την αλλαγή της γραμμής του, δραστηριοποιούμαι όπως μπορώ στο κίνημα (μεταναστευτικό Βερολίνου) και κάνω κριτική στο ΚΚΕ όπως θα έκανα σε ένα άλλο κόμμα (με ιδιαιτερότητες φυσικά καθώς προέρομαι από αυτό και είναι το ...ΚΚΕ!).

4. Τέλος, και μόνο λόγω των προσωπικών επιθέσεων, δεν μπορώ να μην παρατηρήσω τις ομοιότητες της συμπεριφοράς ορισμένων εδώ πέρα με τους γνωστούς κουκουλοφόρους της ...κατοχής... Τότε, αυτοί φορούσαν κουκούλες και "δείχνανε" τους αγωνιστές. Φορούσαν τις κουκούλες ακριβώς για να κρυφτούν από τις τοπικές κοινωνίες. Σήμερα, κάποιοι από εσάς με συκοφαντείτε χωρίς να έχετε καμία απόδειξη πέρα από τις απόψεις που εκφράζω, και το κάνετε ανώνυμα, λες και κινδυνεύετε από κανέναν για τις απόψεις που εκφράζετε στο ιστολόγιο αυτό. Φυσικά, ο μόνος κίνδυνος που διατρέχετε είναι να ξεμπροστιαστείτε ακριβώς σε αυτούς που είναι το κοινό αυτού του ιστολογίου...

Και τέλος, ναι, κουβέντα κάνουμε. Τί άλλο θεωρείτε ότι μπορούμε να κάνουμε online... Η ζωή νομίζω θα συμφωνήσετε ότι είναι αλλού!

Ανώνυμος είπε...

1.12 Δεν τσιμπαμε με τιποτα οσο λασπη και να ριξεις ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ το 1953 ο Ν. ΖΑΧΑΡΙΑ ΔΗΣ ΕΦΕΡΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΣΕ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ του υποχρεωσε το ΚΚΣΕ χρουτσωφ το 1955 με τα γεγονοτα στην τασκενδη σε εξελιξη να φερουνε πισω το παλιο 2ος τομος ιστοριας ΚΚΕ ΣΕΛ. 315 318 λοιπον ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ ΣΤΑΛΙΝ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ τροτσκι στες Συνεχισε τον βουρκο σου παντα ετσι γινεται με το ΧΑΦΙΕΔΟΤΣΟΥΡΜΟ εδω ειμαστε ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

ΣΕΧΤΑΡ. υποβαλω τα σεβη μου. Ασε τους νεκρους να προχωρουν συντροφε δεν ξερουνε που εχουνε μπλεξει. τα εχω ζησει και δεν με ξεγελανε με τιποτα η ΧΑΦΙΕΔΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Περδικούλα πλουμιστή πετάς λάσπη για δάνεια από τα οποία ζουν τα επαγγελματικά στελέχη υπονοώντας ότι αυτό καθορίζει την γραμμή του Κόμματος, μετά το μαζεύεις και λες όχι δεν καθορίζει τη γραμμή συνολικά του Κόμματος αλλά της ηγετικής ομάδας - για ξεκάρφωμα βάζεις και το "μικρή"... "Άσχετο": πριν κάτι μήνες ένα άλλο πτηνό εδώ μέσα έγραφε για υποθηκευμένο Περισσό και άλλα τέτοια. Όλα αυτά χωρίς αποδείξεις πάντα. Πως λένε τους συκοφάντες ειδικά αν έχουν περάσει από το ΚΚΕ; Πάγκαλους!
Στο ενδιάμεσο λες ξανά ότι τα μέλη και οι φίλοι του Κόμματος έχουν πρόβλημα που στήριξαν τις αποφάσεις του 19ου, αναφέρεις ότι οι διαδικασίες ήταν "αντιδημοκρατικές" για να δημιουργήσεις εντυπώσεις - αλήθεια, αν περνούσε η άποψη σου - σας οι ίδιες διαδικασίες θα ήταν δημοκρατικές; Πολύ περισσότερο αν επιτρεπόταν ανοιχτά η ύπαρξη "τάσης" - φράξιας όπως λέει ο Μικροαστικός Αγώνας και όπως γράφτηκε και στον προσυνεδριακό, θα μιλούσαμε για δημοκρατία στο Κόμμα. Μας τα έχουν πει κι άλλοι, που την είχαν πιο μεγάλη την κατάρτιση τη μαρξιστική... Και μετά κατάντησαν Τρότσκι, Μπουχάριν, Στίνες, Ανδρουλάκηδες και οι ΜΑυδες επίγονοι τους...
Όσο για ράμματα για τη γούνα, μαζέψου γιατί η Ελλάδα είναι μικρή χώρα και γνωριζόμαστε... Πολύ καλά μάλιστα!

ΡΓ

ΥΓ. Κόψε την κλάψα για "κουκούλες"! Η ψευδωνυμία δεν είναι κουκούλα, άλλωστε τη συκοφαντία και το χαφιεδηλίκι το έκανες - κάνεις κάνατε - κάνετε μια χαρά με τα ονόματα σας. Και σας αγκαλιάζει και το Βήμα!

Ανώνυμος είπε...

η συμφωνια του ΛΙΒΑΝΟΥ δεν ητανε λα θος γιατι ητανε μεσα στην πολιτικη μας της εθνικης ενοτητας και της ομαλης δημοκρατικης λυσης των εσω τερικων ζητηματων το ιδιο επιδιω ξαμε και με την συμφωνια της ΚΑΖΕΡΤΑΣ Γ.ΣΙΑΝΤΟΣ εισηγηση της Κ.Ε ΣΤΟ 7ο συνεδριο 2ος τομος ιστοριας ΚΚΕ σελ.619 Η ΑΦΙΕΡΩΣΗ ειναι για το ΧΑΦΙΕΔΟΤΣΟΥΡΜΟ ΤΟΥ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ 1988 πληρωθηκε το ΔΑΝΕΙΟ για τα γραφεια της ΕΑΡ στην ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ απο το ΚΚΕ το ιδιο και τα χρεη της εφημεριδας ΠΡΩΤΗΣ επισης φευγοντας το 1991 επιχειρησανε να κλεψουνε το ταμειο του ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ.για ολα αυτα πληρωνονται ακομα δανεια απο το κομμα στις τραπεζες.Μετα απο ολα αυτα το θρασος περισευει απο το ΧΑΦΙΕΔΟΥΤΣΟΥΡΜΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

@ratm
Χαίρομαι να συνομιλώ με γνώστες των ιστορικών δεδομένων.

Το ΚΚΕ πριν τη ζαχαριαδική γραμμή των λαϊκών μετώπων ήταν κάτι σαν το σημερινό ΣΕΚ. Για την ακρίβεια το ΣΕΚ σήμερα έχει περισσότερα μέλη, δεν είμαι σίγουρος ότι έχει περισσότερη γραφικότητα από το ΚΚΕ των Πουλιόπουλων.

Η γραμμή αυτή, που προετοιμάστηκε με το Παλλαϊκό Μέτωπο και κάρπισε με το ΕΑΜ, οδήγησε σε υπερ-εκαντοπλασιασμό των κομματικών μελών μέσα σε μια δεκαετία και πρακτικά στη μία και μοναδική φορά που στην Ελλάδα "οι αστοί τρομάξανε...".

Όσο για τον όρο "Πουλιόπουλοι", όπως μπορεί να (μην) έχεις καταλάβει, τον χρησιμοποιώ έναντι του "Έλληνες τροτσκιστές". Προτιμώ τον πρώτο όρο γιατί αναφέρεται στην μαύρη εποχή που οι τροτσκιστές ήλεγχαν το ΚΚΕ για να το συσχετίσω με το σήμερα που επανέκτησαν τον έλεγχό του.

Πριν λίγα χρόνια αποκαλούσαμε με αηδία "Πουλιόπουλους" τους Μηλιούς με τις θεωρίες της "αλληλεξάρτησης" και της "ιμπεριαλιστικής Ελλάδας". Μέχρι που ο εξέχων θεωρητικός Σ. Λουκάς μας τις φόρεσε καπέλο.

Κριτίας, ο εκ των Κασσιτερίδων νήσων ορμώμενος.

Ανώνυμος είπε...

12.02 ΤΟ 1953 ο σ.ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ εφερε προσχεδιο προγραμματος που καταργουσε το ΣΤΑΔΙΟ. το 1955 με τα γεγονοτα στην ΤΑΣΚΕΝΔΗ σε εξελιξη του υποχρεωσε το ΚΚΣΕ ΧΡΟΥΤΣΩΦ να φερουνε παλι το παλιο.σελ.315 318 2ος τομος ιστο ριας ΚΚΕ. Αρα λοιπον συμφωνα με τους ΜΑΝΙΑΔΑΚΙΚΟΥΣ ΣΤΑΛΙΝ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΗΤΑΝΕ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ. συνεχισε να κυλιεσε στον βουρκο πρακτορακο ετσι γινεται παντα με το ΧΑΦΙΕΔΟΤΣΟΥΡΜΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Κριτια δεν πειραζει θα σου περασει.
Οταν η πραγματικοτητα δε συμφωνει μαζι σου τοσο το χειροτερο γι'αυτην.
Χαιρομαι που αποκαλυπτεις αναγλυφα το ποιος πεταει στα σκουπιδια την ιστορια του ΚΚΕ και ποιος οχι.

Υγ. Απορω πως αυτοι οι μπολσεβικοι κανανε επανασταστη χωρις την στρατηγικη των ΛΜ...! Ο Λενιν κ παλιοτροτσκιστης θα ειχε αλωσει φραξιονιστικα την ΚΕ.

Στα τρενααααα!

ratm

ulyanovism είπε...

@Παπουτσωμένος Γάτος / 29 Σεπτεμβρίου 2014 - 10:41 π.μ.

Μόλις έλυσες το μυστήριο του πως γίνεται μια δημοκρατική επανάσταση να οδηγεί την εργατική τάξη στην εξουσία!

Λες:

"Στη δευτερη περιπτωση,εμποδιο στην αστικη δημοκρατια,ειναι οι ιδιοι οι αστοι.Δεν εχει νοημα η συμμαχια μαζι τους,γιατι ειναι εκεινοι που θελουν να φερουν το φασισμο και να καταλυσουν την δικη τους δημοκρατια,για να αντιμετωπισουν το εργατικο κινημα.Δεν υπαρχει πλεον ο φεουδαρχικος εχθρος που τους αποσπα την προσοχη,πλεον ο εχθρος ειναι το προλεταριατο."

Ακριβώς έτσι είναι. Έχεις, όμως, κάνει μια λανθασμένη υποθέση, που σε οδηγεί από σωστή βάση σε λάθος συμπέρασμα: την υπόθεση ότι δημοκρατική πάλη του προλεταριάτου σημαίνει αυτομάτως συμμαχία με κομμάτια της αστικής τάξης. Εξού και σου προκύπτει παραλογισμός: "Στη δευτερη,ο εχθρος της δημοκρατιας βρισκεται μεσα στο ιδιο το μετωπο που υποτιθεται θα σωσει τη δημοκρατια.Καθαρος παραλογισμος."

Μα, στην περίπτωση που ολόκληρη η αστική τάξη τοποθετείται κατά της αστικής δημοκρατίας, όπως προτείνεις, τότε η δημοκρατική πάλη των εργατών είναι αντικειμενικά πάλη ενάντια σε ολόκληρη την αστική τάξη!

Πας να ξεκινήσεις από την υπόθεση ότι ο δημοκρατικός χαρακτήρας της πάλης του προλεταριάτου επιτάσσει αυτομάτως συμμαχία με κάποιο κομμάτι της αστικής τάξης. Στη συνέχεια εξετάζεις το ενδεχόμενο τέτοιο κομμάτι να μην υπάρχει, για να καταλήξεις: άρα πως θα παλέψουν οι εργάτες για δημοκρατία αν δεν έχουν αστούς συμμάχους;!

Και στην τελική αν οι εργάτες είναι μόνοι τους, γιατί να μην κάνουν σοσιαλιστική επανάσταση να τελειώνουμε;

Μα δεν είναι η συμμαχία ή μη συμμαχία με τους αστούς που καθορίζει το δημοκρατικό χαρακτήρα της επανάστασης, παρόλο που στην πράξη αυτό συνήθως ισχύει (η μικροαστική τάξη είναι επίσης κομμάτι της αστικής τάξης)!

Δηλαδή, για να το πω αλλιώς, δεν είναι ότι οι εργάτες "αυτοπεριορίζονται", συγκρατιούνται, για να κερδίσουν με το μέρος τους κάποιους αστούς. Σε συνθήκες πολιτικής απολυταρχίας η επανάσταση έχει δημοκρατικό χαρακτήρα για τους εργάτες κατ' ανάγκη, όχι κατ' επιλογή. Ο λόγος είναι ότι η σοσιαλιστική συνείδηση μπορεί να αναπτυχθεί μόνο μέσα στον αγώνα της εργατικής τάξης ενάντια σε ολόκληρη την αστική τάξη, και τέτοια πάλη σε συνθήκες απολυταρχίας είναι αδύνατο να αναπτυχθεί.

Η σύγχυση αυτή είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας κατανόησης της θέσης ότι η εργατική τάξη παλεύει για τον πολιτικό δημοκρατισμό για δικό της λογαριασμό.

Θα σου δείξω σε τι λάθη οδηγεί η προσέγγισή σου πρακτικά. Για να ισχύει ο "παραλογισμός" που εντοπίζεις, θα πρέπει να ισχύει ένα εκ των δύο:

- είτε η εργατική τάξη είναι αδύνατο να ανατρέψει ένα απολυταρχικό καθεστώς αν δεν έχει αστούς συμμάχους.

- είτε η αστική τάξη δεν είναι ιστορικά "καταδικασμένη" να καταλύει την αστική δημοκρατία και μπορεί να κυβερνάει τους εργάτες εξαπατώντας τους επ' αόριστον και ανεξαρτήτως συγκυριών, άρα η δημοκρατική πάλη του προλεταριάτου είναι σε κάθε περίπτωση καταδικασμένη να οδηγήσει σε συμβιβασμό, και ποτέ στην εξουσία.

Και οι δύο αυτές θέσεις είναι βαθιά αντιλενινιστικές. Η πρώτη δείχνει έλλειψη εμπιστοσύνης στην εργατική τάξη. Την παρουσιάζει πιο αδύναμη απ' ό,τι πραγματικά είναι. Η δεύτερη είναι εξωραϊσμός της αστικής τάξης. Την παρουσιάζει πιο δυνατή απ' ό,τι πραγματικά είναι.

ulyanovism είπε...

"Τα ΚΚ πρεπει να παλευουν για τη δημοκρατια.Οχι ως ενδιαμεσο σταδιο,προαπαιτουμενο του σοσιαλισμου,αλλα γιατι οπως ειπες κανει ευκολοτερη την πολιτικη δραση του προλεταριατου."

Ολόκληρη η συζήτηση περί σταδίων γίνεται σε παντελώς λανθασμένη και αποπροσανατολιστική βάση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οι φανατικοί πολέμιοι των σταδίων έχουν φτιάξει μια καρικατούρα γραμμικής εξέλιξης, την οποία στη συνέχεια αρνούνται. Στην πραγματικότητα μόνο νομίζουν ότι την αρνούνται! Διότι το λάθος τους βρίσκεται ήδη στον τρόπο που τοποθετούν το πρόβλημα πρωτού το απαντήσουν. Και αυτό τον τρόπο δεν τον αμφισβητούν, απλά διαλέγουν ποιο από τα δύο "στάδια" (που με λανθασμένο τρόπο έχουν ορίσει) τους αρέσει πιο πολύ! Ελπίζω αυτά που έγραψα σε αυτό το θρεντ να δείχνουν τουλάχιστον ότι το πρόβλημα είναι πιο περίπλοκο.

Ανώνυμος είπε...

3.46 το προβλημα ειναι απλο. ΟΠΟ ΡΤΟΥΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΜΟΣ ειναι γνησια παιδια του καπιταλισμου και εχουνε κοινο σκοπο την σωτηρια του καπιταλισμου απο διαφορετικο δρομο Ο ΛΕΝΙΝ λοιπον αντιμετωπισε το πραξικοπημα ΚΟΡΝΙΛΩΦ χωρις να μπει στη αριστερη κυβερνηση ΚΕΡΕΝΣΚΙ την οποια και ανετρεψε.Και ελεγε οτι βασικη προ υποθεση για την νικη της σοσιαλιστικης επαναστασης ειναι η συντριβη του ΟΠΟΡΤΟΥΝΙΣΜΟΥ αυτο αποδειχτηκε περιτρανα και απο την ζωη τα τελευταια 100 χρονια ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ