Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015

Περί κυβερνητισμού

Στο τρέχον προεκλογικό τεύχος της κομεπ, δημοσιεύεται ένα άρθρο του χρήστου μπαλωμένου για τον κυβερνητισμό των ομάδων του «εργατικού αγώνα» και της «νέας σποράς». Περιέχει όμως μερικές καίριες επισημάνσεις με γενικότερη αξία σχετικά με το ζήτημα της κυβέρνησης ως κρίκου που θα ανοίξει κάποια ρήγματα και το δρόμο για συνολικούς, ριζοσπαστικούς κοινωνικούς μετασχηματισμούς. Η κε του μπλοκ επιλέγει και αντιγράφει μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα απ’ το άρθρο, με την προτροπή να πάρετε και να μελετήσετε την κομεπ.

Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΠΟΡΑ

Ας περάσουμε όμως στον τρόπο με τον οποίο τίθεται το ζήτημα της διεκδίκησης της διακυβέρνησης σε άρθρα των δύο ιστοσελίδων. Γράφει ο «ΕΑ»: «Στις σημερινές ελληνικές συνθήκες, η διεκδίκηση της ανάδειξης μίας εργατικής κυβέρνησης, κατά την ανάλυση της ΚΔ σημαίνει την επιδίωξη συγκρότησης ενός μετώπου και μίας κυβέρνησης των αντιμονοπωλιακών αντιιμπεριαλιστικών δυνάμεων».

Η «ΝΣ» θέτει με τη σειρά της ως εξής το ζήτημα:
«Το γεγονός αυτό στέρησε από το Κόμμα, με ευθύνη της ηγεσίας του τη δυνατότητα να καταθέσει μια πρόταση διεξόδου από την οικονομική κρίση και την χρεοκοπία [...] μία πρόταση που θα έβαζε στους εργαζόμενους και γενικότερα τον ελληνικό λαό ώριμους στόχους προς επίλυση, που θα αντιστοιχούσαν στην πολιτική και ταξική συνείδηση των λαϊκών μαζών, που θα τη βάθυνε ακόμα περισσότερο, που θα ανήγαγε το Κόμμα σε εθνικό εκφραστή γενικά του ελληνικού λαού και που την ίδια στιγμή θα είχε στόχο την αλλαγή των τάξεων στην εξουσία και τη δημιουργία κυβέρνησης του ΑΑΔΜ».

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου άρθρου δεν μπορούν να σχολιαστούν ούτε οι διατυπώσεις περί μετατροπής του ΚΚΕ «σε εθνικό εκφραστή γενικά του ελληνικού λαού», ούτε ο ανιστόρητος παραλληλισμός των στρατηγικών επεξεργασιών και επαναστατικών πειραματισμών της ΚΔ στις συνθήκες του 1922 με τη διεκδίκηση κυβέρνησης στο έδαφος του καπιταλισμού στις σημερινές συνθήκες (σ.σ.: Πέρα από τους ανιστόρητους οπορτουνιστικούς παραλληλισμούς, το ΚΚΕ μελετά την ιστορία εξέλιξης της στρατηγικής του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, τις συνθήκες στις οποίες διατυπώθηκε η μία ή η άλλη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας της ΚΔ για τις εργατικές κυβερνήσεις κατά την περίοδο 1921-22).

Οι παραπάνω διατυπώσεις –παρά τις επιμέρους διαφορές τους στις οποίες θα αναφερθούμε στη συνέχεια- συναντώνται στο θεμελιώδες ζήτημα της διεκδίκησης της κυβέρνησης στο έδαφος του καπιταλισμού. Είτε αυτή χαρακτηρίζεται ως «κυβέρνηση των ανιμονοπωλιακών αντιιμπεριαλιστικών δυνάμεων» είτε ως «κυβέρνηση του ΑΑΔΜ», πρόκειται για μια διακυβέρνηση η οποία δε λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της εργατικής εξουσίας, της δικτατορίας του προλεταριάτου.

Πώς συνδυάζεται όμως η παραπάνω διεκδίκηση με την επίκληση και από τις δύο ομάδες του σοσιαλισμού ως «στρατηγικού στόχου» τους; Όσον αφορά τον «ΕΑ», η απάντηση στο ερώτημα αυτό απορρέει αβίαστα αν δούμε πώς προσεγγίζει το ζήτημα της σοσιαλιστικής επανάστασης: «Σε γενικές γραμμές με βάση τους κλασικούς και κυρίως την ιστορική πείρα του Κομμουνιστικού κι επαναστατικού κινήματος, η επανάσταση είναι δυνατόν σε πολύ γενικές γραμμές να ακολουθήσει δύο δρόμους: Α. έναν άμεσα επαναστατικό, ο οποίος προϋποθέτει επαναστατική κατάσταση, σύγκρουση των επαναστατικών δυνάμεων με την εξουσία του κεφαλαίου, ανατροπή του καπιταλισμού και εγκαθίδρυση της εργατικής εξουσίας. [...] Β. Μία πιο μακρόχρονη σχετικά διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει διάφορα μεταβατικά στάδια και φάσεις, ώσπου να διαμορφωθεί επαναστατική κατάσταση και η οριστική σύγκρουση των δύο στρατοπέδων, αυτού της εργατικής τάξης και από την άλλη της αστικής, να δώσει την τελική λύση στο θέμα της εξουσίας».

Είναι φανερό ότι η διακυβέρνηση στο έδαφος του καπιταλισμού ανήκει στο «δεύτερο δρόμο». Με λίγα λόγια, η διακυβέρνηση στο έδαφος του καπιταλισμού ανήκει στα «μεταβατικά στάδια», στα οποία δεν έχει λυθεί ακόμα το ζήτημα της εξουσίας. Έτσι, αυτή η «κυβέρνηση των αντιμονοπωλιακών αντιιμπεριαλιστικών δυνάμεων» θα κατακτηθεί σε συνθήκες στις οποίες όχι μόνο παραμένει ως κυρίαρχη η αστική τάξη, αλλά ούτε καν έχει κλονιστεί αυτή η κυριαρχία της, δεδομένου ότι αυτός ο «δεύτερος δρόμος» αναφέρεται σε μη επαναστατική περίοδο. Όπως ξεκαθαρίζει ο «ΕΑ»:

«Μια τέτοια κυβέρνηση θα είναι αποτέλεσμα του αγώνα των εργαζομένων και θα στηρίζεται σε αυτόν, σε συνθήκες που δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα επαναστατική κατάσταση».

Πώς θα συμβάλει όμως η κατάκτηση μιας τέτοιας κυβέρνησης στην «προσέγγιση της επανάστασης»; Αυτό φαίνεται από τα καθήκοντα που αποδίδει ο «ΕΑ» σε αυτήν: «Η κυβέρνηση αυτή πρέπει αποφασιστικά να στηρίξει την ανάπτυξη του αγωνιζόμενου εργατικού κινήματος και του αντιιμπεριαλιστικού αντιμονοπωλιακού δημοκρατικού μετώπου, παίρνοντας μέτρα που φέρνουν σε δύσκολη θέση την αστική τάξη και βελτιώνουν τη ζωή των εργαζομένων, προωθούν τον έλεγχο των κατασταλτικών μηχανισμών του κράτους, στην ουσία οξύνει την αντιπαράθεση με την αστική τάξη, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις της τελικής ρήξης και της νίκης της εργατικής τάξης και των συμμάχων της. Η κυβέρνηση αυτή στις σημερινές συνθήκες μπορεί να γίνει παράγοντας που θα συμβάλει ουσιαστικά στην προσέγγιση της επανάστασης».

Όσον αφορά τώρα τη «ΝΣ», η αντίληψή της για τη σχέση μεταξύ κατάληψης της κυβέρνησης και της επανάστασης είναι λίγο διαφορετική. Η «ΝΣ» ταυτίζει την επαναστατική αλλαγή και την αλλαγή τάξης στην εξουσία με την κατάκτηση της κυβέρνησης από το ΑΑΔΜ. Αυτή η... επαναστατική αλλαγή όμως και η αλλαγή τάξης στην εξουσία δε σημαίνει τη δικτατορία του προλεταριάτου: «Επαναστατική αλλαγή πρέπει να θεωρείται, πριν απ’ όλα, η εκδίωξη της αστικής τάξης από την εξουσία και η κατάληψη της εξουσίας από την εργατική τάξη και τους συμμάχους της. Το εάν η πάλη του επαναστατικού κινήματος θα οδηγήσει στον άμεσο σοσιαλισμό είτε θα ανοίξει το δρόμο αποφασιστικά για το σοσιαλισμό, θα εξαρτηθεί από τους συγκεκριμένους συσχετισμούς δυνάμεων, που επικρατούν στη δοσμένη περίοδο και τις συγκεκριμένες κοινωνικές συμμαχίες της εργατικής τάξης [...] κάθε προλεταριακή επανάσταση (με τους αντίστοιχους συμμάχους της) δεν οδηγεί στον άμεσο σοσιαλισμό».

Ενώ όσον αφορά τον χαρακτήρα της κυβέρνησης του ΑΑΔΜ, σημειώνει: «Το ΑΑΔΜ από την άποψη του χαρακτήρα κράτους θα οικοδομήσει ένα άλλο κράτος. Ένα επαναστατικό κράτος που, όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές από τα άρθρα μας στη «Νέα Σπορά», δε θα είναι ένα αστικό κράτος, αλλά δε θα είναι και η δικτατορία του προλεταριάτου. Θα είναι ένα κράτος, το οποίο θα αντιστοιχεί –προσαρμοσμένη στις σημερινές συνθήκες- στη λενινιστική θέση για τη «δημοκρατική δικτατορία της εργατικής τάξης και της αγροτιάς», ένα κράτος «τύπου Κομμούνας».

Η «ΝΣ» θεωρεί λοιπόν ότι μπορεί να υπάρξει «επαναστατική αλλαγή» χωρίς ταυτόχρονα να έχουμε αυτό που χαρακτηρίζει ως «άμεσο σοσιαλισμό», χωρίς δηλαδή κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής στην οικονομία και οικοδόμηση των νέων θεσμών του εργατικού κράτους στο εποικοδόμημα. Ρητά σημειώνει ότι η «επαναστατική αλλαγή» δε συνεπάγεται τη δικτατορία του προλεταριάτου. Η αστική τάξη έχει εκδιωχθεί, η «εργατική τάξη και οι σύμμαχοί της» έχουν καταλάβει την εξουσία, αλλά παρόλα αυτά ο χαρακτήρας του κράτους δεν είναι αυτός της δικτατορίας του προλεταριάτου.

Για να αιτιολογήσει αυτούς τους θεωρητικούς και λεκτικούς ακροβατισμούς, η «ΝΣ» προχωρά σε δύο λαθροχειρίες: η πρώτη λαθροχειρία έγκειται στην επίκληση της στρατηγικής επεξεργασίας της «επαναστατική δικατορίας του προλεταριάτου και της αγροτιάς» στην οποία είχε προχωρήσει ο Λένιν και οι μπολσεβίκοι το 1905, σε συνθήκες που δεν είχε διαμορφωθεί το αστικό κράτος και υπήρχε ακόμα τσαρική εξουσία. Παρά το γεγονός ότι ο Λένιν άλλαξε αυτή τη στρατηγική επεξεργασία μετά από την επανάσταση του Φλεβάρη του 1917 και τη συγκρότηση του αστικού κράτους θεωρώντας την ξεπερασμένη, η «ΝΣ» τη θεωρεί ακόμα ισχύουσα –έναν αιώνα μετά- σε συνθήκες συγκροτημένου εδώ και πολλές δεκαετίες αστικού κράτους.

Η δεύτερη λαθροχειρία έχει να κάνει με το «κράτος τύπου Κομμούνας». Ο Λένιν χρησιμοποίησε αυτόν τον όρο για να περιγράψει ακριβώς τα νέα χαρακτηριστικά που φέρνει μαζί της η οικοδόμηση του εργατικού κράτους σε αντιδιαστολή με το αστικό. Τον χρησιμοποίησε για να περιγράψει τη δικτατορία του προλεταριάτου και όχι σε αντιπαράθεση με αυτήν. Οι «μεταβατικές» στιγμές του ιστορικού χρόνου που πιθανώς προκύψουν κατά το πέρασμα στο σοσιαλισμό και οι αντίστοιχοι ελιγμοί σε συγκεκριμένες συνθήκες δεν πρέπει να συγχέονται με τον χαρακτήρα της εξουσίας, ο οποίος δεν μπορεί παρά να είναι είτε δικτατορία της αστικής τάξης, είτε δικτατορία του προλεταριάτου. Με αυτές τις δύο λαθροχειρίες η «ΝΣ» προσπαθεί να εισάγει μια ενδιάμεση μορφή εξουσίας ανάμεσα στην αστική και την εργατική.

Παρά τις επιμέρους διαφορές τους, και τα δύο παραπάνω «σχήματα» αποδέχονται, πρώτον, ότι μπορούν να αναδειχθούν μέσω των αστικών θεσμών πολιτικές δυνάμεις που έχουν στόχο την ανατροπή του καπιταλισμόυ και, δεύτερον, ότι η κατάκτηση της αστικής κυβέρνησης από αυτές τις δυνάμεις μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος της επανάστασης..

Πριν μελετήσουμε κατά πόσο ισχύουν αυτές οι αποδοχές, πρέπει να ξεκαθαριστεί ένα σημαντικό σημείο: Οι συγκεκριμένες ομάδες, παρουσιάζουν τους εαυτούς τους, ως υπερασπιστές του Προγράμματος του 15ου Συνεδρίου του ΚΚΕ. Στο ζήτημα της κυβέρνησης επικαλούνται μάλιστα, για να στηρίξουν τις επεξεργασίες τους, μια φράση του Προγράμματος αυτού, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση που η ταξική πάλη ανέβαινε σε πρωτοφανέρωτα επίπεδα και τα αστικά κόμματα αποδυναμώνονταν, θα εμφανιζόταν η πιθανότητα σχηματισμού μέσω εκλογών, κυβέρνησης με τμήματα των αντιμονοπωλιακών, αντιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Ας δούμε όμως πώς απαντά στην παραπάνω λαθροχειρία, η Εισήγηση του 19ου Συνεδρίου του ΚΚΕ, που αναφέρεται στη συγκεκριμένη φράση: «Πολύ καθαρά γινόταν λόγος όχι για επιδίωξη του ΚΚΕ και πολιτικό στόχο, αλλά για ενδεχόμενο να αποκρυσταλλωθεί με αυτόν τον τρόπο η απότομη αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων, για μια στιγμή, που μάλιστα υπογραμμιζόταν ότι αυτή δεν θα μπορούσε να κρατήσει για πολύ, είτε θα ξέσπαγε ανοιχτά επαναστατική κατάσταση είτε θα γινόταν πισωγύρισμα [...] γινόταν λόγος για κυβέρνηση αντιμονοπωλιακών αντιιμπεριαλιστικών δυνάμεων και όχι για κυβέρνηση του ΑΑΔΜ, δεν αναφερόταν η συμμετοχή του ΚΚΕ, ούτε η δέσμευση του ΚΚΕ, απέναντί της. Η μελέτη της σοσιαλιστικής επανάστασης του 20ου αιώνα, η ωρίμανση του κόμματος, το 18ο Συνέδριο ανέδειξε την ανάγκη να αποσαφηνιστεί προγραμματικά η θέση του ΚΚΕ, στο ζήτημα των συμμαχιών, η σχέση του Κόμματος με τη Λαϊκή Συμμαχία, η στάση του Κόμματος σε κυβερνήσεις στο έδαφος του καπιταλισμού, η εξέλιξη της συμμαχίας σε επαναστατική κατάσταση [...] η φράση του 15ου Συνεδρίου, που δεν είχε καμία σχέση με κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ, βόλεψε εκείνους που στηρίζουν πρόταση κυβέρνησης διαχείρισης, αφού βεβαίως διέστρεψαν το περιεχόμενό της. Η προβολή ως στόχου, μιας κυβέρνησης στο έδαφος του καπιταλισμού, έρχεται σε αντίθεση, αποπροσανατολίζει από το κύριο ζήτημα, που είναι η καλλιέργεια της αντίληψης, σε ευρύτερες εργατικές λαϊκές μάζες, ότι χρειάζεται όχι εναλλαγή διακυβέρνησης στο έδαφος της αστικής εξουσίας, αλλά η αλλαγή τάξης στην εξουσία. Άλλωστε αυτό επιδίωξε να λύσει και η προβολή του συνθήματος της Λαϊκής Εξουσίας από το 16ο Συνέδριο».


-Στην αυριανή ανάρτηση θα αντιγραφεί και θα αναδημοσιευτεί το υποκεφάλαιο για τις κοινοβουλευτικές αυταπάτες των δύο οπορτουνιστικών ομάδων.

76 σχόλια:

kritias είπε...

"γινόταν λόγος για κυβέρνηση αντιμονοπωλιακών αντιιμπεριαλιστικών δυνάμεων και όχι για κυβέρνηση του ΑΑΔΜ, δεν αναφερόταν η συμμετοχή του ΚΚΕ, ούτε η δέσμευση του ΚΚΕ, απέναντί της."

Όποιος είχε επαφή με το ΚΚΕ τα τελευταία 15 χρόνια ξέρει ότι αυτό είναι αισχρό ψέμα: "δεν αναφερόταν η συμμετοχή του ΚΚΕ". Το ακούσαμε κι αυτό από τους Βαρκιζιώτες.

Τι κι αν τότε ΟΛΑ τα στελέχη ΚΚΕ-ΚΝΕ έλεγαν αυτολεξεί σε αχτίφ/ανοιχτές συγκεντρώσεις ότι "το ΑΑΔΜ είναι το ΕΑΜ της εποχής μας τηρουμένων των αναλογιών".

Αιδώς αργείοι!

Στις 25 στηρίζουμε κριτικά ΑΝΤΑΡΣΥΑ, διερευνώντας το ενδεχόμενο να στήσουμε τον πολιτικό φορέα που είχαμε και αφήσαμε να μας τον κλέψουν οι Πουλιόπουλοι. Γιατί κι εμείς δεν έιμαστε άμοιροι ευθυνών γι΄αυτή την κατάντια.

Εμπρός, Μ.ΑΡ.Σ.!!!

Κριτίας, ο εκ των Κασσιτερίδων νήσων ορμώμενος.

Ανώνυμος είπε...

Πραγματικη τρικυμια μεσα στο κεφαλι τους.Η ιστορια του διεθνους ΚΚ αποδειξε οτι πουθενα η εργατικη ταξη δεν πηρε την εξουσια βασισμενη πανω σε αυτην την διαστρεβλωση της Στρατηγικης του Λενιν που ισχυει για την Φεουδαρχια. Παντου υπηρξε η απολυτη καταστροφη των Κομμου νιστικων δυναμεων και η ενσωματωση τους στο συστημα.Στην χωρα μας εχουμε το παραδειγμα του Απελευθερωτικου αγωνα 1941 1944 και της καταστροφης που ακολουθησε λογο αυτης της Θεωριας Το προγραμμα του ΚΚΕ της 6ης ολομελει ας του 1934 κουρελιαστηκε το 1937 απο τους Σιαντο Παρτσαλιδη Νεφελουδη μαζι και τα γραμματα του Ζαχαριαδη Θεωριτι κοποιηθηκε ο ΕΛΙΓΜΟΣ της 3ης διεθνους με αποτελεσμα την δημιουργια του ΕΑΜ με τους Σβωλο Τσιριμωκο Κυρκο Πασαλιδης μενσεβικος στην Γεωργια το 1921 και ενω ο λαος μας ενωθηκε με το ΕΑΜ κατα 80% μετα τις νικες του Κοκκι νου Στρατου σε Σταλιγκραντ Κουρσκ δεν μπορεσε να παρει την εξουσια τον οκτωβρη του 1944 συμφωνα με τις θεσεις του Απριλη του ΛΕΝΙΝ εγκλοβισμενος στις αυταπατες για Εθνικη Ενοτητα.Αντιθετα η αστικη ταξη αγγλοφιλη και Γερμανοφιλη απο το 1943 βαδιζανε ενωμενοι προς τον εμφυλιο πολεμο. Συμφωνια για την ενταξει του ΕΛΑΣ στο ΣΜΑ και την ιδια χρονια αυτο διαλυση της ΟΚΝΕ. Καταδικη της ΑΣΟ ως τυχοδιωκτες απο το ΕΑΜ Λιβανος Καζερτα και συμμετοχη στην κυβερνηση Παπανδρεου.Δοθηκε ετσι λοιπον χρονος στην Αστικη ταξη απο τις 12 οκτωβρη μεχρι τις 3 Δεκεμβρη να μαζεψει ανενοχλητα Στρατο και να μας χτυπεισει τη στιγμη που εμεις ειχαμε ολες τις δυναμεις στην Ηπειρο και το ΕΛΑΣ Πελοποννησου να φευγει απο την Αθηνα.και στην συνεχεια αντι να συνεχισουμε τον αγωνα ειχαμε το Αισχος της Βαρκιζας.Το συμπερασμα απο ολη αυτην την τραγωδια ειναι ενα και μοναδικο.Οποιαδηποτε συνεργασια με τον Οπορτουνισμο οδηγει το ΚΚ και τον λαο στον ταφο.Συνειδητα γινανε ολες αυτες οι εγκληματικες ενεργειες για να μη γινει ποτε σοσιαλισμος στην Ελλαδα.Η λεξη Σοσιαλφασιστες εκφραζει με ακριβεια το εγκλημα. Παραθετω και την παραγραφω του 15ου Συνεδριου που διαστρεβλωθηκε για να φανει το μεγεθος της Αλητειας. Οταν τα κομματα του Δικομματισμου και οι συμμαχοι τους εχουνε αδυνατισει στο επακρο η ταξικη παλη και οι συσχετισμοι στο συνδικαλιστικο κινημα εχουνε αλλαξει ριζικα τοτε ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ μια κυβερνηση ΑΑΔΜ που δεν θα αποτελει ενδιαμεσο Σταδιο και δεν θα εχει σχεση με αστικο κοινοβουλιο. Αυτο εγραφε και χρειαζοτανε παραπερα επεξεργασια που δεν μπορουσε να γινει σε μια μερα για Ιδεολογικες Παρρεκλισεις 40 χρονων. 1956. Ειναι ξεκαθαρο λοιπον οτι οποιος μετα το 1991 Συνεχιζει να τα λεει αυτα ειναι ξεκαθαρα ορντινατζα της Αστικης Ταξης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Παπουτσωμενος Γατος είπε...

'' Ενώ όσον αφορά τον χαρακτήρα της κυβέρνησης του ΑΑΔΜ, σημειώνει: «Το ΑΑΔΜ από την άποψη του χαρακτήρα κράτους θα οικοδομήσει ένα άλλο κράτος. Ένα επαναστατικό κράτος που, όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές από τα άρθρα μας στη «Νέα Σπορά», δε θα είναι ένα αστικό κράτος, αλλά δε θα είναι και η δικτατορία του προλεταριάτου. Θα είναι ένα κράτος, το οποίο θα αντιστοιχεί –προσαρμοσμένη στις σημερινές συνθήκες- στη λενινιστική θέση για τη «δημοκρατική δικτατορία της εργατικής τάξης και της αγροτιάς», ένα κράτος «τύπου Κομμούνας». ''

Τι διαβαζουμε θεε μου.Αυτη τη θεση την ειχε διατυπωσει ο Λενιν για χωρες που ηταν ακομα φεουδαρχικες.Εννοουσε κατι σαν τη δικτατορια των γιακωβινων,καμια σχεση με αυτα που φανταζεται η ΝΣ.

Ανώνυμος είπε...

Ειχαμε το ΚΚΕ λεει το Οπορτουνιστικο Παπαγαλακι και μας κλεψανε.ΜΑΛΙΣΤΑ.Για να δουμε ποιος εκλεψε και τη ακριβως.Απο το 1949 πριν τελειωσει ο ΔΣΕ ξεκινησε η επιπονη προσπαθεια επαναφορας του Προγραμματος εκει που ητανε στην 6η ολομελεια του 1934 Καταργοντας την Θεωριτικοποιηση του ΕΛΙΓΜΟΥ με τα λαικα μετωπα. Το 1953 υπηρχε ετοιμο το προγραμμα συζητηθηκε και εγκριθηκε απο το Κομμα. Υποχρεωθηκανε το 1954 απο το ΚΚΣΕ Χρουτσωφ να το αποσυρουνε και το 1955 επαναφερανε το Παλιο με το Πογκρομ στην Τασκενδη σε εξελιξη.Ητανε το ξεκινημα της οπορτουνιστικης στροφης στο 20ο Συνε δριο που σε μια πορεια ανετρεψε την ΕΣΣΔ και διελυσε το ΚΚΣΕ εμας εδω το 1958 διαλυθηκανε οι Κ.Ο 1958 Και μπηκανε ολα στον Οπορτουνιστικο χυλο της ΕΔΑ που εγινε η απολυτη τσοντα της Ε.Κ Παρα την διασπαση του 1968 δεν μπορεσε να διορθωθει αυτη η κατασταση γιατι οι ιδεολογικες παρεκλισεις ειχανε παγιωθει και υπηρχε και ηλικιακο κενο τεραστιο. Σε αυτην την βαση το 1974 φτιαξαμε την Συμμαχια με τους Προδοτες του 1968 δειξαμε καταστροφικη ανοχη στο ΠΑΣΟΚ και βαση αυτης της λογικης φτιαξαμε το Αισχος του κοινου πορισματος με την ΕΑΡ και την Συμμετοχη στις 2 κυβερνησεις μεσα στον καπιταλισμο το 1989. Αυτες ηταν σε διεθνη κλιμακα και η αιτια της ολοκληρωσης των ανατροπων το 1991. Αρα λοιπον ολοι καταλαβαινουμε οτι ολοι αυτοι οι Οπορτουνιστες επιδιωκουνε να γυρισουμε στο προγραμμα του 10ου Συνεδριου το 1978.Περι αυτου προκει ται και ολα τα υπολοιπα ειναι κουραφεξαλα.απο το 1991 διαφωνουνε σε καθε αλλαγη. Το καλοκαιρι του 1995 στο Πανελλαδικο σωμα για τον Σοσιαλισμο αφινιασανε το ιδιο και με το 15ο και με τα επομενα. Οταν η αστικη ταξη επαιξε το Χαρτι του οπορτουνισμου το 2012 πιστεψανε οτι θα λυγισουμε επειδη σιγουρα θα χαναμε αστικα ψηφαλακια. Χασανε ξεβρακωθηκα νε και Σκουζουνε απο απογνωση.αφηνουμε στην μοιρα τους τους Απογονους του Καουτσκι Μπερσταιν συνεχιζουμε τον δρομο μας θα κυκλοφορησει διορθωμενος ο 1ος τομος 1918 1949 θα ερθει και ο 3ος 1968 1991 ολα θα γινουνε κτημα του κομματος συνεχιζουμε αταλαντευτα την Κομματικη οικοδομηση και εχουμε επαγρυπνηση παντα απεναντι στον Οπορτουνισμο με οποιαδηποτε προβια. Εχω ζησει το Κομμα απο το 1978 αυτο το γλεντι να τους βλεπω να σκουζουνε δεν το χανω με τιποτα. Λυσσαξτε ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

zoot horn rollo είπε...

Μ'αρέσουν αυτά τα "κριτική στήριξη" κτλ, δίνουν μια ελευθερία κινήσεων και λόγων οπωσδήποτε.

Εμπρός ΜΑΡΣ με τις τσιρλίντερ για τη νέα συνιστώσα που θα μοιάζει με κόμμα, και μη μας γράφετε...

ΑΠΑΤΣΙ είπε...

Παντως ο Κουτσουμπας ''ταπωσε'' υον συριζα, φυσικα και δεν θα γινει αυτο ποτε απο την πλευρα των συριζαιων ετσι με εναν ελιγμο απλο το ΚΚΕ βγαινει στην επιθεση αφου τοσο καιρο τα οπορτουνια αποκαλουσαν το ΚΚΕ ως ουρα του αστισμου γιατι δεν συνεργαζεται για να πετυχουμε κατι ''καλο''

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΠΑΤΣΙ
http://xristosbellos.blogspot.gr/2015/01/blog-post_83.html

Αναυδος είπε...

εμπρος ΣΝΙΚΕΡ (η ΤΟΥΙΞ)

πρεπει να ομολογησουμε οτι οι αριστερστες μικροαστοι διαπρεπουν στα αρκτικολεξα

ΜΕΡΑ, ΕΝΑΝΤΙΑ, ΜΑΡΣ ΟΣΕ ΣΕΚ

ΥΓ ο γεωργαλισκος θα επρεπε να μη μιλαει για σκοινι στο σπιτι των μεταβατικων αυτοχειρων

Παπουτσωμενος Γατος είπε...

@Aναυδος

Και που να δεις γλεντια στα αρτικολεξα των εαακιτικων σχηματων.Για το 20- κοινο που απευθυνονται μια χαρα ειναι βεβαια.

anonymous anonymous είπε...

"Στις 25 στηρίζουμε κριτικά ΑΝΤΑΡΣΥΑ, διερευνώντας το ενδεχόμενο να στήσουμε τον πολιτικό φορέα που είχαμε και αφήσαμε να μας τον κλέψουν οι Πουλιόπουλοι" γράφει ο "πολύς" Κριτίας. Να του υπενθυμίσω ότι στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ υπάρχουν τροτσκιστικές συνιστώσες; Γνωστό είναι ότι υπάρχουν. Φαίνεται λοιπόν ότι τα περί "τροτσκιστικής στροφής του ΚΚΕ" είναι απλά προφάσεις για να χτυπηθεί το Κόμμα.

Ανώνυμος είπε...

Λένε οι της ΝΣ:

«Σε γενικές γραμμές με βάση τους κλασικούς και κυρίως την ιστορική πείρα του Κομμουνιστικού κι επαναστατικού κινήματος, η επανάσταση είναι δυνατόν σε πολύ γενικές γραμμές να ακολουθήσει δύο δρόμους: Α. έναν άμεσα επαναστατικό, ο οποίος προϋποθέτει επαναστατική κατάσταση, σύγκρουση των επαναστατικών δυνάμεων με την εξουσία του κεφαλαίου, ανατροπή του καπιταλισμού και εγκαθίδρυση της εργατικής εξουσίας. [...] Β. Μία πιο μακρόχρονη σχετικά διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει διάφορα μεταβατικά στάδια και φάσεις, ώσπου να διαμορφωθεί επαναστατική κατάσταση και η οριστική σύγκρουση των δύο στρατοπέδων, αυτού της εργατικής τάξης και από την άλλη της αστικής, να δώσει την τελική λύση στο θέμα της εξουσίας».

Το λεξικό όμως έχει άλλο σημαίνον για την περιφραφή που δίνουν οι νεοσπορίτες.


ρεφορμισμός: η πολιτική ιδεολογία που εντάσσεται στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και πρεσβεύει ότι η κοινωνική αλλαγή επιτυγχάνεται όχι με επανάσταση και βίαιες ρήξεις αλλά με σταδιακές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις του κοινωνικού συστήματος


Μην βλέπουμε που με την πλήρη ενσωμάτωση της σοσιαλδημοκρατίας έχουμε φτάσει να λέμε "ρεφορμισμό" την διαχείρηση του καπιταλισμού με αριστερό πρόσωπο, η πραγματική έννοια της λέξης είναι αυτή. Αρα οι νεοσπορίτες καλούν ανοιχτά το ΚΚΕ σε ρεφορμιστική στροφή. Λογικό επακόλουθο της σημασίας και θέσης που δίνουν στην εκλογική διαδικασία. Ή μήπως το αντίστροφο;
metalorixos

Neophyte_commie είπε...

Πάντως μεγάλο πράγμα να ξεχωρίζει η ήρα από το στάρι. Σίγουρα είναι πρόβλημα να μειώνονται οι δυνάμεις, αλλά αν έχεις ένα εκατομμύριο μέλη και τα μισά θέλουν να σου κλείσουν το μαγαζί μπας και τους διορίσει ο Συριζας, να το βράσεις. Άσε που ο άλλος που τώρα διαβάζει για την κοσμοθεωρία σου και εμπνέεται από το όραμά σου, δεν πρόκειται να έρθει ποτέ στο εκάστοτε πασόκ· στο κκε θέλει να πάει.

Αναρωτιέμαι πόση κασίδα να έχουν αυτές οι νήσοι. Να δεις που φταίει ότι το αντρειωμένο λάος σταμάτησε τους ψεκασμούς και φούντωσαν…

Ανώνυμος είπε...

Αυτο το "κι εμείς δεν έιμαστε άμοιροι ευθυνών γι΄αυτή την κατάντια", μου θυμισε ανθρωπους που οταν κανουν την αυτοκριτικη τους, λενε: "τα ελαττωματα μου ειναι οτι ειμαι πολυ ευαισθητος, αυτοκαταστροφικα ειλικρινης και νοιαζομαι υπερβολικα". Μην ξαναπειραξετε τον Κριτια. Ειναι ολοφανερο πλεον πως προκειται για φιλοκκε τρολ.

sniper

Ανώνυμος είπε...

Το ΚΚΕ έκανε το λάθος 2 φορές στο παρελθόν. Μια μα την ένωση Κέντρου και μια φορά το 1981. "Αλλαγή δε γίνεται χωρίς το ΚΚΕ" δε θα πρέπει να ξαναπεί. Γιατί αν η "αλλαγή" είναι ο ΣΥΡΙΖΑ άστα κλάφτα!Μπορεί να δώσει κανείς κριτική στήριξη σε ένα τέτοιο κόμμα; Όχι φυσικά. Ας διαβάσουν όλοι αυτοί την ιστορία του κόμματος!

kritias είπε...

@anonymous anonymous
Όπως καλώς γνωρίζεις οι τροτσκιστές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ πολέμησαν το μέτωπο με το ΜΑΡΣ και τα ΑΑΔΜ χαρακτηριστικά του με τις γνωστές ανοησίες περί "εθνικισμού" κλπ. Για την ώρα επέλεξαν να παραμείνουν στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αλλά μένουν παραγκωνισμένοι και λουφάζουν. Θα δούμε που θα πάει με δ' αύτους. Το "κριτικά" έχει να κάνει και με αυτή την ιστορία. Αν νεκραναστηθούν αυτοί μην έχεις καμία αμφιβολία ότι θα τη μαυρίσω την ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Παρά τα καλά βήματα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ τα προηγούμενα χρόνια (π.χ. σύκρινε ΚΚΕ-ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις περιπτώσεις Σερβίας-Αν.Ουκρανίας και θα διαπιστώσεις πως έχουν ανταλλάξει ρόλους) ήταν η έλλειψη πατριωτικών χαρακτηριστικών (δες ΕΠΑΜ) που με κρατούσαν μακρυά.

Για να τα λέμε όλα όμως. Μήπως το ΚΚΕ δεν έχει Λενινιστές ακόμα και σήμερα; Έχει, αλλά επιλέγουν να λουφάζουν με αστεία επιχειρήματα. Οι τροτσκιστές βρίσκονται εσωκομματικά στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην ίδια θέση με τους Λενινιστές στο ΚΚΕ και ο νοών νοείτω.

Κριτίας, ο εκ των Κασσιτερίδων νήσων ορμώμενος.

Ανώνυμος είπε...

Ο Ρουσης της Ανταρσυας Τροτσκιστης ο Ανθρωπος στον προσυνεδριακο διαλογο του 18ου για τον Σοσιαλισμο ειχε κατηγορησει το ΚΚΕ για Σταλινικη στροφη ο οποιος βεβαια δεν εχει λουφαξει και ειναι Παρων.ΟΙ απογονοι του Καουτσκι και του Μπερσταιν σε πληρη απογνωση απο το ξεβρακωμα. απολαυστικο το θεαμα να τους βλεπεις να Σκουζουνε ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Ψήφο στην ανταρσια γιατί το ΚΚΕ είναι τροτσκιστικό.

Μάλιστα.

Έχω διαβάσει σημεία και τέρατα εδώ μέσα τις τελευταίες μέρες, αλλά αυτό τα νικάει όλα. Θα πάω να ψηφίσω ΚΚΕ-ΜΛ γιατί αντιπαθώ τους Σταλινιστες του ΚΚΕ. Τώρα πάω να φάω και μια ΙΟΝ αμυγδάλου γιατί μισώ την σοκολάτα.

Χρουτσοφικος

zoot horn rollo είπε...

Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ πριμοδοτεί με το τρόπο του την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Ειδικά για όσους αρχίζουν να "τσινάνε" με τις κωλοτούμπες του αλλά και σε νέες ηλικίες, ας πάνε λοιπόν σε μια ανώδυνη δεξαμενή. Προφανής ο λόγος, και σχεδόν πρωτοφανής η λύσσα του...ενδοεξωκοινοβουλίου.

Ανώνυμος είπε...

Θέλω να ρωτήσω τον Ανώνυμο των 9.15 (18/12). Πότε το ΚΚΕ είχε συνθήματα για την αλλαγή;Σε λίγο θα μας πείτε ότι υποστήριζε το ΠΑΣΟΚ! Έλεος! Τέλος η πλάκα.Ξιδάκι γιατί εμείς θα αντέχουμε!

Δημήτρης Χ.

Ανώνυμος είπε...

Ας κανουμε μια ιστορικη αναδρομη να δουμε πως ανακυκλωνεται ο Βοθρος.Το 1989 χτυπησε η πρωτη φραξια που υποτιθεται οτι διαφωνουσε με τους δεξιους οπορτουνιστες παρασυροντας εξω απο το κομμα και κοσμο που δεν ειχε σχεση μαζι τους.Ετσι οι Τροτσκιστες Γραψας Χαγιος Δελαστικ Ρουσης Βαλαβανη φτιαξανε το Ναρ περιμενοντας απο τους αλλους να επικρατησουνε στο κομμα ωστε το σκηνικο που ζουμε σημερα να το φτιαχνανε το 1991 Αποτυχανε και απο τοτε εχουνε Λυσσαξει ολοι μαζι Απο εκει και περα πορεια Σλαλομ για ολους τους Βαλαβανη Κοτζιας κοψιδης θεωνας στο συριζα.Το Ναρ ουρα παντου και ξαφνικα ολοι του Βοθρου αγκαλια με τους Τροτσκιστες παρεα και ο Αλαβανος που το 1991 εφυγε απο δεξια ολοι μαζι για την σωτηρια του καπιταλισμου. Σαν χτες το 1964 εγινε η 6η ολομελεια του ΚΚΕ στο εξωτερικο που ενεκρινε τον εκλογικο ελιγμο της ΕΔΑ να μην κατεβασει σε 24 περιοχες ψηφοδελτια για να μην διασπαση της Δημοκρατικες δυναμεις στηριζοντας τον Σφαγεα του 1944 που βαφτιστηκε Γερος της δημοκρατιας απο την ΕΔΑ.αθανατες αξεχαστες στιγμες του οπορτουνισμου που οι οποαδοι του Καουτσκι μας καλουνε να ζησουμε ξανα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Καλά Παναγιώτη ωραία τα λέτε. Για να καταλάβω το ΚΚΕ στήριξε έμμεσα Ένωση Κέντρου. Μετά στήριξε έμμεσα τον Αντρέα (Αλλαγή δε γίνεται χωρίς το ΚΚΕ). Μετά έκανε το βρώμικο 89. Κάπου μες το πρόγραμμα του ΑΑΔΜ έλεγε πάντα ότι υπάρχει ενδεχόμενο μιας αντιμονοπωλιακής κυβέρνησης.Αλλά τελικά δεν έχασε ποτέ τον επαναστατικό του χαρακτήρα;Αλλά αν έγινε τελικά κάποια αποκατάσταση του επαναστατικού χαρακτήρα πρέπει να βρούμε και σε ποια από τις παραπάνω περιπτώσεις χάθηκε!

Ο 9.15

Ανώνυμος είπε...

Δημητρης χ.Που ησουνα εσυ τωρα ξυπνησες ΚΚΕ Αλλαγη δευτερη κατανομη φωναζαμε το 1981 με εκλογικο στοχο 17% για να κυβερνησουμε μαζι με το ΠΑΣΟΚ στο οποιο ψηφισαμε παρων στην βουλη και το 1985 μαζι προεδρο τον Σαρτζετακη Αντε λοιπον περαστικα σου το ξυδι επιστρεφεται σε μεγαλυτερες δοσεις μαζι και με μπολικη Χολη. ΧΑΧΑΧΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Δε ξέρω από ποια γκρούπα γράφεις 9.15 αλλά όσο λάσπη και να πετάξεις ο κόσμος ξέρει τι πάει να πει ΚΚΕ , τι πάει να πει ΠΑΣΟΚ και τι πάει να πει ΨΕΜΜΑΤΑ!

Δημήτρης Χ.

Ανώνυμος είπε...

4.08 Τα πραγματα ειναι απλα.Το ΚΚΕ ποτε δεν περασε απεναντι γιατι τοτε δεν θα χρειαζοτανε να φτιαξουνε το Εσωτερικο το 1968.Επειδη ομως δεν μπορεσε να αλλαξει τοτε το προγραμμα δημιουργηθηκανε ολες αυτες οι Ιδεολογικες παρεκλισεις μεχρι το 1991. Το προγραμμα αλλαξε το 1996 στο 15ο συνεδριο Φιλικα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Μπρεζνιεφικό απολίθωμα είπε...

Παναγιώτη, αν αρχίσεις να την πέφτεις και στους δικούς μας, ξεφεύγει το πράγμα και άσχημα. Ούτως ή άλλως έχεις ήδη πιάσει για σήμερα το όριο των τριών σχολίων, συνεπώς αυτοσυγκράτηση για το υπόλοιπο της μέρας και γενικότερα από δω και πέρα

Ανώνυμος είπε...

Ρε για καταλάβω το 1968 φεύγει το εσωτερικό αλλά το πρόγραμμα τελικά κατάφερε να το στρώσει το 1991.

Επίσης αν το ΑΑΔΜ ήταν και αυτό λάθος το πρόγραμμα το ΚΚΕ κατάφερε να το στρώσει το 2008.

Επίσης πόσες ιδεολογικές παρεκκλίσεις επιτρέπεται να κάνει ένα κόμμα για να πούμε τελικά ότι είναι οπορτουνιστικό;

Εν τέλει στα 90 χρόνια αγώνα και θυσία μετράει και ο Φλωράκης μέσα; Εσύ ρε Σφυροδρέπανε τον αποκηρύττεις τον Φλωράκη;Οι υπόλοιπο τι λέτε;


Ο 9.15

zhukov είπε...

Συγγνώμη ρε παιδιά υπήρχαν λάθη στρατηγικής αλλά όχι και να χαρίσουμε ζούπητη την τακτική του Κόμματος στο ΠΑΣΟΚ...έλεος..
Όταν κάποιο σήμερα ψηφοφόροι του Κόμματος δεν θέλουν ούτε να ακούνε για ΠΑΣΟΚ λόγω εκείνης της εποχής...
Τα λέει και ο Φλωράκης στον β' τόμο

Αναυδος είπε...

Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΕΛΠΙΔΑ ΜΕ ΕΡΓΑΤΙΚΟ, ΑΝΤΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ

http://iskra.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=19218:xaralampidoy-proshmo&catid=83:aristera&Itemid=200

για να το λεει η Δ. Χαραλαμπιδου υποψηφια βουλευτης του Συριζα υποθετω οτι ετσι ειναι. απλως αναρωτιεμαι μηπως ομοιαζει και με το ΑΑΔΜ στο οποιο ορκιζονται οι επαναστατες νεοαγωνιστοσποριτες.

ομοιος ομοιω αει πελαζει

Ανώνυμος είπε...

Ενταξει σφυροδρεπανε αν την επεσα σε δικο μας εχεις δικιο.Εγω στην λογικη απαντησα οτι δειξαμε ανοχη θα δειξω αυτοσυγκρατηση μη το βαζεις αυτο το στελνω για εσενα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

zoot horn rollo είπε...

9.15 αν είναι να στηριξεις κι εσύ "κριτικά" ΣΥΡΙΖΑ, σα το Μπεντεβή ας πούμε, μη μας ζαλίζεις με trueίλες.
Κρίμα είναι...

Παπουτσωμενος Γατος είπε...

@O 9.15

Εμφανισε σημαδια οπορτουνισμου,οπως ολα τα μεταπολεμικα ΚΚ,αλλα δεν εγινε ποτε εντελως οπορτουνιστικο κομμα.

Και αυτο γιατι ουτε πεταξε λασπη,με διαφορες αφορμες,εναντιον των ΕΣΣΔ,και γιατι δεν εγκατελειψε την ιδεολογια του για χαρη υπουργειων.

Ανώνυμος είπε...

Άρα λοιπόν μέχρι το 2008 το ΚΚΕ δεν απέκλειε την δημιουργία μιας αντιμονοπωλιακής κυβέρνησης που το ίδιο θα συμμετείχε. Αναγκάστηκε να αλλάξει γραμμή μόνο όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κάλυψε αυτόν τον χώρο (και έγινε κυρίαρχη ρεφορμιστική δύναμη) Αυτό τελικά ανάγκασε το ΚΚΕ να αλλάξει το ΑΔΔΜ.Αυτό που πεί της ουσίας στοχεύει το ΚΚΕ είναι να υπάρχει σαν κόμμα. Να έχει έναν κάποιο ρόλο. Η επαναστατική φλυαρία βέβαια δεν λέει και πολλά πράγματα, ούτε η περιχαράκωση. Κοντός ψαλμός αλληλούια βέβαια.

Ο 9.15

Ανώνυμος είπε...

9.58 ΟΙ Προβοκατσιες αλλου πονηριδη Το ΚΚΕ απο το 15ο συνεδριο το 1996 εχει ξεκαθαρισει οτι δεν συμετεχει σε κυβερνηση στο εδαφος του καπιταλισμου. Το ΑΑΔΜετωπα παλης μεσα στο κινημα παρεμεινε απλα σαν ονομασια. Και υπηρχε και η παραγραφος που εθετε κατω απο ποιες προυποθεσεις ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ χωρις να το επιδιωκει το ΚΚΕ και δεν θα αποτελουσε ενδιαμεσο σταδιο και συμμετοχη σε αστικο κοινοβουλιο. Πηγαινε λοιπον στο καλο και μη στεναχωριεσαι για εμας οτι γουσταρουμε κανουμε ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Μπρεζνιεφικό απολίθωμα είπε...

Όχι 9.15,δεν αποκηρύσσω το φλωράκη, ούτε την πορεία του κκε με τα όποια λάθη της. Η θέση για αντιμονοπωλιακή κυβέρνηση στη μεταπολίτευση δεν ήταν απαραίτητα σωστή επεξεργασία. Είχε όμως βάση και λογική ως πρόταση στο συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο με την ύπαρξη της εσσδ και τη βοήθεια που θα μπορούσε να δώσει σε όποια χώρα ήθελε να ακολουθήσει μια διαφορετική κατεύθυνση.
Εν πάση περιπτώσει, το κόμμα έχει βγάλει συμπεράσματα και από αυτήν την περίοδο. Κι ας μην αρέσει πολύ αυτό σε κάποιους, που βγάζουν φλας από αριστερά για να καταλήξουν στην πρωτότυπη φλυαρία περί "επαναστατικής φλυαρίας" και "περιχαράκωσης". Να προσέχετε λίγο, γιατί κάνετε στοιχειώδη λάθη, και έτσι καίγεστε πολύ γρήγορα, πριν προλάβουμε καν να δεθούμε λιγάκι.

Ανώνυμος είπε...

9:15 http://leninreloaded.blogspot.gr/2015/01/true.html
Σου έχει και ολόκληρη αφιέρωση.
Ο.Χ.Ε.Π.

Παπουτσωμενος Γατος είπε...

@Ο 9.15

''Άρα λοιπόν μέχρι το 2008 το ΚΚΕ δεν απέκλειε την δημιουργία μιας αντιμονοπωλιακής κυβέρνησης που το ίδιο θα συμμετείχε. Αναγκάστηκε να αλλάξει γραμμή μόνο όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κάλυψε αυτόν τον χώρο (και έγινε κυρίαρχη ρεφορμιστική δύναμη) Αυτό τελικά ανάγκασε το ΚΚΕ να αλλάξει το ΑΔΔΜ.Αυτό που πεί της ουσίας στοχεύει το ΚΚΕ είναι να υπάρχει σαν κόμμα. Να έχει έναν κάποιο ρόλο. Η επαναστατική φλυαρία βέβαια δεν λέει και πολλά πράγματα, ούτε η περιχαράκωση. Κοντός ψαλμός αλληλούια βέβαια.''

Δεν ειναι ετσι.Αν διαβασεις την αρθρογραφια της ΚΟΜΕΠ της περιοδου απο το '96 μεχρι το '08,θα δεις οτι η τοτε γραμμη δε διαφερει πολυ απο την σημερινη,και σιγουρα απεχει χιλιομετρα απο το σοσιαλδημοκρατικο κυβερνητισμο του ΣΥΝ.

Και γω ειχα την εντυπωση οτι η κυβερνηση ΑΑΔΜ ηταν κατι σαν ''αριστερη κυβερνηση''.Στην πραγματικοτητα,αυτο αναφεροταν σαν ενδεχομενο που θα μπορουσε να προκυψει,και σαν εγχειρημα θα ειχε ελαχιστη διαρκεια,και δε θα αποτελουσε σιγουρα κυβερνηση με οριζοντα 4ετιας.

Δεν ηταν στρατηγικος στοχος μια τετοια κυβερνηση,ουτε δινοταν εμφαση σε αυτην στην αρθρογραφια.Και τοτε μιλουσε για λαικη συμμαχια και ελεγε οτι τα σοβαρα προβληματα μπορουν να λυθουν οριστικα μονο στο σοσιαλισμο.Επιπλεον,και τοτε χρησιμοποιουσε τον διαλεκτικο υλισμο και την παλη ταξεων,και οχι αστικα ιδεολογηματα πχ κευνσιανισμος,μεταβιομηχανικη κοινωνια,οπως ο ΣΥΝ.

Η διαφορα με το τωρα,ειναι οτι ειχε θετικη σταση απεναντι στο ΔΗΚΚΙ (οχι ομως και τοσο φιλικη),και αφηνε την πορτα ανοιχτη για πολιτικες συνεργασιες.Επισης,χρησιμοποιουσε τους ορους ''νεοφιλελευθερισμο'' και ''παγκοσμιοποιηση'',κατι που σημερα δεν κανει.

Σιγουρα τις μεταπολεμικες δεκαετιες μεχρι το '90 ηταν πιο δεξιο απ'οτι σημερα,αλλα το να πεις οτι το ΚΚΕ ηταν περιπου οτι ο ΣΥΡΙΖΑ σημερα λοιπον,ειναι τελειως λαθος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλυψε το κενο του σημητικου ΠΑΣΟΚ και ειναι πολυ δεξιοτερος ακομα και των οπορτουνιστικων σχηματων των δεκαετιων πριν το '90,οπως το ΚΚΕεσ.

zoot horn rollo είπε...

"Να προσέχετε λίγο, γιατί κάνετε στοιχειώδη λάθη, και έτσι καίγεστε πολύ γρήγορα, πριν προλάβουμε καν να δεθούμε λιγάκι."

Λυπήσου μας Απολίθωμα! Πόσα trueσέντονα να φάμε στη μάπα πια;

Από την άλλη έχει πλάκα όταν καρφώνονται μόνοι τους.
Έχει και τα "καλά" της η κρίση.

Ανώνυμος είπε...

Δεν καταλαβαίνω που βλέπεις το περίεργο, απολίθωμα, στην ουσιαστική κριτική από αριστερά προς το ΚΚΕ, όταν αυτή μιλά για "επαναστατική φλυαρία", Μήπως άραγε ο Λένιν δεν καλούσε τους αγωνιστές να κρίνουν ένα κόμμα όχι από αυτά που λέει, αλλά από αυτά που κάνει; Μια χαρά αριστερή κριτική στο ΚΚΕ είναι η "επαναστατική φλυαρία", αυτή του ταιριάζει γάντι. Όλο λάδι κι από τηγανίτα τίποτε, που λέει κι ο λαός. Επαναστατική λογοκοπία και στο δια ταύτα "ψήφο στο Κόμμα". Ο αντικαπιταλισμός σας τρέχει απ'τα μπατζάκια, προσοχή γιατί θα τον πατήσετε και θα σκοντάψετε.

Doctor X

ΥΓ. Α, και μην αρχίσει κανένας Παναγιώτης να μου λέει ότι τώρα που τα γράφω αυτά κατά βάθος είμαι με την αριστερή κυβέρνηση και τον οπορτουνισμό. Καταλάβετέ το, μερικές φορές όντως σας φτύνουν, δε βρέχει...

zoot horn rollo είπε...

Πολύ ουσιαστική κριτική από τα αριστερά (!!!):
σεχταρισμόςεπαναστατικέςκορόνεςφλυαριαγυμναστικήεγκαταλείψατετοΛένιντοΑΑΔΜδεθέλετεενότηταείστεκλεισμένοιστοΠερισσόπουλιόπουλοιβαρκιζιώτεςπεριχαρακωμένοισταλινονεοτροτσκιστέςκτλκτλκτλ.

Οι "true" και οι "Βελισσαράτοι" τώρα δικαιώνονται.

Ανώνυμος είπε...

9.02 Γιατρε τα χαπια σου να αλλαξεις γιατι ειναι ληγμενα. Θα μας εφτυνε πραγματικα ο λαος αν μετα απο τετοια εμπειρια του Κ.Κ τα τελευταια 100 χρονια δεν ειχαμε βγαλει συμπερασματα απο τις κατα στροφικες συνεπειες της συνεργασιας με τον οπορτουνισμο π.χ ΕΑΜ και την συμμετοχη σε κυβερνησεις με τους καπιταλιστες στην εξουσια.Ασφαλως και εισαι τσοντα της αριστερης κυβερνησης για την σωτηρια του καπιταλισμου ΟΙ Τροτσκιστες του Ναρ δελαστικ και Ρουσης φυγατοι το 1989 με τον αλαβανο φευγατο το 1991 ολοι μαζι αγκαλια. Το ΚΚΕ Θα κριθει απο την συγκεντρωση δυναμεων και τους αγωνες για την ενισχυση της λαικης συμμαχιας με στοχο την ανατροπη του καπιταλισμου. Και για να μην ξεχνιομαστε ο Λενιν με τις θεσεις του Απριλη ποτε δεν μπηκε στην αριστερη κυβερνηση Κερενσκι και την ανετρεψε.Καταλαβαινω την λυσσα απο την απογνωση για το τη θα πειτε στην αστικη ταξη που δεν γιναμαι σαν τα μουτρα σας.Ξυδακι λοιπον μαζι με μπολικη χολη και μη φοβασαι το φτυσιμο ετσι γινεται παντα με τις ορντινατζες των Αστων ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

1)Τι είναι οι trueίλα;
2)Μόνο του κόμμα και εσείς λέτε ότι τα τελευταία 50 χρόνια σε τρεις διαφορετικές περιστάσεις έγινε ουρά αστικών κομμάτων (Ένωση κέντρου, ΠΑΣΟΚ, 89).
3)Περιχαράκωση και επαναστατική φλυαρία. Τι εννοώ άραγε;
Διαβάζοντας το site του Ριζοσπάστη όσο αφορά τους αγώνες που γίνονται τα τελευταία χρόνια, βλέπω ότι είναι αγώνες από σωματεία συνήθως ενάντια σε απολύσεις ή σε εφαρμογή αντεργατικών μέτρων. Αγώνες που πέρα από ελάχιστες εξαιρέσεις δεν πετυχαίνουν τον στόχο τους. Η σημερινή κατάσταση στη Χαλυβουργία δείχνει ποιος είναι ο συσχετισμός. (Η Cosco αποτελεί μια φωτεινή εξαίρεση.). Τα ταξικά σωματεία δεν βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από όσο ξέρω. Αν υπάρχουν σωματεία που κοντράρουν και καταφέρνουν νίκες θα χαρώ πολύ να το μάθω. Άρα εν τέλει το σύνθημα της "αντεπίθεσης" είναι κούφιο. Πρέπει πρώτα αυτήν την εικόνα που εγώ διαβάζω να την αλλάξουμε. Αυτό είναι και το πραγματικό ερώτημα. Εργάτης που δεν μπορεί να πάει κόντρα στο αφεντικό του, δεν μπορεί να πάει κόντρα στο σύστημα συνολικά και να κάνει αντεπίθεση.Αυτό είναι φλυαρία. Επίσης το ΚΚΕ πρέπει να ξαναδεί την σχέση κόμματος σωματείου. Ποιοι μπορούν να εγγραφούν για παράδειγμα;
3)Μην βιάζεστε να βγάλετε τον καθένα που κάνει κριτική συριζαίο,άσχετο,ζώο κτλ. Βλέπω συχνά αυτόν τον τρόπο αντιπαράθεσης (ξυδάκι λέει ο άλλος!!)και πολύ με λυπεί.

Ο 9.15

Ανώνυμος είπε...

Εγώ τον Παναγιώτη δεν τον παρεξηγώ, ότι και να λέει. Αν μη τι άλλο, ο άνθρωπος έχει περάσει πολλά και η ελπίδα μήπως και δεν τα ξαναπεράσει στο μέλλον πεθαίνει τελευταία...

Όσο για τον zoot, όταν ευαρεστηθεί να πει και κανα επιχείρημα εκτός από εξυπνάδες, τότε τα ξαναλέμε. Μέχρι τότε, καληνύχτα και καλή τύχη.

Doctor X

ΥΓ. Αγαπητέ 9:15, σε αρκετά συμφωνώ. Όμως, δεν αποτελεί επιχείρημα επαναστατικότητας για ένα Κόμμα που θέλει να λέγεται Κομμουνιστικό, το ότι δρα στα σωματεία και καθοδήγησε κάποιους συνδικαλιστικούς αγώνες. Δηλαδή, για την απεργία των άγγλων ανθρακωρύχων, τη μεγάλη αυτή μάχη που την καθοδήγησε η "αριστερή" πτέρυγα των Εργατικών, τι να πούμε; ότι αποτελεί απόδειξη για την ταξικότητά τους; Όπως δίδασκε ο Λένιν, το ΚΚ κρίνεται από την πολιτική του δράση και τα πολιτικά συνθήματα που ρίχνει. Έχω ξαναγράψει και δε θέλω να επανέλθω για το πόσο δέσμιο παραμένει το ΚΚΕ στο δρόμο του κοινοβουλευτικού κρετινισμού, όσες "επαναστατικές φανφάρες" κι αν χρησιμοποιεί για να πασαλείψει την πραγματικότητα. Με μια φράση σου, πριν, τα είπες όλα: το ΚΚΕ ό,τι κάνει το κάνει διεκδικώντας ένα ρόλο στο σύστημα. Αν ο ρόλος αυτός είναι ο ρόλος της ελεγχόμενης "άκρας αριστεράς" του, τόσο το καλύτερο: το μαγαζί είναι γωνία...

Ανώνυμος είπε...

Αφού το κόμμα και οι οπαδοί του φλυαρούν ας δοκιμάσουμε να πάρουμε μερικές απαντήσεις από εσένα 9.15 (ελπίζω να είσαι λακωνικός -- σύντομος και περιεκτικός δλδ).

1)" ...Διαβάζοντας το site του Ριζοσπάστη όσο αφορά τους αγώνες που γίνονται τα τελευταία χρόνια, βλέπω ότι είναι αγώνες από σωματεία συνήθως ενάντια σε απολύσεις ή σε εφαρμογή αντεργατικών μέτρων..."

Από ποιούς άλλους και πού αλλού περιμένεις να γίνονται αγώνες;

2) "...Η σημερινή κατάσταση στη Χαλυβουργία δείχνει ποιος είναι ο συσχετισμός. (Η Cosco αποτελεί μια φωτεινή εξαίρεση.)..."

Ποιός είναι ο συσχετισμός και τι συμβαίνει στην Cosco;

3) "...Τα ταξικά σωματεία δεν βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από όσο ξέρω..."

Το σωματείο της χαλυβουργίας δεν ανήκει στα παραπάνω;

4) "...Αν υπάρχουν σωματεία που κοντράρουν και καταφέρνουν νίκες θα χαρώ πολύ να το μάθω. Άρα εν τέλει το σύνθημα της "αντεπίθεσης" είναι κούφιο..."

Υπάρχουν και μπορείς να το μάθεις πολύ εύκολα (αν διαβάζεις όντως τον ριζοσπάστη και δεν είπες ό,τι είπες πριν χάριν εντυπώσεων). Αλλά να ρωτήσω, πώς προκύπτει από τα παραπάνω ότι το σύνθημα της "αντεπίθεσης" είναι κούφιο; Υπάρχει διαφοροποίηση για σένα μεταξύ της σωστής εκτίμησης της κατάστασης του κινήματος και των ακόλουθων ενεργειών που πρέπει να γίνουν ώστε αυτό να προχωρήσει στον δρόμο της "αντεπίθεσης" και της στείρας καλλιέργειας ηττοπάθειας; Ποιός ωφελείται από την πρώτη κατάσταση και ποιός από την δεύτερη;

5) "...Εργάτης που δεν μπορεί να πάει κόντρα στο αφεντικό του, δεν μπορεί να πάει κόντρα στο σύστημα συνολικά και να κάνει αντεπίθεση.Αυτό είναι φλυαρία..."

Πού βρίσκεται η "φλυαρία" στα παραπάνω;

6) "...Επίσης το ΚΚΕ πρέπει να ξαναδεί την σχέση κόμματος σωματείου. Ποιοι μπορούν να εγγραφούν για παράδειγμα;..."

Πώς πρέπει να την ξαναδεί; Δώσε μας τις προτάσεις σου. Το άλλο σου ερώτημα απαντάται από το καταστατικό κάθε σωματείου ενώ είναι πολύ γενικό για το αν ζητάς τα σωστά κριτήρια (είναι πολλές οι περιπτώσεις), και για τις διάφορες παρατυπίες/συνδικαλιές/αδικίες που γίνονται κατά καιρούς για διάφορους λόγους το παμε έχει βγάλει πολύ συγκεκριμένες καταγγελίες.

Επίσης αν θες κάνε και μια γενικότερη τοποθέτηση για το ποιές είναι οι πολιτικές που πρέπει να ακολουθηθούν στις γραμμές του εργατικού κινήματος (που είναι και το κύριο πεδίο στο οποίο ενεργοποιείται το κκε), έχω την εντύπωση πως έχεις τις απόψεις σου για αυτά και καλό είναι να μας τις πεις για να γίνεται η συζήτηση επί ίσοις όροις.

Ijon Tichy

zoot horn rollo είπε...

Καλά μη λυπάσαι τόσο, μη σε πάρουν και τα κλάματα...

zoot horn rollo είπε...

Ό,τι θέλω θα γράφω.

Να απαντήσω και τι; Το κάνουν κι άλλοι εδώ και δώστου τα σχόλια και τα σεντόνια με τις ίδιες και τις ίδιες επαναλήψεις και "γραμμές". Αφού δε θέλετε. Ούτε κι εγώ λοιπόν.
Απλά.
Κι έχουμε χορτάσει από εξυπνάδες άλλων κι άλλων, τα δικά μου είναι πταίσματα...

Ανώνυμος είπε...

10.23 Ολοκληρο το ΚΚ εχει περασει τραγωδιες απο αυτην την λογικη της συμμετοχης σε αστικες κυβερνησεις παρεα με τον οπορτουνισμο για αυτο και καταστραφηκανε ολα το 1991. Αντιθετα εγω δεν ειμαι τοσο μεγαλο καρδος με τα τσιρακια του καπιταλισμου που ειναι σε αποστολη να διαλυσουνε το ΚΚΕ. οσο για τον 9.15 αυτο που τον ποναει δεν ειναι τα λαθη που καναμε μεχρι το 1991 ειναι γιατι δεν τα κανουμε ξανα.Περαστικα σας και να αλλαξεις τα χαπια σου γιατρε.ΚΚΕ θα συνεχισει να υπαρχει χωρις να ειναι σαν τα μουτρα σας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

1)Αν κάναμε αντεπίθεση θα παλεύαμε για να μην απολυθούμε; Υπάρχει κάποιο σωματείο που να πάλεψε και να κατέκτησε αύξηση πχ;Μόνο η Cosco!
2) Στα λιμάνια και στη Χαλυβουργία οι επιδιώξεις του συστήματος πέρασαν. Παρόλο που δόθηκε μάχη! Για αυτό δεν θα γίνει απολογισμός; Τι έφταιξε;
3) Είναι ολοφάνερο ότι ο συσχετισμός είναι αρνητικός εδώ και πολλά χρόνια. Ότι σήμερα γίνονται πολύ λίγοι αγώνες από ανθρώπους που παλεύουν αν μην χάσουν την δουλειά τους(Κοκα κολα σχολικοί φύλακες, καθαρίστριες υπουργείων). Ότι πολύς κόσμος δεν διανοείται να διεκδικήσει!Ειδικά νέος. Σε αυτό ποιά είναι η απάντηση;
4)Στα σωματεία που ελέγχει το ΠΑΜΕ είναι τα πράγματα καλύτερα; Κάποιο παράδειγμα σωματείου που να πήρε αύξηση, ή που να κατέκτησε κάτι πέρα από ορισμένες ανακλήσεις απολύσεων υπάρχει; Διαβάζω συχνά να λέτε : Το ΚΚΕ πρωτοπορεί, κάνει αντεπίθεση, κατακτά!Τι ακριβώς; Γιατί μέσα στο κίνημα υπάρχει τέτοια διάλυση;
Τα σχήματα του ΚΚΕ πχ στα πανεπιστήμια τι πέτυχαν; Ο νόμος Διαμαντοπούλου εφαρμόζεται και δεν κουνιέται φύλλο! Η ΚΝΕ τι πέτυχε;
5)"Εργάτης που δεν μπορεί να πάει κόντρα στο αφεντικό του, δεν μπορεί να πάει κόντρα στο σύστημα συνολικά και να κάνει αντεπίθεση." Άρα αν το ΚΚΕ μιλάει για αντεπίθεση είναι απλά μια φλυαρία!
6)Στο σωματείο εμποροϋπαλλήλων στη Θεσσαλονίκη γράφονται μόνο οι φιλοΠΑΜΕ και αυτό το γνωρίζω από πρώτο χέρι
7) Κατά την ταπεινή μου γνώμη. Η λύση βρίσκεται στους αγώνες. Βρίσκεται στην πάλη με το σύστημα. Για παράδειγμα οι αντεργατικοί νόμοι πρέπει να παλευτούν στα σωματεία μετωπικά. Από όποιον είναι ενάντια. Όχι το κάθε κόμμα να κάνει μαι ξεχωριστή κινητοποίηση ! Να υπάρχει συντονισμός αγώνων των σωματείων!
8)Εχω ένα θέμα με την σύνταξη στο προηγούμενο πόστ

9.15

Ανώνυμος είπε...

11.ΟΟ αυτο που περιγραφεις δεν ειναι παλη εναντια στο καπιταλιστι κο συστημα.Ειναι πορεια ενσωματω σεις. Το ΚΚΕ δεν παλευει μονο του.Μεσα στο ΠΑΜΕ συμμετεχουνε και αλλοι εργατες χωρις να ειναι κομμουνιστες δεν εχουνε διωξει κανενα.Μεσα απο εκει θα γινεται η παλη για την ανατροπη χωρις εγκλοβισμο στην αστικη διαχειρηση.Τα αλλα κομματα δεν ειναι για να συνεργαζεται μαζι τους το ΚΚΕ.Υπαρχουνε για την σωτηρια του Καπιταλισμου.Μια ταξη ενα κομμα το ΚΚΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Νομίζω πως είναι ξεκάθαρη η θέση σου για τους εργατικούς αγώνες και από την πλευρά μου δεν έχω να προσθέσω κάτι. Το μόνο που έχω να σου πω είναι ότι το κκε δεν έχει κάτι να σου προσφέρει οπότε καλό είναι να αναζητήσεις την τύχη σου σε άλλα πολιτικά σχήματα τα οποία δεν έχουν καμία διάθεση σύγκρουσης με την εργοδοσία, αλλά προωθούν εναλλακτικές πολιτικές συνεργασίας εργαζομένων-εργοδοσίας (το 8 που λες το αγνοώ εντελώς αφού έρχεται σε ευθεία αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα σημεία σου -- εκτός κι αν το "μέτωπό" σου περιλαμβάνει και εργοδότες).

Κρατάω μόνο την καταγγελία σου για τους εμποροϋπαλλήλους στην Θεσ/νίκη που είναι πολύ σοβαρή (ανάλογες κάναν εφοπλιστές/κυβερνητικοί/χρυσαυγίτες/συριζαίοι στην ζώνη) και ως εκ τούτου περιμένων συγκεκριμένα στοιχεία αλλιώς θα την θεωρήσω αισχρή συκοφαντία.

Ijon Tichy

ροκυ είπε...

http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=8106944

zhukov είπε...

Αν κάποιος περιμένει για να ξεκινήσει έναν αγώνα, από τα πριν να ξέρει ότι θα κερδίσει στα σίγουρα ή δειλός είναι ή γραφειοκράτης ή ξεπουλημένος....
Συγγνώμη που υπήρχαν και σωματεία του ΠΑΜΕ που πάλεψαν αλλά έχασαν σε κάποιους αγώνες...
Να μας λέτε από πριν με τι σύστημα να κατεβαίνουμε για να κερδίζουμε...
Ακόμα και στην επαναστατική γυμναστική προπονητές της εξέδρας θα ήσασταν μερικοί εδώ μέσα

Ανώνυμος είπε...

Να δεχτώ ότι την δική μου άποψη τι θεωρείτε εργοδοτική(γιατί βέβαια;τι εργοδοτικό είπα;). Τα ερωτήματα μου τα θεωρείτε εκτός τόπου και χρόνου; Η δεν έχετε καν απάντηση;Τα 1 έως 6 είναι αυταπόδεικτα λάθος;Ανάξια λόγου;


9.15

Ανώνυμος είπε...

Οι απαντήσεις βρίσκονται στους αγώνες. Εσύ δεν θες αγώνες και το λες ορθά-κοφτά. Τι άλλο ζητάς εδώ λοιπόν; Δεν σου αρκεί το ότι στον ταξικό πόλεμο που διεξάγεται ανήκεις στην πλευρά των προς το παρόν νικητών;

Περιμένω και τα στοιχεία για την καταγγελία που έκανες, μην το αγνοήσεις.

Ijon Tichy

Ανώνυμος είπε...

7) Κατά την ταπεινή μου γνώμη. Η λύση βρίσκεται στους αγώνες. Βρίσκεται στην πάλη με το σύστημα. Για παράδειγμα οι αντεργατικοί νόμοι πρέπει να παλευτούν στα σωματεία μετωπικά. Από όποιον είναι ενάντια. Όχι το κάθε κόμμα να κάνει μαι ξεχωριστή κινητοποίηση ! Να υπάρχει συντονισμός αγώνων των σωματείων!

Καλά, κατ αρχάς το αν "το κάθε κόμμα κάνει και μια ξεχωριστή κινητοποίηση" δεν το καταλαβαίνω- όπως δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό το γενικό και αόριστο "μετωπικά". "Μετωπικά" με ποιά γραμμή; Με ποιό τρόπο πάλης; Δεν έχουν σημασία αυτά τα ζητήματα;

"Μετωπικό" θα ήταν, στο τάδε κλάδο, "όλοι μαζί" να ακολουθήσουν τη γραμμή της ΑΠ. Που κατα πλειοψηφία είναι μια γραμμή συμβιβασμού, που ακροβατεί μεταξύ πλήρους υποταγής(όπως ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) και αντίστασης(ΠΑΜΕ). Αντί λοιπόν το ΠΑΜΕ να παλέψει για να κερδίσει τους συσχετισμούς στο τάδε σωματείο, προτείνεις να υποταχθεί, προκειμένου να είμαστε "όλοι μαζί" στη διαδικασία αυτή.


Κατα τα άλλα, φίλε 9.20, αν όντως δεν είσαι κουτοπονηρίδης και δεν τα λες εκ του πονηρού, πρέπει να καταλάβεις κάποια πράγματα. Όπως λχ τη διαφορά μεταξύ προτάγματος και αντικειμενικής δυνατότητας στο σήμερα. Το οτι το ΚΚΕ πολύ σωστά προτάσει αντεπίθεση, δεν έχει να κάνει με την ελλειπή εικόνα της κατάστασης του κινήματος στο σήμερα, αντιθέτως αυτό που το χαρακτηρίζει είναι η μονίμως και σε αντίθεση με τους οππορτουνιστές τύπου ΑΝΤΑΡΣΥΑ η διορατική αγωνιστική πρόταση στους αγώνες και όχι ο διαγωνισμός βερμπαλισμού για το ποιός την έχει πιο μεγάλη την επαναστατοσύνη, σαν στόχο συσπείρωσης του εργατικου κινήματος. Οχι για να δίνει τους αμυντικούς αγώνες του σήμερα, αλλά για να κατακτήσει τους επιθετικούς του αύριο.
Τέλος, μιας και βλέπω οτι σε ανησυχεί πολύ και επιμένεις σε αυτό, ναι υπάρχει κλάδος που κερδίθηκε επιθετικός αγώνας. Και προφανώς, το ΠΑΜΕ πρωταγωνίστησε σε αυτόν- ποιός άλλος άλλωστε;

Εν μέσω κρίσης λοιπόν, όταν η εργατική τάξη βρίσκεται στη γωνία και σφυροκοπάται, το ΠΑΜΕ κατάφερε αυτό.
http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=5190636&publDate=25/7/2009

Και αυτό αποτυπώνεται. Ισως όχι στα κόμμεντς ενός μπλόγκ, αλλά σίγουρα στον έξω κόσμο.
http://www.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=8275827

Και μιας και λες για συντονισμό αγώνων, πως φαίνονται αυτά τα ενδεικτικά παραδείγματα;
http://902.gr/eidisi/agrotes/37690/maziko-kai-mahitiko-panelladiko-syllalitirio-ton-agroton-stin-athina-sto-pleyro#/0

http://www.902.gr/eidisi/ergatiki-taxi/55280/parastasi-diamartyrias-sto-yp-dimosias-taxis-apo-kladika-syndikata-gia-ti

Κατα τη ταπεινή σου γνώμη, η λύση βρίσκεται στους αγώνες, βρίσκεται στην πάλη με το σύστημα, στο συντονισμό των αγώνων και των σωματείων. Δηλαδή, στο ΠΑΜΕ.metalorixos

yellow submarine είπε...

η απάντηση βρίσκεται στους αγώνες, Ijon Tichy, αλλά εργατικούς αγώνες δεν έχουμε ουσιαστικά από το 2012 και πρέπει να σκεφτούμε καλά τί δεν πάει καλά.
Το ΚΚΕ έχει διαχρονικά ένα διακριτό στίγμα, ότι προταγωνιστεί στους εργατικούς-λαϊκους αγώνες και αυτός ειναι ο "αλλος δρόμος" ας πούμε, πέρα από "κυβερνητισμούς" παντός είδους και άλλα εκλογομαγειρέματα.
Ο 9.15 προσπαθεί να βάλει ζητήματα αλλά το κάνει με λανθασμένο και αδόκιμο τρόπο. Η απάντηση από την άλλη όμως δεν μπορει να είναι η χλέυη.

Στα ζήτηματα από το πως οργανώνεται μια απεργία σε έναν εργασιακό χώρο ως την διοργάνωση ευρύτερων κινητοποιήσεων και νικηφόρων κατακτήσεων το ΚΚΕ έχει πολύτιμη πείρα σχεδόν ενός αιώνα.
Επομένως έχει και την ευθύνη που του αναλογεί όταν σημειώνεται τέτοια υποχώρηση. Οι δυσκολίες είναι μεγάλες ωστόσο πρέπει να κρατήσουμε δύο σημαντικά πράγματα.

1)Η συμμετοχή στα σωματεία/συνδικάτα παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή και αυτό δεν φαίνεται μόνο στις εκλογές για νέα ΔΣ,

2)Δεν υπάρχει συντονισμός αναμεσα στα σωματεία με αποτέλεσμα όταν κινητοποιείται ένα σωματείο (κυρίως για απολύσεις) τα υπόλοιπα ομοιοεπαγγελματικά σωματεία να μην κινητοποιούνται ή το πολύ-πολύ να βγάζουν ένα δελτίο τύπου.

Ειδικά το τελευταίο λειτουργεί καταλυτικά στην ψυχολογική διάθεση του εργαζόμενου που βλέπει ότι ειναι απομονωμένος και ότι η ήττα του ειναι πολύ πιθανή οπότε προτιμά έναν κακό συμβιβασμό.

Επομένως απαιτούνται πιο πλατιές πρωτοβουλίες και όχι η αμυντική στάση -απολύουν σε μια επιχείρηση, κινητοποίηση του συγκεκριμένου σωματείου-.
Αυτό το στίγμα επιχειρήθηκε να δοθεί με την πανελλαδική συγκέντρωση του ΠΑΜΕ αλλά χάθηκε γρήγορα γιατί δεν υπηρξε συνέχεια, ένα σχέδιο.
Ξέκαθαρα, αυτό ήταν μια αδυναμία. Δεν οφελεί να λέμε πόσο κόσμο είχε εκείνη η συγκέντρωση αλλά τί βοήθησε εκείνη η συγκέντρωση και ποιά θα είναι η συνέχεια.
Ανώνυμος είπε...

Οι κατευθύνσεις προς τις οποίες ζητάς δουλειά υποβρύχιε είναι αυτές στις οποίες δουλεύουν κκε/παμε. Το να επισημαίνεις τα προβλήματα (τα οποία είναι γνωστά και επισημαίνονται διαρκώς στα κομματικά έντυπα) και να αισθάνεσαι ότι ανακάλυψες την αμερική δεν ξέρω πού οδηγεί (ας αφήσουμε δε στην άκρη το ότι απαξιώνεις την δράση των σωματείων για την καθημερινότητά τους, ο γενικότερος συντονισμός που ζητάς από πού έρθει; ουρανοκατέβατος;). Χώρια το ότι αυτά που λες δεν ισχύουν γενικώς και αορίστως (και αγώνες έχουμε, και διώξεις σε εβδομαδιαία βάση και πολλά άλλα), υπάρχουν και σωματεία στα οποία η συμμετοχή έχει δυναμώσει τα τελευταία χρόνια με πρωτοβουλία των ταξικών δυνάμεων (ένα παράδειγμα τέτοιο ήταν και η χαλυβουργία για να μην ξεχνιόμαστε), ενώ οι καρποί πολλών προσπαθειών δεν έρχονται άμεσα αλλά σε πολλές περιπτώσεις σε βάθος χρόνου (και έχουμε και τέτοια παραδείγματα -- αν όλα τα κρίνουμε βέβαια υπό το "εδώ και τώρα" πρίσμα της μικροαστικής ανυπομονησίας τότε οκ όλα είναι μαύρα, αλλά η πραγματικότητα απέχει πολύ από αυτό, χώρια το ότι μια τέτοια οπτική οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην απραξία).

Όσο για την χλεύη δεν ξέρω πού την είδες. Αν οι προθέσεις και το τι προτείνει ο 9.15 δεν σου είναι ξεκάθαρα τότε μπορείς να συνεχίσεις μαζί του την κουβέντα για το ποιά είναι πχ η καλύτερη μέση οδός για τον συμβιβασμό με τις απαιτήσεις των εργοδοτών, αλλά προσωπικά δεν θα πάρω, είπα και πριν άλλα κάνει το κκε/παμε και άλλα ζητάει ο παραπάνω σχολιαστής, καμία χλεύη. Αυτές οι διακρίσεις είναι απαραίτητο να γίνονται ώστε να μην λαμβάνουν χώρα οι συζητήσεις στο έδαφος του παραλόγου με αποτέλεσμα να μην καταλήγουν πουθενά (πρόκειται και για κλασική σοσιαλδημοκρατική λαθροχειρία το ότι προσπαθεί να πείσει ότι κομμουνιστές και σοσιαλδημοκράτες είναι στρατευμένοι στον ίδιο σκοπό, το βιώνουμε και αυτές τις μέρες στον υπέρ πάντων ψηφοθηρικό αγώνα των ημερών από πλευράς συριζα).

Από εμένα η συζήτηση κλείνει εδώ, δεν υπάρχει κατά την άποψή μου κάτι άλλο να ειπωθεί. Θα επανέλθω μόνο για τα στοιχεία της καταγγελίας στους εμποροϋπαλλήλους της Θεσ/νίκης (που περιμένω να δώσει ο 9.15).

Ijon Tichy

Ανώνυμος είπε...

1)Μου φαίνεται παράξενο να έχουν περάσει τόσα πολλά αντεργατικά μέτρα τα τελευταία χρόνια. Να έχουν χαθεί τόσα πολλά δικαιώματα. Τα τελευταία 2 χρόνια να υπάρχει μια τόσο μεγάλη κάμψη στο κίνημα. Αλλά να λείπει ο παραμικρός προβληματισμός. Δεν υπάρχει ίχνος αυτοκριτικής. Εκτιμάτε ότι ο συσχετισμός είναι θετικός;

2)Εγώ είμαι με την ενότητα δράσης ενάντια στο σύστημα. Πχ γίνονται απολύσεις σε αν εργασιακό χώρο.Έστω ότι στο σωματείο υπάρχουν 2 παρατάξεις με αναφορά στην αριστερά και πολλοί εργαζόμενοι που θέλουν να υπερασπίσουν την δουλειά τους. Πρέπει να συζητήσουν ΟΛΟΙ αυτοί ανένταχτοι και μη, να βγάλουν ένα κοινό πλαίσιο και να παλέψουν ενιαία. Ενιαία πάλη για να μην γίνουν απολύσεις. Φυσικά μέσα στην δράση θα φανούν οι προθέσεις του καθενός, θα φανεί ποιος είναι κομουνιστής.Προς τι λοιπόν ο φόβος;Είναι αυτό εργοδοτικό; Ο ΣΥΡΙΖΑ (αν υπάρχει) μάλλον δε θα μπει καθόλου σε μια τέτοια ενότητα όπως προφανώς και η ΠΑΣΚΕ ΔΑΚΕ.Άρα το ζήτημα είναι η διάθεση διαμόρφωσης μιας άποψης μαζί με τον κόσμο που θέλει να αγωνιστεί και η οργάνωση δράσης.Γιατί μόνο έτσι γίνεται ενεργό υποκείμενο.

3)Μετά θα πρέπει να συντονιστούν τα σωματεία και να παλέψουν κοινά. Εδώ πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός των σωματείων που παλεύουν. Δε θα πρέπει να αποκλείονται όσα σωματεία έχουν διαφωνίες ή άλλες παρατάξεις που συμμετέχουν.

4)Με την ίδια λογική βρίσκω λάθος τις χωριστές συγκεντρώσεις. Σε όλες τις συγκεντρώσεις υπάρχει πλήθος κόσμου που θέλει να παλέψει. Κόσμος που είναι ανένταχτος. Αυτός είναι για πέταμα; Τι φοβάστε μην μολυνθείτε; Εγώ πιστεύω ότι το ποιος είναι κομουνιστής φαίνεται έτσι κι αλλιώς δε χρειάζεται να κάνει χωριστή πορεία.

5)Για να πω και γεγονότα. Στη Θεσσαλονίκη πριν ενάμιση χρόνο. Υπήρχαν τρία νοσοκομεία που τα σωματεία βρίσκονταν σε αγώνα. Με ευθύνη ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ δεν συντονίστηκαν στο να κάνουν μια απλή πορεία!Πόσο μάλλον να βρεθούν με Κοκα κολα και διοικητικούς ΑΠΘ που επίσης πάλευαν/παλεύουν. Αυτή είναι η ενότητα που αναφέρομαι. Αλλά εσάς σας ξινίζει για κάποιο λόγο!

6)Χαίρομαι πολύ για το ΜΕΤΡΟ που πέτυχε αυτήν την αύξηση, Ειλικρινά. Το 2009 που αναφέρατε πέφτει λίγο μακριά σε σχέση με την σημερινή κατάσταση.
7)Εδω και πολύ καιρό θέλω να γραφτώ στο εμποροϋπαλλήλων και δε μπορώ πιθανόν λόγω των απόψεων μου. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω αλλιώς.

Παπουτσωμενος Γατος είπε...

Επειδη αναφερθηκαν οι νικες και οι ηττες:Οι δυναμεις των 2 ταξεων ειναι τελειως ασυμμετρες.Χρειαζεται 100πλασια προσπαθεια απο την μερια της εργ. ταξης για να καταφερει και την πιο μικρη νικη.

Ειναι σαν να ρωταμε γιατι οι 300 δεν νικησαν τους Περσες ή γιατι εχασε το Γαλατσι Γιουναιτεντ απο τη Ρεαλ Μαδριτης.

Ανώνυμος είπε...

8.12. Το ΠΑΜΕ ειναι ταξικο Μετωπο και μπορει να συμμετεχει ο καθενας χωρις να ειναι κομμουνιστης. Μεσα εκει θα παλευουμε για να φρεναρουμε και να καθυστερησουμε οτι μπορουμε με στοχο την ανατροπη του καπιταλισμου.Αν αυριο υπαρξουνε Μικροαστικα κομματα που θελουνε μπορουνε να συμμετεχουνε και αυτα μεσο των μελων τους οπως και το ΚΚΕ. ετσι διασφαλιζεται η αυτοτελεια των κομματων. Αν λοιπον θελεις εισαι καλοδεχουμενος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

"1)Μου φαίνεται παράξενο να έχουν περάσει τόσα πολλά αντεργατικά μέτρα τα τελευταία χρόνια. Να έχουν χαθεί τόσα πολλά δικαιώματα. Τα τελευταία 2 χρόνια να υπάρχει μια τόσο μεγάλη κάμψη στο κίνημα. Αλλά να λείπει ο παραμικρός προβληματισμός. Δεν υπάρχει ίχνος αυτοκριτικής. Εκτιμάτε ότι ο συσχετισμός είναι θετικός;"


Δεν είναι καθόλου περίεργο, κάθε μεμονωμένος καπιταλιστής σε μια κρίση δίνει μάχη χαρακωμάτων για να μην τον φάνε οι ανταγωνιστές του. Φυσικά όποιος ακόμα και σε περίοδο κρίσης ορκίζεται στον καπιταλισμό δεν μπορεί να έχει παράπονα. Να κάτσει να τον πιει.

"2)Εγώ είμαι με την ενότητα δράσης ενάντια στο σύστημα.
3)Μετά θα πρέπει να συντονιστούν τα σωματεία και να παλέψουν κοινά. Εδώ πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός των σωματείων που παλεύουν. Δε θα πρέπει να αποκλείονται όσα σωματεία έχουν διαφωνίες ή άλλες παρατάξεις που συμμετέχουν."


Ψαρωτικό ενότητα δράσης ενάντια στο σύστημα στο σημείο 2 και τσουπ, τούμπα στο σημείο 3. Παλεύουν πώς και γιατί; Ενάντια στο σύστημα; Ποια είναι αυτά τα σωματεία που παλεύουν ενάντια στο σύστημα και κάποιος τα απέκλεισε από αγώνες;


"4)Με την ίδια λογική βρίσκω λάθος τις χωριστές συγκεντρώσεις. Σε όλες τις συγκεντρώσεις υπάρχει πλήθος κόσμου που θέλει να παλέψει. Κόσμος που είναι ανένταχτος. Αυτός είναι για πέταμα; Τι φοβάστε μην μολυνθείτε; Εγώ πιστεύω ότι το ποιος είναι κομουνιστής φαίνεται έτσι κι αλλιώς δε χρειάζεται να κάνει χωριστή πορεία."

Όχι, ούτε ένας, ούτε ψυχή ζώσα, δεν πάει στη συγκέντρωση της ΓΣΕΕ επειδή θέλει να παλέψει και όσοι πάνε στο συριζα-εξωκοινοβούλιο θέλοντας να παλέψουν είναι δυο τρεις αφελείς με ελάχιστη σημασία. Οι υπόλοιποι πάνε για τους ίδιους λόγους που πάνε άλλοι στη ΓΣΕΕ, να πιάσουν μελλοντικά την καλή ατομικά ή συντεχνιακά στην καλύτερη.


ΓΜ

Ανώνυμος είπε...

1)"Το ΠΑΜΕ ειναι ταξικο Μετωπο και μπορει να συμμετεχει ο καθενας χωρις να ειναι κομμουνιστης. Μεσα εκει θα παλευουμε για να φρεναρουμε και να καθυστερησουμε οτι μπορουμε με στοχο την ανατροπη του καπιταλισμου."

Άρα αφού παλεύουμε για να φρενάρουμε την επίθεση το επίδικο δεν είναι η αντεπίθεση. Η αντεπίθεση είναι η προοπτική.

2)"Επειδη αναφερθηκαν οι νικες και οι ηττες:Οι δυναμεις των 2 ταξεων ειναι τελειως ασυμμετρες.Χρειαζεται 100πλασια προσπαθεια απο την μερια της εργ. ταξης για να καταφερει και την πιο μικρη νικη."

Μήπως το βασικό καθήκον στο σήμερα είναι αυτό; Να φρενάρουμε την επίθεση; Να φτιάξουμε με βάση αυτό καλύτερους όρους;Διαβάζοντας αυτό :http://www.kke.gr/19o_synedrio/oi_theseis_ths_ke_toy_kke_gia_to_19o_synedrio_?act=3&morf=1&tab=1

Βλέπω ένα πλήθος αναφορών που λίγο πολύ λένε ότι βρισκόμαστε σε προεπαναστατική κατάσταση. Αυτά που βλέπω εγώ και εσείς λέτε δείχνουν ότι αυτό δεν ισχύει. Ο συσχετισμός είναι αρνητικός από ότι φαίνεται και αυτό που απαιτείται είναι η ανασυγκρότηση του κινήματος.Να κάνουμε τα βασικά. Αυτό απαιτείται.
Αυτό εν τέλει εννοούσα Σφυροδρέπανε με την επαναστατική φλυαρία και την περιχαράκωση.


9.15

Ανώνυμος είπε...

Παναγιώτη, θα σου θέσω ένα υποθετικό ερώτημα. Αν μια οργάνωση της αριστεράς (ή της "αριστεράς", αυτό είναι θέμα εκτίμησης) βγάλει μια ανακοίνωση και πει (προσοχή: ΣΗΜΕΡΑ, όχι το 2000) ότι αποφάσισε να δώσει κατεύθυνση στα μέλη της και τους οπαδούς της να μπουν στο ΠΑΜΕ και να δουλέψουν δραστήρια για την προώθηση των ταξικών πολιτικών αιτημάτων "αποδέσμευση/διαγραφή/κοινωνικοποίηση (ή εθνικοποίηση για κάποιους" στο εργατικό κίνημα, τότε:

1) η κάθε γραμματεία ανά χώρο δουλειάς του ΠΑΜΕ θα τους δεχθεί στα ψηφοδέλτια πχ των αρχαιρεσιών; θα τους δώσει βήμα λόγου στις γ.σ. να εκπροσωπήσουν το ΠΑΜΕ;

2) τι εσωτερικές διαδικασίες έχει το ίδιο το ΠΑΜΕ ώστε να έχει δυνατότητα μια οργάνωση να "παλέψει" τη γραμμή της (και να ηττηθεί, εννοείται, αν έχει άδικο); Έχει την ιδιότητα του μέλους; έχει καταστατικό; δομές; εκλογές οργάνων;

Καλά τα γενικόλογα ευχολόγια "τα μικροαστικά κόμματα που θέλουν να παλέψουν, είναι καλοδεχούμενα μέσω των μελών τους ατομικά", αλλά αυτό είναι η ρεκλάμα. Στην πράξη, ούτε εφαρμόζεται, ούτε υπάρχει η "θεσμική" δυνατότητα να εφαρμοστεί.

Να μια απόδειξη - ακόμα - ότι το ζήτημα δεν είναι τι λες, αλλά τι κάνεις...

Doctor X

Ανώνυμος είπε...

1)Τρία νοσοκομεία στη θεσσαλονίκη κλείνουν και περνάει η διαθεσιμότητα και κάνουν κινητοποιήσεις οι ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ.Στο ένα υπάρχει ΠΑΜΕ (Παναγία) στα άλλα 2 όχι (Λοιμωδών + άλλο ένα δε θυμάμαι ποιό ήταν).Δεν πρέπει να υπάρχει κανένας συντονισμός; Να μην γίνει καν μια κοινή πορεία;

Δείτε και εδώ για ποιο πράγμα μιλάω!

http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=144972

Άρα τα άλλα 2 επειδή δεν έχουν ΠΑΜΕ απόφαση δεν μας μοιάζουν;

http://www.902.gr/eidisi/ygeia/24094/grammateia-thessalonikis-toy-pame-amesi-dimosiopoiisi-toy-nosokomeioy-panagia

Αυτό Σφυροδρέπανε λέγετε περιχαράκωση που οδηγεί στην ήττα.
Μια κοινή πορεία είναι συντονισμός δράσης ενάντια στο σύστημα - διαθεσιμότητες.
2) ΓΜ ελπίζω να κατάλαβες.
"Δεν είναι καθόλου περίεργο, κάθε μεμονωμένος καπιταλιστής σε μια κρίση δίνει μάχη χαρακωμάτων για να μην τον φάνε οι ανταγωνιστές του. Φυσικά όποιος ακόμα και σε περίοδο κρίσης ορκίζεται στον καπιταλισμό δεν μπορεί να έχει παράπονα. Να κάτσει να τον πιει."Για καντο λιανά αυτό..

9.15

Ανώνυμος είπε...

11.25 Πολυ καλη η ερωτηση απαντω ευχαριστως. Τα μελη του ΚΚΕ συμμετεχουνε σαν ατομα το ιδιο μπορει να κανει και ο καθε εργατης ανεξαρτητα τη Κομμα ψηφιζει. Μεσα εκει θα γινεται η διαπαλη των αποψεων ανοιχτα.Το ιδιο ισχυει και με τυχον Μικροαστικα κομματα.Οργανωτικο πολιτικο σχημα δεν θα δημιουργηθει γιατι δεν θα συμμετεχει σε αστικες εκλογες ως τετοιο. Με αυτον λοιπον τον τροπο εξασφαλιζεται η αυτοτελεια των κομματων και δεν μπαινουνε πλαστες διαχωριστικες γραμμες δεξιος αριστερος. Ευχαριστω για την ερωτηση ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

"2)Εγώ είμαι με την ενότητα δράσης ενάντια στο σύστημα. Πχ γίνονται απολύσεις σε αν εργασιακό χώρο.Έστω ότι στο σωματείο υπάρχουν 2 παρατάξεις με αναφορά στην αριστερά και πολλοί εργαζόμενοι που θέλουν να υπερασπίσουν την δουλειά τους. Πρέπει να συζητήσουν ΟΛΟΙ αυτοί ανένταχτοι και μη, να βγάλουν ένα κοινό πλαίσιο και να παλέψουν ενιαία. Ενιαία πάλη για να μην γίνουν απολύσεις. Φυσικά μέσα στην δράση θα φανούν οι προθέσεις του καθενός, θα φανεί ποιος είναι κομουνιστής.Προς τι λοιπόν ο φόβος;Είναι αυτό εργοδοτικό; Ο ΣΥΡΙΖΑ (αν υπάρχει) μάλλον δε θα μπει καθόλου σε μια τέτοια ενότητα όπως προφανώς και η ΠΑΣΚΕ ΔΑΚΕ.Άρα το ζήτημα είναι η διάθεση διαμόρφωσης μιας άποψης μαζί με τον κόσμο που θέλει να αγωνιστεί και η οργάνωση δράσης.Γιατί μόνο έτσι γίνεται ενεργό υποκείμενο. "

Μπροστα σε μοα απολυση κινητοποιειται το σωματειο. Το ΚΚΕ μιλα για ενοτητα της εργατικης ταξης. Απο που και ως που ενοτητα αναφεσα σε παραταξεις που εχουν αναφορα στην αριστερα? Οι εργαζομενοι που ψηφισαν ΔΑΚΕ οφελουνται δηλαδη απο τις απολυσεις? Ή μηπως η παραταξη του ΣΥΡΙΖΑ εχει αλλη πολιτικη απο την ΠΑΣΚΕ με την οποια συνεργαζεται εδω και χρονια σε ενα σωρο χωρους?
Επιπλεον ποτε ειδες τους ΠΑΜΙΤΕΣ να κανουν αλλη κινητοποιηση μονοι τους σε τετοιες περιπτωσεις που αφορουν πχ μια απολυση σε ενα χωρο εργασιας? Παντα γινεται συνελευση , το ΠΑΜΕ κατεβαζει το πλαισιο του και ανεξαρτητα απο το ποιο πλαισιο ψηφιζεται στην κινητοποιηση συμμετεχει. Εκτος και αν μιλαμε για κινητοποιηση στυλ Χαλυβουργικης που το σωματειο εκανε πορεια για να παρουν οι Αγγελοπουλοι φτηνο ρευμα.
οι Πανελλαδικες απεργιες διαφερουν. Εκει εχουμε, περα απο οικονομικα αιτηματα που και σε αυτα οι θεσεις του ΠΑΜΕ διαφερουν παρασαγκας απο των αλλων, πολιτικα αιτηματα τα οποια ειτε ειναι εντος τειχων ειτε χτυπανε στη ριζα του προβληματος. Πχ το ζητημα του χρεους, της ΕΕ κλπ Τι κερδισαν οι εργαζομενοι απο τις κοινες συγκεντρωσεις που γινονταν μεχρι πριν μια δεκαετια? Ισα ισα τη σταση του ΠΑΜΕ να χωρισει τα τσανακια του απο τους εργοδοτικους και κυβερνητικους συνδικαλιστες της εργατικης αριστοκρατιας την αγκαλιασαν οι εργαζομενοι. Δεν ειναι τυχαιο οτι τα ρεταλια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ενω για χρονια καταγγελανε αυτη τη σταση του ΠΑΜΕ ως διασπαστικη οταν ειδαν οτι αυτη περπαταει και δικαιωνεται και πιεζει και δικο τους κοσμο αποφασισαν και αυτοι να κανουν αλλου συγκεντρωσεις με το οντως διασπαστικο και για μενα εντεχνως φιλοεργοδοτικο "ουτε ΓΣΕΕ , ουτε ΠΑΜΕ".

ratm

Μπρεζνιεφικό απολίθωμα είπε...

Το ΚΚΕ δε δέχεται τον όρο προεπαναστατική κατάσταση, απ' όσο ξέρω. Μια ματιά στην τελευταία κομεπ και το άρθρο του μπαλωμένου είναι αρκούντως κατατοπιστική ως προς αυτό.
Το ΠΑΜΕ είναι μέτωπο σωματείων και έχει συντονιστική γραμματεία. Όποιος θέλει "εσωτερικές διαδικασίες" βάσης και μελών, ας μαζικοποιήσει το σωματείο στον χώρο δουλειάς του, είναι συναρπαστικά απλό.
Και ω ναι, είναι απύθμενα αστείο πως κάποιος προσπάθησε να μπει στο σωματείο του, αλλά του το απαγόρεψαν οι κακοί που δε συμφωνούν με τις αντιλήψεις του. Όποιος ισχυρίζεται το αντίθετο, ας αποδείξει ότι είμαστε όντως ελέφαντες, δεν μπορούμε εμείς να αποδείξουμε το αντίθετο.

Αυτά περιληπτικά από την πλευρά μου, για όποιον θέλει να καταλάβει, χωρίς διάθεση περαιτέρω ανάλυσης για τα στοιχειώδη. Η όποια δική μου διάθεση για "συζήτηση" κόπηκε απότομα, όταν μετά τις απαντήσεις στον πρώτο γύρο ερωτήσεων, η μπάλα πήγε στην κερκίδα, χωρίς ιδιαίτερη σχέση με το αρχικό θέμα της ανάρτησης.
Η δική μου συμμετοχή σταματάει εδώ. Αν βρείτε σφους αναγνώστες, πρόθυμους να συνεχίσουν αυτό το... γόνιμο διάλογο για θέματα άσχετα της ανάρτησης, έχετε και τη σημερινή μέρα στη διάθεσή σας. Μετά απ' αυτό το γλέντι σταματάει μέχρι τις εκλογές τουλάχιστον.

Ανώνυμος είπε...

Παναγιώτη, ευχαριστώ για την απάντηση, αλλά ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι απαντάς σε κάτι άλλο από αυτό που ρώτησα. Δε ρώτησα για το ενδεχόμενο πολιτικού μετώπου, αλλά για το ΠΑΜΕ, στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Καταρχάς, η θέση "τα μέλη του ΚΚΕ συμμετέχουν ως άτομα" είναι ψέμα. Τα μέλη του ΚΚΕ συμμετέχουν ως μέλη του ΚΚΕ, υλοποιώντας πολιτική απόφαση του κόμματός τους και γι αυτό το καταστατικό του ΚΚΕ μιλάει για την υποχρέωση του μέλους του ΚΚ να συμμετέχει στο σωματείο του, αλλά και για κομματικές ομάδες στα σωματεία, στους μαζικούς φορείς κλπ. που συντονίζουν τη δουλειά των μελών του εκεί (τουλάχιστον αυτό έλεγε το παλιό καταστατικό που είχα διαβάσει, αλλά δε νομίζω στο σημείο αυτό να υπήρξε ουσιώδης αλλαγή). Θα έλεγα, δε θα μπορούσε να μην είναι έτσι, γιατί δε νοείται για τον οργανωμένο κομμουνιστή "ατομική παρέμβαση" σε κανέναν μαζικό κοινωνικό χώρο και, ανεξάρτητα από την γενικότερη άποψή μου για το ΚΚΕ, τουλάχιστον ως εκεί δεν έχει φτάσει ακόμα ο ρεβιζιονισμός και ελπίζω να μη φτάσει και στο μέλλον. Θέλω να πιστεύω ότι μάλλον παρανόησες.

Επομένως, εφόσον τα μέλη του ΚΚΕ υλοποιούν πολιτική απόφαση του Κόμματός τους να δρουν στο ΠΑΜΕ, τόσο γενικά ως ΠΑΜΕ, όσο και ειδικά κάθε φορά με βάση την εκάστοτε "γραμμή" ανά ζήτημα και χώρο (και καλά κάνουν στην τελική), πως ζητάς από τα μέλη άλλων κομμάτων ή οργανώσεων να κάνουν κάτι διαφορετικό; Αν πάλι δεν το ζητάς, αλλά αναγνωρίζεις το δικαίωμά τους να κάνουν το ίδιο, τότε ισχύουν τα ερωτήματα που σου έθεσα και στα οποία, προφανώς, δεν απάντησες.

Για να προλάβω και μια τυχόν "απάντηση"-ντρίμπλα, ότι τάχα η συμμετοχή δεν αφορά στο ΠΑΜΕ, αλλά στα σωματεία που συμμετέχουν σε αυτό, διευκρινίζω και το εξής: αν σε ένα σωματείο που σήμερα συμμετέχει στο ΠΑΜΕ, πλειοψηφήσει μια παράταξη που πρόσκειται σε μια άλλη οργάνωση της αριστεράς (ή "αριστεράς", το ξαναλέω για να μην τσακωθούμε σε αυτό), η οποία, υλοποιώντας προφανώς απόφαση του πολιτικού της φορέα, επιλέγει να συνεχίσει να συμμετέχει το σωματείο στο ΠΑΜΕ, αποδεχόμενο το πλαίσιο οικονομικών αιτημάτων του και δίνοντας έμφαση στα πολιτικά αιτήματα που προανέφερα σε προηγούμενο σχόλιο (αποδέσμευση/διαγραφή/κοινωνικοποίηση) ως αιτήματα για άμεση διεκδίκηση από το εργατικό κίνημα. Τι θα κάνει το ΠΑΜΕ με το σωματείο αυτό; Επιπλέον, αν πάμε στη λογική αυτή, ότι δηλαδή η ατομική συμμετοχή εννοείται σε επίπεδο σωματείου και όχι στο ΠΑΜΕ, αυτό δε σημαίνει ότι το ΠΑΜΕ είναι η συνδικαλιστική παράταξη του ΚΚΕ και μόνο;

Doctor X

ΥΓ. Εννοείται, η ερώτηση αφορά και όποιον άλλο συνομιλητή θέλει να απαντήσει.

Ανώνυμος είπε...

"Όχι 9.15,δεν αποκηρύσσω το φλωράκη, ούτε την πορεία του κκε με τα όποια λάθη της. Η θέση για αντιμονοπωλιακή κυβέρνηση στη μεταπολίτευση δεν ήταν απαραίτητα σωστή επεξεργασία. Είχε όμως βάση και λογική ως πρόταση στο συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο με την ύπαρξη της εσσδ και τη βοήθεια που θα μπορούσε να δώσει σε όποια χώρα ήθελε να ακολουθήσει μια διαφορετική κατεύθυνση."
Αυτό είναι και καλά απάντηση; Ναι θέλαμε αντιμονοπωλιακή κυβέρνηση για καμιά 30 βάλε χρόνια αλλά πιστεύαμε και στην στήριξη από ΕΣΣΔ (εντάξει αυτό το σώζει). Το ΑΔΔΜ που ίσχυε μέχρι το 2008 μιλούσε για μια κυβέρνηση που δεν θα έπιανε τετραετία και έκανε την ανάλυση με της κυβέρνησης με μαρξιστικούς όρους(sic)!
Εγώ λέω :Το ΑΔΔΜ θα υπήρχε ακόμα αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εκτινάσσονταν!(Γιατί το εγκατέλειψε το ΚΚΕ και αποκατέστησε τον επαναστατικό του χαρακτήρα;
3)Καλό θα ήτανε να απαντήσετε για τα νοσοκομεία, για το σημερινό συσχετισμό και άλλα πολλά που ρώτησα.

Τελευταίο σχόλιο, έχεις δίκιο.

9.15
9.15

Ανώνυμος είπε...

Το ΠΑΜΕ ειναι μετωπο οχι παραταξη. Το ΠΑΜΕ επιλεγει και στηριζει ψηφοδελτια δεν κατεβαινει το ιδιο ως ΠΑΜΕ σε αρχαιρεσιες. Οποιος συμφωνει με το πλαισιο παλης του ΠΑΜΕ μπορει να συμμετεχει. Το ΚΚΕ δεν αρνειται οτι η ιδεολογικη διαπαλη θα διεξαγεται και εντος Λαικης Συμμαχιας. Οποτε πεδιο δοξης λαμπρο. Παντως απο μαθητης θυμαμαι πχ στο Συντονιστικο ερχονταν οργανωμενοι μαθητες απο το ΞΕΚΙΝΗΜΑ ή αλλους χωρους αρχικα. Μιλαγαν στις συνελευσεις εκραζαν την ΚΝΕ, σηκωνονταν οι ΚΝιτες τους απανταγαν και ολοι η τεραστια πλειοψηφια των μαθητων τασσονταν με το πλαισιο παλης της ΚΝΕ.
Μετα απο ενα διαστημα οι μαθητες αλλων δυναμεων δεν παταγαν καν απλα ελεγαν οτι το ΣΑΣΑ ειναι καπελο της ΚΝΕ κλπ.
Ε στο εργατικο κινημα δεν επιχειρησαν καν να παρεμβουν ποτε.
Την αντιπαραθεση και τη διαπαλη το ΚΚΕ δεν τη φοβαται καθε αλλο εχει τεραστια ιδεολογικοπολιτικη υπεροχη και αυτο το γνωριζουν και οι αντιπαλοι του που επιδιωκουν παντα αντιπαραθεση εντυπωσεων,κουτσομπολιων μακρια απο την ουσια.

ratm

Παπουτσωμενος Γατος είπε...

''Αυτό είναι και καλά απάντηση; Ναι θέλαμε αντιμονοπωλιακή κυβέρνηση για καμιά 30 βάλε χρόνια αλλά πιστεύαμε και στην στήριξη από ΕΣΣΔ (εντάξει αυτό το σώζει). Το ΑΔΔΜ που ίσχυε μέχρι το 2008 μιλούσε για μια κυβέρνηση που δεν θα έπιανε τετραετία και έκανε την ανάλυση με της κυβέρνησης με μαρξιστικούς όρους(sic)!
Εγώ λέω :Το ΑΔΔΜ θα υπήρχε ακόμα αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εκτινάσσονταν!(Γιατί το εγκατέλειψε το ΚΚΕ και αποκατέστησε τον επαναστατικό του χαρακτήρα;''

To '08 o ΣΥΡΙΖΑ ειχε το μισο ποσοστο του ΚΚΕ ανθρωπε μου,για ποια εκτιναξη λες?Και εκτος αυτου,ΠΟΤΕ το ΚΚΕ,ειτε τωρα ειτε προ του '08,δεν επιδιωκε συνεργασια με ΝΑΡ και ΣΥΝ.

Ο ΣΥΝ τα ακουγε και επι ΑΑΔΜ,αλλα σε μικροτερο βαθμο,γιατι ηταν ακομα μικρο κομμα.

Παπουτσωμενος Γατος είπε...

Για να το κανω πιο λιανα:επι ΑΑΔΜ,υπηρχαν ολα ή σχεδον ολα τα κομματα και οι οργανωσεις της λεγομενης αριστερας(απο αυτες που βρισκονται λιγο πιο αριστερα απο το ΠΑΣΟΚ,μεχρι οσο αριστερα παει),που υπαρχουν και σημερα,δηλ. ΣΥΡΙΖΑ,ΝΑΡ,ΕΕΚ,ΣΕΚ,ΚΚΕ μ-λ κοκ.

Απ'ολους αυτους,το ΚΚΕ συνεργαστηκε μονο με 2:το ΔΗΚΚΙ (fail το παραδεχομαι),και την ΑΚΟΑ.Ουτε με ΣΥΡΙΖΑ,ουτε με ΑΝΤΑΡΣΥΑ,ουτε με οποιονδηποτε αλλο πιστευει ο καθενας οτι θα εχτιζε το ΚΚΕ ΑΑΔ Μετωπο.Που σημαινει οτι ακομα και αν ειχε το πολυποθητο ΑΑΔΜ ως γραμμη ακομα και σημερα το Κομμα,ΠΑΛΙ ΔΕ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΤΑΝ με ολους αυτους.

Και για αυτο ισως,δλδ επειδη τοσα χρονια πρακτικα ειχε μεινει στα χαρτια το Μετωπο,παραιτηθηκαν απο αυτη τη γραμμη.

Ανώνυμος είπε...

12.27 Επαναλαμβανω οτι το ΠΑΜΕ δεν ειναι συνδικαλιστικη παραταξη.Ειναι ταξικο Μετωπο που μπορει να συμμετεχει σαν ατομο ο καθενας οπως σαν ατομα συμμετεχουνε και τα μελη του ΚΚΕ.Δεν χωριζουμε τους εργατες με ψευτικους διαχωρισμους δεξια αριστερα.εκει μεσα θα γινεται και η ιδεολογικη παλη πο την θελουμε.Μικροαστικα κομματα μπορουνε να συμμετεχουνε μεσο των μελων τους.Οργανωτικο πολιτικο σχημα δεν θα φτιαχτει γιατι η ΛΑΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ δεν συμετεχει στις αστικες εκλογες.ετσι διασφαλιζεται η αυτοτελεια των κομματων.Δεν θα επαναληφθει σε καμμια περιπτωση ΕΑΜ ΕΔΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ αυτα τελειωσανε το 1991. 1.29 Το προγραμμα του ΚΚΕ αλλαξε το 1996 καταργωντας τα πολιτικα μετωπα και τα ενδιαμεσα σταδια. Επειδη ιδεολογικες παρεκλισεις 40 χρονων 1956 1996 Δεν μπορουσανε να αλλαξουνε ολα σε μια μερα εμεινε το ΑΑΔΜετωπα παλης μεσα στο κινημα χωρις να διεκδικει κυβερνηση μεσα στον καπιταλισμο. Ελεγε μια παραγραφος κατω απο ποιες προυποθεσεις ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ χωρις να αποτελει ενδιαμεσο σταδιο και καμμια σχεση με αστικο κοινοβουλιο.Καλη η προσπαθεια σας αλλα δεν τσιμπαμε με τιποτα.Χαιρετισμους στο Ανταριζα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

zoot horn rollo είπε...

Πολύ πρόβλημα αυτὀ το ΚΚΕ τελικά...μήπως να το διαλύσουμε κι ἐτσι;

Παπουτσωμενος Γατος είπε...

@Παναγιωτης

''Επαναλαμβανω οτι το ΠΑΜΕ δεν ειναι συνδικαλιστικη παραταξη.Ειναι ταξικο Μετωπο που μπορει να συμμετεχει σαν ατομο ο καθενας οπως σαν ατομα συμμετεχουνε και τα μελη του ΚΚΕ''

Καλα δεν ειναι ετσι ακριβως.Ειναι μετωπο που φτιαχτηκε απο το ΚΚΕ και κινειται με βαση τη γραμμη του.Προφανως συμμετεχουν μη-ΚΚΕδες μεν,εφαρμοζοντας και ακολουθωντας στην πραξη τη γραμμη του ΚΚΕ για το συνδικαλιστικο κινημα δε.

Εχουμε εστω και 1 περιπτωση,που σωματειο του ΠΑΜΕ ειχε καποια δραση αντιθετη με τις αποψεις του ΚΚΕ?

zoot horn rollo είπε...

Γάτε έτσι είναι και δεν είναι κακό, δε κρυβόμαστε. Κάποιοι άλλοι κάνουν ή προσπαθούν να κάνουν το ίδιο αλλά το βαφτίζουν "ανεξάρτητο","ακηδεμόνευτο","αδέσμευτο","ακομμάτιστο" κτλ.
Ολες οι πολιτικές δυνάμεις θέλουν να περάσουν τη γραμμή τους εκεί που παρεμβαίνουν, άλλο δεν έχει, έτσι είναι.

Παπουτσωμενος Γατος είπε...

@zoot

Συμφωνω 100%,αυτο που δε συμφωνω ειναι οτι αφηνεται συχνα να εννοηθει,οτι ''να μωρε ενα μετωπο εργατων απο τα κατω εχουμε εδω,που τυχαινει απλα να εχει μεσα μελη του ΚΚΕ''

Ανώνυμος είπε...

Π.Γ Δεν θα διαφωνησω στον δικο σου προβληματισμο.Το ζηταμε για το κομμα ειναι να ξεπερασουμε τον γεωγραφικο προσδιορισμο Αριστερα Δεξια να μην ειμαστε μαζι με την εργατικη αριστοκρατια παλια και νεα και πανω απο ολα να μην παρει ποτε το σχημα πολυτικη μορφη για τις εκλογες για τους γνωστους λογους να μην τους λεω ξανα Συντροφικα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ